of 59221 LinkedIn

Nieuws

 • De afspraak met het rijk is dat het macrobudget voor bijstandsuitkeringen toereikend moet zijn (medebewind), maar het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan daarmee in scherp contrast. ‘Alleen met toereikend budget kunnen zij hun wettelijke taak om bijstandsuitkeringen uit te betalen waarmaken’, aldus Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

  ‘Alle inwoners merken bijstandstekorten’

  Het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan in scherp contrast met de afspraak dat het macrobudget toereikend moet zijn (medebewind). ‘Alleen dan kunnen gemeenten hun wettelijke taak om de bijstandsuitkering uit te betalen waarmaken’, aldus Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

 • Via de screening wil de provincie Gelderland zich beschermen tegen ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Als er sprake is van criminele antecedenten, kan de provincie weigeren om met de aanvrager in zee te gaan of besluiten de relatie met een persoon of onderneming te verbreken. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert en dat de onder- en bovenwereld zich met elkaar vermengen.

  Gelderland screent op witwassen

  De provincie Gelderland gaat vanaf volgend jaar via de Wet Bibob toetsen of de financiering van vastgoedtransacties niet met uit strafbare feiten verkregen geld wordt gedaan. Daaronder vallen onder meer witwassen, drugshandel en (belasting)fraude.

 • De prijs­component en lokale omstandigheden worden onvoldoende meegenomen in het verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen, waardoor vooral grote gemeenten met een structureel tekort kampen. Dat blijkt uit rapporten van APE en van Berenschot.

  Verdeelmodel bijstand onderschat prijscomponent

  Het verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen houdt te weinig rekening met de prijs­component en lokale omstandigheden, waardoor vooral grote gemeenten met een structureel tekort kampen. Dat blijkt uit rapporten van APE en van Berenschot.

 • De VNG is teleurgesteld over het besluit van minister Plasterk om te stoppen met de Basisregistratie Personen. Volgens ICT-expert Rene Veldwijk, die een belangrijke rol speelde bij het aanzwengelen van de politieke discussie, zijn gemeenten juist aan een financiële ramp ontsnapt.

  'Gemeenten met BRP aan een ramp ontsnapt'

  De VNG is teleurgesteld over het besluit van minister Plasterk om te stoppen met de Basisregistratie Personen. Volgens ICT-expert Rene Veldwijk, die een belangrijke rol speelde bij het aanzwengelen van de politieke discussie, zijn gemeenten juist aan een financiële ramp ontsnapt. 

 • De Tweede Kamer wil af van de 'klaagsubsidie' voor plaatselijke instanties waar mensen kunnen klagen over discriminatie. Sommige zogenoemde antidiscriminatievoorzieningen (ADV) krijgen van de gemeente namelijk betaald per klacht.

  Kamer wil af van 'klaagsubsidie' discriminatie

  4 reacties

  De Tweede Kamer wil af van de 'klaagsubsidie' voor plaatselijke instanties waar mensen kunnen klagen over discriminatie. Sommige zogenoemde antidiscriminatievoorzieningen (ADV) krijgen van de gemeente namelijk betaald per klacht.

 • De Eindhovense economie is afgelopen jaar gegroeid met 3,6 procent. Dat is ruim meer dan de 2,2 procent groei van de Nederlandse economie. Eindhoven passeert daarmee ook de G4 gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

  Eindhoven koploper economische groei

  De Eindhovense economie is afgelopen jaar gegroeid met 3,6 procent. Dat is ruim meer dan de 2,2 procent groei van de Nederlandse economie. Eindhoven passeert daarmee ook de G4 gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

 • Het advies om af te zien van het afromen de ozb-inkomsten is afkomstig van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). In het rapport Economisch omgaan met financiële verhoudingen zet de raad uiteen waarom dat de afroming suboptimaal is, zeker wanneer een volgend kabinet inzet op een verruiming van het lokaal belastinggebied.

  Rfv: Stop afromen ozb-inkomsten

  Het rijk zou moeten stoppen met het korten van gemeenten die door een waardestijging van woningen meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) binnen krijgen. Nu wordt die stijging in belangrijke mate afgeroomd door een verlaging van de algemene uitkering.

 • Zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant hebben zich aangesloten bij kritiek op plannen van de provincie om strengere eisen op te leggen aan veehouders.

  Brabantse gemeenten steunen veehouders

  1 reactie

  Zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant hebben zich aangesloten bij kritiek op plannen van de provincie om strengere eisen op te leggen aan veehouders. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën