of 59142 LinkedIn

Nieuws

 • Winkeliers ergeren zich groen en geel aan oplopende gemeentelijke lasten. Met name belastingen voor het gebruik van bijvoorbeeld reclameborden, lichtbakken en luifels zijn ondernemers een doorn in het oog, stelt Detailhandel Nederland dinsdag.

  Winkeliers boos over gemeentelijke lasten

  8 reacties

  Winkeliers ergeren zich groen en geel aan oplopende gemeentelijke lasten. Met name belastingen voor het gebruik van bijvoorbeeld reclameborden, lichtbakken en luifels zijn ondernemers een doorn in het oog, stelt Detailhandel Nederland dinsdag.

 • Over een groter en moderner theater wordt in Den Bosch al jaren gesproken. In 2013 is besloten om het huidige theater in het centrum van de stad te slopen en een nieuw theater te bouwen. De gemeenteraad hoopte op een bouwsom van in totaal 50 miljoen euro.

  Nieuw theater Den Bosch 21 miljoen te duur

  3 reacties

  Een plan voor een nieuw theater in Den Bosch valt 21 miljoen euro duurder uit dan gehoopt. CDA-wethouder Huib van Olden heeft dat donderdagavond gemeld aan de gemeenteraad.

 • Veel gemeenten verwachten ook de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF), dat op verzoek van gemeentekoepel VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) is uitgevoerd.

  Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

  Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen. 

 • De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Ondanks de aantrekkende economie, blijft de ontwikkeling in de middelgrote steden zorgelijk. Daar dalen de bezoekersaantallen en neemt de concurrentie van dichtbij gelegen steden toe.

  Zorg om vitaliteit centrum middelgrote steden

  De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Ondanks de aantrekkende economie,

  blijft de ontwikkeling in de middelgrote steden zorgelijk. Daar dalen de bezoekersaantallen en neemt de concurrentie van dichtbij gelegen steden toe.

 • Door diverse rekenkamers wordt veel onderzoek gedaan naar de implementatie en uitvoering van de decentrale taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Maar het ontbreekt tussen de rekenkamers nog aan afstemming en uitwisseling over de bevindingen. Doel van de de 3D-denktank is om die kennis over bijvoorbeeld vraagstellingen, onderzoekdomeinen, onderzoeksmethoden en indicatoren te delen.

  3D-denktank Rekenkamer in wording

  De lokale rekenkamers richten samen een 3D-denktank op. Doel is kennis en ervaring over de decentralisatie van het sociaal domein te delen en te verspreiden.

 • Zowel de provincie Overijssel als Gelderland zetten het mes in het aantal hectare bedrijfsterreinen. Overijssel heeft met veertien Twentse gemeenten afspraken gemaakt over sluiting van minimaal 103 hectare bedrijfsterrein, Gelderland schrapt in de regio Arnhem-Nijmegen 150 hectare.

  Overijssel en Gelderland snijden in bedrijfsterreinen

  Zowel de provincie Overijssel als Gelderland zetten het mes in het aantal hectare bedrijfsterreinen. Overijssel heeft met veertien Twentse gemeenten afspraken gemaakt over sluiting van minimaal 103 hectare bedrijfsterrein, Gelderland schrapt in de regio Arnhem-Nijmegen 150 hectare.

 • Erfpachters moeten jaarlijks dat percentage van de grondwaarde aan de gemeente betalen als de grond waar hun huis op staat eigendom is van de gemeente. Het erfpachtcanon ligt momenteel beduidend lager dan de 1,94 procent dus Amsterdammers zullen wel meer moeten gaan betalen, maar niet zoveel als het college wilde.

  Gemeenteraad Amsterdam past erfpachtplan aan

  1 reactie

  De Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdag in meerderheid ingestemd met een lagere erfpachtcanon dan die door het gemeentebestuur was vastgesteld. Het tarief komt nu op minimaal 1,94 procent te liggen in plaats van de 3 procent die het gemeentebestuur had gedacht. Een plan van CDA, Partij voor de Dieren en Partij van de Ouderen haalde door steun van D66 en VVD een meerderheid.

 • Dat blijkt uit onderzoek van OTB in Delft op basis van de CBS-cijfers van de gemeentelijke financiële rapportages tot en met het vierde kwartaal van 2016. Het betreft niet de jaarcijfers; die worden eerst besproken in de gemeenteraden en worden pas in de zomer verwacht.

  Exploitatie bouwgrond in de lift

  Het positieve saldo van gemeentelijke grondexploitaties was tot en met eind vorig jaar 688 miljoen euro, een stijging van 31 procent in vergelijking met 2015. Bijna twee op de drie gemeenten (62 procent) schrijven zwarte cijfers.

 • Waar grote steden als Amsterdam kampen met grote drukte en een tekort aan woningen, hebben veel kleinere steden en dorpen juist te maken met wegkwijnende stadcentra en wegtrekkende (hoogopgeleide) jongeren. Een coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO bepleit vandaag een nieuwe aanpak bij de formateur om de kansen én uitdagingen van verstedelijking op de agenda te zetten van het volgende kabinet.

  Regiodeals met Rijk

  Reageer

  In Nederland dreigt een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. Waar grote steden kampen met grote drukte en een tekort aan woningen, hebben veel kleinere steden en dorpen juist te maken met wegkwijnende stadcentra en wegtrekkende jongeren.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën