of 59100 LinkedIn

Nieuws

 • Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

  Provincies vragen nieuw kabinet om miljarden

  Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

 • De gemeente Enschede leende het noodlijdende FC Twente vorig jaar 17 miljoen euro. Het nieuwe voorstel komt erop neer dat die bestaande lening wordt gehandhaafd, maar dan tegen marktconforme, gunstiger voorwaarden. Daarnaast zou de gemeente dan garant staan voor 8,4 miljoen euro, op basis waarvan FC Twente dan geld kan lenen om zijn bestaande schulden te herfinancieren. Daarmee zou het bedrag op 25,4 miljoen euro uitkomen.

  Gemeente wil FC Twente helpen met 25 miljoen

  10 reacties

  De gemeente Enschede wil FC Twente steunen met een bedrag van 25,4 miljoen euro. Een deel van dat bedrag is een lening, een ander deel een garantstelling. Met dat bedrag kan FC Twente in maart twee grote financiers terugbetalen. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken, meldt FC Twente op de clubsite.

 • PSV hanteert een maximumsalaris van 1 miljoen euro per jaar maar uitzonderingen zijn mogelijk. De indruk was ontstaan dat het salarisplafond deel uitmaakte van de afspraken die zijn gemaakt toen de gemeente PSV in 2011 met bijna 50 miljoen euro redde door grond van de club te kopen.

  PSV: gemeente Eindhoven gaat niet over spelersbeloning

  1 reactie

  De directie van PSV heeft dinsdag aan Eindhovense raadsleden bevestigd dat de gemeente geen invloed kan uitoefenen op de hoogte van de spelerssalarissen bij de club. De raadsleden waren op werkbezoek bij PSV naar aanleiding van uitgelekte spelerscontracten die aantoonden dat diverse topspelers door tekengeld, bonussen en extraatjes veel meer verdienen dan het salarisplafond.

 • Vandaag publiceert het Groningse onderzoeksinstituut COELO een interactieve kaart waarop te zien is aan welke gemeente(n) inwoners meebetalen of welke inwoners betalen voor de voorzieningen in hun gemeente. Dat gebeurt via precariobelasting op leidingen: een verborgen belasting die huishoudens via de netbeheerders betalen.

  Burger spekt via precario soms kas van andere gemeente

  In veel gemeenten betalen inwoners via de beheerder van het energienetwerk ongemerkt belasting aan andere gemeenten. Inwoners van bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel betalen aan onder meer Rotterdam, Dongeradeel en Veenendaal terwijl de gemeente zelf geen precariobelasting heft.

 • Het actieplan Grensoverschrijdende Economie en Arbeid is het resultaat van samenwerking tussen ministeries, provincies, grensgemeenten, het midden- en kleinbedrijf en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In het plan zijn veertig punten opgesomd om belemmeringen voor werken en leren over de grens weg te nemen.

  Grenswerkers moeten dezelfde voordelen krijgen als expat

  1 reactie

  Behandel mensen die in grensregio's wonen en die over de grens werken als expats (mensen die in het buitenland wonen en werken). Geef ze hetzelfde belastingvoordeel en zorg dat hun sociale zekerheid goed is geregeld. Dat kan volgens het Centraal Planbureau CPB voor 40.000 nieuwe banen zorgen. Die boodschap geven de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland maandag mee aan het kabinet in het Actieplan Grensoverschrijdende Economie en Arbeid.

 • Provincies en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) hebben bekend gemaakt hoe en wanneer zij gemeenten en lokale bibliotheken willen betrekken bij de uitwerking van de Innovatieagenda in actieagenda’s.

  Bussemaker: 'Bibliotheek heeft zichzelf heruitgevonden'

  1 reactie

  ‘De bieb is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats geworden, waar jongeren en volwassenen graag komen. Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3D-printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat. De bibliotheek heeft zichzelf heruitgevonden.’

 • De extra kosten komen voort uit onder andere het wel reserveren maar uiteindelijk niet boeken van hotelkamers, voor het weghalen van verkeerd geparkeerde fietsen en voor het betalen van eigen risico bij schadegevallen. En er liggen nog niet-betaalde rekeningen voor in totaal 32.000 euro.

