of 59221 LinkedIn

Onder hoogspanning

Minister Kamp van Economische Zaken heeft ze geteld. Er blijkt in Nederland 135 kilometer hoogspanningslijn van 50 duizend tot 150 duizend volt te zijn, in 55 gemeenten, die boven woningen en scholen in dorpen en steden hangt.

Als je onder zo’n hoogspanningslijn een tl-buis recht overeind houdt, gaat die zachtjes oplichten, omdat al die hoogspanningslijnen een beetje stroom lekken. Ik zeg eerlijk: ik wil niet bij zo’n hoogspanningslijn wonen. Je hebt er meer kans op enge ziektes als leukemie en alzheimer. Dat geeft zelfs het ministerie van Volksgezondheid toe. Daarom wil minister Kamp dat al die hoogspanningslijnen in de bebouwde kom worden ingegraven onder de grond. Dat heet ‘verkabeling’. Dit tot grote vreugde van de tienduizenden mensen in die 55 gemeenten die vlak bij zo´n hoogspanningslijn wonen.

Natuurlijk moet iemand die verkabeling betalen. Ook dat heeft minister Kamp geteld: het kost ruim 3 miljoen euro per kilometer, dus 440 miljoen euro in totaal. Het ligt voor de hand dat de ‘schuldigen’ dat moeten betalen. Minister Kamp schrijft het mooi op: “Het hoogspanningsdossier is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze situaties zijn niet door toedoen van één partij ontstaan. Bewoners, gemeenten, de netbeheerders en het rijk hebben hierover in het verleden keuzes gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat in de loop van de tijd situaties zijn ontstaan waar woningen en hoogspanningsverbindingen dicht bij elkaar staan. Het is in mijn ogen vanzelfsprekend dat bovengenoemde partijen samen naar een oplossing zoeken en dus ook samen de kosten daarvan dragen.”

Geen speld tussen te krijgen. Minister Kamp eist daarom dat de beheerders van de hoogspanningslijnen 75 procent van de kosten betalen. Met die bedrijven, zoals Tennet, hoeft u geen medelijden te hebben. Die leggen de rekening namelijk neer bij de consumenten – bij u en bij mij dus. Onze energierekening wordt door de verkabeling een half procent tot een heel procent hoger.

De 55 gemeenten waar de hoogspanningslijnen in de bebouwde kom staan, moeten van minister Kamp de overige 25 procent van de kosten betalen. Als gemeenten die 25 procent niet kunnen of willen betalen, dan blijft de  hoogspanningslijn daar boven de woningen hangen, ondanks de verhoogde kans op ziektes. En wat draagt het rijk, wat dragen minister Kamp en zijn ministerie van Economische Zaken zelf bij aan deze verkabeling? Immers, “bewoners, gemeenten, de netbeheerders en het rijk hebben hierover in het verleden keuzes gemaakt, en moeten dus samen de kosten dragen”. Minister Kamp betaalt helemaal niets.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.