of 59221 LinkedIn

Groningen

Zonder twijfel levert de provincie Groningen een grote bijdrage aan onze nationale economie. Groningen doet dat met zijn aardgas. Voor de rest profiteert de provincie van de rest van Nederland.

Groningen heeft meer werklozen, meer arbeidsongeschikten, meer mensen in de sociale werk-voorziening. Mensen in Groningen krijgen veel geld uit de Awbz, zelfs als je ermee rekening houdt dat er veel bejaarden in Groningen wonen. Per saldo ontvangt Groningen veel meer geld aan sociale zekerheid en voorzieningen dan het betaalt aan belastingen en premies.

Nu blijkt de Groningse bijdrage aan de nationale economie tot enkele vervelende bijwerkingen te leiden. Groningen is daarover geschokt – letterlijk, door de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Dat zijn er ongeveer vijftig per jaar, oftewel elke week één. Veel huizen in Groningen lopen daarbij schade op. Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen, maar sommige Groningers vrezen voor hun leven als ze in hun huis blijven wonen, omdat ze bang zijn dat hun huis instort bij een volgende aardbeving. Het is logisch dat die mensen in Groningen schadevergoeding krijgen voor de scheuren in hun huizen die ontstaan door hun bijdrage aan de nationale economie. De vraag is slechts wie die schadevergoeding moet betalen: heel Nederland, of alleen Groningen zelf? Alle inwoners van Nederland, of alleen de mensen uit Groningen?

Buiten de provincie Groningen liggen de gebieden die de motoren van de Nederlandse economie zijn. Daar zijn knooppunten van wegen nodig, met enorme verkeersdrukte. De motoren van de economie betalen een groot deel van de landelijke belastingen en premies. De werklozen, arbeidsongeschikten, sociale werkvoorziening, en Awbz-kosten in Groningen worden goeddeels betaald vanuit die drukke gebieden. Tegelijk is de milieuschade daar enorm: roetdeeltjes in de lucht die neerslaan op de longen, herrie van het autoverkeer, en soms zelfs van vliegtuigen. Veel huizen zijn door de milieuschade veel minder waard geworden.

En dat is nog niet het ergste: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven in ons land 3.600 mensen per jaar door luchtvervuiling. De gebieden waar de afgelopen decennia een hoge economische ontwikkeling was, ondervinden nu dagelijks de nadelen daarvan. Al die gebieden dragen meer bij aan de nationale economie dan ze terugkrijgen aan sociale zekerheid en aan voorzieningen. Maar de mensen in al die gebieden krijgen helemaal geen schadevergoeding voor de milieunadelen. Die gebieden krijgen helemaal geen schadevergoeding voor de 3.600 doden. Zij krijgen helemaal geen schadevergoeding voor hun bijdragen aan de nationale economie.

Dus wie moet de aardbevingsschade van de huizen in Groningen betalen? De Nederlanders die ook al de uitkeringen en voorzieningen in Groningen betalen, duizenden mensen in hun omgeving zien sneuvelen voor de nationale economie, en zelf hun schade niet vergoed krijgen? Of alleen de Groningers zelf?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred op
Dan moet je niet in het westen gaan wonen, heb je ook geen last van roetdeeltjes.... In Groningen is de lucht nog zuiver.... Jullie profiteren van onze gas en daar krijgen we bijna niets voor terug, Dus niet klagen daar in het westen...
Door Bert (oplichterbestrijder) op
Werner Olde Kalter jurist ??? Kijk eens oude afleveringen van Tros Opgelicht !!!
Door Paul Timmermans op
Eerst wilde ik niet reageren op deze zure bijdrage maar het kriebelt wel. De schrijver vergeet enkele essentiële feiten te noemen. Dat er in het land regio's zijn die als motor van de economie worden aangemerkt klopt maar dat deze motoren voornamelijk lopen op groningse brandstof wordt dor de schrijver (gemakshalve) vergeten. Nu is het zo dat brandstof dient te worden afgerekend en dat is in casu nimmer gebeurd. Dat er een hogere werkeloosheid is is een feit wat het westen zich mnag aanrekenen! Verplaatsing van overheidsdiensten werd door de hogere ambtelijke top openlijk gefrustreerd dan wel teruggedraaid.
Problemen worden nog steeds afgewenteld naar het noorden, windmolens worden vnl in het noorden geplaatst en het aandeel in de opvang van de asielzoekers is in het noorden ook vele malen hoger als die van het westen.
De millieueffecten van de kolencentrales in de Eemshaven heeft de schrijver gemakshalve vergeten en ik zie de 3600 doden nergens onderbouwd.
Het stukje wat deze schrijver in elkaar heeft geflanst riekt naar arrogantie en is het binnenlands bestuur totaal onwaardig. Het niveau had ik hoger verwacht!
Door Jan Lambers (Partij voor het Noorden) op

De column van Jan Verhagen ‘Groningen’ (BB23) vraagt om een reactie, ook al gaat het om een column en niet om een wetenschappelijke onderbouwde stelling dat Groningers meer aan overdrachtsinkomsten zouden beuren dan de baten die het rijk van het in hun bodem aangetroffen aardgas. Genoemde bewering is niet meer dan een halve waarheid en die zijn vaak erger dan hele leugens. Die halve waarheid is dat Groningers meer aan overdrachtsinkomens ontvangen dan de gemiddelde Nederlander. En aan de middelen daarvoor ook minder bijdragen, doordat zij minder verdienen. Ik zou echter graag zien dat Verhagen met een berekening aantoont dat de Groningers meer profiteren van de schatkist dan zij er aan bijdragen, rekening houdend met de baten van het rijk uit de aardgaswinning in de provincie Groningen. Een van de belangrijkste oorzaken dat Groningers er financieel slechter voorstaan dan hun landgenoten gemiddeld, is dat het Noorden in het algemeen wordt achtergesteld bij de Randstad, waar de centrale macht met haar beleidsorganen zetelt.

