of 59221 LinkedIn

Plasterk komt kazernegemeenten tegemoet

Plasterk heeft nog een paar toezeggingen gedaan op andere onderdelen waar sprake is van aanzienlijk financieel nadeel voor groepen gemeenten.

Gemeenten met kazernes en gevangenissen die financieel nadelige gevolgen hebben van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds, krijgen daarvoor de komende drie jaar compensatie van het rijk.

‘Onbehoorlijk bestuur’
Die overgangsregeling heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ze toegezegd in overleg met de Tweede Kamer. Omdat verblijfplaatsen in kazernes en gevangenissen straks niet meer meetellen als aparte woongebouwen, gaan de gemeenten met die bijzondere woongebouwen en soms tonnen per jaar op achteruit. Dat in de nieuwe situatie de categorieën ‘wooneenheden’ en ‘capaciteit bijzondere woongebouwen’ niet meer worden meegerekend, zou volgens een groep van 58 nadeelgemeenten leiden tot een verlies van 6 procent van het totale aantal woonruimten. De herverdeelnadelen zouden oplopen tot 59 euro per inwoner. In de aanloop naar het overleg met de Tweede Kamer beschuldigden de gebelgde gemeenten Plasterk mede daarom van ‘onbehoorlijk bestuur’.

Meer toezeggingen
Plasterk heeft nog een paar toezeggingen gedaan op andere onderdelen waar sprake is van aanzienlijk financieel nadeel voor groepen gemeenten. Zo zal hij in 2016, bij het eerstvolgende periodieke onderhoudsrapport van het gemeentefonds, naar een ‘redelijke oplossing’ kijken als gemeenten met veel studentencomplexen en zorginstellingen met duidelijk aanwijsbare kosten hebben te dealen. Voor 2015 is daar volgens hem niets meer aan te doen.

Onderhoud gemeentefonds
De Tweede Kamer blijkt in meerderheid achter de plannen van Binnenlandse Zaken – en Financiën als medefondsbeheerder – te staan om groot onderhoud te plegen aan het gemeentefonds, meer in het bijzonder de inrichting en verdeling ervan. Zo worden de zogeheten uitgavenclusters van vijftien naar negen stuks teruggebracht. Voor de vier grote steden verandert er ook wat: de extra bedragen die de Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag krijgen op de vaste bedragen worden teruggeschroefd. De aparte maatstaf die voor de steden gold, komt te vervallen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
In het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan Plasterk m.i. volstaan met een afbouwregeling over een driejarige periode, ook al omdat dat je kunt stellen dat de desbetreffende gemeenten altijd al onnodig extra voordeel van deze regeling hebben genoten. De andere gemeenten moeten vooral oppassen dat Plasterk niet teveel sigaren uit hun doos gaat weggeven. Gedurende 3 jaar volledig compenseren is namelijk grote onzin.
Door nico op
compensatie van het rijk? Hij zal wel compensatie uit gemeentefonds bedoelen (dus de andere gemeenten krijgen minder :-)

Altijd leuk een sigaar uit andermans doos ....

Afbeelding