of 59250 LinkedIn

Ondergrens sportbezuinigingen in zicht

In beide sectoren werd volgens gemeenteambtenaren ten opzichte van andere beleidsterreinen het meest bezuinigd en het minst geïnvesteerd. Bezuinigen op sport en cultuur is een combinatie die meer gemeenten hanteren om uit de rode cijfers te komen of te blijven.

Gemeenten bezuinigden de afgelopen vijf jaar het hardst op sport en cultuur. Volgens onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur is het leed nog lang niet geleden.

In beide sectoren werd volgens gemeenteambtenaren ten opzichte van andere beleidsterreinen het meest bezuinigd en het minst geïnvesteerd. Bezuinigen op sport en cultuur is een combinatie die meer gemeenten hanteren om uit de rode cijfers te komen of te blijven. André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), herkent het beeld wat de sportsector betreft. ‘Dat zien we gebeuren vanaf 2010’, zegt hij. Wat de renovatie en nieuwbouw van sportaccommodaties betreft is er volgens De Jeu een pas op de plaats gemaakt. ‘Er wordt nog wel gebouwd, maar met vertraging.’

Beheer en onderhoud
Bezuinigd wordt er volgens hem met name op de sportondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat. Verder zijn nogal wat gemeenten ertoe overgegaan het beheer en onderhoud van sportaccommodaties ‘naar buiten’ te plaatsen richting verenigingen. ‘Het zijn wel bezuinigingen, maar zonder dat de sport daar zelf echt last van heeft’, zo nuanceert hij de uitkomsten van het onderzoek.

Betere gezondheid
Hoewel de situatie nog niet dramatisch te noemen is, is de sport volgens De Jeu wel getroffen door de vele bezuinigingen. ‘Langzaam is wel de grens bereikt van wat de sector kan hebben. Als er nog meer wordt gesneden, komt de basisstructuur van het sportgebeuren in gevaar. ‘En daarmee raken ook andere doelen van het gemeentelijk beleid uit zicht. Ik bedoel, sport draagt steeds vaker bij aan andere doelen dan het sporten alleen, zoals een betere gezondheid en het bevorderen van sociale cohesie’, zegt hij. Om die doelen te bereiken, zijn gezonde sportverenigingen en goede accommodaties nodig.

Goedkope oplossing
De kunst is volgens De Jeu om een deel van de noodzakelijke ondersteuning en investeringen in sport en beweging te bekostigen vanuit het sociaal domein. ‘Er zijn tal van sociale vraagstukken waarvoor sport een relatief goedkope oplossing kan zijn. Maar dan is het wel zaak de basisstructuur op orde te houden’, waarschuwt hij.

Het onderzoek naar de standpunten van burgers en ambtenaren ten aanzien van het gemeentelijk bezuinigingsbeleid is uitgevoerd onder 1.373 gemeenteambtenaren en 2.192 burgers.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 18 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Minder meer uitgeven (is wat anders dan bezuinigen) behoort met name plaats te vinden op het totale gemeentelijke uitgavenpakket en op niet kerntaken. Sport en cultuur behoren daar (op voorhand) zeker niet bij.
Door Han IJssennagger (Gemeenteraadslid De Bilt) op
Zolang er nog direct of indirect subsidiegeld terecht komt bij mensen die het, al dan niet gemakkelijk, zelf kunnen betalen, kan er nog steeds bezuinigd worden op subsidies voor sport en cultuur! Zou te gek voor woorden zijn, als er op uitgaven voor het sociaal domein bezuinigd zou gaan worden voor sport- en cultuur-hobby's van de rijken!