of 59221 LinkedIn

Nieuws

 • De overheid zit te springen om ICT-ambtenaren, het aantal vacatures was nog nooit zo hoog. Maar ook andere (semi-)overheidsbanen liggen voor het oprapen. Zo is er ook een tekort aan financials, politieagenten en leraren. Wie aan de slag wil bij een overheidsorganisaties grijpt nu zijn kans.

  Ook tekort aan financials en bewakingsambtenaren

  De overheid zit te springen om ICT-ambtenaren, het aantal vacatures was nog nooit zo hoog. Maar ook andere (semi-)overheidsbanen liggen voor het oprapen. Zo is er ook een tekort aan financials, politieagenten en leraren. Wie aan de slag wil bij een overheidsorganisaties grijpt nu zijn kans.

 • Rotterdam hoopt in de gemeenteraad meer raadsleden met expertise bij een groot bedrijf binnen te halen. De ervaring bij een groot bedrijf wordt als waardevol gezien bij grote projecten in de stad. De gemeenteraad werkt samen aan een proef hiervoor met bedrijven en het ministerie van Binnenlands Zaken.

  Rotterdam wil raadsleden uit het bedrijfsleven

  Rotterdam hoopt in de gemeenteraad meer raadsleden met expertise bij een groot bedrijf binnen te halen. De ervaring bij een groot bedrijf wordt als waardevol gezien bij grote projecten in de stad. De gemeenteraad werkt samen aan een proef hiervoor met bedrijven en het ministerie van Binnenlands Zaken.

 • De bezuinigingsmaatregel om tientallen politiebureaus te sluiten levert meer geld op dan aanvankelijk gedacht.

  Sluiten politiebureaus levert meer op dan verwacht

  5 reacties

  Het sluiten van politiebureaus levert meer op dan verwacht. De politie moet vanaf 2025 jaarlijks 76,5 miljoen euro bezuinigen op de huisvesting, maar volgens interne prognoses wordt dat bedrag ruimschoots overschreden. 

 • Tot grote teleurstelling van wethouder Patrick Welman heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat de gemeente Enschede niet bij een aanvrager van bijzondere bijstand het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank mag opvragen alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. ‘Het rijk steekt zijn kop in het zand.’

  Kosten bewindstelling frustreren gemeenten

  De gemeente Enschede mag niet het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank opvragen bij een aanvrager van bijzondere bijstand alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald, tot grote teleurstelling van wethouder Patrick Welman. ‘Het rijk steekt zijn kop in het zand.’

 • Bij falend toezicht valt volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) op termijn te overwegen de mogelijkheid te scheppen dat de provincie kan worden aangesproken om mee te betalen aan de zogeheten artikel 12-steun. Een dergelijk prijskaartje verhoogt de kans dat provincies serieus invulling geven aan hun verantwoordelijkheid.

  Artikel 12 op kosten provincie

  Als het aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) ligt, betalen provincies straks mee aan het er financieel bovenop helpen van armlastige gemeenten. In het laatste advies van de Rfv – Financieel toezicht met een visie – staat dat het voor provinciale toezichthouders op de gemeentefinanciën een prikkel is om het toezicht goed uit te voeren. 

 • Van alle beroepsgroepen kregen de ambtenaren vorig jaar de meeste loonsverhoging. De loonstijging is overigens voor vrijwel iedereen het hoogste in de afgelopen 6 jaar. Ambtenaren kregen het meeste omdat ze nog een inhaalslag maken na jarenlang een nullijn te hebben gehad.

  Ambtenaren kregen meeste salarisverhoging

  Vrijwel alle werknemers in Nederland kregen te maken met de hoogste loonstijging in 6 jaar. In 2016 lagen de cao-lonen 1,8 procent hoger dan het jaar daarvoor. Ambtenaren kregen er het meeste bij van allemaal. Al heeft dat volgens het CBS met name te maken met een inhaalslag na de magere jaren van de nullijn.

 • Groningen is bezorgd over de financiële gevolgen van de aardgaswinning voor de gemeenten. De provincie heeft Binnenlandse Zaken laten weten dat het gaswinningsdossier van aanzienlijke invloed is dan wel kan zijn op de financiële positie van de gemeenten in het aardbevingsgebied.

