of 59221 LinkedIn

Samen heffen, minder lasten

Bij samenwerking brengen gemeenten taken onder in een gezamenlijk belastingkantoor, of besteden zij die uit aan een andere gemeente. In 2012 werken 124 van de 415 Nederlandse gemeenten samen in 29 samenwerkingsverbanden, en daarmee willen zij vooral kosten besparen. In 2012 besteden Nederlandse gemeenten samen 380 miljoen euro aan heffen en waarderen.

Schaalvergroting leidt tot lagere uitvoeringskosten bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. De besparingen bij kleine gemeenten kunnen oplopen tot meer dan twintig procent. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Lasten van (samen) belasten van IPSE Studies en van CAOP/Erasmus Universiteit Rotterdam. Gemeenten werken bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) steeds meer samen.

Gezamenlijk belastingkantoor
Bij samenwerking brengen gemeenten taken onder in een gezamenlijk belastingkantoor, of besteden zij die uit aan een andere gemeente. In 2012 werken 124 van de 415 Nederlandse gemeenten samen in 29 samenwerkingsverbanden, en daarmee willen zij vooral kosten besparen. In 2012 besteden Nederlandse gemeenten samen 380 miljoen euro aan heffen en waarderen.

Kostenbesparingen
Door het op grotere schaal organiseren van de belasting- en waarderingstaken kunnen gemeenten aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. De optimale omvang van een samenwerking ligt om en nabij de 230.000 objecten, maar vooral voor gemeenten met minder dan 30.000 WOZ-objecten (grofweg 60.000 inwoners) zijn de besparingen groot.

Samenwerkingsverbanden niet doelmatiger
Samenwerkingsverbanden blijken gemiddeld niet doelmatiger te werken dan gemeenten met een vergelijkbare schaal. Van een positief effect op de bedrijfsvoering is volgens de onderzoekers dus geen sprake. Een uitzondering geldt voor die verbanden waarin ook een waterschap deelneemt; de gemeenten daarin bereiken wél een hogere doelmatigheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Trevor op
Ik ben benieuwd hoe deze resultaten zich verhouden tot die van het Coelo dat als ik het goed heb tot heden geen efficiencywinsten heeft kunnen aantonen bij gemeentelijke herindelingen. Wordt de winst op grootschaliger uitvoering van belastingheffing in dat soort gevallen dan ergens anders aan besteed?
Door Gekwelde burger (netto betaler) op
Wat is de waarde hiervan als de baten door gemeenten direct weer aan allerlei leuke maar verder door niemand gewenste zaken worden uitgegeven. Teruggeven aan de burger als de meest logische variant, slaan we als utopie maar even over.
Door Kritische burger (Kritische burger) op
H. Wiersma heeft hier een heel goed punt. De lokale verschillen zijn dan ook meteen verdwenen. De motieven voor lokale heffingen zijn nog nooit aangetoond en vooral gegeven door heffende instanties en bureau die ervan eten.
Door Arnold Geytenbeek (Directeur) op
Het aantal gemeenten dat afgelopen jaren besloten heeft om haar belastingtaken onder te brengen bij een samenwerkingsverband is ondertussen opgelopen tot ca 50% Belangrijkste motieven zijn continuiteit, kwaliteit en kostenbesparingen. In praktijk blijken de samenwerkingsverbanden veelal verder te zijn in het digitaliseringsproces tov de individuele gemeenten. Indien daarmee rekening wordt gehouden blijken besparingen oplopend tot 30% ook voor grotere gemeenten haalbaar te zijn. Het optimum van 230.000 objecten kan ik niet plaatsen, zeker niet als er een waterschap bij betrokken is waardoor we het al gauw over 500.000 objecten hebben.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het opheffen van de slecht uitvoerbare OZB-belasting en andere daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke belastingen en het vervolgens onderbrengen bij de loon- en inkomstenbelasting (verdeelmethode gemeentefonds volgen) werkt nog véél efficiënter.
Door Jeroen van Oort (Econoom) op
Ik reageerde volledig verkeerd; op mijn i-pad had ik de eerste, alleszeggende alinea gemist. Excuus.
Door Jeroen van Oort (Econoom) op
In de laatste alinea staat dat 'samenwerkingsverbanden gemiddeld niet doelmatiger blijken te werken dan gemeenten met een vergelijkbare schaal'.
Interessanter lijkt het me te weten of de samenwerkingsverbanden significant doelmatiger (= effectiever) en of significant efficienter zijn dan de individuele deelnemende gemeenten voorheen of een vergelijkbare groep gemeenten die nu nog als individuele actoren opereren. Zijn daar ook gegevens over beschikbaar?

Afbeelding