of 59232 LinkedIn

Flinke tegenvaller gemeentefonds

De zojuist gepubliceerde decembercirculaire leek volgens gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Pauw ‘een vlak verhaal’ te zijn, maar er ontbreekt volgens hem informatie over de zogeheten onderuitputting voor het uitkeringsjaar 2014. Voor een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners zal de tegenvaller neerkomen op circa 400.000 euro. Dat geld wordt in mei 2015 verrekend.

Gemeenten moeten rekening houden met een lagere algemene uitkering dan verwacht. Omdat het rijk dit jaar minder geld uitgeeft dan gepland, krijgen gemeenten 60 miljoen euro minder.

Trap-op, trap af
Sinds jaar en dag hanteren de overheden het stelsel van samen-de-trap-op, samen-de-trap-af. Als het rijk als gevolg van bezuinigingen of onderuitputting minder geld uitgeeft dan begroot, krijgen decentrale overheden naar rato minder uit de Haagse potten. Omgekeerd geldt dat gemeenten meer krijgen als de uitgaven van de rijksoverheid groter zijn dan aanvankelijk begroot.

Winstwaarschuwing
De zojuist gepubliceerde decembercirculaire leek volgens gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Pauw ‘een vlak verhaal’ te zijn, maar er ontbreekt volgens hem informatie over de zogeheten onderuitputting voor het uitkeringsjaar 2014. Voor een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners zal de tegenvaller neerkomen op circa 125.000 euro. Dat geld wordt in mei 2015 verrekend.

Accres
Door het vervallen van de maartcirculaire is de septembercirculaire normaal gesproken het laatste bijstelmoment voor de ontwikkeling van het gemeentefonds – het accres. Mogelijke onderuitputting wordt dan vervolgens verwerkt in de meicirculaire van het daaropvolgende jaar. ‘In deze versie van 2014 wordt weer niet gerept over een onderuitputting. Je zou dan denken dat deze niet aanwezig is. Toch is af te leiden uit de najaarsnota van het rijk dat er wel degelijk sprake is van onderuitputting er waarde van 300 miljoen euro’, aldus Jans. ‘Het accres moet daarvoor met 60 miljoen euro neerwaarts worden bijgesteld.’ Kennelijk houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken vast aan het uitgangspunt dat december geen officieel bijstelmoment is. Een winstwaarschuwing was echter op zijn plaats geweest, aldus Jans. Hij adviseert gemeenten de komende meicirculaire ‘met potlood’ rekening te houden met een eenmalige korting van 5 punten uitkeringsfactor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen (Financien) op
@H. Wiersma. Ik blijf je reactie kort door de bocht vinden. De gemeenten hebben een fooitje gekregen om de invoeringskosten mee te kunnen dekken, door schatkistbankieren krijgen we nu geen 1,5 a 2% maar NUL procent rente, gemeentefonds is al jaren dalende, herverdelingen in het gemeentefonds kunnen bij individuele gemeenten tot grote nadelen leiden, en ondertussen wordt steeds meer verwacht van gemeenten zonder belastingverhogingen. Als gemeenten niet inventief zouden zijn dan zou het aantal probleeemgemeenten vele malen hoger zijn geweest dan nu. Daadkracht valt samen met duidelijkheid vanuit Den Haag, die er nu nog steeds niet is. Het is een wonder dat gemeenten alles nog zo hebben kunnen regelen. Maar het is wachten op 1 januari wanneer de door het rijk geforceerde bezuinigingen in het sociaal domein koud bij de mensen op het dak valt. Als u stelt dat de bezuinigingen kunnen worden doorgespeeld naar zorgvragers dan heeft u de hele materie niet begrepen. Als daar iets niet goed gaat wordt de gemeente er op aangekeken dus die zullen zorgvuldig kijken of het verantwoord is om die bezuinigingen volledig over de schutting te kieperen. Ik denk dat u het antwoord daarop ook wel weet.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Willemsen. Gemeenten zijn tot nu toe nog helemaal niet gekort in het Sociaal Domein. Dat gaat pas vanaf 1 januari 2015 spelen. Op de onderdelen van het Sociaal Domein waar de kortingen vanaf die datum verdergaan dan de efficiëntiekortingen kunnen gemeenten de bovenmatige Rijksbezuinigingen gewoon doorspelen naar de zorgvragers. Niks door de bocht derhalve. We hebben het hierover daadkracht en inventiviteit, die kennelijk bij sommige gemeenten ver te zoeken zijn.
Door A. Willemsen (financien) op
@H. Wiersma. Erg kort door de bocht hoor. Inderdaad samen trap-op-trap-af. Maar je vergeet voor het gemak maar de niet van realiteit gespeende bezuinigingen die het rijk heeft doorgevoerd bij het uitbesteden van de taken in het sociaal domein aan de gemeenten. Kortingen variërend tot 40%, onbetrouwbare cijfers die alle kanten uitvliegen. Invoering schatkistbankieren levert sommige gemeenten forse nadelen op, herijken gemeentefonds idem. Probeer daar maar eens mee te sturen. Je zou je eerst een wat kunnen verdiepen in de problematiek van gemeenten voor je zo'n simpele reactie geeft.
Door H. Wiersma op
Onzin al die financiële problemen bij gemeenten. Die kunnen niet groter zijn dan bij het Rijk zelf. De samen trap op, samen trap af, methode functioneert al een groot aantal jaren. Als gemeenten in financieel opzicht goed functioneren hebben zij daarop beleidsmatig afdoende ingespeeld. Zo niet, dan moet ze zelf ook maar op de blaren zitten. Het is daarom ongepast als gemeenten hierover gaan mekkeren. Het was/is gewoon de tering naar de nering zetten.
Door henk op
en zo gaat dit afbraak beleid jaar na jaar door.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur te Utrecht) op
Dit zou betekenen dat Utrecht in 2015 33 miljoen minder zou krijgen aan Algemene Uitkering van Den Haag. Met het oog op de vele a.s. decentralisaties van rijkstaken wordt fatsoenlijk bestuur helemaal een hachelijke onderneming.
Door Ferry Knaack (zelfstandig adviseur) op
Bij € 4 ton nadeel is er geen sprake van een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners. Die hebben een basis Algemene Uitkering van € 22 tot € 25 miljoen. Dan is 5 punten inderdaad een bedrag tussen de € 1 en € 1,5 ton.
Door Michel Poot (adviseur) op
De veronderstelling dat een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners er circa € 400.000 op achteruit zal gaan lijkt mij wat al te gortig.
Vermoedelijk zal het gaan om een bedrag van € 1 à 1,5 ton.

Afbeelding