of 59054 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeente Rotterdam is gestart met een eigen crowdfundingsplatform. Bewoners kunnen via het platform geld inleggen om projecten van bewoners te financieren. Tot nu toe variëren de projecten van voedselverspilling tegengaan tot groen in de buurt en kunst en muziek in de wijk. Het platform is vooralsnog op proefbasis.

  Gemeentelijk crowdfundingsplatform van start

  Gemeente Rotterdam is gestart met een eigen crowdfundingsplatform. Bewoners kunnen via het platform geld inleggen om projecten van bewoners te financieren. Tot nu toe variëren de projecten van voedselverspilling tegengaan tot groen in de buurt en kunst en muziek in de wijk. Het platform is vooralsnog op proefbasis.  

 • Via dat loket is inzage mogelijk in de Woz-waarden van alle woningen voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zou het feit, dat slechts 103 van de 390 gemeenten hun gegevens via het WOZ waardeloket openbaren, zijn terug te voeren op ‘technische problemen’.

  Vertraging Woz-waardeloket door personeelstekort

  Dat de meeste gemeenten nog steeds niet via het Woz-waardeloket de waarden van alle woningen toegankelijk hebben gemaakt, is volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken goeddeels te wijten aan gebrek aan voldoende deskundig personeel bij software-leveranciers.

 • 371 van de 393 gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van het budget dat ze van het rijk kregen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor twee op de drie gemeenten was het rijksbudget voor de uitvoering van de participatiewet onvoldoende.

  Slechts 22 gemeenten gaven zorgbudget volledig uit

  371 van de 393 gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van het budget dat ze van het rijk kregen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor twee op de drie gemeenten was het rijksbudget voor de uitvoering van de Participatiewet onvoldoende.

 • In het onderzoek zijn 145 gemeenten gerangschikt die vanaf medio 2015 tot de eerste helft van 2016 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. Dat betreft het eigen wagenpark van de gemeenten, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. De resultaten kwamen tot stand door 85 aanbestedingen te screenen. Doel van het onderzoek is om gemeenten te stimuleren om hun wagenpark te verduurzamen.

  Gros gemeenten koopt niet duurzaam in

  Acht op de tien gemeenten kopen niet duurzaam in. Dat blijkt uit een benchmark van Natuur & Milieu naar duurzaam inkopen van vervoer. De gemeente Leeuwarden geeft het beste voorbeeld.

 • Ook andere waterschappen, provincies en een gemeente als Nijmegen timmeren aan de weg door duurzaam aan te besteden. Nijmegen gebruikte als eerste gemeente in Nederland vorig duurzaam beton voor de aanleg van een 300 plaatsen tellende Park & Ride terrein bij de Waalsprong.

  Groen aanbesteden 2.0 dient meer doelen dan milieu

  Hergebruik van veen dat vrijkomt bij de verdieping van een watergang om verderop een Natura 2000-rietmoeras aan te leggen in plaats van de conventionele manier van storten op een weiland. Het is een van de recente voorbeelden waarbij een waterschap als Rivierenland tracht de CO2-emissies (door vermeden  grondtransport), geluidsoverlast en hinder voor bewoners te beperken, en tegelijkertijd werkt aan natuurontwikkeling en waterveiligheid.

 • Bedrijven die met de rijksoverheid zaken willen blijven doen hebben nog precies twee maanden om op elektronisch factureren over te stappen. Vanaf 1 januari 2017 zal de overheid bij nieuwe opdrachten de verplichting opnemen dat de opdrachtnemer zijn facturen als UBL-bericht aanbiedt.

  Overheid heeft het gehad met .pdf-factuur

  2 reacties

  Bedrijven die met de Rijksoverheid zaken willen blijven doen hebben nog precies twee maanden om op elektronisch factureren over te stappen. Vanaf 1 januari 2017 zal de overheid bij nieuwe opdrachten de verplichting opnemen dat de opdrachtnemer zijn facturen als UBL-bericht aanbiedt.
   

 • In het Stedelijk Gebied Eindhoven willen negen gemeenten elkaar niet langer beconcurreren, maar juist versterken en gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio creëren. Zij werken samen alsof zij een gemeente zijn. 'Dit is regionale samenwerking 2.0. Verevenen vond op deze schaal nooit eerder plaats.'

  Unieke gemeentelijke samenwerking bedrijventerreinen

  Negen gemeenten werken samen alsof zij een gemeente zijn. In het Stedelijk Gebied Eindhoven willen gemeenten elkaar niet langer beconcurreren, maar elkaar juist versterken en gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio creëren. 'Dit is regionale samenwerking 2.0. Verevenen vond op deze schaal nooit eerder plaats.'

 • Van de 3500 bedrijventerreinen worden er binnen nu en vijf jaar 250 energiepositief. De verduurzaming levert een energiebesparing op van 8 miljard kilowattuur per jaar. Dat is 1,1 procent van het totale Nederlandse energieverbruik.

  Bedrijventerreinen worden energiepositief

  Van de 3500 bedrijventerreinen worden er binnen nu en vijf jaar 250 energiepositief. De verduurzaming levert een energiebesparing op van 8 miljard kilowattuur per jaar. Dat is 1,1 procent van het totale Nederlandse energieverbruik.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën