of 59232 LinkedIn

VVD verbaasd over wensen Amsterdamse stadsdelen

De bestuurscommissies van de zeven Amsterdamse stadsdelen hebben voor de begroting 2015 hun wensenlijstjes ingeleverd bij wethouder Kock. Nu ze niet meer zelf over het budget gaan, mogen ze het college naast hun rompbegroting om extraatjes vragen. De wensen lopen uiteen van 5,5 miljoen tot 20 miljoen euro. De VVD is hogelijk verbaasd over de uiteenlopende dure wensen.

De voormalige Amsterdamse stadsdelen zijn als bestuurscommissies de regie over hun budget kwijt. Wel mogen ze wensenlijstjes voor de begroting van 2015 indienen. De bedragen blijken behoorlijk uiteen te lopen. De VVD is zeer verbaasd over de hoge bedragen die sommige bestuurscommissies vragen.

Verbaasd
'Ontzettend verbaasd', reageert VVD-raadslid Marianne Poot op het bericht dat bestuurscommissies in totaal 75 miljoen euro extra vragen in hun wensenlijstjes aan het stadsbestuur. 'Iedereen weet toch dat er weinig extra geld te verdelen is? Dat bestuurscommissies dan toch zulke lijstjes indienen verbaast me enorm. Dat ze te weinig tijd hadden vind ik geen argument voor een lang wensenlijstje.' Ook de grote verschillen tussen de stadsdelen verbazen Poot. 'Ik dacht dat ze hun prioriteiten gezamenlijk zouden afstemmen, maar dat is duidelijk niet gebeurd. '

Grote verschillen
Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost is koploper is met 20,1 miljoen euro en stadsdeel West het meest bescheiden met 5,5 miljoen euro extra. Ook Nieuw-West en Noord, net als Zuidoost stadsdelen waar de PvdA het grootst is, vragen meer dan 10 miljoen (respectievelijk 13,4 en 14,2 miljoen). De stadsdelen “binnen de ring” blijven onder de 10 miljoen. Zuid vraagt nog het meest: 9,3 miljoen. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Parool. De krant wijst erop dat die laatste stadsdelen ook veel parkeerinkomsten hebben.

Een begroting
In 2015 maakt de gemeente Amsterdam voor het eerst weer een enkele begroting voor de hele stad, inclusief stadsdelen. Naast hun rompbegroting kunnen stadsdelen voor 1 augustus aangeven wat ze nog aan extra geld nodig denken te hebben voor knelpunten en/of ambities. Wethouder Udo Kock (D66) stuurde begin juli een brief aan de stadsdeelbestuurders, waarin hij wil laten zien dat hij bovenop de uitgaven zit en de lijn strak wil houden.

Knelpunten en prioriteiten
Met Kock heeft het stadsbestuur voor het eerst gekozen voor een wethouder die zich bijna volledig bezighoudt met financiën. Kock heeft een financiele achtergrond en werkte hiervoor bij het IMF. Hij onderscheidt drie categorieën voor het aanleveren van de wensenlijstjes: onvermijdelijke knelpunten, structurele activiteiten die met incidenteel budget zijn gefinancierd en nieuwe prioriteiten of ambities.

Zelf met oplossingen komen
Knelpunten dienen in eerste instantie binnen de eigen rompbegroting te worden opgelost. Lukt dat niet, dan moeten ze uitleggen waarom niet en met een oplossing komen. Als dat niet mogelijk is, moeten de stadsdelen vertellen wat consequenties zijn, zodat het college een afweging kan maken. Incidentele posten staan niet in de rompbegroting. Uitgangspunt van tijdelijke financiering is dat die activiteiten ook tijdelijk zijn. Ambities en prioriteiten moeten worden ingepast in het coalitieakkoord en betrekking hebben op de eigen bevoegdheden en taken. In het coalitieakkoord staat dat het college extra geld inzet op armoedebestrijding, onderwijs, zorg, groen en kunst & cultuur.

Nieuwe verhoudingen
Kock hecht wel aan een goede gezamenlijke ambtelijke voorbereiding van de begroting en aan een “bestuurlijke afstemming die past binnen de nieuwe verhoudingen”. Wat dit betekent zullen de voorzitters van de bestuurscommissies merken in gesprekken met de wethouder die voor begin september staan gepland. De begroting 2015 zal in november worden vastgesteld in de gemeenteraad.

Goede onderbouwing
Marianne Poot, financiële fractiespecialist van coalitiepartij VVD, lijkt het beter dat bestuurscommissies echte prioriteiten en doelen gaan stellen en hun wensenlijstjes goed onderbouwen en dan pas over het geld beginnen. 'Het is natuurlijk de eerste keer, maar het is wel jammer dat meteen een tweede slag moet worden gemaakt. Daar wordt het niet beter van. Nog niet de helft van het bedrag van 75 miljoen zal worden verstrekt. De meeste wensen zullen niet worden gehonoreerd. De diversiteit van de wensen maakt het ook niet gemakkelijker. Denk dus goed na over welke prioriteiten je echt wilt bereiken.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ristie (lid AB Amsterdam Zuidoost) op
Reactie van Poot is voorbarig en niet gebasseerd op feitelijke informatie maar op speculaties en geruchten. Laten we het hoofd koel houden en als politiek verantwoordelijken de zaken op een coherente en constructieve manier tegemoet treden
Door Vincent Uitvlugt (financieel medewerker) op
BB heeft blijkbaar de bedragen overgenomen, die Het Parool al eerder had gecomponeerd. Ik weet dat voor Amsterdam West het bedrag niet klopt. (is lager). Het Parool en BB vergelijken appels met peren.

Afbeelding