of 59221 LinkedIn

Normen rondom veiligheid niet in de pas met de technische mogelijkheden

Reageer

De aandacht voor veiligheid in onze maatschappij groeit. Als het gaat om veiligheid willen we meer en meer ‘in control’ zijn. Om incidenten te voorkomen, maar ook omdat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid steeds belangrijker worden. Niet voor niets dat veiligheid steeds meer aandacht krijgt bij beleidsmakers. Welke risico’s bevinden zich in mijn gemeente en mijn bedrijf? Welke risico’s en verantwoordelijkheden brengen groei en uitbreiding met zich mee?

Niet alleen de aandacht voor, maar ook onze kennis van veiligheid groeit. In de afgelopen jaren zijn nieuwe technieken en methodieken ontwikkeld die de wereld veiliger maken.

Ook onze kijk op veiligheid verandert: van het eendimensionaal voldoen aan wetten, normen en regels tot veiligheid als samenspel tussen techniek, mens en organisatie.

Op al die vlakken moet je actief zijn om tot een veilige omgeving te komen. Je kunt met de meest veilige installaties of technieken werken, maar als je medewerkers níet het juiste veiligheidsbewustzijn hebben, kunnen er alsnog onveilige situaties ontstaan. Veiligheid is daarbij geen eenmalige investering.

Het vraagt van organisaties om continu alert te blijven: inspecteren en analyseren, leren en verbeteren.

 

Deze integrale gedachte is echter nog niet vanzelfsprekend. Integendeel. We zijn nog gewend om reactief te reageren: vaak pas nadat het misgaat, kijken we naar oplossingen die de veiligheid vergroten. Een gemiste kans.

Juist door de inzet van nieuwe technieken, methodieken en door gebruik te maken van data kun je gerichter te werk gaan.

 

Nieuwe technieken vergroten veiligheid én stellen organisaties in staat om budgetten effectiever in te zetten Neem een innovatie als het onweerdetectiesysteem.

Hiermee kunnen we op voorhand de richting en het tijdstip van blikseminslagen voorspellen en dreigend bliksemgevaar meteen signaleren. De organisaties van Pinkpop, Parkpop en het WK-Hockey zetten deze techniek het afgelopen jaar in en maakten hun evenement hiermee een stuk veiliger. Ook voor het spoorwegennet is het een techniek die de beschikbaarheid en de veiligheid van het spoor vergroot. Door gebruik te maken van nieuwe data heb je beter in beeld welke punten de grootste veiligheidsrisico’s vormen en op welke plekken onderhoud het meest urgent is.

 

Er is meer. Dankzij nieuwe simulatiemodellen zijn we steeds beter in staat om de ontwikkeling van brand en rook in 3D-animaties zichtbaar te maken. Hoe verspreidt rook zich bij brand in een ondergrondse locatie waar veel mensen vertoeven? Know how waarmee je de brandveiligheid in complexe gebouwen en locaties gerichter kunt aanpakken.

 

De toepassing van onweerdetectie en het gebruik van nieuwe simulatiemodellen is echter nog geen gemeengoed. En dat is jammer. Want ze brengen veiligheid een stap verder en stellen bedrijven en organisaties in staat om hun budgetten beter en slimmer in te zetten.

Daarnaast hebben juist deze innovaties de ruimte nodig om zich verder te ontwikkelen zodat ze in de toekomst nog breder ingezet kunnen worden.

 

AfbeeldingChris van der Veen, businesslijn directeur Veiligheid, Antea Group

 

Discussieer mee via #anteagroup of stuur een mail naar chris.vanderveen@anteagroup.com.

Kijk ook op onze partnerpagina op de website van Binnenlands Bestuur. Onder meer over onze oplossingen voor brandveiligheid in industriële gebieden.

 

Antea Group & Veiligheid

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen al zestig jaar bij aan onze leefomgeving. In Nederland groeiden we onder de naam Oranjewoud uit tot een allround en onafhankelijke partner voor bedrijfsleven en overheden.

Antea Group biedt specialistische dienstverlening op het gebied van veiligheid. We zijn één van de leidende adviseurs in Nederland op het brede terrein van fysieke veiligheid. Daarnaast zijn we marktleider op het gebied van beveiligen, kathodische bescherming, veiligheidsinspecties en elektrotechnische-opleidingen.