  Tourstart Utrecht kost bijna 2 ton extra

  2 reacties

  De start van de Tour de France in Utrecht in 2015 kost de gemeente nog eens bijna 2 ton extra. Het Utrechtse stadsbestuur heeft dinsdag een brief aan de raad gestuurd, waarin nieuwe tegenvallers bovenop het al bekende tekort van 400.000 euro zijn opgesomd. 'Dat vinden we vervelend, maar we kijken desalniettemin terug op een zeer geslaagd evenement', aldus burgemeester en wethouders.

 • Zoetermeer gaat door met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall. De gemeenteraad besloot daar gisteravond toe met 28 stemmen voor en 11 tegen. Tot vreugde van wethouder economische zaken Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn).

  Zoetermeer door met Holland Outlet Mall

  Zoetermeer gaat door met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall. De gemeenteraad besloot daar gisteravond toe met 28 stemmen voor en 11 tegen. Tot vreugde van wethouder economische zaken Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn).

 • Vooral bij de gemeenten steeg het vermogen, onder meer door de exploitatie van bouwgronden. In 2009 steeg het eigen vermogen van decentrale overheden vooral door de verkoop van de energiebedrijven NUON en Essent.

  Eigen vermogen lokale overheden stijgt

  5 reacties

  Voor het eerst sinds 2009 is in 2015 het totaal aan reserves van provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen toegenomen. Het eigen vermogen van de decentrale overheden steeg ten opzichte van 2014 met ruim 0,2 miljard euro naar 47,4 miljard euro, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

 • De Raad van State gaat niet akkoord met de aanpassing van het wetsvoorstel normering topinkomens. Er schort nog te veel aan volgens het hoogste adviesorgaan van de regering.

  Raad adviseert negatief over wetsvoorstel topinkomens

  De Raad van State brengt een negatief advies uit over de aanpassing van de Wet normering topfunctionarissen. Volgens de RvS is er nog te weinig ervaring met de huidige wet die de topsalarissen van (semi-)ambtenaren in toom moet houden. Ook is er volgens het adviesorgaan veel ruimte voor willekeur bij het huidige voorstel. Onlangs werd duidelijk dat 1 op de 7 topambtenaren nog steeds te veel verdient.

 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vorig jaar voor 113 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. In totaal ging het om 217 verkooptransacties, voor het grootste deel van grond. Er werden ruim 60 gebouwen of complexen verkocht, zoals zes voormalige rechtbanken, drie kazernes, twee penitentiaire inrichtingen, vijftien kantoren, twee havens en 24 woonhuizen.

  Overheid verkoopt voor 113 miljoen aan vastgoed

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vorig jaar voor 113 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. In totaal ging het om 217 verkooptransacties, voor het grootste deel van grond. Er werden ruim 60 gebouwen of complexen verkocht, zoals zes voormalige rechtbanken, drie kazernes, twee penitentiaire inrichtingen, vijftien kantoren, twee havens en 24 woonhuizen.

 • Het blijkt dat er toch geen pensioenkorting plaatsvindt bij ambtenaren die gebruik maken van het Generatiepact en vroegpensioen in combinatie. Tientallen gemeenteambtenaren van Den Haag waren hier bang voor.

  Generatiepact-regeling toch geen effect op pensioen

  Goed nieuws voor ambtenaren die meedoen aan het Generatiepact en ook vroegpensioen hebben. Volgens minister Asscher heeft deze combinatie geen gevolg voor de pensioenopbouw. Onlangs ontstond er onrust onder tientallen ambtenaren van de gemeente Den Haag. Zij kregen te horen dat ze op hun pensioen zouden worden gekort omdat de regels verkeerd geïnterpreteerd zouden zijn. De angst speelde dat dit voor veel meer ambtenaren in Nederland zou gelden. Met de brief van de minister is de onzekerheid nu weggenomen.

 • In verband met onrust onder de omwonenden wil de Brabantse gemeente een herstart van het bedrijf voorkomen. Met de ondernemer werd al langer gesproken over een overname. De gemeente heeft hem nu verboden de bedrijfsactiviteiten te hervatten. De eigenaar krijgt 802.000 schadevergoeding op voorwaarde dat hij zijn eigendom overdraagt aan de gemeente.

  Someren koopt bandenopslag

  1 reactie

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën