of 59054 LinkedIn

Nieuws

 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet harder lopen om er voor te zorgen dat gemeenten over dit en volgend jaar wél een goedkeurende accountantsverklaring voor hun jaarstukken krijgen. Dat vindt de Tweede Kamer.

  Plasterk moet tikkie harder lopen

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet een tikkie harder lopen om er voor te zorgen dat gemeenten over dit en volgend jaar wél een goedkeurende accountantsverklaring voor hun jaarstukken krijgen. Het ‘gegoochel met cijfers’ rondom de overschotten maatschappelijke ondersteuning en jeugd, zonder enige duiding, wordt hem door de Tweede Kamer niet in dank afgenomen.

 • De Giro d'Italia in Gelderland heeft niet voor een hogere sportdeelname gezorgd en ook niet voor meer sociale cohesie. Wel heeft het volgens de provincie voor een beter imago gezorgd, de kosten zijn 400 duizend euro.

  Domper van tonnen na Giro in Gelderland

  4 reacties

  De organisatie van de Giro D’Italia in Gelderland heeft een verlies geleden van 400.000 euro. Ook leidde het wielerevenement in de Nederlandse provincie niet tot een hogere sportdeelname of meer sociale cohesie. Dat is dinsdag duidelijk geworden uit een evaluatie van het evenement. 

 • 1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 217 gemeenten aan mee hebben gedaan.

  Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot

  1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 217 gemeenten aan mee hebben gedaan.

 • Gemeenten geven minder geld uit aan het sociaal domein dan het rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt. Minister Plasterk vindt dat niet kunnen, maar echt dwingen kan hij de gemeenten niet. Het blijft bij duwen.

  Plasterk geeft gemeenten ‘sociaal’ duwtje

  Gemeenten geven minder geld uit aan het sociaal domein dan het rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt. Minister Plasterk vindt dat niet kunnen, maar echt dwingen kan hij de gemeenten niet. Het blijft bij duwen.

 • Van alle gemeenten ontving 50 procent van de accountant geen goedkeurende verklaring voor getrouwheid wat betreft de jaarstukken van 2015. Qua rechtmatigheid is de score nog niets slechter: 53 procent van de jaarrekeningen kon niet door de beugel.

  Helft jaarrekeningen gemeenten niet oké

  Van alle gemeenten ontving 50 procent van de accountant geen goedkeurende verklaring voor getrouwheid wat betreft de jaarstukken van 2015. Qua rechtmatigheid is de score nog niets slechter: 53 procent kon niet door de beugel.

 • Bedrijven in de sociale werkvoorziening lopen in een half jaar tijd tegen een tweede financiële tegenvaller aan. Na de rekenfout van het rijk die afgelopen mei aan het licht kwam leidt een technische aanpassing van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) tot tekorten die in totaal kunnen oplopen tot 300 miljoen. 'Dit kunnen sw-bedrijven er echt niet bij hebben, aldus koepelorganisatie Cedris.

  Tegenvallers sw-bedrijven tot 300 miljoen

  Door een technische aanpassing van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) lopen sw-bedrijven tegen een tweede financiële tegenvaller aan, na de rekenfout van het rijk die afgelopen mei aan het licht kwam. De aanpassing staat in de Verzamelwet 2017 die de Eerste Kamer vorige week als hamerstuk aannam. Door de aanpassing kunnen sw-bedrijven tot 2020 in totaal 300 miljoen mislopen, aldus koepelorganisatie Cedris. ‘De rek is er bij sw-bedrijven uit.’

 • De businesscase van het eID-stelsel, de nieuwe standaard voor veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid, heeft een positief resultaat opgeleverd. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat het verstandig is om erin te investeren.

  Businesscase: investeren in eID verstandig

  De businesscase van het eID-stelsel, de nieuwe standaard voor veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid, heeft een positief resultaat opgeleverd. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat het verstandig is om in het project te investeren. Het onderzoek levert daarmee voor het kabinet geen nieuwe inzichten op, waardoor volgende stappen genomen kunnen worden. De structurele kosten van het eID-stelsel zijn echter nog onduidelijk.

 • Verschillende gemeenten stellen dat de cijfers over de overschotten maatschappelijke ondersteuning en jeugd en ‘werk en inkomen’ die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) openbaar heeft gemaakt, niet kloppen. BZK stelt dat het om cijfers gaat die door de gemeenten zelf zijn aangeleverd.

  Betrouwbaarheid cijfers overschotten ter discussie

  Diverse gemeenten stellen dat de cijfers over de overschotten maatschappelijke ondersteuning en jeugd en ‘werk en inkomen’ die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) maandag openbaar heeft gemaakt, niet kloppen. BZK stelt dat het om cijfers gaat die door de gemeenten zelf zijn aangeleverd. ‘Wij hebben die cijfers niet bedacht.’ 

 • De tarieven in de jeugdzorg staan enorm onder druk, aanbieders hebben het moeilijk en geld om te innoveren is er niet. Jeugdzorg Nederland vreest voor een ‘race to the bottom’ en roept gemeenten op voor eerlijke tarieven te zorgen, te beginnen bij het doorsluizen van het geld voor loonsverhogingen.

  Problemen in jeugdzorg door 'race to the bottom'

  De tarieven in de jeugdzorg staan enorm onder druk, aanbieders hebben het moeilijk en geld om te innoveren is er niet. Jeugdzorg Nederland vreest voor een ‘race to the bottom’ en roept gemeenten op voor eerlijke tarieven te zorgen, te beginnen bij het doorsluizen van het geld voor loonsverhogingen.

 • Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen. Coelo maakt vandaag via internet de bedragen per gemeente inzichtelijk.

  Rijk spekt grote stad en krimpregio’s

  Heerlen ontvangt per inwoner 3.499 euro aan rijksuitkeringen. Dat is ruim 77 procent boven het landelijke gemiddelde van 1.974 euro. Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum ontvangen minder dan 1.000 euro per inwoner. 

 • Renswoude heeft van alle Nederlandse gemeenten vorig jaar het meest overgehouden op het budget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Veel gemeenten die vorig jaar fors overhielden op het zorg budget hebben per 2015 of in de loop van vorig jaar de huishoudelijke hulp geschrapt of versoberd.

  Schrappen thuiszorg (deels) oorzaak overschotten Wmo

  Renswoude heeft de twijfelachtige eer van alle Nederlandse gemeenten het meest te hebben overgehouden op het budget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Zes van de gemeenten in de ‘top tien hoogste overschot’ tellen minder dan 20.000 inwoners. Veel gemeenten die vorig jaar fors overhielden op het zorgbudget hebben per 2015 of in de loop van vorig jaar de huishoudelijke hulp geschrapt of versoberd. Zoals Heerenveen (nr 2), Ferwerderadiel (nr 9) en Oosterhout (nr 21).

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën