of 59250 LinkedIn

Externe hulp voor arm Delft

Behalve voorzitter Deetman maken onder anderen de Haagse oud-wethouder Pierre Heijnen en Michel Bezuijen, de burgemeester van Rijswijk, er deel van uit. De drie worden ondersteund door ambtenaren van de gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Zo is gemeentefondsspecialist Jan Verhagen van Den Haag – en columnist van Binnenlands Bestuur – lid van de adviesgroep.

Oud-burgemeester Wim Deetman van Den Haag gaat Delft helpen bij het financieel herstel van de stad. Hij is voorzitter van de Adviesgroep Delft Herstelt, die vorige week van start is gegaan. De groep adviseert B en W, geeft opties, toetst huidige beleidslijnen en vult deze aan.

Verminderen stadsschuld

Doel is een structureel financieel gezond Delft. De adviesgroep gaat aan de slag met een aantal vragen die het gemeentebestuur beantwoord wil zien. Hoe krijgt Delft zo snel mogelijk weer een structureel evenwicht in de begroting én weer een positieve reserve? Wat wordt de route om de stadsschuld te verminderen?

Behalve voorzitter Deetman maken onder anderen de Haagse oud-wethouder Pierre Heijnen en Michel Bezuijen, de burgemeester van Rijswijk, er deel van uit. De drie worden ondersteund door ambtenaren van de gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Zo is gemeentefondsspecialist Jan Verhagen van Den Haag – en columnist van Binnenlands Bestuur – lid van de adviesgroep.

Spoorzone
Het gaat al jaren niet goed met de financiën in Delft. De gemeente heeft al miljoenen euro’s bezuinigd, maar dat volstaat niet. De financiële problemen zijn volgens het stadsbestuur het gevolg van de economische crisis en de veel duurder uitgevallen Spoorzone. De provincie heeft Delft onlangs aangespoord een sluitende begroting te presenteren. De voorgaande begroting was volgens de toezichthouder van onvoldoende kwaliteit en werd niet goedgekeurd.

Met een nieuw pakket aan maatregelen van in totaal 5 miljoen euro sluit de begroting volgens het college weer vanaf 2017. Financieel gezond is de gemeente dan nog niet, maar daarmee vervalt wel de noodzaak om een artikel-12-status aan te vragen. Dat blijkt uit de programmabegroting 2016-2019, die het college gister aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

 

Herinvoering hondenbelasting

Het positieve saldo in de nieuwe begroting is het resultaat van onder andere een extra bezuinigingsopgave van 3,2 miljoen euro en een verhoging van de inkomsten van 1,8 miljoen euro in 2020. De extra inkomsten bestaan uit een tijdelijke verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) en het herinvoeren van hondenbelasting. De woonlasten voor een huishouden in Delft stijgen volgend jaar met gemiddeld 40 euro.
Nieuw is verder het activeren van de bijdrage die Delft levert aan de spoortunnel. Die bijdrage van 80 miljoen euro komt als een waarde op de balans, en hoeft niet in één keer te worden afgeschreven. Dat geeft ruimte om de lasten van de tunnel over 80 jaar te spreiden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Hoppa, 80 jaar afschrijving op een investering van puur maatschappelijk nut...
Een gevalletje hoe maak ik mijn begroting door boekhouders sluitend!

Maar eigenlijk horen dit soort investeringen niet in deze omvang voor rekening van de gemeenten te komen.Dit hoort bij de staat en bij prorail. Bijzondere infra die nodig is om de stad, ondanks bovenregionaal openbaar vervoer dwars door de stad, leefbaar te houden.
Door Delfia (luis in de pels) op
De externe hulp gaat de burger in Delft veel geld kosten. Laat Deetman met zijn club de daders aanpakken zoals Grashof, die alleen heeft gekeken naar zijn politieke springplank, en de andere bestuurders van Delft die zijn ingezet beleid hebben uitgevoerd. Financieel kaalplukken die club.