of 59180 LinkedIn

Nieuws

 • Door het achterblijven van beschikbare woningen in de grote steden wijken woningzoekenden massaal uit naar middelgrote steden buiten de Randstad. Amersfoort, Haarlem en Nijmegen.

  Middelgrote stad steeds meer in trek

  Door het achterblijven van beschikbare woningen in de grote steden wijken woningzoekenden massaal uit naar middelgrote steden buiten de Randstad. Amersfoort, Haarlem en Nijmegen.

 • Het kabinet moet zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Dat is een van de vijf maatregelen die de Vereniging van Gemeenten vraagt van het kabinet met het oog op de 'significante financiële tekorten' die veel gemeenten verwachten

  'Verlichtingsbudget voor gemeenten met 3D-tekort’

  Het kabinet moet zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Het verlichtingsbudget zou de komende vier jaar beschikbaar moeten komen. Onder voorwaarden zouden gemeenten met grote tekorten er een beroep op moeten kunnen doen.

 • Het IT-project om de basisregistratie van persoonsgegevens (Brp) te moderniseren, is vertraagd en gaat aanzienlijk meer kosten. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

  Operatie BRP opnieuw vertraagd en duurder

  Het IT-project om de basisregistratie van persoonsgegevens (BRP) te moderniseren, is vertraagd en gaat aanzienlijk meer kosten. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

 • De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland was: Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Op die vraag blijkt geen antwoord mogelijk. De meeste gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken. 'Dit is een groter drama dan gedacht.'

  Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

  Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland. Maar wat blijkt: op die vraag is geen antwoord te geven. De meest gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken. 'Dit is een groter drama dan gedacht.'

 • De gemeente Leusden maakt zich grote zorgen over de toegenomen eisen die aan accountantscontrole worden gesteld en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de gemeente. De uit de verscherpte controle-eisen voortvloeiende extra werkzaamheden kosten veel tijd, geld, administratieve ergernis en belasting.

  Te zware eisen voor gemeenten

  De gemeente Leusden maakt zich grote zorgen over de toegenomen eisen die aan accountantscontrole worden gesteld en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de gemeente. De uit de verscherpte controle-eisen voortvloeiende extra werkzaamheden kosten veel tijd, geld, administratieve ergernis en belasting. D66-Wethouder financiën, Albert Dragt, uit zijn zorgen daarover aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

 • Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

  Werkloosheid daalt in alle provincies

  Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

 • De gemeente Amsterdam heeft de plannen voor het nieuwe erfpachtstelsel vrijdag fors aangepast. Het wordt voor erfpachters goedkoper en gunstiger om vrijwillig over te stappen op eeuwigdurende erfpacht.

  Amsterdam verandert plan voor erfpacht

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam heeft de plannen voor het nieuwe erfpachtstelsel vrijdag fors aangepast. Het wordt voor erfpachters goedkoper en gunstiger om vrijwillig over te stappen op eeuwigdurende erfpacht.

 • Een onafhankelijke commissie onder leiding van Kars Veling gaat onderzoeken of de Wet financiering politieke partijen doeltreffend is en wat de effecten zijn. In het onderzoek wordt ook het lokaal bestuur meegenomen.

  Financiering politieke partijen onder de loep

  3 reacties

  Een onafhankelijke commissie onder leiding van Kars Veling gaat onderzoeken of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) doeltreffend is en wat de effecten zijn. In het onderzoek wordt ook het lokaal bestuur meegenomen.

 • Vorig jaar werden door gemeenten 51.000 bouwvergunningen afgegeven. Genoeg is dat niet. Er zou een structureel tekort zijn van circa 200.000 woningen. Bovendien wordt tot 2040 een groei voorzien van het aantal huishoudens met één miljoen. Daarnaast zou er een vervangingsopgave zijn van 600.000 woningen.

  Trage uitgifte vergunningen remt woningbouw

  Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar meer woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

 • De provincie staat voor hogere kosten, onder meer door de sanering van ernstig vervuilde grond bij de gesloten fosforfabriek Thermphos in Vlissingen.

  Zestig miljoen voor Zeeuwse economie

  Reageer

  Zeeland en het Rijk gaan samen ruim 60 miljoen euro investeren om de Zeeuwse economie te versterken. Die kende de laatste jaren veel tegenslagen, zoals fabriekssluitingen. Door in te zetten op nieuwe technologieën moet de economie van de provincie weer tot bloei komen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën