of 59250 LinkedIn

Gemeenten houden hand op de knip

Ondanks de aantrekkende economie, blijven decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen terughoudend met het doen van nieuwe investeringen.

Ondanks de aantrekkende economie, blijven decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen terughoudend met het doen van nieuwe investeringen.

De gevolgen van de financiële crisis in combinatie met verregaande bezuinigingen of lastenverzwaringen bieden de belangrijkste klantengroepen van de bank nog weinig ruimte voor nieuwe investeringen.

 

Stijging nettowinst

Dat constateert de BNG Bank in het halfjaarbericht 2015. Blijkens die rapportage heeft de bank de eerste zes maanden een nettowinst behaald van 155 miljoen euro. Dat is een lichte stijging van 2 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Er was wel sprake van een relatief grote vraag naar leningen vanuit de decentrale overheden in het tweede kwartaal – 400 miljoen euro hoger dan over de vergelijkbare periode in 2014 – , maar die klantvraag betrof vooral de herfinanciering van reeds bestaande leningen.

 

Woningcorporaties

De langlopende kredietportefeuille van de bank is ten opzichte van eind 2014 afgenomen met 700 miljoen euro tot 82,3 miljard euro. Die daling wordt volgens de bank vooral veroorzaakt door de afname van de langlopende uitzettingen in de corporatiesector. De verlaging van de door het WSW afgegeven borgingsplafonds aan individuele corporaties zet aan tot vermindering van de gegarandeerde leningenportefeuille.  

 

Tegenvaller in Oostenrijk

De nettowinst is volgens de BNG Bank verder negatief beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen van in totaal 68 miljoen euro. Dat bedrag bestaat hoofdzakelijk uit een gedeeltelijke afwaardering van een uitzetting in Oostenrijk. Daarentegen heeft het ECB-besluit om vanaf maart 2015  maandelijks voor een bedrag van 60 miljard euro aan obligaties op te kopen het resultaat positief beïnvloed. De grote onzekerheid over de positie van Griekenland in de eurozone en in de euro werkt echter weer temperend.

 

Aanhoudende onzekerheden

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen over 2015 licht hoger zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. Ondanks de hoge kredietwaardigheid van de uitzettingen van de bank kan niet worden uitgesloten dat een enkele debiteur niet langer aan de betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Een aanvulling van de debiteurenvoorziening of een aanvullende bijzondere waardevermindering kan daarom in het vervolg van 2015 noodzakelijk zijn. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

 

Fors meer winst NWB Bank

De nettowinst van de NWB Bank is over de eerste zes maanden van 2015 uitgekomen op 62,7 miljoen tegenover. Dat is 38 miljoen euro meer dan in het eerste halfjaar 2014.

De forse stijging wordt volgens de waterschapsbank veroorzaakt door een toename van zowel het renteresultaat met ruim 25 miljoen euro als van het resultaat financiële transacties met ruim 21 miljoen euro. Dat laatste vloeit vooral voort uit vervroegde aflossingen door klanten, waarbij bestaande leningen werden vervangen door langer lopende leningen tegen de huidige lage rente.

De NWB Bank verwacht dat de nettowinst over geheel 2015 hoger zal uitkomen dan die over 2014.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jeannette op
Het is toch vreselijk dat er uberhaupt gedacht wordt aan het nieuwe investeringen moeten doen. Waarin? in gebouwen? Die vervolgens direct leeg komen staan. Er wordt echt niet meer geinvesteerd in mensen zelf. Het gaat helemaal niet beter. De failisementen zijn nog talrijk, maar als je het maar lang genoeg blijft roepen, gaan we het vanzelf geloven. Kijk eens naar de bestedingsmogelijkheden van de gemiddelde Nederlander. Er zijn nog nooit zoveel mensen aangewezen geweest op de voedselbank. Investeer als er dan wat geld is, investeer in mensen, maar ja wat nu allemaal is afgebroken, dat komt echt nooit meer terug hoor. Hoeveel geld er ook is. En als er zoveel geld is aan winst, mag ik er dan ook een % aan rente bij.?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dat kan ik me heel goed voorstellen en is ook zeer verstandig. Warren Buffett kwam gisteren met een mededeling op RTL7 dat er onwijs veel lucht in deze bubble zit omdat de wereldeconomie, zich totaal niet verhoud met de beurzen in de wereld. Dit hebben we veel eerder gezien en eerst moet al die gekkigheid normaliseren en dan kunnen we verder gaan dromen.