of 59250 LinkedIn

Groningen verhoogt opcenten

De provincie Groningen verhoogt de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De verhoging levert op termijn ruim 2,3 miljoen euro extra inkomsten op.

De provincie Groningen verhoogt de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De verhoging levert op termijn ruim 2,3 miljoen euro extra inkomsten op.

Per 1 januari 2016 zal het aantal opcenten op basis van de gebruikelijke indexatie worden verhoogd met 0,5 naar 88,9 opcenten. De houder van een voertuig in Groningen betaalt nu bij een tarief van 88,4 opcenten op jaarbasis  gemiddeld 215 euro aan provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, boven op een hoofdsom van gemiddeld 243 euro. Met de voorgenomen verhoging van het aantal opcenten tot 88,9 per 2016 zal het bedrag, dat op jaarbasis gemiddeld aan provinciale opcenten moet worden betaald, stijgen met circa 1,25 euro. In 2019 moeten de opcenten op de motorrijtuigenbelasting iets meer dan 2,3 miljoen euro extra in het laatje brengen tot een totaalbedrag van bijna 55,5 miljoen euro.

 

Extra geld

Mede door de verhoging van de belasting heeft Groningen komend jaar ruim 308 miljoen euro te besteden. Er komt extra geld voor leefbaarheid, natuur en landschap, sport en cultuur. Dat blijkt allemaal uit de begroting die het dagelijks bestuur van de provincie (van SP, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) gister bekend heeft gemaakt.

 

Fietsplan

Er komt 1 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek naar nieuwe Fietsroutes Plus, extra brede en comfortabele fietspaden, tussen Groningen, Haren en Zuidlaren en Groningen en Assen. In 2016 moet het nieuwe Actieplan Fiets klaar zijn, met daarin de plannen van de provincie voor de fiets voor de komende vier jaar. Voor een nieuw energieprogramma wordt 4,7 miljoen euro uitgetrokken.

 

Bereikbaarheid zorg

De provincie voelt er zich verantwoordelijk voor dat zorg voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is. Daarom laat het provinciebestuur de zorginfrastructuur in Groningen in kaart brengen met als doel een goede bereikbaarheid en spreiding van de zorg. Voor het borgen van zorgmonitor stelt het college in de periode 2016-2019 een bedrag van 100.000 euro per jaar beschikbaar.

 

Armoedebestrijding

Het college zet verder in op armoedebestrijding ter voorkoming van sociale  uitsluiting. Voor participatieprojecten voorkomen sociale uitsluiting wordt in de periode 2016 tot en met 2019 een bedrag van 250.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Binnen de begroting is daarnaast nog een vrije ruimte beschikbaar van 2,4 miljoen euro. Eind september besluiten Provinciale Staten definitief waar het geld naartoe gaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sander op
De provincie Groningen bulkt van het geld. Er is meer dan 1 miljard (1000 miljoen) euro beschikbaar. De verwachting is dat het eigen vermogen, na uitvoering van alle projecten (hergeen in de praktijk nooit voorkomt !) in 2020 nog tenminste 0,5 miljard (500 miljoen) euro zal bedragen.
Toch verhindert dat het provinciaal bestuur niet om de automobilist weer verder uit te melken. #Rupsjenooitgenoeg
Door Jeannette op
Er gaat weer veel geld naar onderzoek en beleidschrijven. En wie doet nu wat. Rijk, Provincie, Gemeente, allemaal met het zelfde bezig. En maar uitknijpen van de bevolking.
Door Opmerker op
Da's raar. Eén mijner kennissen, deze in Flevoland, merkt het volgende op: als ik een keer te kennen geef aan een overheidsinstantie dat ik minder centjes heb te besteden en dus minder kan betalen, stuurt men een deurwaarder met een - thans - Koningsbrief op mij af.......
Kan men in Groningen nu een deurwaarder met dergelijke boodschap naar de inner van provincie Groningen sturen?