of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Gesteund door de ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen heeft de gemeente Woerden een beroep gedaan op minister Eric Wiebes. Het college van B en W vraagt de bewindsman van Economische Zaken en Klimaat om in de gemeente (provincie Utrecht) geen olie- en gaswinning toe te staan.

  Gemeente Woerden wil geen gaswinning

  4 reacties

  Gesteund door de ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen heeft de gemeente Woerden een beroep gedaan op minister Eric Wiebes. Het college van B en W vraagt de bewindsman van Economische Zaken en Klimaat om in de gemeente (provincie Utrecht) geen olie- en gaswinning toe te staan.

 • Dat concludeert staatsrechtjuriste Suzanne Poppelaars van de Radboud Universiteit in haar proefschrift over het nationale budgetrecht en Europese integratie. Poppelaars bekeek hoe het Nederlandse parlement heeft gereageerd op verschillende stappen van Europese integratie, van het Verdrag van Maastricht waarmee de euro werd ingesteld, tot de recente eurocrisis.

  Nederlandse invulling budgetrecht bij EU zwak

  Het Nederlandse parlement geeft, in tegenstelling tot het Duitse, een minimale invulling aan het budgetrecht in het kader van Europese integratie. Daardoor hebben Tweede en Eerste Kamer een zwakkere positie bij sommige crisismaatregelen. 

 • Uit het overzicht dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer verstrekte, blijkt dat via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de meeste specifieke uitkeringen worden verstrekt: 13. Via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lopen er slechts twee, maar daarmee is wel verreweg het meeste geld gemoeid: ruim 5 miljard euro. Opvallend is dat er, tegen de trend in, in 2016 twee nieuwe specifieke uitkeringen zijn bijgekomen.

  Steeds minder specifieke uitkeringen

  Het streven om te komen tot minder specifieke uitkeringen van het rijk aan gemeenten werpt zijn vruchten af. Sinds 2009 is het aantal gedaald van 109 tot 24 in 2016. Het bedrag dat ermee is gemoeid, is in die zes jaar gehalveerd tot 7,3 miljard euro. 

 • Nu nog worden lokale partijen gefinancierd door de gemeente en lokale afdelingen van landelijke partijen ontvangen subsidie van de landelijke partij. Dat onderscheid moet volgens de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen verdwijnen; de subsidie moet afhangen van het aantal zetels en aantal inwoners.

  Rijkssubsidie ook voor lokale partijen

  Ook lokale politieke partijen moeten in aanmerking kunnen komen voor subsidie van het rijk. Volgens de commissie Veling moet het rijk daarvoor 7 miljoen euro in het gemeentefonds en provinciefonds storten.

 • Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gaat het advies om de gaswinning in Groningen te verlagen naar 12 miljard kubieke meter per jaar zo snel mogelijk opvolgen. Hoe lang dat dan precies gaat duren kon de minister nog niet zeggen. Eind maart wil hij de Tweede Kamer informeren hoe hij de gaswinning gaat terugschroeven.

  Wiebes: gaswinning snel terug naar 12 miljard

  4 reacties

  Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gaat het advies om de gaswinning in Groningen te verlagen naar 12 miljard kubieke meter per jaar zo snel mogelijk opvolgen. Hoe lang dat dan precies gaat duren kon de minister nog niet zeggen. Eind maart wil hij de Tweede Kamer informeren hoe hij de gaswinning gaat terugschroeven.

 • De modernisering van de BRP, het bevolkingsregister, is uitgelopen op een mislukking en inmiddels stopgezet. Met het project, dat zich jaren heeft voortgesleept, waren vele tientallen miljoenen gemoeid. Op aandringen van Kamerleden is nog een keer goed gekeken of er schade te verhalen is.

  Verhalen schade BRP-fiasco kansloos

  1 reactie

  Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) gaat niet proberen om de schade te verhalen van het ICT-fiasco met de modernisering van de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP). Hij volgt het advies van de landsadvocaat die zegt dat het ‘zeer waarschijnlijk’ niet mogelijk is om externe partijen aansprakelijk te stellen.

 • Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Dat staat in het Protocol mijnbouwschade Groningen waarover de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen overeenstemming hebben bereikt met het kabinet.

  Eén loket voor afhandeling bevingsschade

  1 reactie

  Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Dat staat in het Protocol mijnbouwschade Groningen waarover de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen overeenstemming hebben bereikt met het kabinet.

 • De Uithoflijn, de nieuwe sneltram door Utrecht, wordt 84 miljoen euro duurder. Ook wordt de lijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof, waar onder meer de universiteit en het UMC Utrecht zijn gevestigd, pas eind volgend jaar helemaal in gebruik genomen.

