of 59232 LinkedIn

Extreem grote verschillen in leges bouwvergunningen

De Vereniging Eigen Huis constateert dat er te veel verschillen zijn tussen de tarieven die verschillende gemeenten rekenen voor een bouwvergunning, Sommige gemeente vragen zes keer zoveel leges dan de andere.
20 reacties

De kosten die gemeenten rekenen voor een bouwvergunning, lijken gebaseerd op ,,willekeur''. De gemeentelijke bouwleges kost in de ene gemeente soms zes keer zo veel als in een andere gemeente. Daarover klaagt de Vereniging Eigen Huis vrijdag.

Uniforme rekenmethode

De belangenorganisatie van huizenbezitters wil dat het Rijk de gemeenten dwingt om een uniforme rekenmethode te gebruiken. Alleen dan wordt de kostenopbouw van een bouwvergunning voor consumenten inzichtelijk en vergelijkbaar, vindt Eigen Huis. Er bestaat inmiddels wel een uniform kostenmodel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar slechts een vijfde van het aantal gemeenten maakt daar gebruik van.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nobby (animal cop) op
Het onderwerp maakt veel los en dat is goed. @Han presenteert zich als raadslid en beweert dat geen vergunning nodig zou moeten zijn als het bestemmingsplan woningbouw toelaat. De werkelijkheid is anders. Er zijn - alleen al t.a.v. het aspect bouwen - vijf toetspunten waarop geweigerd moet worden als de toets niet slaagt: 1. bestemmingsplan (gemeente); 2. Bouwbesluit (Rijk), 3. Bouwverordening (gemeente), 4. Welstand (gemeente) en 5. Monumentale status (Rijk, provincie en gemeente). Volledige vrijheid is leuk maar heeft ook gezorgd voor de financiele crisis die ons sinds 2007 teistert. En de daders worden niet berecht. En of we er iets van leren? Gezien de reactie van @Han weinig vrees ik.
Door Vincent op
Han IJssennagger,
Bouwkosten worden bepaald door de markt?!

Daar hebben Bouwend Nederland en andere aannemers organisaties een hele andere mening over.

De bouwkosten worden juist voornamelijk bepaald door de overheid door de wet en regelgeving. Denk aan de beruchte EPC.......
Door Marco Artelli op
Slimme opmerking van een gemeenteraadslid dat dit mee bepaalt!
Wie beslist of iets wel of niet is TOEGESTAAN volgens het bestemmingsplan en wat NIET? Dat zal iemand toch moeten beoordelen én vooral ook controleren! Kun je zelf als burger besluiten of iets wel of niet mag; of en hoe je je aan de regeltjes houdt? Een beetje levenservaring leert dat het de mens eigen is om zich nou juist NIET aan de regeltjes te houden.
Er zal dus een controlerend orgaan moeten komen om te bepalen OF het is TOEGESTAAN en of er ook daadwerkelijk zo wordt gebouwd...hé, misschien zou dat de gemeente wel eens kunnen gaan doen.
Dat beoordelen en noodzakelijke controleren kost nu eenmaal tijd en dus geld! Laat degene die wil bouwen dat dan ook betalen en niet de maatschappij!
Misschien is DAT de reden #Han IJssennagger dat er een vergunning nodig is???
Door Han IJssennagger (Gemeenteraadslid) op
Je moet je eigenlijk eerst afvragen, waarom je eigenlijk een bouwvergunning moet aanvragen (en dus geld betalen) voor een bouwplan dat volgens het vigerende bestemmingsplan gewoon is TOEGESTAAN. Logisch als je iets wilt, dat NIET conform het bestemmingsplan, maar niet voor iet dat gewoon MAG! Waarom is niet alles bouwvergunningvrij wat volgens het bestemmingsplan is toegestaan?
Door Nobby (animal cop) op
Het is komkommertijd en dus komt de VEH weer met dit bericht (elk jaar weer). Het enige wat dit op zal leveren is dat de gemeenten die nog niet volledig alle kosten doorrekenen, dit wel zullen gaan doen. En dan komt de leges weer aardig bij elkaar in de buurt. Dit neemt niet weg dat de gemeenteraad zelf een systeem mag toepassen hoe zij de legesheffing doet. Per aanvraag, per 10.000 euro bouwkosten, kosten extern advies meenemen enzovoorts. Daar heeft de VEH geen mallemoer mee te maken.
Door Ambtenaar op
@ H. Wiersma: VEH heeft géén onderzoek gedaan naar de rechtvaardiging van de hoogte van de legeskosten, lees: kostendekkendheid. VEH stelt slechts vast dat sprake is van (grote) verschillen in de kosten, maar heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze verschillen. Bij de 'goedkope' gemeenten is wellicht geen sprake van kostendekkendheid, waardoor het verschil vanuit de algemene middelen moet worden aangevuld. In dat geval betalen alle burgers mee in plaats van alleen de aanvrager. Daarnaast kan het ook goed zijn dat de kosten van de ene gemeente hoger zijn dan de kosten van een andere gemeenten. Bijvoorbeeld doordat een gemeente meer of minder aanvragen behandelt (efficiencyvoordeel). Of wellicht hanteert de ene gemeente een hoge toetsingsniveau dan de andere gemeente. Allerlei mogelijke rechtvaardigheidsgronden die dus niet zijn onderzocht door VEH.
Kortom: De enige conclusie die je uit het onderzoek van VEH kunt trekken is dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
1. VEH heeft volkomen gelijk. Er is geen enkele rechtvaardiging te vinden voor de veel te grote verschillen in legeskosten. Een groot aantal gemeenten gebruiken het heffen van leges als een soort belastingheffing. Legeskosten mogen wettelijk gezien niet meer dan kostendekkend te zijn.
2. De bouwkosten worden bepaald door 'de markt' en niet door Overheden en nog minder door de VEH. De VEH kan er hoogstens een oordeel over geven.
3. De planning van levensloopbestendige woningen is primair een taak van de Overheden. Zij hebben voldoende instrumenten om in dat opzicht 'de markt' te sturen. Het feit dat dit onvoldoende gebeurt is het resultaat van al tientallen jaren falend woningbouwbeleid op alle Overheidsniveaus. Van de weinig innovatieve bouwsector kunnen we ook niet veel verwachten.
Door Jan op
ten eerste is d eonderzoeksopzet zo gekozen dat slechts een plausibele conclusie mogelijk is: de bouwleges verschillen per gemeente en verschillen per project kunnen groot zijn.
De VEH spreekt echter van willekeur en onverklaarbare verschillen. Die conclusie kan niet getrokken worden. De VEH doet geen enkele moeite de verklaring te vinden, of na te vragen aan gemeenten.
Of erger: VEH wil wellicht de verklaring niet horen, want die past niet in het straatje van VEH.
Door burger (burger) op
VEH heeft wel degelijk een punt en daarom is het goed dat de VEH opnieuw aandacht vraagt voor een zeer oneerlijke situatie dat je in de ene gemeente heel weinig betaalt en in de andere heel veel. Stel dat de bakkers dit ook gaan doen...
Door bram op
@B.Ouwer: helemaal gelijk Bob. Die ramp komt echt op ons af en geen VEH, VNG, PvdA, of VVD die zich er druk om maakt.
En verder: gewoon komkommertijd bij de VEH

Afbeelding