of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Dat staat in het Protocol mijnbouwschade Groningen waarover de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen overeenstemming hebben bereikt met het kabinet.

  Eén loket voor afhandeling bevingsschade

  1 reactie

  Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Dat staat in het Protocol mijnbouwschade Groningen waarover de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen overeenstemming hebben bereikt met het kabinet.

 • De Uithoflijn, de nieuwe sneltram door Utrecht, wordt 84 miljoen euro duurder. Ook wordt de lijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof, waar onder meer de universiteit en het UMC Utrecht zijn gevestigd, pas eind volgend jaar helemaal in gebruik genomen.

  Sneltramlijn door Utrecht 84 miljoen duurder

  1 reactie

  De Uithoflijn, de nieuwe sneltram door Utrecht, wordt 84 miljoen euro duurder. Ook wordt de lijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof, waar onder meer de universiteit en het UMC Utrecht zijn gevestigd, pas eind volgend jaar helemaal in gebruik genomen.

 • Hoekstra antwoordt dat op vragen van de CDA-Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Evert Jan Slootweg naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur – Dik half miljard dood op de plank. Daarin werd op basis van onderzoek van Johan de Kruijf, bestuurskundige aan de Radboud Universiteit, aangegeven dat Nederlandse agentschappen en zbo’s zijn overgefinancierd. Er zou meer lang en vreemd vermogen aanwezig zijn dan ze aan bezittingen (vaste activa) hebben.

  Hoekstra ziet geen dood geld bij zbo’s

  Staatssecretaris Hoekstra (Financiën) betwist dat agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) te zwaar zijn gefinancierd. ‘Er gaan geen onnodige middelen naar agentschappen en zbo’s.

 • Er moet ook rekening worden gehouden met de plannen van andere landen, want Engeland en Duitsland hebben eveneens plannen voor windparken in de Noordzee. Tot 2030 is er voldoende ruimte op de Noordzee om het toenemende aantal windmolens te herbergen. Daarna zijn veel meer nieuwe locaties nodig: in 2050 kunnen er twintig tot zestig keer zoveel windmolens op zee staan als in 2017.

  PBL: 'Visie nodig voor Noordzee vol windmolens'

  3 reacties

  Het wordt dringen op de Noordzee als er de komende jaren veel windmolenparken bijkomen. Om problemen voor vissers, natuur en de scheepvaart te voorkomen moeten nu al keuzes worden gemaakt voor de periode tot 2050. Dat adviseert het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) in een woensdag verschenen studie naar de mogelijke gevolgen van de overgang naar meer duurzame energie.

 • Oud-burgemeester Jan Hoekema (D66) van Wassenaar regelde bij zijn vertrek een deal met z’n opvolger waardoor hij meer wachtgeld kreeg dan waar hij recht op had. Dat schrijft NRC Handelsblad. Ook mocht hij in de ambtswoning blijven wonen, terwijl hij geen burgemeester meer was. Hoekema gaat nu 17.800 euro terugbetalen aan de gemeente Wassenaar.

  Hoekema regelde deal met wachtgeld

  Oud-burgemeester Jan Hoekema (D66) van Wassenaar regelde bij zijn vertrek een deal met z’n opvolger waardoor hij meer wachtgeld kreeg dan waar hij recht op had. Dat schrijft NRC Handelsblad. Ook mocht hij in de ambtswoning blijven wonen, terwijl hij geen burgemeester meer was. Hoekema gaat nu 17.800 euro terugbetalen aan de gemeente Wassenaar.

 • De 25 gemeenten ontvingen de afgelopen maanden een zogeheten officiële aanbeveling van de Waarderingskamer, de toezichthoudende instantie. Tot ze zijn aangesloten is het college van burgemeester en wethouders verplicht elke maand aan de Waarderingskamer de stand van zaken rapporteren.

  Woz-waarschuwing voor 25 trage gemeenten

  25 gemeenten hebben een dringende oproep gekregen ‘zo snel mogelijk’ aan te sluiten op het Wozwaardeloket, de landelijke voorziening waarop Woz-gegevens gratis en openbaar toegankelijk zijn.