Het verklaart dat de toegezegde Zuiderzeelijn niet is aangelegd en de Tweede Maasvlakte wel. De heer Verhagen zal ook wel niet weten wat er met de gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking gebeurd is: van alle investeringen kwam 88 procent in de Randstad terecht en 1 procent in het Noorden. Ronduit onthullend is dat van de 735 miljoen euro die Europa voor Nederland had toegezegd, de Haagse regering daarvan slechts 84 miljoen aan Noord-Nederland had toegedacht, terwijl de Europese Commissie had gedacht aan 237 miljoen. Verder is het laatste grein aan regionale stimulering in 2004 de nek omgedraaid, toen Den Haag besloot de ontwikkeling van sterke regio’s in ons land een hogere prioriteit toe te kennen dan het stimulering van zwakke regio’s. Dit onder het motto dat als het in de sterke regio’s goed gaat de zwakkere daar ook van zouden profiteren.

De vaststelling van Verhagen dat Groningers meer van de bijstand ‘profiteren’ dan gemiddeld is dan ook mede het gevolg van deze ‘filosofie.’ Groei en welvaart zijn in belangrijke mate het gevolg van investeringen in goede infrastructuur, waardoor het voor ondernemers interessant wordt zich te vestigen. De bevooroordeeldheid ten opzichte van Groningen die uit de column spreekt sluit bijna naadloos aan op de analyse die op 1 november in de Volkskrant is gegeven van de relatie tussen het Noorden en de Randstad: een niet meer overbrugbaar lijkende kloof in wederzijds respect. Verhagen doet er nog een schepje bovenop en maakt dat steeds meer Groningers het gevoel krijgen dat ze maar beter hun eigen weg kunnen zoeken, buiten Den Haag om.

Door Ra op
Twee honden vechten om een been, de EU loopt ermee heen.
Door Smits op

Lekker de winst uit gas voornamelijk in het westen investeren om vervolgens te zeggen dat Groningen niks bijdraagt. Het is onevenredig verdeeld in al die jaren en Groningen zou er warm bij zitten als er paar % per jaar meer van de gemaakte gaswinst heen was gegaan. Het wordt tijd dat Groningen onafhankelijk wordt wat dit betreft.

Door Mevrouw Kiki (Kritische burger) op
De heer Jan Verhagen geeft aan dat hij in erg vies en te gevaarlijk leefmilieu woont.
Dit te vieze leefmilieu is mede opgebouwd door Groninger gasgeld.

Is het een goed idee als de Provincie Groningen een eigen zelfstandig landje wordt en dat de gasopbrengsten louter naar de Groningers gaat?

Dan zijn alle Groninger werkelozen in één klap rijk.
Dan hebben we géén vervuilde Kolencentrale nodig.
Dan hoeft onze Waddenzee niet uitgebaggerd te worden om geschikt te worden gemaakt voor PanamaMAX schepen.
Dan komt er geen kwik, door kolenstook, in onze vis en in 'mijn' geadopteerde zeehondje.

Dan hoeft Jan Verhagen géén dubbeltje gasgeld te gebruiken voor de uitbreiding van zijn vervuilde leefomgeving, maar kan hij gaan nadenken wat hij in zijn eigen leefomgeving, met zijn eigen zuur verdiende geld, aan alle milieuschade gaat doen.
Want het klinkt niet best.

Wellicht kan hij contact op nemen met prof.dr. Pieter Sauer (kinderarts verbonden aan het UMCG).
Pieter Sauer probeert hier een zwaar vervuilende 8 baans 'Ring' snelweg tegen te houden.
Een 'Acht Baner', die door woonwijken moet gaan lopen.
Minister Schutz Verhagen is door hem benaderd.

Die 'Ring' wég is dan ook niet meer nodig, als INDUSTRIEverbinding van het westen naar de kolencentrale.

Ik wens de heer Jan Verhagen heel veel succes met actievoeren voor een gezond leefmilieu.

Mevrouw Kiki
Boombeschermvrouwe
Groningen
Door F.j. Sebens op
Draagt niet echt bij voor een goede discussie.
Zijn bijdrage komt erg egoïstisch over.
Wel de lusten maar niet de lasten.
Door Smit op
De heer Verhagen houdt er blijkbaar geen rekening mee dat de werkloosheid in de provincie Groningen lager is dan in een stad als Amsterdam of Rotterdam. Totaal aantal werklozen in Groningen is 22.000, in Amsterdam ruim 30.000. In Rotterdam maar liefst 14,5%, het hoogst van Nederland. Bovendien, jaarlijkse Gasbaten Groningen veld 15 mrd €, dat is 60.000€ per Groninger!
Bah wat een ziekelijk en bekrompen ziel.
Door waarzegger op
Goed artikel van Verhagen, ik hoop dat ze meelezen daar in het noorden.