of 59054 LinkedIn

Presentaties De Gezonde Ambtenaar

De gezonde ambtenaar

Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector.

Afbeelding

Weg met ziektes en overspannenheid. De tijd van gezondheid, duurzame inzetbaarheid, veerkracht en zelfregie is aangebroken. Ziekte en beperking staan niet langer centraal, maar de mogelijkheden van ambtenaren. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Veel mensen mankeren wel wat. Maar ook met een ziekte of beperking kun je nog prima functioneren en gelukkig, krachtig en capabel zijn. Deze visie staat bekend als ‘positieve gezondheid’.

Wat kun je als werkgever en personeelsfunctionaris in de publieke sector met positieve gezondheid? Hoe kan een nieuwe visie op de gezondheidstoestand van de ambtenaar het historisch hoge ziekteverzuim bij de overheid terugdringen? Hoe komt een gezond werkklimaat tot stand? Welke gespreksinstrumenten staan de werkgever tot beschikking?

Daar praat een keur van deskundigen over tijdens het debat ‘Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector’. Het debat wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met IZA: de zorgverzekeraar voor gemeenten, provincies en waterschappen. De dagvoorzitter is Marlies Leupen. 

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma De gezonde ambtenaar


Dagvoorzitter: Marlies Leupen

12:30  Ontvangst

13:00  Welkomstwoord door Eric de Kluis, hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur

13:10  'Positieve gezondheid', een nieuw concept - Machteld Huber, Institute for Positive Health
13:30  Hoe gezond is de Nederlandse ambtenaar - Peter Kanne, I&O Research

13:50  De autonomie van de ambtenaar - Keuzevrijheid of keuzestress? - Corine Hansen, gemeente Hollands Kroon

14:10  Preventief beleid: Betrokkenheid of bemoeizucht? - Discussie tussen aanwezige werknemers en werkgevers

14:30  Pauze

15:00  Positieve gezondheid; trends en nieuwe ontwikkelingen - Maroesjka Versantvoort, Sociaal en Cultureel Planbureau

15:30  De gelukkige ambtenaar - Ap Dijksterhuis, professor Radboud Universiteit

15:50  Slotwoord

16:00  Netwerkborrel

Sprekers debat De gezonde ambtenaar

AfbeeldingOnlangs werd zij uitgeroepen tot ‘de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2015’. Arts en onderzoeker Machteld Huber vertelt ons vandaag over haar concept ‘positieve gezondheid’: gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

 AfbeeldingPeter Kanne
, senior onderzoekadviseur bij I&O Research, presenteert de uitkomsten van het recent door I&O Research en Binnenlands Bestuur uitgevoerde online onderzoek naar de gezondheid van de ambtenaar. Welke factoren vindt de ambtenaar van belang om gezond te blijven en duurzaam inzetbaar te zijn?

 
Als je autAfbeeldingonomie en eigen verantwoordelijkheid krijgt, kun je als medewerker je eigen keuzes maken. Is die keuzevrijheid bevorderlijk voor je gezondheid? Of leidt het tot keuzestress en is het een aanslag op je welbevinden? Bij gemeente Hollands Kroon weten ze er alles van. Ze startten daar drie jaar geleden een proces van zelfsturing dat zelfstandige, gemotiveerde ambtenaren opleverde met een laag ziekteverzuim. Maar zo’n proces vergt jaren en niet iedereen kan het aan. Na een kort interview met Corine Hansen, strategisch adviseur bij de gemeente Hollands Kroon verkennen we in een interactief gesprek met de zaal hoe andere medewerkers hierover denken. Hoe kun je je voordeel doen met keuzevrijheid en wat heb je nodig om keuzestress hanteerbaar te maken?

 

 

AfbeeldingWerknemers moeten zich kunnen aanpassen aan hun omgeving en eigen regie kunnen voeren over hun welbevinden en hun gezondheid. Hoe faciliteer je dat als organisatie? Welke voorbeelden kent u uit uw eigen omgeving? Wat zijn de vraagstukken in uw eigen organisatie? Wat ziet u als succesfactoren? En waar kan het mislopen? Maroesjka Versantvoort van het Sociaal en Cultureel Planbureau licht de laatste ontwikkelingen toe. Hoe vergaat het mensen met een beperking door ziekte op de werkvloer en wat is de rol van werkgevers daarin? In een interactief gesprek met de zaal inventariseren we trends en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ‘Positieve gezondheid’ en komen we tot een samenvatting van succes- en faalfactoren die de duurzame inzetbaarheid in de publieke sector beïnvloeden.

 

AfbeeldingGeluk = 40 % genen + 10 % omstandigheden + 50 % keuze / gedrag. Geluksprofessor Ap Dijksterhuis, sociaal psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef er een boek over. Vanmiddag vertelt hij ons over onderzoek naar gelukkige mensen en ambtenaren.

Aanmelden

Wanneer: donderdag  1 december 2016

Waar: Burgerzaal, Gemeente Hilversum

Tijd: vanaf 13.00


Dit debat is uitsluitend voor ambtenaren en bestuurders!

GRATIS TOEGANG. 

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

Debatleider: Marlies Leupen

Sinds 20Afbeelding07 leidt Marlies Leupen als dagvoorzitter en moderator debatten, gesprekken en presentaties. Zij voelt zich thuis bij een breed scala aan onderwerpen: van architectuur tot zorg en van kunst en cultuur tot techniek. Haar stijl? Onbevangen en volhardend. Sensitief en tegelijkertijd niet bang. Persoonlijk en betrokken, met veel ervaring in de publieke sector.