of 59232 LinkedIn

Fusieplan doorkruist ICT-samenwerking

Hoe ga je als gezamenlijk automatiserende gemeenten om met fusieplannen met weer andere gemeenten? 'Zo flexibel mogelijk blijven', lijkt de enige optie.

Hoe ga je als gezamenlijk automatiserende gemeenten om met fusieplannen met weer andere gemeenten? St. Michielsgestel ziet zich voor die vraag gesteld. 'Zo flexibel mogelijk blijven', lijkt de enige optie.

Stappen gezet
Sint-Michielsgestel, Haaren en Sint-Oedenrode begonnen in 2012 aan hun PLE1N-samenwerkingsverband, waarin 
I&A (informatisering en automatisering), belastingen en P&O gezamenlijk worden georganiseerd. In Sint-Michielsgestel werden de I&A-medewerkers bij elkaar gezet en werd een gezamenlijke automatiseringsomgeving opgezet. Die stappen zijn inmiddels gezet; alle servers en opslagsystemen zijn geconsolideerd, een gezamenlijke Microsoft-suite is uitgerold en de email gestandaardiseerd. De werkplekken zijn gevirtualiseerd, dus er is nog maar weinig computerkracht 'op of onder het bureau' nodig.

Fusieplannen
Van fase drie - een uniforme informatievoorziening waarbij ook de grote softwareapplicaties van de drie gemeenten gezamenlijk zouden worden - is het echter niet gekomen. Sint-Oedenrode gaat begin 2017 fuseren met Schijndel en Veghel. En Sint-Michielsgestel zelf heeft inmiddels vergaande plannen voor een ambtelijke fusie met Boxtel (waarbij Haaren vooralsnog afhaakte). Het heeft geen zin te investeren in een kostbare applicatie- en processtandaardisatie (vooral een organisatorische investering) als de situatie op korte termijn weer verandert.


'Taakstelling' uitgekleed

Dat stuurde de bedoelingen flink in de war, bevestigt Melvin Laheij, hoofd I&A van PLE1N. 'Dat betekent nogal wat. Van de taakstelling is niet zoveel meer overgebleven. Eigenlijk verdien je toch het meest met die uniformering van de informatisering, maar die hebben we niet kunnen uitvoeren.' Hij is wel trots op wat er nu staat: een schaalbaar platform voor - nu - 600 medewerkers, gerealiseerd in samenwerking met het bedrijf Ictivity. Storingen zijn schaars geworden en medewerkers kunnen locatieonafhankelijk werken. Laheij schat de kostenbesparing op 8 tot 10 procent. 'We hoeven nog maar één platform te onderhouden, in plaats van drie. Dat scheelt in kosten én kwetsbaarheid.'


Flexibel blijven

Laheij ziet mar één manier om met de bestuurlijke onzekerheid rond fusies en samenwerkingen om te gaan: 'Het is de kunst je zo flexibel mogelijk op te stellen.' Dat betekent zorgen dat 'de bodemplaat' flexibel en schaalbaar is, maar ook zorgen dat de applicatielaag van de afzondelijke gemeenten met relatief weinig inspanning te ontvlechten is. En verder vooral naar mogelijkheden kijken en enigszins voorsorteren op nieuwe samenwerkingsvormen op ICT-gebied. 'Ik heb hier een prachtig schaalbaar platform staan, maak daar gebrúik van. We hebben ook al regelmatig contact met andere samenwerkingsverbanden in Zuid-Nederland.' Op het gebied van de beoogde ambtelijke fusie met Boxtel moeten de gesprekken nog plaatsvinden.


Niet gevoelig

Persoonlijk zegt Laheij ICT een gebied bij uitstek te vinden dat nu juist niet bestuurlijk gevoelig is, dus als activiteit zou kunnen worden gebundeld zonder andere - meer beleidsgerelateerde - samenwerkingsverbanden te doorkruisen.

Verstuur dit artikel naar Google+