 • Lelystad verliest een fors deel van de speciale rijkstoelage die het krijgt voor de grote hoeveelheid groen die het op last van Den Haag moest aanleggen in de openbare ruimte.

  Advies: minder forse korting Lelystad

  Lelystad verliest een fors deel van de speciale rijkstoelage die het krijgt voor de grote hoeveelheid groen die het op last van Den Haag moest aanleggen in de openbare ruimte. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert de jaarlijkse bijdrage van 15,2 miljoen euro de komende tien jaar terug te korten met 4,8 miljoen euro.

 • Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagavond het evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad (LF2018) afgetrapt. Ze deden dat door in de Friese hoofdstad de klokken te luiden van de Oldehove, de scheve toren in Leeuwarden. Aansluitend luidden in heel Friesland kerkklokken.

  Leeuwarden culturele hoofdstad van start

  Reageer

  Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagavond het evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad (LF2018) afgetrapt. Ze deden dat door in de Friese hoofdstad de klokken te luiden van de Oldehove, de scheve toren in Leeuwarden. Aansluitend luidden in heel Friesland kerkklokken.

 • Het kabinet komt met wettelijke regels tegen verplichte openstelling van winkels. Dit moet het recht van ondernemers garanderen om zelf keuzes te maken over openingstijden. Dat kondigt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan.

  Winkels niet verplicht open op zondag

  1 reactie

  Het kabinet komt met wettelijke regels tegen verplichte openstelling van winkels. Dit moet het recht van ondernemers garanderen om zelf keuzes te maken over openingstijden. Dat kondigt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan.

 • Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

  Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

  Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

 • De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent.

  Dekkingsgraad stijgt, pensioenen niet

  De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent. Toch stijgen de ambtenarenpensioenen niet. Een daling is zelfs niet uitgesloten.

 • Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft in overleg met de sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei. Tot die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.

  Anw-compensatie blijft tot 1 mei

  Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft in overleg met de sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei. Tot die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.

 • Dat blijkt uit een steekproef van Berenschot in samenwerking met Binnenlands Bestuur onder 39 gemeentesecretarissen, een vervolg op de Gemeentelijke Thermometer. Met name in de periode 2020 tot en met 2022 zien de gemeenten hun inkomsten jaarlijks met een half miljard extra stijgen ten opzichte van de ramingen van het regeerakkoord.

  Vrees Rijksclaim op groei gemeentefonds

  Vrijwel alle gemeentesecretarissen hebben een analyse losgelaten op de financiële gevolgen van het regeerakkoord. Eén op de drie is niet tevreden met de uitkomsten voor hun gemeente. De vrees is dat het rijk de beloofde extra’s ‘meteen te gelde maakt.’

 • De gemeente Tiel kent volgens de rekenkamercommissie ‘een traditioneel formeel subsidiebeleid.’ Een beleidsnota met een afwegingskader wanneer en hoe het ‘instrument’ subsidie kan worden ingezet, ontbreekt. Daardoor is het zowel voor de gemeente zelf als voor externe partijen niet duidelijk welke interventiestrategie (zelf doen, inkoop, samenwerking of subsidie) de gemeente volgt.

  Subsidiebeleid Tiel onvoldoende SMART

  De mate van doeltreffendheid van de subsidies die worden verstrekt door de gemeente Tiel is niet vast te stellen. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie laat zien dat de doelstellingen van de gemeente te weinig richting geven aan de gesubsidieerde instellingen.

 • De gemeente Amsterdam moet meer doen om de stad schoon te houden. De afgelopen jaren is hier veel op bezuinigd en dat is te merken, staat in de Amsterdam City Index, een jaarlijkse barometer van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad.

  'Amsterdam steeds viezer door bezuinigingen'

  3 reacties

  De gemeente Amsterdam moet meer doen om de stad schoon te houden. De afgelopen jaren is hier veel op bezuinigd en dat is te merken, staat in de Amsterdam City Index, een jaarlijkse barometer van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad.