of 59142 LinkedIn

Nieuws

 • Paasberg - Arnhem

  Arnhem wil graag bouwen voor superrijken

  Arnhem wil ruimte maken om 250 woningen voor de hoogste inkomenscategorie te bouwen. Daarvoor heeft de gemeente toplocaties in met name het groen op het oog. Minimale vraagprijs: 500.000 euro.

 • De provincie Zuid-Holland is van plan de vergunning van 42 van de 80 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Deze tankstations staan op provinciale grond. De Provincie vindt de huidige precariovergoeding die de tankstations betalen te laag en wil overstappen op een marktconforme vergoeding.

  Zuid-Holland wil vergunning provinciale tankstations intrekken

  De provincie Zuid-Holland is van plan de vergunning van 42 van de 80 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Deze tankstations staan op provinciale grond. De Provincie vindt de huidige precariovergoeding die de tankstations betalen te laag en wil overstappen op een marktconforme vergoeding.

 • De nettowinst van de NWB Bank is in 2016 gestegen naar 107,4 miljoen euro. Dat is een groei van 13 procent.

  NWB boekt 13 procent meer winst

  De nettowinst van de NWB Bank is in 2016 gestegen naar 107,4 miljoen euro. Dat is een groei van 13 procent. In 2015 bedroeg de winst 94,7 miljoen euro. De stijging vloeit volgens de bank vooral voort uit een verbetering van het renteresultaat. 

 • Warmtenetten zouden een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. De Rijksoverheid laat vooralsnog het initiatief over aan gemeenten en provincies. Maar die zien op tegen de financiële risico’s. Daardoor wordt er weinig vooruitgang geboekt.

  Gemeenten bang voor financiële risico’s warmtenetten

  Warmtenetten zouden een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. De Rijksoverheid laat vooralsnog het initiatief over aan gemeenten en provincies. Maar die zien op tegen de financiële risico’s. Daardoor wordt er weinig vooruitgang geboekt.

 • VNG heeft een compensatieverzoek aangekondigd bij het ministerie van BZK. Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2018 -met andere gebruikers- namelijk structureel 93,6 miljoen bijdragen aan de kosten van van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI). VNG vindt tevens dat de huidige doorbelasting 'onevenredig zwaar uitpakt voor kleine gebruikers'.

  VNG wil compensatie BZK voor 93,6 miljoen GDI-kosten

  VNG heeft een compensatieverzoek aangekondigd bij het ministerie van BZK. Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2018 -met andere gebruikers- namelijk structureel 93,6 miljoen bijdragen aan de kosten van van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).  VNG vindt tevens dat de huidige doorbelasting 'onevenredig zwaar uitpakt voor kleine gebruikers'.  

 • De komende vier jaar verbetert naar verwachting de financiële positie van grote gemeenten. Dat komt met name omdat ze hun grondposities en schuldenlast afbouwen.

  Financiën grote gemeenten verbeteren

  De komende vier jaar verbetert naar verwachting de financiële positie van grote gemeenten. Dat komt met name omdat ze hun grondposities en schuldenlast afbouwen. Dat blijkt uit een analyse door PwC van vijf financiële indicatoren van zevenentwintig Nederlandse 100.000+ gemeenten op basis van hun meerjarenbegroting.

 • De provincies Gelderland, Overijssel, Groningen en Zuid-Holland zijn bezorgd over een mogelijke overname van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG Industries. AkzoNobel heeft veertien vestigingen in de vier genoemde provincies, waar in totaal ruim 5000 mensen werken.

  Provincies bezorgd om mogelijke overname AkzoNobel

  Reageer

  De provincies Gelderland, Overijssel, Groningen en Zuid-Holland zijn bezorgd over een mogelijke overname van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG Industries. Die kan grote gevolgen hebben voor met name de werkgelegenheid, waarschuwden zij maandag in een gezamenlijk verklaring.

