of 59232 LinkedIn

Lokale lasten Amsterdam dalen hardst

De stijging van de woonlasten in grote steden is zo beperkt, dat de inflatie ze meer dan teniet doet en het zelfs een lichte daling oplevert, stelt COELO.

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,8 procent. Negen gemeenten verlagen hun lokale lasten.

Tarieven grote gemeenten
Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. COELO onderzocht de tarieven van 35 grote gemeenten.

Zesde jaar daling
De gemeentelijke woonlasten – onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en reinigingsheffing – stijgen gemiddeld met 5 euro tot 678 euro. Rekening houdend met de inflatie (1 procent) is er sprake van een lichte daling. Het is het zesde jaar op rij dat de lokale lasten in de grote gemeenten dalen.

Afbeelding

Kosten Lelystad stijgen sterkst

Van de grote gemeenten heeft Den  Haag de laagste woonlasten (547 euro), Zaanstad de hoogste (820 euro). Negen gemeenten verlagen hun woonlasten in 2015, Amsterdam het meest (met 2,8 procent). In Lelystad stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens het sterkst (9,8 procent).

Eigenaren duurder uit
Wat opvalt ten opzichte van vorig jaar is dat Nijmegen er voor kiest om huiseigenaren meer en huurders minder te laten betalen. Dat doet de gemeente door het tarief van de afvalstoffenheffing te verlagen en de tarieven van de ozb voor woningen extra te verhogen. Opvallend is dat de raad van buurgemeente Arnhem er juist voor kiest om de afvalstoffenheffing te verhogen en de ozb te verlagen. Arnhem kiest er daarmee voor om alle huishoudens mee te laten betalen aan de afvalinzameling en –verwerking.

Hoogste ozb-lasten
De keuze van de Nijmeegse gemeenteraad huiseigenaren zwaarder te belasten, leidt er toe dat de stad de ranglijst aanvoert van gemeenten met de hoogste ozb-lasten voor huishoudens – 444 euro per huishouden. In Den Haag zijn huishoudens met 126 euro het minst van alle grote gemeenten kwijt aan ozb. Huiseigenaren betalen over alle grote gemeenten gemeten in 2015 gemiddeld 232 euro aan ozb. Dat is 1,7 procent meer dan vorig jaar.

Rioolheffing
De stijging van het gemiddelde tarief voor de rioolheffing is met gemiddeld 1,7 procent (3 euro) gelijk aan die van de ozb. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Lelystad verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (78,8 procent). Het tarief in Lelystad dekte maar een klein deel van de kosten van riolering. Nu is dat 100 procent. De rioolheffing is in Lelystad nog steeds lager dan gemiddeld in de grote gemeenten. Leeuwarden verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 9,3 procent).

 

Decentralisaties
Het is volgens het Coelo niet vanzelfsprekend dat de stijging van de lokale lasten zo beperkt is. Gemeenten nemen vanaf 1 januari immers grote taken over op het gebied van zorg, jeugd en werk, terwijl ze daar aanzienlijk minder geld voor krijgen van het rijk dan voorheen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Aardig vergelijkingsmateriaal, maar nog interessanter is hier naast natuurlijk het tarieven- en legesbeleid van de afzonderlijke gemeenten. Eerst dan krijg je een echt compleet beeld van de lasten van burgers in afzonderlijke gemeenten. Iets voor Coelo om de volgende keer nog wat dieper in deze materie te duiken?

Afbeelding