of 59054 LinkedIn

Nieuws

 • Het extra geld is onder meer bedoeld voor nieuwe samenwerkingsverbanden onder de hoede van de Regionale Publieke Omroep, de nieuwe koepel van regionale omroepen. Een ander deel is bestemd om samen optrekken met regionale kranten en het NOS Journaal te stimuleren.

  Meer geld regionale omroepen

  1 reactie

  Het kabinet moet toch extra geld uittrekken om de regionale omroepen aan te moedigen samen te werken. Dat vinden regeringspartijen VVD en PvdA. Ze willen dat staatssecretaris Sander Dekker (Media) nog eens eenmalig 17 miljoen euro voor ze vrijmaakt.

 • De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard.

  Premies ambtenarenpensioen stapsgewijs omhoog

  19 reacties

  Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat vanaf volgend jaar de pensioenpremie stapsgewijs verhogen. Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat ABP er financieel niet goed voor staat. De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard.

 • Barneveld en de omliggende regio FoodValley zijn woedend op minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur. De minister antwoordde maandag op Kamervragen dat de regio 'geen bereidheid heeft getoond' mee te betalen aan de aanpak van het fileknelpunt A1/A30. In werkelijkheid zijn daarvoor echter al miljoenen toegezegd door gemeente, regio en de provincie Gelderland.

  Gemeente Barneveld woedend op verkeersminister

  Reageer

  Barneveld en de omliggende regio FoodValley zijn woedend op minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur. De minister antwoordde maandag op Kamervragen dat de regio 'geen bereidheid heeft getoond' mee te betalen aan de aanpak van het fileknelpunt A1/A30. In werkelijkheid zijn daarvoor echter al miljoenen toegezegd door gemeente, regio en de provincie Gelderland.

 • In landelijke gebieden ontstaat bodemdaling vooral door een daling van het grondwaterpeil. Een andere vorm van landbouw - de zogenaamde natte landbouw - en onderwaterdrainage kan de bodemdaling verminderen en daarmee hoge kosten voorkomen. Volgens het PBL is er een belangrijke rol voor de provincies, de waterschappen en gemeenten weggelegd. Zij moeten samen met bewoners kijken hoe in de toekomst de problematiek moet worden aangepakt.

  Daling bodem in veengebieden kost miljarden

  5 reacties

  De kosten als gevolg van bodemdaling in veengebieden kan de Nederlandse bevolking miljarden kosten. Tot het jaar 2050 kunnen de kosten oplopen tot 5,2 miljard euro, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL roept op nu in te grijpen om in de toekomst hoge kosten te voorkomen.

 • De ene na de andere kleine gemeente luidt de noodklok dat ze geen accountant meer kunnen strikken. PwC, Deloitte, EY geven ze in toenemende mate te kennen niet langer de controle van de gemeentelijke jaarrekening te willen doen.

  Grote accountants keren kleine gemeenten rug toe

  De ene na de andere kleine gemeente luidt de noodklok dat ze geen accountant meer kunnen strikken. PwC, Deloitte, EY geven ze in toenemende mate te kennen niet langer de controle van de gemeentelijke jaarrekening te willen doen.

 • Uit recent onderzoek van De Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dat waterschappen in het buitenland commerciële activiteiten ontplooien die deels uit inkomsten uit zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschapsbelasting of andere publieke middelen zouden worden gefinancierd. Jacobi en Vos willen van de ministers horen wat ze daarvan vinden.

  Internationale activiteiten waterschappen onder de loep

  Buitenlandse investeringen van Nederlandse waterschappen leiden tot ongemak in het parlement. De PvdA-Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Jan Vos willen van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Buitenlandse Handel weten in hoeverre die beleggingen risicovol zijn.

 • Tot nu toe hebben 53 gemeenten een voorschot aangevraagd om de extra kosten die zij maken voor de bijstandsuitkeringen van statushouders te kunnen betalen.

  Nog weinig aanvragen voor extra bijstand asielzoekers

  De animo voor een voorschot op het bijstandsbudget in verband met de extra instroom van asielzoekers, is voorlopig nog niet erg groot. Tot nu toe hebben 53 gemeenten zo'n voorschot aangevraagd. De deadline voor het aanvragen van het voorschot is aanstaande vrijdag.

 • Vreugde in Gelderland om 4 miljoen rijkssubsidie voor Eusebiuskerk

  Vreugde in Gelderland om 4 miljoen voor Eusebiuskerk

  De kerktoren van de monumentale Eusebiuskerk in Arnhem kan na tien jaar eindelijk uit de steigers. Met een rijkssubsidie van 4 miljoen euro kan de restauratie worden afgerond. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem leggen elk dit jaar ook nog 2 miljoen euro bij. Het rijk heeft ook geld voor de Utrechtse Domtoren en voor cultureel erfgoed in het Groningse aardbevingsgebied.

 • Gemeenten lopen het risico een forse navordering te krijgen voor de parkeergelden die zij heffen. Dit als gevolg van een uitspraak van de rechtbank Gelderland, die eerder deze maand oordeelde dat het niet-heffen van btw over parkeergeld bij parkeren op straat tot concurrentieverstoring leidt.

  Btw op parkeergeld kan gemeenten veel geld kosten

  Gemeenten lopen het risico een forse navordering te krijgen voor de parkeergelden die zij heffen. Dit als gevolg van een uitspraak van de rechtbank Gelderland, die eerder deze maand oordeelde dat het niet-heffen van btw over parkeergeld bij parkeren op straat tot concurrentieverstoring leidt.

 • De provincies zijn bezig met het formuleren van een aanbod aan de formateur voor na de verkiezingen van 15 maart 2017. ‘Wat willen wij doen. Wat gaan wij bijdragen aan de energietransitie, aan de regionale economie en aan een gezond landschap.'

  ‘Provincies relevanter dan ooit’

  De provincies zijn bezig met het formuleren van een aanbod aan de formateur voor na de verkiezingen van 15 maart 2017. ‘Wat willen wij doen. Wat gaan wij bijdragen aan de energietransitie, aan de regionale economie en aan een gezond landschap.'

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën