of 59142 LinkedIn

Nieuws

 • Tussen wijkteams en zorgpartners worden mails met persoonsgegevens onbeveiligd verstuurd. Dat is een van de risico’s die de Arnhemse Rekenkamer heeft gedetecteerd in zijn onderzoek naar de privacy- en informatieveiligheid in het sociaal domein in de gemeente Arnhem.

  Rekenkamer detecteert risico’s privacy sociaal domein

  Tussen de Arnhemse wijkteams en zorgpartners worden mails met persoonsgegevens onbeveiligd verstuurd. Dat is een van de risico’s voor gemeente en inwoners die de Arnhemse Rekenkamer heeft gedetecteerd in zijn onderzoek naar de privacy- en informatieveiligheid in het sociaal domein in de gemeente Arnhem.

 • In de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen is het punt opgenomen om gemeenten in de komende kabinetsperiode een groter lokaal belastinggebied te gunnen. De ratio daarachter is dat gemeenten sinds 2015 aanzienlijk meer taken hebben gekregen en daar hoort eigenlijk bij dat ze die voor een belangrijk zelf kunnen bekostigen. Dat verhoogt de efficiëntie, vermindert de bureaucratie en leidt bovendien tot een doelmatiger gebruik van belastinggeld, zo is de theorie. Om nu te voorkomen dat de burger straks duurder uit is, willen de politieke partijen het rijk wel evenredig minder belasting laten heffen.

  Rijksambtenaar vertrouwt gemeente zijn beurs niet toe

  Rijksambtenaren hebben weinig op met het voornemen van veel politieke partijen gemeenten meer belasting te laten heffen en het rijk minder. Uit verkiezingsonderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ze liever belasting afdragen aan het rijk.

 • Het concept herstelplan van de financiën van Voorschoten bevat een aantal voorstellen. Eén ervan is de optie de ambtelijke fusie met de gemeente Wassenaar een halte verder te trekken door alle medewerkers van beide gemeenten ook fysiek onder één dak te brengen.

  Voorschoten: fusie met Wassenaar financieel beter

  Het zwembad dicht, de ozb omhoog. Die maatregelen zijn volgens het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten nodig om het tekort van drie miljoen euro terug te dringen. En als punt van overweging: een herindeling met Wassenaar.

 • De gemeente Nijmegen neemt tien jaar de tijd voor een planmatige zorgtransformatie in het jeugd- en Wmo-beleid. De aanpak met acht maatschappelijke businesscases levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen van 27 miljoen moeten 44 miljoen opbrengen.

  Nijmegen transformeert zorg planmatig en meerjarig

  Met acht maatschappelijke businesscases gaat de gemeente Nijmegen met allerlei zorgpartners het jeugd- en Wmo-beleid anders aanpakken. Dat levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen bedragen 27 miljoen, opbrengst is 44 miljoen.

 • Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen waren afgelopen jaar terughoudend met investeringen. Desondanks wist kredietverstrekker BNG Bank de winst flink op te voeren, blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarcijfers.

  Fors hogere winst BNG

  De nettowinst van BNG Bank is in 2016 met 63 procent gestegen. De winst is uitgekomen op 369 miljoen euro: 150 miljoen euro meer dan in 2015.

 • Rotterdam vindt onder meer dat het aandeelhouderschap het algemene publieke belang niet meer dient. Burgers hoeven immers niet meer door de overheid tegen ‘de monopoliemacht’ van hun energieleverancier beschermd te worden, omdat iedereen tegenwoordig uit meerdere aanbieders van elektriciteit en gas kan kiezen.

  Rotterdam wil af van belang in Eneco

  Reageer

  De gemeente Rotterdam wil haar belang van bijna 32 procent in energiebedrijf Eneco verkopen. Dat staat in een recente brief van het college van burgemeester en wethouders, waarover Het Financieele Dagblad vrijdag publiceerde.

 • Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

  Lokale overheden slaan handen ineen voor klimaat

  Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken.

 • De komende vier jaar is 420 miljoen extra nodig om kwetsbare groepen een plek op de arbeidsmarkt te bieden. Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kunnen sociale werkbedrijven onmogelijk de Participatiewet en Banenafspraak uitvoeren. Deze wens en zorg uitten wethouders richting staatssecretaris Klijnsma.

  Cedris: 420 miljoen extra nodig voor sw-bedrijven

  Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kunnen sociale werkbedrijven onmogelijk de Participatiewet en de Banenafspraak uitvoeren. Deze zorg uitten wethouders richting staatssecretaris Klijnsma. De komende vier jaar is 420 miljoen extra nodig om kwetsbare groepen een plek op de arbeidsmarkt te bieden.

 • Diverse gemeenten nemen maatregelen tegen te hoge beloningen voor topbestuurders van zorginstellingen, maar tot nu toe pakken die meestal niet goed uit. Na Rotterdam, Eindhoven en Tilburg zijn nu ook een aantal Limburgse gemeenten op de vingers getikt. Het is volgens het Ministerie van BZK niet toegestaan om geen zorg meer af te nemen als een topman van een zorginstelling volgens de gemeente een te hoge beloning ontvangt.

  Ook Limburgse gemeenten de fout in met salarisgrens

  Diverse gemeenten nemen maatregelen tegen te hoge beloningen voor topbestuurders van zorginstellingen, maar tot nu toe pakken die meestal niet goed uit. Na Den Haag, Eindhoven en Tilburg is nu ook een aantal Limburgse gemeenten op de vingers getikt. Het is volgens het ministerie van BZK namelijk niet toegestaan om geen zorg meer af te nemen als een topman van een zorginstelling volgens de gemeente een te hoge beloning ontvangt.

 • De leerlingenkrimp die de afgelopen jaren voor lege delen van scholen heeft gezorgd heeft niet tot een financiële flop voor gemeenten geleid. De meesten speelden er handig op in door andere functies voor lege ruimtes te bedenken.

  Creatieve gemeenten voorkomen strop schoolgebouwen

  Gemeenten gaan creatief om met huisvesting van scholen. Hierdoor zijn er geen negatieve financiële gevolgen ontstaan door de landelijke leerlingenkrimp van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit onderzoek van het CAOP en de TU Delft. Zelfs gemeenten waar een leerlingendaling van maar liefst 20 procent was bleken goed op de nieuwe situatie te anticiperen door gebouwen te verhuren of een andere functie te geven.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën