of 59100 LinkedIn

Nieuws

 • NWO-onderzoeker Ioannis Tikoudis onderzocht in het kader van zijn promotie aan de Vrij Universiteit Amsterdam verschillende interacties tussen stedelijke tolsystemen en bijvoorbeeld de belastingen op inkomen uit arbeid en onroerendgoedbelastingen. Wie op een afgelegen plek woont zonder veel openbaar vervoer, is op de auto aangewezen voor het woon-werkverkeer. Stel dat je verplichte vaste werktijden hebt en bovendien tol moet betalen, dan fungeert die tol als extra belasting op je inkomen.

  Bij-effect tolheffing op wegen

  Tolheffing kan een oplossing zijn voor het terugdringen van maatschappelijk onwenselijke effecten van verkeer, zoals CO2-uitstoot en files. Tolheffing staat echter niet op zichzelf en heeft effecten op bijvoorbeeld de regionale arbeidsmarkt.

 • De gemeente Waalre had eerder gevraagd om 5 ton subsidie en door de provincie is nu ruim 3 ton toegekend.

  Provincie Brabant draagt bij aan herbouw raadhuis Waalre

  1 reactie

  De provincie Noord-Brabant gaat meebetalen aan de herbouw van het gemeentehuis in Waalre dat in 2012 werd verwoest door een aanslag. De gemeente Waalre had eerder gevraagd om 5 ton subsidie en door de provincie is nu ruim 3 ton toegekend. 'De gemeente verdient een gebaar van solidariteit vanwege de buitengewoon ernstige aanleiding', staat donderdag in een mededeling aan Provinciale Staten.

 • Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt momenteel gerecycled in ons land. De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling — in termen van kosten per ton CO2-reductie — is volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Ze baseren zich op een binnenkort te verschijnen studie.

  Vooraf scheiden plastic afval relatief duur

  De manier waarop we in Nederland plastic recyclen is relatief duur. Volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) levert nascheiding van plastic afval een groter voordeel op.

 • 'We the North' is de naam die de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden hebben gegeven aan hun streven. Ze willen 'experimenteerregio' zijn. Het sluit aan bij een overweging van twee jaar geleden van de Raad voor Cultuur, dat misschien niet het Rijk het voortouw moet nemen voor cultuurbeleid, maar eerder 'stedelijke regio's'. Het noorden neemt de handschoen alvast op.

  Extra geld voor culturele experimenteerregio in Noorden

  Reageer

  Zeven noordelijke overheden hebben samen 2,4 miljoen euro gelapt als extra potje voor de cultuur in de periode 2017-2020. De 6 ton per jaar komt boven op de gebruikelijke cultuurbudgetten. Met het extra geld moeten experimenten worden gehouden om uit te vinden hoe bepaalde culturele kwesties kunnen worden aangepakt.

 • In de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen is opgenomen dat gemeenten meer belasting moeten kunnen heffen. Dat zou zeker helpen om de afhankelijkheid van het rijk te verminderen en doelmatiger te kunnen werken met overheidsgeld. In het rapport Eerst de politiek, dan de techniek waarschuwt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) ervoor dat een verruiming van het lokaal belastinggebied hooguit één van de bouwstenen is voor een toekomstbestendig stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten.

  Nieuwe spelregels met rijk nodig

  De huidige manier waarop gemeenten in hun inkomsten voorzien, past niet meer bij deze tijd. De financiële afhankelijkheid van het rijk is veel te groot, vindt de Raad voor de financiële verhoudingen. Nieuwe spelregels zijn hard nodig.

 • Goes wil met zeventien maatregelen het tekort van 1,9 miljoen euro op het jeugdbudget van 7,3 miljoen euro wegwerken. Meer inzetten op preventie en innovatie en strengere toegang horen daar bij, maar ook gaat Goes de ouders meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Toegang jeugdhulp in Goes wordt strenger

  De gemeente Goes wil met zeventien maatregelen het tekort van 1,9 miljoen euro op het jeugdbudget van 7,3 miljoen euro wegwerken. Meer inzetten op preventie en innovatie en strengere toegang horen daar bij, maar ook gaat Goes de ouders meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

 • Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen daarvoor worden gecompenseerd door het rijk. De compensatieregeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

  Compensatie voor tekorten jeugdbudget

  Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen extra geld krijgen van het rijk. Het gaat om gemeenten die (substantieel) nadeel ondervinden van het (historische) verdeelmodel. Zij kunnen tot 31 maart een beroep doen op de compensatieregeling. Die regeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

 • De overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor zelfstandig wonenden blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit zijn gemeentekoepel VNG en VWS overeengekomen.

