of 59250 LinkedIn

Businesscases: the do's and don'ts start 15 oktober 2015

Reageer

Opzet en gebruik van businesscases in de praktijk
Door deze training blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van businesscases, waaronder batenmanagement. PBLQ deed op dit terrein wetenschappelijk onderzoek maar kent ook de praktijk heel goed. Belangrijke problemen zijn onvoldoende duidelijkheid over de opzet van een businesscase, geen actualisatie van de businesscase tijdens de uitvoering van het project en het onvoldoende betrekken van stakeholders. In businesscases: the do's and don'ts leert u hiermee om te gaan.

Resultaat
Na afloop van businesscases: the do's and don'ts:

- weet u wat de belangrijkste problemen zijn bij de opzet en het gebruik van businesscases
- weet u hoe een goede businesscase opzet en gebruikt
- bent u in staat om op eenvoudige wijze het correct gebruik van een businesscase meten

Voor wie:
Bestuurders, project- en programmamanagers die direct betrokken zijn bij het gebruik van businesscases binnen projecten en programma's.
CIO's en medewerkers van CIO Offices die de opzet en het gebruik van businesscases moeten beoordelen.

Inhoud

 

Tijdens businesscases: the do's and don'ts wordt in het ochtendprogramma allereerst ingegaan op enige theoretische aspecten van businesscases aan de hand van een door PBLQ uitgevoerd promotieonderzoek. Daarbij komt ook de M-index aan de orde, een eenvoudige methode om een correcte opzet en een goed gebruik van een businesscase tijdens de uitvoering van een project te meten.

Daarna worden enkele cases behandeld aan de hand van verschillende invalshoeken: opdrachtgever, projectleider en opsteller van een businesscase. In het middagprogramma komt het praktisch gebruik van businesscases, in relatie met doelstellingen en resultaten aan de orde, als ook het onderhoud van de businesscase gedurende het project.

Daarnaast gaan we in op de praktijk van batenmanagement in een groot programma. Meten is weten. Wie realiseert eigenlijk de baten? De hedendaagse praktijk, cases en oefeningen staan centraal in het middagdeel van deze training.

Meer informatie en aanmelden: www.pblq.nl