of 59232 LinkedIn

Te veel geld naar kleine gemeenten

Kleine gemeenten profiteren te veel van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. In plaats van bijna 30 euro per inwoner per jaar extra moet dat voordeel worden beperkt tot maximaal 18 euro per inwoner per jaar.
Dat adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Kleine gemeenten profiteren te veel van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. In plaats van bijna 30 euro per inwoner per jaar extra moet dat voordeel worden beperkt tot maximaal 18 euro per inwoner per jaar.

Dat adviseert de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) in reactie op het voorstel om per 2016 tot een andere verdeling van het gemeentefonds te komen. Volgens dat voorstel profiteren kleine gemeenten het meest van de herverdeling. Grote gemeenten leveren samen tientallen miljoenen euro’s – 88 miljoen euro – in. De totale omvang van het gemeentefonds blijft gelijk.

 

Tijdelijk effect

De Rfv stelt dat allerlei onderzoeken vanaf 2007 voldoende aantonen dat kleine gemeenten tot nu toe inderdaad onderbedeeld zijn. ‘Dat is ongewenst’, aldus de Raad. Maar het verdeelonderzoek komt op een veel groter verschil uit dan billijk is. Dat komt volgens de Rfv omdat in het BZK-onderzoek het jaar 2014 als basisjaar is gebruikt. Dat blijkt echter een uitzonderlijk jaar te zijn. ‘Naast een structureel effect voor de kleine gemeenten lijkt er dus sprake te zijn van een tijdelijk effect. Dit tijdelijk effect is mogelijk toe te schrijven aan de inhaalslag die kleine gemeenten moesten maken ten aanzien van de bestemmingsplannen.’

 

Onvoldoende compensatie

De Raad kan een verschuiving van grote naar kleinere gemeenten begrijpen, maar niet de grote omvang van het effect – bijna 30 euro per inwoner. De herverdeeleffecten van meer dan 30 euro positief per inwoner vallen volgens de Rfv opvallend vaak bij de nieuwe fusiegemeenten met een plattelandskarakter, zonder dat daarbij wordt onderbouwd dat juist die gemeenten structureel in die mate extra kosten zijn gaan maken. ‘Dit gaat ten koste van gemeenten met een stapeling van sociale en fysieke opgaven, die hiervoor in de nieuwe verdeling onvoldoende gecompenseerd worden. Zo vallen herverdeling en van meer dan 20 euro per inwoner negatief vaak bij dit type gemeenten’, aldus de Raad. Den dupe zijn naast de vier grote steden onder andere Delft, Leiden en Schiedam. De Raad stelt daarom voor om, in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar een structureel beeld van de kosten, in de tussentijd de verdeling zodanig aan te passen dat de kleine gemeenten voor de komende drie jaar er maximaal 18 euro per inwoner op vooruit gaan.


Scheve verdeling
Het groot onderhoud van het gemeentefonds – de belangrijkste inkomstenbron van veruit de meeste gemeenten – is nodig omdat de oude verdeling van rijksgelden over de gemeenten in de loop der jaren scheef was gegroeid: de verdeling van de middelen sloot niet meer aan op de daadwerkelijke uitgaven. Met nieuwe criteria en verdeelmaatstaven worden die middelen vanaf 2016 op een andere manier over de gemeenten verdeeld.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is wel duidelijk dat de adviezen van de Rvf voornamelijk worden gestuurd en bepaald door de grotere gemeenten. Bovendien rollen bij dit advieslichaam de meest dwaze adviezen van de band. Derhalve gauw opheffen deze club uit het old boys netwerk en onderbrengen bij de VNG met een evenwichtiger vertegenwoordiging.
Door Govert van Bezooijen (Wethouder financien) op
Eindelijk wordt de jarenlange achterstelling van kleine gemeenten rechtgezet. Minister Plasterk graag de rug recht houden. Ben benieuwd of recht recht blijft of weer krom getrokken wordt onder druk van de grote gemeenten.
Door Pierre (ambtenaar) op
Gelukkig is het 'maar' een advies. Hiervan kan, mag en in dit geval moet worden afgeweken.
Door Mart Wijnen (wethouder) op
Goed zo minister Plasterk. Eindelijk wordt er iets gedaan aan de zeer scheve verhoudingen tussen dorpen en steden met betrekking tot de algemene uitkering. Een inwoner van een stad betaalt toch ook niet minder belasting dan een inwoner van een dorp. En nu wil de Rfv deze verhoudingen nog scheeft houden? Waar baseren zij dit op!
Door Jac van Bussel (Wethouder (o.a. Financiën)) op
Eindelijk kwamen we toe aan een volkomen terechte herziening, omdat vooral kleinere gemeenten benadeeld werden. Kijk maar eens naar het overzicht van algemene uitkeringen per inwoner (dus niet de specifieke) bij het COELO. En dan dreigt toch weer een ingreep op die herziening zonder argumenten en naar het lijkt via een Haagse achterkamer!! Schande! Inderdaad een Raad voor scheve financiële verhoudingen!!
Door Rik (Raadslid) op
Voor mij zijn de nieuwe fusie gemeenten niet echt klein. het is misschien wel zo eerlijk om de kleine gemeenten weer wat meer te doen toekomen, aangezien de aangekondigde efficiency kortingen en het grote stedenbeleid al flink ten voordeel van de burgers in de grote steden werken.
Door Henk op
Nog zo'n overbodig en elitair clubje. Wat kost deze onzin allemaal wel niet. Ik ben voor eenherverdeling tenkoste van de grote gemeenten. Die zijn al sterkgenoeg.
Door Diana Goudsmit (ondernemer) op
Het zal denk ik het meest eerlijk zijn als je per inwoner van dit land ingschaald wordt en niet per gemeente. Is een inwoner van een grote stad meer waard dan die van een kleine gemeente? Probeer eens out of the box te denken. Elke gemeente is anders, elke regio is anders en elke provinciie is ander. Maar elk mens is gelijk!!!!
Door Hans (adviseur) op
Gek verhaal. Dat kleine gemeenten zouden profiteren. Is er dan iets fout gegaan bij het uitbotten? Wordt hoog tijd dat gemeenten weer hun eigen belastingheffing krijgen. Dat grote gemeenten zo duur zijn heeft kennerlijk te maken met de schaalgrootte.
Door Arjen Ronner (Gemeenteraadslid ) op
Heel bijzonder dat er door de Rfv enerzijds erkenning is voor de jarenlange benadeling van kleinere gemeenten, anderzijds halen zij weer een halve duit uit de zak welke Plasterk had bedoeld om dit nadeel te compenseren. Daar meer toont zij zich een Raad voor scheve financiële verhoudingen.

Afbeelding