of 59232 LinkedIn

Overheidsbanken BNG en NWB schokbestendig

De publieke sectorbanken voor gemeenten, provincies en waterschappen zijn ruimschoots geslaagd voor de stresstest van de Europese toezichthouders. Hun buffers zijn groot genoeg om een eventuele nieuwe recessie te doorstaan.

De banken voor gemeenten, provincies en waterschappen zijn ruimschoots geslaagd voor de stresstest van de Europese toezichthouders. Hun buffers zijn groot genoeg om een nieuwe recessie te doorstaan.

Kernkapitaal ruim genoeg

In het geval van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) is het eigen kernkapitaal ruim genoeg: 2,5 keer boven het vereiste minimum. De financiële buffer bij noodscenario’s ligt zelfs 3 keer boven de minimum vereiste. Ook de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) krijgt het predicaat stress-bestendig. Die bank zit met haar eigen vermogen eveneens ruim boven de grens waaronder banken een plan moeten indienen om hun kapitaalspositie te versterken.

 

Veilige bank

NWB Bank ziet de uitkomst van de stresstest als een bevestiging van haar financiële soliditeit en haar hoge credit ratings als bank van en voor de Nederlandse publieke sector. Volgens de BNG Bank spoort de uitkomst met de plek in de ranking van veilige banken die ze inneemt in het onlangs gepubliceerde jaaroverzicht van het blad Global Finance. Daaruit blijkt dat BNG Bank de veiligste bank van Nederland is en in de top 5 staat van veiligste banken ter wereld.

 

Specifieke kenmerken publieke sectorbank

Volgens de bank zijn de uitkomsten van de balans- en stresstest overigens mede bepaald door de sterk gestandaardiseerde benadering die de Europese toezichthouders hebben gekozen. ‘De specifieke kenmerken van een publieke sectorbank als BNG Bank en van de markten waarin zij opereert komen daarbij in voorkomende gevallen, met name in de stresstest, minder goed tot uitdrukking’, aldus de bank.

 

Ongunstige scenario's

Beide banken behoren vanaf 4 november 2014 tot de groep van grotere Europese banken die rechtstreeks onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland gaat het om in totaal zeven banken. Zonder uitzondering hebben ze de stresstest doorstaan. Gedurende het afgelopen jaar zijn de Europese banken die onder direct toezicht van de ECB komen, onderworpen aan een stresstest die zich concentreerde op onderzoek naar de kwaliteit van bankbalansen en de weerbaarheid van banken onder ongunstige economische scenario’s.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Dat is goed nieuws! Maar is het niet tevens dan aanleiding om de ECB nu te vragen om af te zien van Basel III eisen voor banken die zich niet op risico's van het bedrijfsleven en particulieren richten?

Laat Dijsselbloem nu eens bewijzen nog enig nut voor zijn staatsdeelneming BNG te hebben...het is toch al mooi dat BNG de test met glans doorstaan heeft , ONDANKS de landelijke schatkistbankiermaatregel voor lagere overheden, die BNG heel veel geld zal kosten.

Afbeelding