of 59080 LinkedIn

Nieuws

 • In grote gemeenten dalen de gemeentelijke woonlasten dit jaar met gemiddeld 1 procent (3 euro) voor huurders en met 0,2 procent (1 euro) voor wooneigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Lichte daling woonlasten grote gemeenten

  In grote gemeenten dalen de gemeentelijke woonlasten dit jaar met gemiddeld 1 procent (3 euro) voor huurders en met 0,2 procent (1 euro) voor wooneigenaren. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. In Deventer stijgen de tarieven voor woningbezitters met 4,5 procent het sterkst. Huurders zijn met een stijging van 6,5 procent het slechtst af in Lelystad.

 • Het is niet helemaal hetzelfde uitgangspunt als dat van het Finse basisinkomen. Maar de experimenten die Utrecht, Groningen, Wageningen en Tilburg gaan uitvoeren met een bijstandsuitkering zonder verplichtingen lijkt er wel op.

  Nederlandse variant basisinkomen komt er aan

  Over enkele dagen gaat het veel besproken experiment van start. In Finland krijgen dan 2000 willekeurig gekozen werklozen geen werkloosheidsuitkering meer, maar een basisinkomen. In Nederland begint in een aantal gemeenten binnenkort een vergelijkbaar experiment. De regels voor een selectie bijstandsontvangers worden dan dermate versoepeld dat ze bij mogen verdienen en geen sollicitatieplicht hebben. Utrecht verwacht in het voorjaar al de eerste kandidaten voor de uitkering nieuwe stijl te kunnen selecteren.

 • Ook al staan bestuurders juridisch in hun recht, soms is het voor de integriteit beter om geen aanspraak te maken op bijvoorbeeld wachtgeld.

  Afzien van wachtgeld is soms beste oplossing

  Publieke beloningen liggen onder een vergrootglas en zorgen in toenemende mate voor ophef. Daarom is het in sommige gevallen niet onverstandig om bijvoorbeeld als bestuurder geen wachtgeld te claimen. Dat zeggen onderzoekers die integriteitskwesties in het openbaar bestuur door de jaren heen bestudeerden. ‘Ook al heb je daar als ex-politicus recht op, misschien is het verstandig om er snel afstand van te doen, voordat er schande over wordt gesproken’, aldus onderzoeker Patrick Overeem van de Vrije Universiteit Amsterdam.

 • Gemeenten kunnen de bijdrage gebruiken voor allerlei projecten, zoals verbeteringen bij het opmerken van mogelijke radicalisering of analyse van de problemen.

  Gemeenten krijgen geld voor aanpak radicalisering

  2 reacties

  Gemeenten krijgen volgend jaar opnieuw geld van het Rijk voor de aanpak van radicalisering en jihadisme. Het gaat om 6,3 miljoen euro voor in totaal achttien gemeenten waar de problematiek speelt.

 • Een op de zeven topfunctionarissen bij de overheid verdient nog altijd boven het ministerssalaris, dat is 178 duizend euro. De salarisnorm in het kader van de Wet normering topinkomens is het afgelopen jaar strenger geworden, daarom is het aantal topverdieners nog niet afgenomen.

  1 op 7 topambtenaren verdient nog steeds teveel

  Er zijn nog steeds honderden topambtenaren en hoge semi-ambtenaren die meer dan het ministerssalaris (178 duizend euro) verdienen. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zit 14 procent van de leidinggevende topfunctionarissen boven de norm. Dat percentage is even hoog als in 2014.

 • Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding per maand bedraagt per 1 januari 2017 250 euro voor raadsleden van de kleinste gemeenten tot 2.352 euro voor raadsleden van de grootste gemeenten.

  Hogere vergoeding raadsleden

  De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9 procent. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering. Dat blijkt uit de circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten.

 • Maar liefst 175 ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen proberen via de juridische weg hun uitloopschaal of uitlooppercentage die ze bovenop hun salaris krijgen te behouden. Voor sommige gemeenteambtenaren scheelt dit wel 11 procent in hun salaris.

  Juridische strijd om toelage ambtenaren

  Krijgen de honderden gemeenteambtenaren van de Sittard-Geleen nu wel of niet een extra percentage bovenop hun maandsalaris? Tientallen ambtenaren zaten vorige week in de rechtbank om voor hun beloofde toelage te strijden. De gemeente schrapte vorig jaar onverwacht de 'uitloopvergoeding', een lokale beloningsregeling. Voor sommige ambtenaren scheelt dit honderden euro’s in de maand.

 • Inwoners van Wassenaar met een eigen huis betalen de meeste lokale lasten van alle Nederlanders. Zij zijn gemiddeld 1934 euro per jaar kwijt aan gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen. In Tilburg ligt dat bedrag met 999 euro veel lager. Dat berekende het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden, COELO.

  Lokale lasten gemiddeld 1071 euro

  Inwoners van Wassenaar met een eigen huis betalen de meeste lokale lasten van alle Nederlanders. Zij zijn gemiddeld 1934 euro per jaar kwijt aan gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen. In Tilburg ligt dat bedrag met 999 euro veel lager. Gemiddeld zijn Nederlanders 1071 euro kwijt aan lokale lasten. Dat berekende het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden, COELO.

   

 • Om enig inzicht te krijgen in de baten van het wijkteam zijn in Schiedam 188 casussen (zowel jeugd als Wmo) doorgelopen met de desbetreffende casusregisseurs. Per casus was aan de regisseur gevraagd een inschatting te maken van de impact van de hulpverlening. Daarbij werd gekeken of de hulpverlening wat oplevert in materiële dan wel immateriële zin en er werd gekeken naar wie baat had van de hulpverlening: de gemeente, de cliënt of een derde partij, zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie.

  Gemeente profiteert matig van ‘opbrengst’ wijkteam

  Gemeenten betalen voor de inzet van wijkteams. Maar wanneer deze inspanning in geld wordt uitgedrukt, blijkt slechts 43 procent van de opbrengst ten gunste van de gemeente te zijn. Dat becijferde bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser in Zorgvisie.

 • Volgens de onderzoekers van de Algemene Bestuursdienst, topambtenaren binnen de Rijksoverheid, zijn grote investeringen in ICT nodig, tot waarschijnlijk ruim boven de miljard euro. Ook met het trainen en opleiden van mensen die de wet moeten uitvoeren zijn honderden miljoenen euro's gemoeid.

  'Open overheid duur'

  3 reacties

  De wet die moet zorgen voor een opener en transparantere overheid is niet uitvoerbaar en leidt tot vele honderden miljoenen euro's aan extra kosten. Dat is de conclusie in een rapport van de Algemene Bestuursdienst over het wetsvoorstel, waar de Tweede Kamer al mee heeft ingestemd. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën