of 59236 LinkedIn

Restafval

Commissie-Christiaanse, 1983. Werkgroep-Haks, 1990. Commissie-De Kam, 1992. Universiteit Rotterdam, 2001. Vereniging voor belastingwetenschap, 2009. Raad van Europa, 2014. 

Al meer dan dertig jaar lang pleiten allerlei hoogleraren en commissies voor meer gemeentelijke belastingen en minder rijksbelastingen. Want gemeenten zijn zuiniger met geld dat ze van hun eigen inwoners moeten heffen dan met gratis geld dat ze uit Den Haag krijgen. Niet alleen hoogleraren bepleiten dat, vanuit de theorie, maar ook de gemeenten zelf willen graag meer belastingen heffen in plaats van steeds het handje moeten ophouden bij Den Haag. Dat maakt namelijk de schade kleiner als het rijk weer een greep in de gemeentekas wil doen. Elk jaar schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wel een verzoek aan het kabinet en de Tweede Kamer voor meer lokale belastingen en minder rijksbelastingen. En elk jaar wijst het rijk dat verzoek af.

Maar nu, eindelijk, komt er een nieuwe gemeentelijke belasting. Hiep hiep hoera voor staatssecretaris Wiebes van Financiën, die dat voorstelt. De gemeenten krijgen vanaf 2015 de restafvalbelasting toebedeeld. Het gaat om ongeveer zestig miljoen euro per jaar, niet veel, maar toch een mooie eerste stap. Die nieuwe restafvalbelasting mogen de gemeenten volgend jaar gaan vragen aan hun inwoners omdat ze zelf dertien euro moeten gaan betalen per duizend kilo restafval dat ze storten of verbranden.

Vanuit de belastingtheorie bezien is de nieuwe gemeentelijke restafval-belasting een mooie belasting. Als in een gemeente meer afval wordt gescheiden, en er dus minder restafval is, hoeven de bewoners minder restafvalbelasting te betalen. En als in een gemeente minder afval gescheiden wordt aangeleverd, zoals bij flats het geval is, dan moet die gemeente meer restafvalbelasting bij de bewoners vragen. Dat geeft een mooie milieuprikkel. Gemeenten zullen zich vast zeer vereerd voelen dat ze deze mooie nieuwe belasting mogen innen.

Maar nee. De VNG is fel tegen. Want ‘die restafvalbelasting leidt tot een lastenverzwaring voor de burger’. Sterker nog, zo schrijft de VNG in een brief aan Wiebes: ‘Een nieuwe lokale belasting verhoogt de lokale lasten meer dan de afgelopen jaren het geval was, en dat is aan de burger niet uit te leggen.’ De VNG wil blijkbaar wel meer gemeentelijke belastingen, maar wil niet dat de lokale lasten stijgen?

Mijn verzoek aan staatssecretaris Wiebes: Gooi de brief van de VNG weg. Kieper hem direct in de prullenbak. Dat levert enkele centen extra restafvalbelasting op. Dan heeft die brief tenminste nog enig nut. En bewaar alsjeblieft geen kopie van die brief. Anders komen er de komende dertig jaar geen nieuwe gemeentelijke belastingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Citaat: (...)pleiten allerlei hoogleraren en commissies voor meer gemeentelijke belastingen en minder rijksbelastingen. Want gemeenten zijn zuiniger met geld dat ze van hun eigen inwoners moeten heffen dan met gratis geld dat ze uit Den Haag krijgen. (...) maar ook de gemeenten zelf willen graag meer belastingen heffen (...) Dat maakt namelijk de schade kleiner als het rijk weer een greep in de gemeentekas wil doen.
Tja. Een beter argument om asjeblieft niet te beginnen aan 'echte' gemeentelijke belastingen heb ik nog nooit gehoord. Gemeenten zuiniger met het geld van de burger? Vandaar al die wilde en mislukte plannen op gemeentelijk niveau. Afgrijselijk voorbeeld van mijn eigen Horst aan de Maas: Floriade, Gasthoês, regionaal zwembad, hippisch centrum. Dat zal in elke andere gemeente ook wel zo zijn. En dat tweede argument is helemaal geweldig: De beperkte schade na de greep in de gemeentekas. Met andere woorden: de burger is voortaan driedubbel nat. Als de rijksbelastingen lager moeten, dan zal het aantal grepen in gemeentekassen sterk stijgen. Niks aan de hand, gewoon een nieuwe gemeentebelasting erbij. Enorm nadeel: al die gemeentebelastingen zijn niet inkomensafhankelijk. Resultaat: verregaande onrechtvaardigheid. Wat krijgt die burger eigenlijk terug voor die extra gemeentelijke belastingen? In elk geval geen zorg, geen groenonderhoud en geen uitkeringen meer, indien nodig. We krijgen wel vrijwilligerswerk, mantelzorg, gedwongen tewerkstelling vanuit de uitkering. Nogal gierig dat, in ruil voor al dat betaalde belastinggeld.