of 59250 LinkedIn

Gemeenten passen riolen aan vanwege klimaatverandering

Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om water van het toenemend aantal zomerse buien op te vangen. Gezamenlijk werd er 340 miljoen euro geïnvesteerd om regenwateroverlast aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van stichting RIONED bij 278 gemeenten.

Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om water van het toenemend aantal zomerse buien op te vangen. Gezamenlijk werd er 340 miljoen euro geïnvesteerd om toenemend regenwateroverlast aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van stichting RIONED bij 278 gemeenten.

Afvoercapaciteit uitbreiden

Om de riolering op peil te houden wordt jaarlijks bijna een miljard euro geïnvesteerd. Iets meer dan een derde daarvan werd uitgegeven aan het uitbreiden van de afvoercapaciteit van regenwater. Gemeenten regelen onder meer tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond. Bewoners wordt gevraagd om hun tuinen niet helemaal te verstenen en wateroverlast te melden. Met name straatprofielen en groenvoorzieningen worden door gemeenten ingericht om extra water op te slaan. Veelvoorkomende aanpassingen zijn onder meer de aanleg van aparte regenwaterriolen, tijdelijke waterberging in het groen en op straat, weghalen van obstakels zoals verkeersdrempels, die de afstroming belemmeren en extra kolkenreiniging.

Meer betegelde tuinen 

De toename van het aantal betegelde tuinen is één van de redenen van het moeizaam wegzakkende regenwater. Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED legt uit: ‘Tuineigenaren zijn belangrijke waterdragers in de strijd tegen regenwateroverlast. Wanneer bewoners en gemeenten grond minder verstenen en zorgen voor plekken waar het water zonder probleem naar toe kan, vermindert dit de wateroverlast en druk op het riool.’ Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of verplicht hun regenwater op eigen terrein te verwerken is in 10 jaar gestegen van 12 procent naar 32 procent.

Klimaatverandering 

Stichting RIONED stelt daarnaast dat klimaatverandering ook een reden is van het toenemend aantal hoosbuien in de zomer. Daarbij baseert de stichting zich op klimaatscenario’s van het KNMI. Uit het onderzoek blijkt dat er jaarlijks bijna een miljard euro wordt geïnvesteerd in rioleringen. Om nog beter bestand te zijn tegen hoosbuien werd er in het jaar 2014 inclusief btw 340 miljoen euro uitgegeven. ‘Bij hevige regen loopt het riool helemaal vol en blijft water op straat staan. Dit water staat als het ware even in de file voor afvoer door het riool en in de bodem. Meestal is dat water binnen een uur weer weg. Belangrijk is dat de schade door hevige buien beperkt blijft.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeannette op
en het droogteprobleem? Hoeveel geld gaat ons dit hierna kosten na alle investeringen in rioleringen.
Door criticus op
@dhr Nieuwenhuis:
wellicht niet geheel ontoevallig dat binnen de bebouwde kom de meeste grondeigenaren zorgen voor nagenoeg 100% verharding, waar dat bij de gemiddelde agrarier nog geen 1% is?
Door Jan Nieuwenhuis (Dagelijks Bestuurder waterschap Zuiderzeeland) op
Opmerkelijk is dat de gemaakte kosten van 340 miljoen, opgehaald via de gemeentelijke rioolheffing, boven op de door waterschappen opgelegde Watersysteemheffing (voor ingezetenen en onroerend goedeigenaren) komen. M.a.w. binnen de bebouwde kom moeten burgers en bedrijven extra betalen voor het oplossen van de klimaatadaptatie, terwijl dit voor met name de landbouw in het buitengebied wel voor rekening van het waterschap gebeurt. In het licht van de komende discussie over een rechtvaardiger waterschapsbelastingstelsel zeker een aandachtpunt voor minister I&M en Tweede Kamer. Feit is ook dat ook preventieve oplossingen voor wateroverlast via de grondprijs in grondexploitaties bekostigd worden (op basis van het kostenveroorzakingsbeginsel) en dus ook niet uit de Watersysteemheffing gefinancierd worden.
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
Jarenlang de boel op z'n beloop gelaten en nu klagen om de heffingen weer te verhogen.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (dgw em.) op
Stomverbaasd is men in Gemeenteland:6% van de bodem inrichten als watergang/singel/speelvijver. Werd mij al bijgebracht door Ir Ploegstra, 1971....Nimmer overstromingen in aldus ingerichte gebieden.
Alles 100% bestraten ja liefst asfalteren en hoogbouw tot 250 m levert riolen als metrobuizen op.(Overigens: niet verstandig metro door dezelfde buis te traceren, dit voor de bestuurders na de Mammoetwet)
Door H. Wiersma (gepens.) op
Wateroverlast kan meerdere oorzaken hebben. O.a. inderdaad klimaatverandering, verstening van groenvoorziening, overkapping van patio's, maar met name ook nieuwbouwprojecten. Vooral in het laatste geval wordt onvoldoende gelet op de consequenties voor de riolering en het waterbergend vermogen van de omgeving.
Door c.bosma (dienstverlener) op
Indien een tuin vol zit met bouwafval waarover een laagje graszaad is gestrooid bevordert dit ook niet het wegzakken van het water. En dat schijnt nog wel eens ivm de kosten van het afvoeren te gebeuren.