  Sneltramlijn door Utrecht 84 miljoen duurder

  1 reactie

  De Uithoflijn, de nieuwe sneltram door Utrecht, wordt 84 miljoen euro duurder. Ook wordt de lijn tussen Utrecht Centraal en De Uithof, waar onder meer de universiteit en het UMC Utrecht zijn gevestigd, pas eind volgend jaar helemaal in gebruik genomen.

 • Hoekstra antwoordt dat op vragen van de CDA-Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Evert Jan Slootweg naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur – Dik half miljard dood op de plank. Daarin werd op basis van onderzoek van Johan de Kruijf, bestuurskundige aan de Radboud Universiteit, aangegeven dat Nederlandse agentschappen en zbo’s zijn overgefinancierd. Er zou meer lang en vreemd vermogen aanwezig zijn dan ze aan bezittingen (vaste activa) hebben.

  Hoekstra ziet geen dood geld bij zbo’s

  Staatssecretaris Hoekstra (Financiën) betwist dat agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) te zwaar zijn gefinancierd. ‘Er gaan geen onnodige middelen naar agentschappen en zbo’s.

 • Er moet ook rekening worden gehouden met de plannen van andere landen, want Engeland en Duitsland hebben eveneens plannen voor windparken in de Noordzee. Tot 2030 is er voldoende ruimte op de Noordzee om het toenemende aantal windmolens te herbergen. Daarna zijn veel meer nieuwe locaties nodig: in 2050 kunnen er twintig tot zestig keer zoveel windmolens op zee staan als in 2017.

  PBL: 'Visie nodig voor Noordzee vol windmolens'

  3 reacties

  Het wordt dringen op de Noordzee als er de komende jaren veel windmolenparken bijkomen. Om problemen voor vissers, natuur en de scheepvaart te voorkomen moeten nu al keuzes worden gemaakt voor de periode tot 2050. Dat adviseert het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) in een woensdag verschenen studie naar de mogelijke gevolgen van de overgang naar meer duurzame energie.

 • Oud-burgemeester Jan Hoekema (D66) van Wassenaar regelde bij zijn vertrek een deal met z’n opvolger waardoor hij meer wachtgeld kreeg dan waar hij recht op had. Dat schrijft NRC Handelsblad. Ook mocht hij in de ambtswoning blijven wonen, terwijl hij geen burgemeester meer was. Hoekema gaat nu 17.800 euro terugbetalen aan de gemeente Wassenaar.

  Hoekema regelde deal met wachtgeld

  Oud-burgemeester Jan Hoekema (D66) van Wassenaar regelde bij zijn vertrek een deal met z’n opvolger waardoor hij meer wachtgeld kreeg dan waar hij recht op had. Dat schrijft NRC Handelsblad. Ook mocht hij in de ambtswoning blijven wonen, terwijl hij geen burgemeester meer was. Hoekema gaat nu 17.800 euro terugbetalen aan de gemeente Wassenaar.

 • De 25 gemeenten ontvingen de afgelopen maanden een zogeheten officiële aanbeveling van de Waarderingskamer, de toezichthoudende instantie. Tot ze zijn aangesloten is het college van burgemeester en wethouders verplicht elke maand aan de Waarderingskamer de stand van zaken rapporteren.

  Woz-waarschuwing voor 25 trage gemeenten

  25 gemeenten hebben een dringende oproep gekregen ‘zo snel mogelijk’ aan te sluiten op het Wozwaardeloket, de landelijke voorziening waarop Woz-gegevens gratis en openbaar toegankelijk zijn.

 • Lelystad verliest een fors deel van de speciale rijkstoelage die het krijgt voor de grote hoeveelheid groen die het op last van Den Haag moest aanleggen in de openbare ruimte.

  Advies: minder forse korting Lelystad

  Lelystad verliest een fors deel van de speciale rijkstoelage die het krijgt voor de grote hoeveelheid groen die het op last van Den Haag moest aanleggen in de openbare ruimte. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert de jaarlijkse bijdrage van 15,2 miljoen euro de komende tien jaar terug te korten met 4,8 miljoen euro.

 • Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagavond het evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad (LF2018) afgetrapt. Ze deden dat door in de Friese hoofdstad de klokken te luiden van de Oldehove, de scheve toren in Leeuwarden. Aansluitend luidden in heel Friesland kerkklokken.

  Leeuwarden culturele hoofdstad van start

  Reageer

  Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagavond het evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad (LF2018) afgetrapt. Ze deden dat door in de Friese hoofdstad de klokken te luiden van de Oldehove, de scheve toren in Leeuwarden. Aansluitend luidden in heel Friesland kerkklokken.