of 59232 LinkedIn

100 duizend werklozen minder

Vorige maand waren er ruim 100 duizend werklozen minder dan vijf maanden daarvoor. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek geteld. In februari, op de top van de werkloosheid, waren er 678 duizend mensen werkloos, in juli 574 duizend. Het gaat weer goed met Nederland!

Toch heb ik een vreemd gevoel bij deze cijfers. Ik mis namelijk iets. Ik mis een jubelend persbericht, waarin deze cijfers in chocoladeletters bekend worden gemaakt. Over haarscheurtjes in de F16 brengt de Rijksvoorlichtingsdienst een persbericht uit, over een boete voor drie illegaal werkende Indonesiërs op het Malieveld brengt de Rijksvoorlichtingsdienst een persbericht uit, en dan zwijgen over 100 duizend werklozen? En ik mis onze ministers op de tv, om apetrots aan het volk uit te leggen dat ze geweldige resultaten bereiken. Wat is de reden voor deze stilte? Hoe komt het eigenlijk dat de werkloosheid in vijf maanden met ruim 100 duizend mensen afneemt?

Daarvoor zijn drie redenen. De belangrijkste reden is dat elk jaar in juli de werkloosheid gemiddeld 49 duizend lager is dan in februari. Als we corrigeren voor dit seizoenseffect, blijkt de werkloosheid in vijf maanden met 56 duizend mensen gedaald. Die daling met 56 duizend werklozen komt voor driekwart omdat 42 duizend werklozen zijn gestopt met het zoeken naar werk. Niet omdat ze een baan hebben gevonden, maar omdat ze ontmoedigd, teleurgesteld, soms wanhopig denken dat ze toch geen baan meer kunnen vinden.

En als ze toch geen uitkering krijgen, hoeven ze niet te blijven zoeken. Vaak zijn het jongeren, die dan toch maar weer beginnen aan een nieuwe opleiding. En voor een kwart van de 56 duizend komt de daling omdat er in juli 14 duizend mensen meer aan het werk zijn dan in februari. Dat laatste is goed nieuws. Daarmee is het verlies van 14 duizend banen in januari 2014 goedgemaakt. Dus ik begrijp wel dat het kabinet dat succes niet claimt: in juli zijn er precies even veel mensen aan het werk als in januari.

Hoewel de werkloosheid in vijf maanden met 56 duizend mensen is afgenomen, moet het UWV in juli zelfs 4 duizend WW-uitkeringen meer verstrekken dan in februari – gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Bovendien stuurt het UWV dit jaar 30 duizend werklozen meer dan vorig jaar door naar de gemeenten voor een bijstandsuitkering, nadat ze geen werk hebben kunnen vinden in de periode dat ze een WW-uitkering kregen. Het gaat helemaal niet goed met Nederland!

Er is geen mens te vinden die enige waarde hecht aan het cijfer dat de werkloosheid in vijf maanden afnam met meer dan 100 duizend mensen. Ja toch, ééntje. Minister Asscher van Sociale Zaken. Hij heeft geld nodig, voor die extra WW-uitkeringen. Hij kort het bijstandsbudget van de gemeenten met een half miljard euro. Immers, ‘de werkloosheid neemt al vijf maanden snel af.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door politiek en ambtenarij zijn de weg geheel kwijt op

Huis en pensioen kwijt bij bijstand in Enschede

ENSCHEDE - Het stof is nog niet neergeslagen rond de omstreden verplichte zoekperiode van vier weken voor Enschedeërs die een bijstandsuitkering aanvragen, of het college van B en W komt met een nieuw pakket maatregelen. Wie in Enschede bijstand wil, kan zijn pensioen voor later of zijn huis kwijtraken, of beide.

Vier weken zoektermijn loont niet

Enschedese zoekperiode voor aanvraag bijstand leidt tot kamervragen

Oppositie Enschede haalt weer uit naar wethouder Welman

Zoekperiode bijstand Enschede: 10 procent haakt af

In een brief aan de gemeenteraad schrijven B en W te overwegen tot „invoering van een verplichting tot verzilvering van pensioenafspraken voor het 65e levensjaar” en „de financiële grens voor de verplichting tot verkoop van de eigen woning bij overwaarde verlagen. De grens ligt dan voortaan bij woningen met een overwaarde vanaf 60.000 euro.”
Enschede met haar 18,5 procent werklozen krijgt te weinig geld van het rijk en legt miljoenen toe op de bijstand. De zoekperiode van vier weken, ingevoerd op 1 januari, zou verlichting moeten brengen.

Uit de brief blijkt dat de opbrengst tegenvalt. „Inmiddels ligt het aantal toekenningen iets lager dan het aantal aanvragen”, schrijven B en W. En: „Het beoogde resultaat blijft nog achter bij onze doelstelling.” Een eerste onderzoek zag er nog veelbelovend uit.
De maatregel heeft voor veel beroering gezorgd in de stad.


-----------------------------------------------------------------------------
Gooi die boventallige werkplein ambtenaren er uit en snel a.u.b!

Wat ben ik boos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 40 jaar werken en belasting betalen, werkloos door frauderende banken en nu betalen voor boventallige ambtenaren? Dacht het niet. Probeer het maar dan krijg je tegengas wat je nimmer hiervoor hebt gehad. Eerst die ambtenaren er uit! Gek toch, dat mensen steeds bozer aan het loket komen en het ligt volgens ambtenaren altijd aan de "onfatsoenlijke" burger. Niet 36 uur werken volgens je aanstelling overeenkomst is diefstal van de burger en dit is pas onfatsoenlijk! De burger betaald het eten van de ambtenaar en niemand anders. 600 ambtenaren boventallig en dit al jaren! Kosten 25.000.000 miljoen per jaar! Werkplein wat niet werkt! ADVIES. Ambtenaren ontslaan, werkplein geheel automatiseren, beter/scherper inkopen. Opbrengst/besparing uiteindelijk meer dan 50.000.000 euro per jaar. En er is geen geld voor de burger?! Die B en W en raadsleden leden moet het volgende zinnetje uit hun kop schrappen, "ze kosten ons geld". Hierboven staan de opvreters en doe daar wat aan.
121 reacties
--------------------------------------------------------------------------------
“Waarom zou een uitkeringsgerechtigde op het moment dat hij overgaat van de WW naar de bijstand een maand op een houtje moeten bijten?”

1. Direct bezwaarschrift indienen.
2. Uitkering dagelijks aanvragen
3. Broodnood uitkering aanvragen
4. Uitkering aanvragen bij de provincie
5. Advocaat inschakelen
6. Kort geding starten
7. Alles laten dag stempelen
8. Alle gesprekken opnemen
9. Alles zoveel als mogelijk aangetekend verzenden
10. Maak overal kopieën van

Deze structuur gaat u zeker helpen.