of 59250 LinkedIn

Minister tegen meer krimpregio’s

Minister Blok (Wonen, VVD) voelt er niets voor meer dan acht krimpregio’s aan te wijzen die op extra rijkssteun kunnen rekenen.

Minister Blok (Wonen, VVD) voelt er niets voor meer dan acht krimpregio’s aan te wijzen die op extra rijkssteun kunnen rekenen. De Tweede Kamer diende vorige week negen anti-krimpmoties in, vooral om de financiële consequenties voor regio’s en gemeenten die kampen met een bevolkingsdaling te verzachten. Zo verzocht fractievoorzitter Arie Slob van de Christen- Unie de regering om het advies van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling – over de aanwijzing van krimpregio's – volledig over te nemen.

Dat zou inhouden dat niet alleen de Achterhoek bijvoorbeeld, maar ook Noordoost-Friesland, Zuidoost- Friesland en Oost-Drenthe officieel als krimpregio worden aangewezen. Blok hecht aan de drempel van 2,5 procent krimp en die gebieden voldoen daar niet aan. Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. De verdeling ervan is zowel gebaseerd op de bevolkingsdaling in het verleden als de verwachte krimp in de toekomst.

De minister stelt voor de bedragen toe te kennen aan de grootste gemeente in de regio die voldoet aan de criteria. Met die wijze van toekenning verwacht Binnenlandse Zaken ‘een regionale en integrale aanpak van de krimpproblematiek te bevorderen.’ Om de regio’s over een langere termijn zekerheid te bieden over de te ontvangen bedragen wil het ministerie ze in beginsel voor een periode van vijf jaar vastleggen. De definitieve bedragen worden opgenomen in de septembercirculaire 2015.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Plaats meer windmolens in de regio en de regio's krimpen nog verder! Daar wil toch niemand in de buurt wonen.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Bouw als krimp regio je eigen windmolens, met hulp van de gemeente, dan organiseer je als gemeente zelf meer voordeel dan deze krimp fooi van een vvd minister
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2015/05/wi …