of 59250 LinkedIn

Klein plusje voor gemeenten in 2016

Gemeenten krijgen volgend jaar 70 miljoen euro meer van het rijk dan eerder aangekondigd. Dat blijkt uit de vanmiddag door het kabinet gepresenteerde gemeentefondsbegroting

Gemeenten krijgen volgend jaar 70 miljoen euro meer van het rijk dan eerder aangekondigd. De septembercirculaire die naar verwachting later vandaag wordt gepresenteerd, moet duidelijkheid geven over de jaren erna.

Positieve ontwikkeling

Dat blijkt uit de vanmiddag door het kabinet gepresenteerde gemeentefondsbegroting. De positieve ontwikkeling van de algemene uitkering geldt ook voor de provincies. Het gemeentefonds en het provinciefonds ontwikkelen zich evenredig met de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Anders gezegd, geeft het rijk meer geld uit, dan neemt ook de algemene uitkering van de fondsen toe. Bij een afname van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven geldt het omgekeerde. De groei of krimp van de fondsen als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd.

 

Klein zonnetje

Voor dit jaar is de ontwikkeling van dat zogeheten accres nog 140,4 miljoen euro negatief. Dat is overigens wel een positieve bijstelling van 60,2 miljoen euro ten opzichte van wat in de meicirculaire was aangekondigd. Provincies gaan er dit jaar nog 4,6 miljoen euro op vooruit,

Voor 2016 schijnt voor de decentrale overheden eveneens een klein zonnetje. Het accres voor gemeenten bedraagt volgend jaar 707,6 miljoen euro. In de meicirculaire werd de gemeenten nog voorgespiegeld rekening te houden met een plus van 637 miljoen euro in 2016: een positief verschil dus van 70 miljoen euro.

De gemeentefondsbegroting bevat gegevens over de hoogte van de algemene uitkering waarop de gemeenten hun begroting voor 2016 definitief kunnen baseren. Voor de meeste gemeenten is het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Plusje? Een minder minnetje! Wacht nu bijv. eerst de einddeclaraties decentralisatie zorg eens af ipv je rijk te rekenen en het verschil tussen de mei- en septembercirculaire alweer te besteden.


Door P. Pluim op
Waarom krijgen de provincies zoveel geld van de rijksoverheid, terwijl de gemeente relatief het meeste werk verzetten en de provincies basten van het geld in hun spaarpotten (NUON gelden enz.?