of 59232 LinkedIn

Gelderland deelt zes zware onvoldoendes uit

Zes gemeenten in Gelderland scoren financieel dik onder de maat. De onvoldoendes zijn uitgedeeld door de provincie, omdat de gemeenten de ‘Gelderse norm’ niet halen. Voor het eerst werkt de provincie met een zogeheten stoplichtmodel. Aan de hand van een aantal kengetallen – exploitatie, belastingcapaciteit, eigen vermogen en schuld – wordt de financiële positie van alle gemeenten publiekelijk in beeld gebracht

Zes gemeenten in Gelderland scoren financieel dik onder de maat. De onvoldoendes zijn uitgedeeld door de provincie, omdat de gemeenten de ‘Gelderse norm’ niet halen.

Preventief toezicht

Voor het eerst werkt de provincie met een zogeheten stoplichtmodel. Aan de hand van een aantal kengetallen – exploitatie, belastingcapaciteit, eigen vermogen en schuld – wordt de financiële positie van alle gemeenten publiekelijk in beeld gebracht. Apeldoorn en Beuningen scoren op alle kengetallen een onvoldoende. Zij staan dan ook niet voor niets onder preventief toezicht van de provincie. Aan vier andere gemeenten – Arnhem, Geldermalsen, Nijmegen en Zevenaar – deelde de provincie elk drie onvoldoendes uit. Meegewogen is overigens ook de grondexploitatie. Daarbij is de totale boekwaarde van de grond volgens de balans berekend in een percentage van de jaaromzet van de gemeente.

In zes gemeenten staan alle stoplichten op groen: Bronckhorst, Elburg, Ermelo, Lochem, Oost-Gelre en Rozendaal.

 

Raad inzicht geven

Doel van het via kleuren visueel in beeld brengen van de kengetallen is het bewustzijn bij gemeenten te vergroten. Het laten zien van de kengetallen is vooral bedoeld om de gemeenteraden meer inzicht te geven in de financiële situatie van hun gemeente. Op dit moment is wettelijk bepaald dat het onder preventief toezicht stellen door de provincie alleen kan als er geen sprake is van een reëel en of structureel evenwicht in de begroting en/of meerjarenraming.

 

Zelf lat leggen

De gemeenten worden verplicht de kengetallen vanaf de begroting 2016 zelf te berekenen en te vermelden in hun begroting en jaarrekening. Dat is een gevolg van een ophanden zijnde wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Gemeenten moeten dan de kengetallen meenemen in hun eigen beoordeling van de financiële positie. Vooruitlopend daarop heeft de provincie die kengetallen al berekend en daaraan een norm gekoppeld. De gemeentelijke uitkomsten zijn vervolgens gerelateerd aan die norm, hetgeen de kwalificaties voldoende, matig of onvoldoende kan opleveren. De kengetallen zeggen vooral iets over de financiële structuur van de betreffende gemeente en de risico’s die daarin schuilen. ‘Wij hebben een norm ontwikkeld waar de provincie de kengetallen langs legt om zo vanuit onze toezichthoudende rol een oordeel te geven. De gemeente is in principe vrij om zelf te bepalen waar zij de lat voor voldoende/onvoldoende legt’, aldus de provincie. ‘Het is aan de gemeenteraad en het college van B&W om te besluiten of de gemeente actie wil ondernemen.’

Alle Gelderse gemeenten krijgen volgende week een brief in de bus met daarin aandachtspunten vanuit het financieel toezicht voor komend jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M.van der Boon sr Barneveld (oud- ondernemer 75 jaar) op
geinterresseerd las ik de waardering van de Geldersenorm,onvoldoende voor 6 gemeenten,Barneveld ,gelukkig daar niet bij.Tegelijk vraag ik mij af wat is nou de waarde van zoiets.Het is wel erg goed koop zonder motivering dit zo maar even naar voren brengen.Provinciale verkiezingen net achter de rug ,en dan weten we weer het vingertje op te heffen en te wijzen.waar waren die deskundigen de afgelopen jaren? Op welke wijze is vooraf gesignaleerd.Een onvoldoende komt toch niet zo maar ,op school wordt altijd vooraf gewaarschuwd,of snappen de deskundigen het zelf niet meer.? En dan nu maar kosten genereren door dit soort opmerkingen die weer op onderzoeken uit lopen.Ik ben benieuwd wat het vervolg zal inhouden?
Door hoekstra (adviseur) op
@Wiersma..gaat maar zien op basis waarvan de provincie de grondexploitaties mag toetsen anders dan wat in de begroting daarvan terug te vinden is? Wat de provincie Gelderland doet is naming and shaming op basis van zelf verzonnen normen. Laat maar zien wat de grondslag is waarop het handelen van de provincie op gestoeld is?
Door Henk op
Ik geef gelderland te rode kaart. De provincie speelt mooi weer met de miljoenen van de nuon= geld van de burgers
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Hoekstra. Het is de vraag of je dit zo stellig kunt beweren. M.i. behoort een beoordeling van bijv. de taxaties van de waarde van het Grondbedrijf wel degelijk tot de bevoegdheden van de provincie. Dat vindt de provincie Gelderland kennelijk ook, dus bevind ik mij in goed gezelschap.
Door Hoekstra (adviseur) op
@Wiersma mag dan wel vinden dat een sluitende begroting niet het enige beoordeling element mag zijn, wettelijk is het dat wel. En tot de wet veranderd is, bemoeit de provincie zich dus met iets waar ze zich niet mee dient te bemoeien. Gemeenten hebben gemeenteraden en die zitten aan het stuur en bepalen binnen hun bevoegdheden wat er moet gebeuren. En tot die bevoegdheid hoort het vaststellen van een begroting. En dat besluit kan slechts in bijzondere en wettelijk vastgelegde omstandigheden teruggedraaid worden. En dar is maar goed ook want anders bemoeit straks iedereen zich met iedereen. Het is niet aan provincies om buitenwettelijk onvoldoendes uit te delen aan andere overheden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
We krijgen via dit artikel geen indruk van de uitgangspunten voor de criteria, die de provincie Gelderland precies hanteert. Hoe het ook zei in ieder geval een provincie die nog kritisch kijkt naar het financiële reilen en zeilen van gemeenten. Mijn indruk is dat dit helaas bij lang niet alle provincies het geval is. Een sluitende begroting behoort niet alleen een beoordelingselement te zijn; een beoordeling van de vermogenspositie behoort daar wel degelijk bij.
Door Hoekstra (adviseur) op
Ben wel benieuwd op basis waarvan Gelderland een kengetal (een getal wat uitdrukt wat iets is) veranderd heeft in norm (een getal wat uitdrukt wat iets mag zijn). Op basis van wiens inzicht of gezag wordt dan bepaald hoeveel grond een gemeente in bezit mag hebben? En als het meer is, wat dan? Koopt de rijke provincie Gelderland het teveel op? Hoeveel grond mag een provincie eigenlijk hebben? Gelderland is rijk, mag ze dan de halve provincie grond opkopen. Het lijkt allemaal zo leuk maar uiteindelijk mag de provincie gemeenten maar op één ding beoordelen: de reeel sluitende begroting. Dat is het enige stoplicht dat er toe doet de rest is niks.

Afbeelding