of 59232 LinkedIn

Vlissingen vraagt artikel 12-status aan

De gemeenteraad van Vlissingen heeft unaniem besloten de artikel 12-status aan te vragen. De gemeente kan het niet langer bolwerken zelf haar schulden af te betalen.

Door unaniem in te stemmen met de aanvraag van de artikel 12-status laat de gemeenteraad van Vlissingen haar weerstand varen. Deze verstrekkende stap moet de gemeente uit de schulden helpen.

Hulp nodig
‘We verliezen onze financiële zelfstandigheid, maar blijven alles geven’, vat fractievoorzitter Mark Weug zijn gevoel als raadslid samen bij het besluit om van Vlissingen een artikel 12-gemeente te maken. Zijn partij, met 5 zetels de grootste in een raad van 27 zetels en 11 fracties, was lang tegen deze stap. ‘We bleven hopen dat we de problemen zelf konden oplossen. Hier spreekt natuurlijk ook het gevoel. Maar we moeten realistisch zijn. We hebben hulp nodig.’

Schuld op schuld
Vlissingen heeft een schuld van 240 miljoen euro en verwacht voor volgend jaar een tekort van 5 miljoen euro. Over de schuld moeten miljoenen euro’s rente worden betaald, waar weer extra leningen voor moeten worden afgesloten. Volgens Weug zelfs meer dan nodig. ‘Zo werd de begroting, het huishoudboekje van de ambtelijke organisatie, subtiel ontzien en zelfs gespekt. Boekwaarden grenzen nu inmiddels aan marktwaarden of overstijgen die zelfs’, aldus Weug in zijn raadscolumn van drie weken geleden op de gemeentewebsite.

Situatie dramatisch
Nu zijn de schuldenlasten zo hoog opgelopen dat de gemeente Vlissingen de rentekosten niet meer kan betalen met extra leningen. ‘De meerjarenbegroting tot 2018 van het nieuwe college is niet sluitend. Daarnaast lopen we forse risico’s van miljoenen euro’s die hierin niet eens zijn meegenomen. De situatie is dramatisch.’

11 miljoen bezuinigd
De bevindingen en aanbevelingen uit een begrotingsscan van het ministerie van Binnenlandse Zaken stroken met de situatie die het college schetst, aldus Weug. ‘De artikel 12-inspecteur geeft duidelijk aan dat als er één gemeente in aanmerking komt voor artikel 12 het Vlissingen is. Het is niet zo dat de gemeente heeft stilgezeten. Het afgelopen jaar is 11 miljoen euro bezuinigd. Maar de kans om de financiële problemen zelf op te lossen ziet de inspecteur zeer somber in.’

Uitgaven verantwoorden
De gevolgen van de artikel 12-status zijn voor iedere gemeente anders. Uiteraard moet aan wettelijke verplichtingen worden voldaan. ‘Verder is het voor iedere gemeente maatwerk. Momenteel zijn de bezuinigingen op cultuur en sport hot. We moeten kijken naar referentiegemeenten. Het toerisme is een van onze inkomstenbronnen. Welke evenementen leveren wat op en welke brengen ons verder in verval? Andere gemeenten worden immers gekort uit het Gemeentefonds om voor Vlissingen te betalen. De inspecteur moet de uitgaven wel verantwoorden.’

Bezuinigen op ambtelijke organisatie
De LPV vindt dat de ambtelijke organisatie te lang is ontzien en heeft met een motie in gang gezet dat 15 procent op de organisatie wordt bespaard. Weug stelt in zijn raadscolumn dat een andere cultuur binnen de ambtelijke organisatie, met “deskundige en integere boekhoudkundigen” voor zijn partij een eerste randvoorwaarde is. ‘Daar heb ik veel kritiek op gehad. Mij gaat het erom dat de organisatie een drie-eenheid is: raad, college, ambtelijke organisatie, waarbij ambtenaren niet alleen ondersteunen, maar ook adviseren.’

Ambtenaren moeten ingrijpen
In het verleden werd met een hogere rekenrente gewerkt dan de werkelijke rente en werd weer extra bijgeleend, vertelt Weug. ‘Het moet een automatisme zijn dat ambtenaren zeggen dat zoiets niet kan.' In het verleden zijn ook veel geld en mandaten naar ambtenaren verschoven, vertelt Weug. 'Ze mochten eigenhandig onroerend goed kopen. Maar dat is iets waar de raad over moet besluiten.’ Toch komt die raad straks op het tweede plan. ‘Feitelijk zijn wij eindverantwoordelijk, maar de rijksoverheid bepaalt vooraf de grenzen. En terecht.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico op
Dapper dat een gemeenteraad over haar eigen politieke schaduw heen durft te stappen en accepteert dat ze er zelf niet meer uitkomen en de hulp van Ministerie van Financiën inschakelen. Dat zou meer en vooral ook preventief moeten gebeuren.
Door maurice (justitie) op
in reactie op Gerard dient ook gezegd te worden dat Vlissingen centrumgemeente is. De omliggende gemeentes(Middelburg,Goes en andere Zeeuwse gemeentes) sturen mensen die vastgelopen zijn heel snel naar Vlissingen. Dit is ook de stad die voorzieningen heeft voor de kwetsbare groepen. Gemeente Middelburg stuurt zijn daklozen naar Vlissingen maar opent wel haar deuren voor asielzoekers die vervolgens binnen no time onderdak krijgen. Beetje jammer!
Door Gerard op
In de jaren 70 en 80 werden hordes kansarmen aangetrokken om de wijken Bossenburgh en Papegaaienburg in Vlissingen te bevolken. De Witte Wijk in Souburg deed ook mee. Hoge huren geen probleem, daar is huursubsidie toch voor. Deze kansarmen vullen de kaartenbakken van de bijstand en....... bijstanders produceren bijstanders. Er valt niets te halen, alleen te brengen. De gemeente verleende subsidies en gaf vrijstellingen. Dat alles dankzij de PvdA die decennia het beleid in Vlissingen dicteerde.
Dat wordt hopelijk anders bij artikel 12. Dus: Afbouw subsidies en geen vrijstellingen meer.
Door A. Willemsen (Financien) op
Ik lees tussen de regels door dat er nogal wat boekhoudkundige trucs zijn toegepast (rentetrucs, niet rechtmatige besluiten onroerend goed, boekwaardes die worden aangepast)). Ik vraag met af wat de raad, de toezichtohuder en de accountant daarover hebben gezegd.

Afbeelding