of 59108 LinkedIn

Nieuws

 • De verschillende aanbestedingen van gemeenten voor huishoudelijke hulp leiden tot vrijwel geen verschil in prijs. Dat blijkt uit onderzoek van het CPB en SCP.

  Weinig verschil in aanbestedingen huishoudelijke hulp

  De aanbestedingsprocedures van gemeenten voor huishoudelijk hulp gaan niet gepaard met verschillen in prijzen, marktaandelen en keuzevrijheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat zojuist verscheen. Uit het rapport wordt ook duidelijk dat de prijzen die zelfstandig werkende gemeenten voor hulp betalen nauwelijks afwijken van samenwerkende gemeenten. In het onderzoek is overigens geen rekening gehouden met de kwaliteit van de geleverde hulp.

 • De tijd voor verruiming van het lokaal belastinggebied is nog niet rijp. Het Gemeentefonds moet met rust worden gelaten. Dat stellen vice-president Piet Hein Donner en staatsraad Jan Franssen van de Raad van State in een interview met Binnenlands Bestuur.

  Tijd voor verruiming lokaal belastinggebied nog niet rijp

  De rechtsbescherming in het sociale domein moet versterkt en ‘Den Haag’ en gemeenten moeten zich samen verantwoordelijk gaan voelen voor de decentralisaties. De tijd voor verruiming van het lokaal belastinggebied is nog niet rijp. Het Gemeentefonds moet met rust worden gelaten.

 • De houten woonunits waarvan Leiden er zestien gaat plaatsen.

  Tijdelijke huisvesting voor 20 jaar met grondcontract

  Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt in steeds meer gemeenten op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en woningcorporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die minimaal twintig jaar kunnen worden gebruikt. Leiden heeft daarmee een oplossing voor het veelgehoorde knelpunt bij tijdelijke woonruimte van hoge kwaliteit, dat de investering niet opweegt tegen de exploitatie.

 • Een nieuw kabinet moet risicodragend investeren in “Social Impact Bonds” (SIB’S) om de jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken, aldus de Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA). ‘We zijn nu met vijf gemeenten met SIB's bezig, maar als we naar tien of twintig gemeenten gaan, moeten we eerst om investeringen vragen en dan opschalen.’

  ‘We moeten jeugdwerkloosheid verbieden’

  Een structurele aanpak van jeugdwerkloosheid vergt risicodragende investeringen van een nieuw kabinet in “Social Impact Bonds” (SIB’S), aldus de Eindhovense PvdA-wethouder Staf Depla. ‘Nu zijn we met vijf gemeenten met SiB's bezig, maar als we naar tien of twintig gemeenten gaan, moeten we eerst om investeringen vragen en dan opschalen.’

 • Drie Amsterdamse partijen hebben een alternatief bedacht voor het collegeplan voor het afkopen van eeuwigdurende erfpacht. Tegen dat plan bestaat veel weerstand, omdat het afkopen huizenbezitters flink op kosten zou jagen.

  Nieuw plan voor Amsterdamse erfpacht

  3 reacties

  Drie Amsterdamse partijen hebben een alternatief bedacht voor het collegeplan voor het afkopen van eeuwigdurende erfpacht. Tegen dat plan bestaat veel weerstand, omdat het afkopen huizenbezitters flink op kosten zou jagen.

 • Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat een nieuwe publieke organisatie in het leven roepen, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget op zich gaat nemen. De organisatie moet worden aangestuurd door de gemeenten en de zorgkantoren.

  Van Rijn start nieuwe uitvoeringsorganisatie pgb

  Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat een nieuwe publieke organisatie in het leven roepen, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget op zich gaat nemen. De organisatie moet worden aangestuurd door de gemeenten en de zorgkantoren. 

 • De hoofdstad groeit en blijft groeien. Elk jaar komen er meer inwoners en woningen bij in de stad, en neemt het aantal toeristen toe. Daardoor moeten de huidige voorzieningen meegroeien, om het niveau per inwoner in stand te houden. De voorzieningen kosten geld en moeten worden opgenomen in de begroting van Amsterdam.

  Amsterdam laat begroting meegroeien met groei stad

  Amsterdam hanteert een nieuwe rekenmethode om de groei van de stad te begroten. Het laat de stadsbegroting meebewegen met de groeiende stad. Dat helpt volgens het college van burgemeester en wethouders om ‘de financiën verder op orde te brengen.’

