of 59250 LinkedIn

Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied (tot 2015) en waterschap Brabantse Delta (vanaf 2015) is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden van de inrichtingsmaatregelen Chaamse Beken
Reageer

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied (tot 2015) en waterschap Brabantse Delta (vanaf 2015) voert Antea Group het project Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken uit. In juni is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden van de inrichtingsmaatregelen.

Het project Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken heeft betrekking op afrondende inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de Landinrichting Baarle-Nassau. Binnen de landinrichting  zijn natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Aanvullende inrichtingsmaatregelen zijn nodig om beoogde doelen te behalen. De maatregelen variëren van beheermaatregelen tot verondiepen van waterlopen, graven van poelen, plaatsen van stuwen en afgraven van rijke bovengrond. Deze maatregelen hebben met name betrekking op reeds ingerichte gebieden. Daarnaast worden een aantal percelen omgevormd van landbouw naar natuur.

 

Antea Group heeft samen met de terreinbeheerders, waterschap en DLG de uitwerking van de maatregelen verzorgd, de benodigde vergunningen voorbereid en aangevraagd, het bestek opgesteld en de aanbesteding voorbereid en begeleid. Op dit moment verzorgt Antea Group de directievoering en toezichthouding van de werkzaamheden.

 

Contact

Arjan van Beek

M: +31 (0)6 12 15 07 67
E: arjan.vanbeek@anteagroup.com

 

Raoul Kanters

M: +31 (0)6 20 43 16 14   
E: raoul.kanters@anteagroup.com