of 59232 LinkedIn

Miljoenen extra voor Ten Boer

De gemeente Ten Boer krijgt onder voorwaarden een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van 2,7 miljoen euro.

Ten Boer krijgt onder voorwaarden een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van 2,7 miljoen euro. De voorwaarde is dat Ten Boer een saneringsbegroting opstelt met de ambitie voor 2028 de negatieve reserve te hebben weggewerkt.

Dat is het advies van de directie bestuur, democratie en financiën van Binnenlandse Zaken aan minister Plasterk. De gemeente Ten Boer had voor het jaar 2014 voor de eerste keer een aanvraag ingediend voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds.

Saneringsbegroting 2015-2018
Ten Boer voldoet volgens het ministerie aan de eisen voor toelating tot artikel 12. De aanvraag is tijdig ingediend, de eigen inkomsten behorende tot het zogenaamde belastingpakket liggen boven het voorgeschreven redelijk peil en er is sprake van zowel een aanmerkelijk als een structureel tekort. Het voorstel van BZK is Ten Boer voor het jaar 2014 een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds te verstrekken van 2,7 miljoen euro. Daaraan wordt wel een bijzonder voorschrift verbonden: het opstellen van een saneringsbegroting 2015-2018 die de gemeente in staat stelt in 2018 te beginnen met het leveren van een passende bijdrage aan het wegwerken van de negatieve reserve in een periode van 10 jaar.

Van bouwgrond naar landbouwgrond
Ten Boer werd in 2013 onder preventief toezicht van de provincie gesteld. In dat jaar is een begrotingsscan uitgevoerd, waaruit bleek dat de noodzakelijke afwaardering van bouwgrond niet de enige oorzaak was van de verslechterde financiële positie van Ten Boer. Het is Ten Boer wel lang gelukt door onder andere bezuinigingsmaatregelen sluitende begrotingen te hebben, maar de jaarrekening 2010 sloot voor het eerst negatief door met name tegenvallers in de grondexploitatie. In de jaren daarna moesten extra bouwgronden worden afgewaardeerd naar landbouwwaarde. Een en ander resulteerde in een negatieve reserve van bijna 10 miljoen euro, waarna het aanvragen van een artikel 12-status onvermijdelijk was.

Verhoging ozb-opbrengst
De gemeenteraad van Ten Boer heeft bij de vaststelling van de begroting 2015 wel ingestemd met een verhoging van de ozb-opbrengst. Dat levert bijna een ton extra op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Kalis op
@Groeningen. Kort lontje? Of überhaupt geen opvoeding genoten?
Door H. Wiersma (gepens.) op
@H. van Groeningen. Zo maar wat roepen zonder met argumenten te komen is pas stupide.
Door H. van Groeningen op
Domme reacties op dit bericht! A. Kalis spant de kroon, heeft hij wel eens van internet gehoord? en pensionaris Wiersma is blijkbaar niet meer bij de tijd !
Door A. Kalis op
Zou het een idee zijn om gedurende nog enkele jaren bij vermelding van een nieuwe gemeente tevens aan te geven waar deze geografisch ligt cq uit welke plaatsen deze bestaat? Of ben ik de enige die geen flauwe notie heeft waar Ten Boer ligt?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Betekent dit dan dat als de de landbouwwaarde weer wordt opgewaardeerd dat de ontvangen rijksgelden weer moeten worden terugbetaald? Overigens is die wijziging van de bestemming al dubieus. Of is die opwaarderingsmogelijkheid niet als voorwaarde opgenomen? Kortom het artikel roept nogal wat vragen op.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het draait niet alleen om de hoogte van de belastingen, maar ook om het feit of de gemeentelijke tarieven zich wel op een redelijk (hoog) niveau bevinden. Daarnaast zou moeten worden beoordeeld of het lokale voorzieningenniveau reëel is in verhouding met het aantal inwoners.

Afbeelding