of 59221 LinkedIn

Oud idee, nieuwe poging

112.000 mensen, zoveel wonen er in Dordrecht. En 112.000 mensen wonen in Leeuwarden. Ook 112.000 mensen zijn sinds 1950 omgekomen in het verkeer. Elke week komen er tien mensen om door verkeersongelukken. Bijna zeven van die tien komen om op gemeentelijke wegen. De gemeentelijke wegen zijn daarmee veel gevaarlijker dan de rijkswegen.

Eén van de redenen voor dat gevaar is dat op rijkswegen beter wordt gecontroleerd of iedereen zich aan de verkeersregels houdt dan op gemeentelijke wegen. En wie heeft dat besloten? Jazeker, het rijk. Den Haag zorgt weer goed voor zichzelf en slecht voor de gemeenten. En, veel erger, Den Haag zorgt slecht voor ons en voor onze veiligheid in het verkeer.

Tien jaar geleden, in mei 2005, werd voor het laatst een wetsvoorstel ingediend om gemeenten enkele verkeersregels te laten handhaven. Weliswaar alleen fout parkeren en fietsen over de stoep, maar toch. Zelfs dat wetsvoorstel, wat al weinig inhield, en al helemaal niet zou leiden tot minder verkeersdoden, werd niet aangenomen. De ene politieke partij vond dat de gemeenten geen regels van het rijk moesten handhaven, andere politieke partijen zagen juridische en staatsrechtelijke bezwaren. En het ging ook over geld, namelijk over ruim een miljard euro aan verkeersboetes. Die wil het rijk niet missen!

Sinds mei 2005 zijn er 4.200 mensen omgekomen op gemeentelijke wegen. De cijfers zijn onverbiddelijk: het rijk slaagt er niet in gemeentelijke wegen zo veilig mogelijk te maken. Zouden de gemeenten het beter kunnen? Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor het cameratoezicht op de openbare orde. En de gemeenten doen dat goed, er worden overtredingen voorkomen door de zichtbaar aanwezige gemeentelijke camera’s, en er worden overtreders opgespoord.

Als de openbare orde veiliger is geworden door gemeentelijke camera’s, dan worden de gemeentelijke wegen dat ook. Gemeenten handhaven al lang rijkswetten, zoals de leerplichtwet en de drank- en horecawet. Ik wil van juristen geen bezwaren horen, maar mogelijkheden voor oplossingen.

Ik wil van financiën geen bezwaren horen, kort dat miljard maar op het gemeentefonds. En ik wil dat enkele gemeenten zich aanmelden om de handhaving over te nemen van het rijk. Een paar jaar, als experiment. Ze moeten veel investeren in veilige infrastructuur en veel uitgeven aan handhavers, maar de boetes mogen ze houden. Dordrecht en Leeuwarden misschien?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.