  Zorgen om gevolgen gaswinning

  Groningen is bezorgd over de financiële gevolgen van de aardgaswinning voor de gemeenten. De provincie heeft Binnenlandse Zaken laten weten dat het gaswinningsdossier van aanzienlijke invloed is dan wel kan zijn op de financiële positie van de gemeenten in het aardbevingsgebied. 

 • De Nederlandse economie loopt miljarden mis door te weinig gebruik te maken van ouder arbeidspotentieel. Daar vallen de ambtenaren ook onder, die beroepsgroep is het oudst van alle bedrijfstakken.

  Miljarden aan 'rijper' arbeidspotentieel ongebruikt

  De Nederlandse economie loopt 48 miljard euro mis doordat het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut. Nederland scoort 22e op het vlak van ouderenparticipatie onder de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

 • Volgens een woordvoerster van Melchers was door de gemeente beloofd de verkeersstroom in goede banen te leiden, maar is dat niet nagekomen. De gemeente, die stelde dat zich gevaarlijke situaties voordeden, bood meteen aan te overleggen. Dinsdagmiddag kwamen vertegenwoordigers van de partijen bijeen. Verschillende mogelijke oplossingen zijn ter tafel gekomen en beide partijen hebben ze nu in beraad, aldus de gemeente Berkelland na afloop.

  Gedub over parkeren in Ruurlo

  1 reactie

  In de gemeente Berkelland wordt nagedacht over een oplossing voor de parkeerproblemen bij het nieuwe Carel Willink-museum Kasteel Ruurlo van verzamelaar Hans Melchers. Hij werd vorige week donderdag zo kwaad over de boetes die de bezoekers van het kasteel kregen, dat hij besloot ze zelf te betalen.

 • De laatste gevangenen hebben het markante gebouw in het centrum van Breda in 2014 verlaten. In de periode daarna woonden asielzoekers in het monumentale pand. Als het aan de gemeente ligt krijgt de voormalige gevangenis na de verkoop een vrijetijdsfunctie.

  Verkoop van koepelgevangenis Breda

  Reageer

  De koepelgevangenis in Breda gaat in de openbare verkoop. Breda heeft dat bekendgemaakt omdat de gemeente vanwege de kosten geen gebruik maakt van het aanbod om de gevangenis te kopen. ‘De financiële risico's zijn te groot’, laat de gemeente dinsdag weten.

 • De VNG vindt dat de kosten voor de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het Rijk moeten zijn. Toch heeft de Ministerraad besloten om de toerekenbare kosten vanaf 2018 bij gemeenten neer te leggen. De voorlopige schatting van die kosten bedraagt zo’n 20 miljoen.

  VNG waarschuwt gemeenten voor kosten GDI

  De VNG vindt dat de kosten voor de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het Rijk moeten zijn. Toch heeft de Ministerraad besloten om de toerekenbare kosten vanaf 2018 bij gemeenten neer te leggen. De voorlopige schatting van die kosten bedraagt zo’n 20 miljoen.

 • Het college van Houten is het met de lokale SGP-fractie eens over versobering van het jaarlijkse VNG Congres. De partij wilde van het college weten hoe het aankijkt tegen het ‘uitbundige karakter’ van het VNG Congres en vroeg of de gemeente gaat aandringen op lagere kosten.

  ‘VNG Congres kan soberder’

  Het college van Houten is het met de lokale SGP-fractie eens over versobering van het jaarlijkse VNG Congres. De partij wilde van het college weten hoe het aankijkt tegen het ‘uitbundige karakter’ van het VNG Congres en vroeg of de gemeente gaat aandringen op lagere kosten.

 • Volgens de zegsvrouw is door de gemeente beloofd de verkeerstroom in goede banen te leiden, maar is dat niet nagekomen. 'We hebben van tevoren gewaarschuwd voor een flinke toeloop.' Die is inderdaad gekomen, want donderdag was de 10.000e belangstellende er al. Het expositiedeel van Kasteel Ruurlo is toegankelijk voor publiek sinds 27 juni.

  Museumbaas spant kort geding aan tegen Berkelland

  Reageer

  Verzamelaar Hans Melchers, die onlangs Kasteel Ruurlo openstelde om zijn schilderijen van Carel Willink aan publiek te tonen, gaat de parkeerboetes betalen van de bezoekers. Woensdag kregen er tientallen een stevige prent en nu is de maat vol, aldus zijn woordvoerster donderdagmorgen. Melchers spant ook meteen een kort geding aan tegen de gemeente Berkelland, waaronder Ruurlo valt.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën