of 59232 LinkedIn

Goedkeuring provincie dijkversterkingen Hollandsche IJssel

Reageer

AfbeeldingDe dijken langs de Hollandsche IJssel, ter hoogte van Capelle aan den IJssel en Moordrecht, behoren tot de meest kritische dijktrajecten voor hoogwaterveiligheid. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft deze dijken koploperproject voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma gemaakt. Antea Group volgde Witteveen+Bos op in 2013 als adviserend bureau en ondersteunt het hoogheemraadschap intensief bij alle ruimtelijke procedures, MER, vergunningen, technische- en milieuonderzoeken, contract en uitvoeringsbegeleiding, grondverwerving en projectbeheersing.

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben goedkeuring verleend aan de projectplannen voor de dijkversterkingen. De omgeving is zorgvuldig betrokken en er is nauw samengewerkt met de provincie en gemeenten, waterschap en RWS. De commissie-m.e.r. gaf een positief toetsingsadvies voor het Milieueffectrapport. Binnen vijf weken hebben het Hoogheemraadschap en Antea Group het ontwerp projectplan omgezet naar een definitief projectplan.

 

Vanaf 20 maart 2015 ligt het provinciale goedkeuringsbesluit met alle relevante stukken ter inzage. Het streven is om in 2016 te starten met realisatie.

 

Contact

Veronique Maronier, T: +31(0)6 20 63 42 94
E: veronique.maronier@anteagroup.com