of 59250 LinkedIn

Bestemmingsplan Scheveningen Haven onherroepelijk

Bestemmingsplan Scheveningen Haven onherroepelijk. Beoogde ontwikkelingen kunnen doorgang vinden.
Reageer

Woensdag 15 juli 2015 heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Scheveningen Haven. Voor de gang naar de Raad van State leverde Antea Group nadere milieu-input ter onderbouwing van de keuzes in het bestemmingsplan.

Antea Group heeft reeds in opdracht van de gemeente Den Haag voor het opstellen van dit complexe bestemmingsplan de gebiedsonderzoeken uitgevoerd en het MER opgesteld. De uitdagende herontwikkeling van het havengebied was eerder een zogenaamd Stad & Milieu-project. Onderdelen van het bestemmingsplan zijn onder andere de ontwikkeling van 700 nieuwe woningen en de aanpassing van de geluidzone.

 

Na een eerdere beroepsgang van het bestemmingsplan had de Raad van State in een tussenuitspraak de gemeente Den Haag opgedragen om op vijf onderdelen een hernieuwd besluit te nemen. Ook tegen dit nieuwe raadsbesluit is beroep ingesteld. De beroepen waren onder andere gericht tegen de mogelijkheid van een categorie 5-bedrijf in relatie tot de geluidzone. Het nieuwe raadsbesluit is in zijn geheel door de Raad van State overgenomen. Het bestemmingsplan is thans onherroepelijk geworden. De beoogde ontwikkelingen kunnen doorgang vinden.

 

Contact:

Hester Lindeboom

M: +31 (0)6 53 41 42 22
E: hester.lindeboom@anteagroup.com

 

Enno Been

M: +31 (0)6 53 69 94 40
E: enno.been@anteagroup.com