of 59232 LinkedIn

'Aandeelhouderschap overheid bezwaarlijk'

Het aandeelhouderschap van de overheid in bedrijven is bezwaarlijk. Dat vindt bijzonder hoogleraar Corporate Governance Michiel Boersma van TIAS. Tijdens zijn inaugurele rede bij het aanvaarden van zijn ambt pleitte hij tegen aandeelhouderschap van de overheid in bedrijven.

Het aandeelhouderschap van de overheid in bedrijven is bezwaarlijk. Dat vindt bijzonder hoogleraar Corporate Governance Michiel Boersma van TIAS. Tijdens zijn inaugurele rede bij het aanvaarden van zijn ambt pleitte hij tegen aandeelhouderschap van de overheid in bedrijven.

Invloed uitoefenen op strategie

‘De overheid geeft in de nota Staatsdeelnemingen uit 2013 een duidelijke reden voor publiek aandeelhouderschap: zij wil de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op de strategie van de onderneming, mee beslissen over belangrijke investeringen en bestuurders en commissarissen kunnen benoemen. Ook het beloningsbeleid is een belangrijke reden om invloed uit te willen oefenen', zo vertelt de bijzonder hoogleraar over de beweegredenen voor publiek aandeelhouderschap.  Maar volgens Boersma kleven er een aantal bezwaren aan. ‘Allereerst is de invloed van de aandeelhouder op beleid, strategie en operationele sturing van de onderneming beperkt. Dat komt omdat staatsdeelnemingen doorgaans structuurvennootschappen zijn. Wet- en regelgeving is een effectiever instrument om publieke belangen te borgen bij het beleid en de strategie van een onderneming.'


Te weinig kennis 

Daarnaast beschikt de overheid in vele gevallen niet over de relevante kennis en ervaring om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de besluitvorming van de onderneming, zo denkt Boersma. ‘Bij decentrale overheden speelt dit nog sterker, omdat belangen van strategische aard daar minder aan de orde zijn en deze overheden vaak niet over de noodzakelijke competenties beschikken om het aandeelhouderschap actief vorm te geven.’ Tot slot wijst Boersma op mogelijke rolconflicten, die niet bijdragen aan een evenwichtige besluitvorming. De bijzonder hoogleraar vreest dat een onderneming zo snel speelbal wordt van de publieke opinie en het politiek besluitvormingsproces.

Ingrijpende veranderingen 

Boersma ziet ingrijpende veranderingen ontstaan in de telecommunicatie- en energiesector, gelet op de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Deze bedrijven zijn voor een deel nutsbedrijven. Het effect van de transitie is voor bestuurders groot. Boersma hoopt op nader onderzoek over wie leidend moet zijn bij die omslag. ‘De netwerkbedrijven, de commerciële energiebedrijven, de prosumenten, de overheid of een samenspel van meerdere actoren.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cees (beleidsmedewerker) op
Tja, wie had ABNAMRO dan moeten redden? En dan nu ook met 9 miljard verlies voor de belastingbetaler weer in de markt te zetten, zonder er iets voor terug te krijgen? Meneer Boersma heeft groot gelijk: privatiseer de winsten en nationaliseer de verliezen. Als dat het leerdoel is van Corporate Governance: opheffen die leerstoel!
Door Pierre op
Ik vraag me af aan wie Boersma al die bedrijven wil verkopen, op dit moment. Veel energiebedrijven staan te koop, afvalbedrijven idem.
Je kunt wel zeggen dat overheden er vanaf moeten en dan?
Als je wel een leuke opbrengst kunt cashen krijg je bij de bank geen cent rente en bij Schatkistbankieren nog net geen boete....

Dividend is absoluut niet zeker, maar tegenwoordig beter voorspelbaar dan de slotmachine van Plasterk,die gemeentefonds heet.
En als dividend wegvalt, moet er iets anders voor in de plaats komen.

Boersma heeft inhoudelijk gelijk, maar hij moet ook de verdere gevolgen van een exit en überhaupt mogelijkheden daartoe eerst verkennen.
Door Willem op
Boersma heeft aandelen ABNAMRO?
Door Henk plezier op
Deze meneer Boersma werkt aan een business school die zich staande houdt dankzij de overheid. Ik stel voor om direct elke overheidsbijdrage aan dit instituut op te heffen.
Het immers niet meer van deze tijd om te blijven inzetten op privatisering. De verschrikkelijk kostbare en menselijke gevolgen zien we om ons heen. Of zou meneer Boersma niet met zijn benen in de maatschappij staan?

Afbeelding