of 59232 LinkedIn

Laurens Ivens (SP): ‘De verhuurdersheffing is een rem op de bouw’

Wouter Boonstra tekent reacties van diverse politici op in Den Haag.

Laurens Ivens (wethouder Amsterdam, SP): 'De Troonrede bevatte niet veel nieuws. Goed vond ik dat in de context van internationale spanningen eerst de sociale en daarna pas de economische kant werd belicht. Daar hebben de grote steden ook mee te maken. Wat me als wethouder wonen opviel is dat voor het stimuleren van de bouw de lage btw met een half jaar wordt verlengd. Doe dan een jaar. De verhuurdersheffing is een rem op de bouw. De lage btw is al een druppel op een gloeiende plaat, maar dit is maar een halve druppel.'

Reacties op Troonrede

Binnenlands Bestuurredacteur Wouter Boonstra peilt in Den Haag de eerste reacties op de Troonrede die zojuist is uitgesproken door koning Willem-Alexander.

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks):
'Ik vond het enorm jammer dat in de Troonrede alleen werd gezegd dat Europa het klimaat- en energiebeleid maakt. Niets over ons landschap en onze natuur. Ik vind dat onlogisch en een enorm gemis. We draaien economisch niet goed als we niet nadenken over energie en energiegebruik. Ook van Dijsselbloem hoorden we niets over zorg voor onze leefomgeving. Wel goed vond ik dat de zorg voor de allerarmsten terugkwam. Er staan nog veel mensen aan de kant. We moeten die mensen door arbeid bij de samenleving betrekken. Wij willen de lasten voor de onderkant weghalen bij de vervuilers.'
Over de Omgevingswet: 'We moeten niet alleen steden uitbreiden, maar ook het leefmilieu, onze lucht en ons drinkwater beschermen.'

Joël Voordewind (CU)over jeugdzorg:
'Bij de decentralisaties moet alle aandacht naar wat nodig is. We hebben de bezuinigingen op de jeugdzorg weten te halveren van 6 naar 3 procent. Vraag is of gemeenten voldoende weten om instellingen te vinden en kinderen niet tussen wal en schip vallen. Ik ben benieuwd waar Geluk straks mee komt. De transitiecommissie kan erop inspringen en de staatssecretaris om een aanwijzing vragen. Als blijkt dat het niet goed is, moeten we instellingen en gemeenten beter aan laten sluiten. We hebben vertrouwen in het lokaal bestuur, maar zullen onze raadsleden en wethouders ook scherp houden.'

Sander de Rouwe (CDA), kanditdaat lijsttrekker Friesland:
'Ook bij de Omgevingswet is er discussie over het gezag van de provincie. Moet dat groter of kleiner? Als CDA moeten we daarin nog een kant kiezen. Ik ga terug naar Friesland, waar de ‘mienskip’ een grote rol speelt. De provincie als regisseur van de regio vind ik onjuist, pretentieus en bemoeierig en past niet bij deze tijd. Ze moet in deze netwerksamenleving een faciliterende rol spelen.'

Lutz Jacobi (PvdA):
'Op ruimtelijke opgaven wordt dit het jaar van de uitdaging. De omgevingswet biedt minder regels en snellere procedures. De wet is ook heel ingewikkeld en groot. Het wordt best spannend. Hoe gaat het in de praktijk? We zitten niet te wachten op verrommeling.'

Burgemeester Jan van Zanen, de nieuwe voorzitter van de G4 over gezamenlijk optrekken:
'We moeten elkaars iconen gunnen. Partnerschap tonen. Met ons voorzitterschap van de EU in 2016 is er een kans dat grootstedelijke vraagstukken hoger op de agenda komen. De G4 is een bewezen serieuze gesprekspartner. Met de G4 2.0 moeten we dat behouden, benutten en versterken naar het kabinet en de VNG toe.'

Rabin Baldewsingh (wethouder Den Haag, PvdA):

'De aandacht voor de koppeling tussen onderwijs en werkgelegenheid vind ik bemoedigend, zoals die meester-gezelconstructie. Dat is belangrijk voor steden, want die hebben een enorme opgave. Den Haag kent een werkloosheid van zestien procent. Het dubbele van het landelijk gemiddelde. Dat gaat om veertigduizend mensen. Het is bemoedigend dat het kabinet de mogelijkheden verruimt.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding