of 59221 LinkedIn

Complexe bodemsanering in gemeente Tholen

Reageer

AfbeeldingDe gemeente Tholen heeft Antea Group opdracht verleend om ondersteuning te bieden bij een bodemsanering onder en rondom het woonhuis in Oud-Vossemeer. Een complex project waarbij een bodemverontreiniging met minerale olie onder twee woningen dient te worden gesaneerd. Antea Group heeft de gemeente ondersteund in de aanbestedingsfase en tijdens de uitvoering, door het verzorgen van de directievoering en milieukundige begeleiding.

Complex vraagstuk, optimaal resultaat
De sanering was gericht op het verwijderen van alle grond boven de interventiewaarde, waardoor de kadastrale aantekening van de percelen komt te vervallen. Een complex vraagstuk, waarbij voor het ontgraven onder de woning maar een doorgang van 0,75m onder de funderingsbalk beschikbaar was.

In nauw overleg met de aannemer Strukton Milieutechniek, bevoegd gezag, de eigenaren, omwonenden en de gemeente Tholen is het project succesvol afgerond. Hierbij is voldaan aan de saneringsdoelstelling om alle sterk verontreinigde grond te verwijderen, met minimale overlast voor eigenaren, omwonenden en milieu.

 

Contactpersoon:

Martijn Elings

T: +31(0)162 - 48 70 00
E: martijn.elings@anteagroup.com