 • Tussen wijkteams en zorgpartners worden mails met persoonsgegevens onbeveiligd verstuurd. Dat is een van de risico’s die de Arnhemse Rekenkamer heeft gedetecteerd in zijn onderzoek naar de privacy- en informatieveiligheid in het sociaal domein in de gemeente Arnhem.

  Rekenkamer detecteert risico’s privacy sociaal domein

  Tussen de Arnhemse wijkteams en zorgpartners worden mails met persoonsgegevens onbeveiligd verstuurd. Dat is een van de risico’s voor gemeente en inwoners die de Arnhemse Rekenkamer heeft gedetecteerd in zijn onderzoek naar de privacy- en informatieveiligheid in het sociaal domein in de gemeente Arnhem.

 • In de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen is het punt opgenomen om gemeenten in de komende kabinetsperiode een groter lokaal belastinggebied te gunnen. De ratio daarachter is dat gemeenten sinds 2015 aanzienlijk meer taken hebben gekregen en daar hoort eigenlijk bij dat ze die voor een belangrijk zelf kunnen bekostigen. Dat verhoogt de efficiëntie, vermindert de bureaucratie en leidt bovendien tot een doelmatiger gebruik van belastinggeld, zo is de theorie. Om nu te voorkomen dat de burger straks duurder uit is, willen de politieke partijen het rijk wel evenredig minder belasting laten heffen.

  Rijksambtenaar vertrouwt gemeente zijn beurs niet toe

  Rijksambtenaren hebben weinig op met het voornemen van veel politieke partijen gemeenten meer belasting te laten heffen en het rijk minder. Uit verkiezingsonderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ze liever belasting afdragen aan het rijk.

 • Het concept herstelplan van de financiën van Voorschoten bevat een aantal voorstellen. Eén ervan is de optie de ambtelijke fusie met de gemeente Wassenaar een halte verder te trekken door alle medewerkers van beide gemeenten ook fysiek onder één dak te brengen.

  Voorschoten: fusie met Wassenaar financieel beter

  Het zwembad dicht, de ozb omhoog. Die maatregelen zijn volgens het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten nodig om het tekort van drie miljoen euro terug te dringen. En als punt van overweging: een herindeling met Wassenaar.

 • De gemeente Nijmegen neemt tien jaar de tijd voor een planmatige zorgtransformatie in het jeugd- en Wmo-beleid. De aanpak met acht maatschappelijke businesscases levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen van 27 miljoen moeten 44 miljoen opbrengen.

  Nijmegen transformeert zorg planmatig en meerjarig

  Met acht maatschappelijke businesscases gaat de gemeente Nijmegen met allerlei zorgpartners het jeugd- en Wmo-beleid anders aanpakken. Dat levert maatschappelijke en economische winst op. Investeringen bedragen 27 miljoen, opbrengst is 44 miljoen.

 • Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen waren afgelopen jaar terughoudend met investeringen. Desondanks wist kredietverstrekker BNG Bank de winst flink op te voeren, blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarcijfers.

  Fors hogere winst BNG

  De nettowinst van BNG Bank is in 2016 met 63 procent gestegen. De winst is uitgekomen op 369 miljoen euro: 150 miljoen euro meer dan in 2015.

 • Rotterdam vindt onder meer dat het aandeelhouderschap het algemene publieke belang niet meer dient. Burgers hoeven immers niet meer door de overheid tegen ‘de monopoliemacht’ van hun energieleverancier beschermd te worden, omdat iedereen tegenwoordig uit meerdere aanbieders van elektriciteit en gas kan kiezen.

  Rotterdam wil af van belang in Eneco

  Reageer

  De gemeente Rotterdam wil haar belang van bijna 32 procent in energiebedrijf Eneco verkopen. Dat staat in een recente brief van het college van burgemeester en wethouders, waarover Het Financieele Dagblad vrijdag publiceerde.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën