of 59221 LinkedIn

Nieuws

 • Het is onduidelijk of de overheid bij haar inkoopbeleid rekening houdt met milieuaspecten en of de producten op een eerlijke wijze tot stand zijn gekomen. De overheid zou een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijk verantwoord inkopen, maar welk deel van de totale besteding daarvoor wordt ingezet, is niet te zeggen, zo blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer.

  Overheid blijft vaag over verantwoord inkopen

  1 reactie

  Het is onduidelijk of de overheid bij haar inkoopbeleid rekening houdt met milieuaspecten en of de producten op een eerlijke wijze tot stand zijn gekomen. De overheid zou een belangrijke rol kunnen spelen bij maatschappelijk verantwoord inkopen, maar welk deel van de totale besteding daarvoor wordt ingezet, is niet te zeggen, zo blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer.

 • Amsterdammers krijgen te maken met een nieuw erfpachtstelsel. Een meerderheid in de gemeenteraad bestaande uit de coalitiepartijen VVD, D66 en SP is donderdag akkoord gegaan met het plan van verantwoordelijk VVD-wethouder Eric van der Burg (grondzaken). Inwoners van de stad kunnen nu eeuwigdurende erfpacht afkopen of in een jaarlijkse canon betalen.

  Amsterdam krijgt nieuw erfpachtstelsel

  1 reactie

  Amsterdammers krijgen te maken met een nieuw erfpachtstelsel. Een meerderheid in de gemeenteraad bestaande uit de coalitiepartijen VVD, D66 en SP is donderdag akkoord gegaan met het plan van verantwoordelijk VVD-wethouder Eric van der Burg (grondzaken). Inwoners van de stad kunnen nu eeuwigdurende erfpacht afkopen of in een jaarlijkse canon betalen.

 • Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam hebben disciplinair ontslag gekregen vanwege hun rol in de vastgoedfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Dat blijkt uit stukken die Rotterdam naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

  Rotterdam ontslaat twee ambtenaren vanwege Waterfront

  Reageer

  Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam hebben disciplinair ontslag gekregen vanwege hun rol in de vastgoedfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Dat blijkt uit stukken die Rotterdam naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

 • Gemeenten gaan nog zo’n 54 miljoen euro kwijt zijn aan aansluitkosten op de Basisregistratie Personen (BRP), het langlopende project dat inmiddels wederom fikse vertraging heeft opgelopen en voorlopig wordt stilgelegd ‘voor bezinning’. Bureau ICT Toetsing boog zich opnieuw over het project, maar de moed zakt de rapporteurs zo langzaamaan in de schoenen.

  Operatie BRP gaat gemeenten nog 54 miljoen kosten

  Gemeenten gaan nog zo’n 54 miljoen euro kwijt zijn aan aansluitkosten op de Basisregistratie Personen (BRP), het langlopende project dat inmiddels wederom fikse vertraging heeft opgelopen en voorlopig wordt stilgelegd ‘voor bezinning’. Bureau ICT Toetsing boog zich opnieuw over het project, maar de moed zakt de rapporteurs zo langzaamaan in de schoenen.

 • De verkoop van publieke deelnemingen in met name banken in combinatie met een sterke daling van de baten uit gasinkomsten hebben geleid tot een waardedaling van 15 procent van de aandelenportefeuille van de overheden. Dat blijkt uit de Publieke Aandelen Monitor 2017, een jaarlijks onderzoek van Boer & Croon Corporate Finance, Berenschot en Pels Rijcken.

  Sterke daling waarde aandelenbezit overheden

  Reageer

  De verkoop van publieke deelnemingen in met name banken in combinatie met een sterke daling van de baten uit gasinkomsten hebben geleid tot een waardedaling van 15 procent van de aandelenportefeuille van de overheden.

 • Duurzaamheid krijgt in de Brabantse gemeente Laarbeek een andere dan traditionele invulling: niet vanuit het gemeentehuis wordt de gemeente duurzamer gemaakt, maar vooral vanuit de inwoners. Dat is althans het dragende idee achter de lokale versie van Dragons’ Den, een duurzaamheidswedstrijd

  Financiële regels opzij voor burgerparticipatie

  Leuk, zo’n plan om burgers meer bij het lokale beleid te betrekken. Maar Laarbeek moest er wel tal van verordeningen en regels voor aanpassen. Met wat rek- en strekwerk kan er nu 150.000 euro richting inwoners met duurzame plannen.

 • De modernisering van de Basisregistratie Persoonsgegevens loopt grote vertragingen op en gaat vele miljoenen meer kosten. Dat heeft minister Plasterk bekend gemaakt.