  Landelijk fonds voor woningaanpassingen

  Gemeenten moeten de kosten van woningaanpassingen de komende jaren goed bijhouden. Zij moeten apart gaan registreren of de cliënt een dergelijke voorziening vanuit de Wmo of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. De wens van een aantal gemeenten om een landelijk fonds in te stellen voor woningaanpassingen boven de 50.000 euro zal waarschijnlijk niet door VWS worden gehonoreerd, vreest gemeentekoepel VNG.

 • Eeuwigdurende erfpacht betekent dat het jaarlijkse bedrag dat de erfpachter moet betalen aan de eigenaar van de grond, namelijk de gemeente, voortaan eenmalig wordt vastgesteld en niet meer tussentijds wordt herzien. Dat nieuwe systeem is transparanter en biedt meer zekerheid, zegt wethouder Eric van der Burg (Grondzaken).

  Erfpachtplan Amsterdam ter inzage

  2 reacties

  Amsterdammers kunnen hun mening gaan geven over het plan van B en W voor eeuwigdurende erfpacht, in plaats van het huidige stelsel waarbij de canon (de jaarlijkse erfpachtbijdrage) eens in de vijftig jaar wordt vastgesteld en dan ineens omhoog kan schieten. Vanaf maandag ligt het plan zes weken ter inzage, heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt.

 • Gemeenten met grote jeugdzorginstellingen op hun grondgebied zien de tekorten op het jeugdzorgbudget fors oplopen. Zo vreest Ede volgend jaar 1,5 tot 2 miljoen euro te moeten toeleggen op het budget. Grootste reden is het woonplaatsbeginsel waarbij Ede financieel verantwoordelijk is voor kinderen uit onder meer Amsterdam en Rotterdam.

  Tekort op jeugdzorg door woonplaatsbeginsel

  Gemeenten met grote jeugdzorginstellingen op hun grondgebied zien de tekorten op het jeugdzorgbudget fors oplopen. Zo vreest Ede volgend jaar 1,5 tot 2 miljoen euro te moeten toeleggen op het budget. Grootste reden is het woonplaatsbeginsel waarbij Ede financieel verantwoordelijk is voor kinderen uit onder meer Amsterdam en Rotterdam.

 • Particulieren investeren steeds meer in het zelf opwekken van energie, vooral in de vorm van zonnecollectoren. Vooral de mogelijkheid voor kleinverbruikers energie niet gebruikte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet – de zogeheten saldering – verklaart de toegenomen populariteit.

  Investeren in zonnepanelen piekt

  Particulieren investeren steeds meer in het zelf opwekken van energie, vooral in de vorm van zonnecollectoren. Vooral de mogelijkheid voor kleinverbruikers energie niet gebruikte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet – de zogeheten saldering – verklaart de toegenomen populariteit.

 • Ambtenarenpensioenfonds ABP verlaagt de pensioenen dit jaar niet. Dat bevestigde het grootste pensioenfonds van Nederland dinsdag, op basis van eerste ramingen over de financiële positie eind vorig jaar.

  Pensioen ambtenaren dit jaar niet verlaagd

  17 reacties

  Ambtenarenpensioenfonds ABP verlaagt de pensioenen dit jaar niet. Dat bevestigde het grootste pensioenfonds van Nederland dinsdag, op basis van eerste ramingen over de financiële positie eind vorig jaar.

 • In grote gemeenten dalen de gemeentelijke woonlasten dit jaar met gemiddeld 1 procent (3 euro) voor huurders en met 0,2 procent (1 euro) voor wooneigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Lichte daling woonlasten grote gemeenten

  In grote gemeenten dalen de gemeentelijke woonlasten dit jaar met gemiddeld 1 procent (3 euro) voor huurders en met 0,2 procent (1 euro) voor wooneigenaren. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. In Deventer stijgen de tarieven voor woningbezitters met 4,5 procent het sterkst. Huurders zijn met een stijging van 6,5 procent het slechtst af in Lelystad.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën