of 59232 LinkedIn

Doelmatig beheer draagt bij aan bezuinigingsopgave

Reageer

Als gemeentebestuurder staat u voor grote uitdagingen. Bezuinigingen vragen om ingrijpende en vaak pijnlijke maatregelen. Rond het sociale domein, de zorg en decentralisaties, maar ook op het gebied van onderwijs en informatisering. Een complexe puzzel. Daarnaast zijn er dossiers die niet altijd bovenop de stapel liggen. Zoals het vraagstuk rond beheer en onderhoud. Kijkt u met een andere bril naar dit dossier, dan kan uw puzzel zomaar een stuk eenvoudiger worden.

AfbeeldingIk hoor u denken: beheer en onderhoud, dat is bij ons goed geregeld. Immers, het groen wordt onderhouden, de riolering functioneert en wordt tijdig vervangen én schade aan wegen herstellen we snel. We weten wat we moeten doen, hoe we het doen en wat het kost. En blijkbaar doen we dat heel behoorlijk; bewoners, ondernemers en recreanten zijn tevreden. Toch loont het de moeite om het beheer en onderhoud nog eens tegen het licht te houden en met name in samenhang met andere thema’s. Antea Group ziet als marktleider op het gebied van het beheer van de openbare ruimte grote besparingskansen binnen de beheerportefeuille.

 

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn de afgelopen decennia flink geprofessionaliseerd. Van ad hoc en sectoraal naar goed onderbouwde kwaliteitsplannen die met de gemeenteraad besproken worden. Maar er is een volgende stap. Op basis van onze ervaring bij meer dan tweehonderd gemeenten en een eigen benchmark, zien wij dat een sterkere focus op doelen en risico’s leidt tot kosteneffectiever beheer én besparingen. Principes en methodes uit assetmanagement helpen ons daarbij.

 

Strategische doelen

De essentie is dat inzichtelijk gemaakt kan worden in hoeverre beheer bijdraagt aan de strategische doelen die de raad stelt. Dit vraagt om integrale afstemming van doelen, resultaten en budgetten op tactisch niveau, over de gemeentelijke afdelingen heen: Projecten, Beheer (groen, riolering, infrastructuur) en Welzijn. Een eenvoudig voorbeeld is het op elkaar afstemmen van planningen: laat beheertaken samenvallen met die geplande reconstructie van een woonwijk. Maak werk met werk en besteed samen aan. Door deze stap structureel in het beheerproces te implementeren, kan uw organisatie al tussen de 20% en de 40% besparen.

 

Daarnaast loont het om operationeel te sturen op beoogde effecten en aanvaardbare risico’s op basis van betrouwbare data. Hoe denken burgers en ondernemers over kwaliteit en leefbaarheid? En wat wilt u daarin bereiken? Is planmatige reparatie van het wegdek echt een prioriteit, als de burgertevredenheid in de wijk goed is? Is het nodig om een rioleringsbuis te vervangen na 30 jaar, omdat u dit altijd deed? De praktijk leert dat een dergelijke buis ook na 50 jaar nog prima kan functioneren.

 

Kortom, een slimmere manier van beheren kan hiermee de financiële lucht verschaffen die zo nodig is bij het oplossen van uw complexe bezuinigingspuzzel. De instrumenten hiervoor zijn in elk geval voorhanden. En dat is goed nieuws voor de dossiers bovenaan de stapel.

 

Jan-Lucas Hof, senior adviseur Beheer en assetmanagement Antea Group

 

Meer weten? Stuur een mail: jan-lucas.hof@anteagroup.com