 • Alleen de PvdA is van plan de komende vier jaar extra geld te steken in het openbaar bestuur. De partij intensiveert laat 1,3 miljard euro extra vloeien naar die sector.

  PvdA spekt openbaar bestuur

  Alleen de PvdA is van plan de komende vier jaar extra geld te steken in het openbaar bestuur. De partij intensiveert laat 1,3 miljard euro extra vloeien naar die sector. GroenLinks houdt de uitgaven ongewijzigd ten opzichte van het zogeheten basispad. Alle andere partijen bezuinigen op deze uitgaven door met name een apparaatskorting bij het rijk, zbo’s en het lokaal bestuur.

 • De inkomsten uit waterschapsheffingen stijgen dit jaar met 1,8 procent ten opzichte van 2016. Dat meldt het CBS. Sinds 2009 is de toename niet zo klein geweest.

  Kleinere stijging waterschapsheffingen

  De inkomsten uit waterschapsheffingen stijgen dit jaar met 1,8 procent ten opzichte van 2016. Dat meldt het CBS. Sinds 2009 is de toename niet zo klein geweest.

 • Bewindvoerders in de regio Deventer voelen zich geschoffeerd door de gemeente die met ingang van dit jaar de uitvoering van beschermingsbewind zelf op zich neemt. De maatregel zet bewindvoerders buitenspel, leidt tot onrust onder klanten, levert niet de bezuiniging op die de gemeente voor ogen heeft en is bovendien wettelijk niet toegestaan, vinden de bewindvoerders. 'Onacceptabel', vinden ze. De Autoriteit Consument & Markt stelt een onderzoek in.

  Bewindvoerders boos op gemeente Deventer

  Bewindvoerders in de regio Deventer voelen zich geschoffeerd door de gemeente die met ingang van dit jaar de uitvoering van beschermingsbewind zelf op zich neemt. De maatregel zet bewindvoerders buitenspel, leidt tot onrust onder klanten, levert niet de bezuiniging op die de gemeente voor ogen heeft en is bovendien wettelijk niet toegestaan, vinden de bewindvoerders. 'Onacceptabel', vinden ze. De Autoriteit Consument & Markt stelt een onderzoek in.

 • De overgangstermijn voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken wordt beperkt. Gemeenten mogen tot uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen, vijf jaar korter dan het kabinetsvoorstel.

  Precariobelasting gaat er vijf jaar eerder af

  De overgangstermijn voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken wordt beperkt. Gemeenten mogen tot uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen, vijf jaar korter dan het kabinetsvoorstel.

   

 • Veel autoshowrooms in Nederland staan onnodig leeg. Volgens branchevereniging BOVAG staan ,,starre" bestemmingsplannen van gemeenten alternatief gebruik van showrooms in de weg. Dat bevestigde een woordvoerder van BOVAG na berichtgeving door BNR.

  'Starre' gemeenten oorzaak van lege showrooms

  2 reacties

  Veel autoshowrooms in Nederland staan onnodig leeg. Volgens branchevereniging BOVAG staan ,,starre" bestemmingsplannen van gemeenten alternatief gebruik van showrooms in de weg. Dat bevestigde een woordvoerder van BOVAG na berichtgeving door BNR.

 • De gemeentelijke werkgevers laten de onderwerpen bewust belonen en harmoniseren van lokaal verlof vallen bij de cao-onderhandelingen. Er was geen unanieme overeenstemming over. Door co-creatie krijgt iedereen mogelijk alsnog zijn zin.

  Verdeeldheid gemeenten over individuele beloning

  De VNG gaat bij de cao-onderhandelingen niet inzetten op ‘bewust belonen’. Het nieuwe systeem, waarbij de salariëring afhangt van bijvoorbeeld prestatie, kreeg de handen niet unaniem op elkaar bij de raadpleging onder de gemeentelijke werkgevers. Tegenstanders hebben niets tegen het systeem op zich, maar vinden het teveel ingrijpen in de lokale autonomie. Toch is een meerderheid wél voor de invoering van een dergelijk flexibele beloning. De VNG zegt toe deze gemeenten te faciliteren door middel van een pilot.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën