of 59232 LinkedIn

Businesscases: the do's and don'ts start 29 januari 2015

Reageer

Opzet en gebruik van businesscases in de praktijk

Door deze training blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van businesscases, waaronder batenmanagement. PBLQ deed op dit terrein wetenschappelijk onderzoek maar kent ook de praktijk heel goed. Belangrijke problemen zijn onvoldoende duidelijkheid over de opzet van een businesscase, geen actualisatie van de businesscase tijdens de uitvoering van het project en het onvoldoende betrekken van stakeholders. In deze training leert u hiermee om te gaan.

Resultaat

Na afloop van deze training:
Weet u wat de belangrijkste problemen zijn bij de opzet en het gebruik van businesscases
Weet u hoe een goede businesscase wordt opgezet en gebruikt
Kunt u op eenvoudige wijze het correct gebruik van een businesscase meten.

Doelgroep

Bestuurders, project- en programmamanagers die direct betrokken zijn bij het gebruik van businesscases binnen projecten en programma's. CIO's en medewerkers van CIO Offices die de opzet en het gebruik van businesscases moeten beoordelen.

Inhoud

Tijdens de training wordt in het ochtendprogramma allereerst ingegaan op enige theoretische aspecten van businesscases aan de hand van een door PBLQ uitgevoerd promotieonderzoek. Daarbij komt ook de M-index aan de orde, een eenvoudige methode om een correcte opzet en een goed gebruik van een businesscase tijdens de uitvoering van een project te meten. Daarna worden enkele cases behandeld aan de hand van verschillende invalshoeken: opdrachtgever, projectleider en opsteller van een businesscase.

In het middagprogramma komt het praktisch gebruik van businesscases, in relatie met doelstellingen en resultaten aan de orde, als ook het onderhoud van de businesscase gedurende het project. Daarnaast wordt ingegaan op de praktijk van batenmanagement in een groot programma. Meten is weten. Wie realiseert eigenlijk de baten? De hedendaagse praktijk, cases en oefeningen staan centraal in het middagdeel van deze training.

Werkvormen
- Kennisoverdracht
- Oefeningen
- Casusbehandeling
- Discussie

Competenties

Businesscase management; Project- en programmamanagement; Batenmanagement; Audit; Portfoliomanagement

Docenten

Bij de training is dr. R.A.M. (Rob) Meijer één van de twee docenten. Hij verzorgt het ochtendprogramma. Rob Meijer is principal consultant bij PBLQ HEC en was als opdrachtgever, programmamanager en auditor betrokken bij de opzet en het gebruik van tal van businesscases voor grote ICT intensieve projecten binnen de overheid in de afgelopen tien jaar. Ook was hij de eerste CIO Rijk. Begin 2014 promoveerde hij op een breed onderzoek naar de opzet en het gebruik van businesscases binnen de Nederlandse overheid.

Jimco Drost is al meer dan 25 jaar actief op het gebied van informatievoorziening binnen een bestuurlijke context. Hij is senior consultant binnen PBLQ HEC en een typische verbinder tussen de visie op de organisatie(ontwikkeling) en informatievoorziening en concrete uitvoering. Het in beweging brengen van de organisatie(onderdelen) in de richting van de visie en omgekeerd het verder aanscherpen van de visie, doelstellingen en toegevoegde waarde op basis van de uitvoeringspraktijk zijn voor hem dagelijkse activiteiten. Het gebruik van businesscases is hier een natuurlijk onderdeel van. Jimco legt deze verbinding veelal vanuit een managementrol zoals programmamanager, interim-manager of kwartiermaker.

Kijk voor meer informatie op de website.