  Plasterk: grote problemen project Basisregistratie

  3 reacties

  De modernisering van de Basisregistratie Personen, voorheen het bevolkingsregister, verkeert in grote problemen. Het project loopt forse vertraging op en zal bovendien miljoenen meer kosten. Er moet zelfs over worden gedacht om ermee te stoppen. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag bekendgemaakt. Plasterk houdt rekening met een vertraging van vijftien maanden en 17 miljoen euro aan extra kosten en heeft voorlopig besloten tot ,,een periode van bezinning''.

 • Het is wat voorzichtig geformuleerd, maar het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft buurgemeente Wassenaar in een brief laten weten wel open te staan voor een fusie. De open brief eindigt met de vraag hoe Wassenaar tegen zo’n samengaan aankijkt.

  Kwistig Voorschoten lonkt naar Wassenaar

  Het is wat voorzichtig geformuleerd, maar het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft buurgemeente Wassenaar in een brief laten weten wel open te staan voor een fusie. De open brief eindigt met de vraag hoe Wassenaar tegen zo’n samengaan aankijkt.

 • Provincies hebben in 2013 de verkoop van afvalverwerker Attero doorgedrukt terwijl uitstel vermoedelijk een (veel) betere prijs had opgeleverd. De Zuidelijke Rekenkamer schrijft dat in een onderzoek naar de veelbesproken verkoop van het bedrijf dat vrijdag is gepresenteerd.

  Provincies verkochten afvalverwerker te goedkoop

  1 reactie

  Provincies hebben in 2013 de verkoop van afvalverwerker Attero doorgedrukt terwijl uitstel vermoedelijk een (veel) betere prijs had opgeleverd. De Zuidelijke Rekenkamer schrijft dat in een onderzoek naar de veelbesproken verkoop van het bedrijf dat vrijdag is gepresenteerd.

 • De gemeente Den Haag trekt haar handen af van ADO Den Haag. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er bij de eredivisionist geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en is het niet in de gelegenheid gesteld zijn rol als toezichthouder naar behoren uit te voeren. Daarom heeft de gemeente donderdag besloten haar zogeheten prioriteitsaandeel in de club terug te geven.

  Gemeente Den Haag trekt handen af van ADO

  Reageer

  De gemeente Den Haag trekt haar handen af van ADO Den Haag. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er bij de eredivisionist geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en is het niet in de gelegenheid gesteld zijn rol als toezichthouder naar behoren uit te voeren. Daarom heeft de gemeente donderdag besloten haar zogeheten prioriteitsaandeel in de club terug te geven.

 • Besluiten van burgemeester en wethouders zijn niet referendabel, aldus een advies van de Amsterdamse referendumcommissie. Het college was verrast, de oppositiepartijen zijn boos. Zij vinden dat de raad verkeerd is geïnformeerd over de mogelijkheid een referendum te houden over het nieuwe erfpachtbeleid.

  Boosheid over uitblijven erfpachtreferendum Amsterdam

  De Amsterdamse gemeenteraad is verkeerd geïnformeerd over de mogelijkheid een referendum te houden over het nieuwe erfpachtbeleid, vinden verschillende oppositiepartijen. Besluiten van burgemeester en wethouders zijn niet referendabel, aldus de referendumcommissie. Het college was verrast over het advies, de oppositiepartijen boos.

 • Uiteindelijk resultaat van die verlaging van het voorzieningenniveau is dat geen hulpbehoevende burger straks tevreden is over het zorgaanbod. Voor dat kaalslag-scenario waarschuwt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in haar meest recente rapport Geld (om te) zorgen. Illustratief is volgens de raad wat er de afgelopen jaren op dat vlak is gebeurd met de huishoudelijke hulp.

  Minimumnorm zorg leidt tot kaalslag

  De decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg dreigt te mislukken als het rijk vasthoudt aan ingrepen van bovenaf en het opleggen van minimumnormen. Dat leidt slechts tot uniforme versobering van voorzieningen.

 • Steeds meer burgers dragen financieel bij aan maatschappelijke doelen. Het bedrag dat ze in totaal aan deze zogenaamde ‘civic crowdfunding’ spendeerden, steeg van nog geen ton in 2013 naar bijna 1,3 miljoen euro vorig jaar. Wel blijken de successen per gemeente sterk uiteen te lopen.

  Sterke groei civic crowdfunding

  Steeds meer burgers dragen financieel bij aan maatschappelijke doelen. Het bedrag dat ze in totaal aan deze zogenaamde ‘civic crowdfunding’ spendeerden, steeg van nog geen ton in 2013 naar bijna 1,3 miljoen euro vorig jaar. Wel blijken de successen per gemeente sterk uiteen te lopen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën