of 59054 LinkedIn

Nieuws

 • Ondernemers hebben er baat bij als gemeenten de bestaande regels ruimhartig toepassen. Dat blijkt uit de Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden, uitgevoerd door kennis en netwerk organisatie Platform31.

  'Gemeenten moeten meedenken met ondernemers'

  Ondernemers hebben binnen de gestelde gemeentelijke regels vaak meer mogelijkheden tot uitbreiden van hun activiteiten, het aanpassen van hun winkel of tot het neerzetten van een tijdelijke marktkraam dan ze zelf denken. Voorwaarde is wel dat de gemeente met hen meedenkt en de eigen regels ruimhartig interpreteert.

 • Elk jaar moet er 400 miljoen euro worden geïnvesteerd in de regio’s. Dat is het advies van een speciale commissie onder leiding van de Tilburgse PvdA-burgemeester Peter Noordanus. Het rijk zou een kwart moeten inbrengen, provincies en gemeenten samen ook en het bedrijfsleven en de kennisinstellingen samen 200 miljoen euro.

  Vrij baan voor uitbreiding kansrijke bedrijventerreinen

  Elk jaar moet er 400 miljoen euro worden geïnvesteerd in de regio’s. Rijk, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven moeten gezamenlijk zo’n fonds voeden. Voorwaarde is wel dat er extra hectaren bedrijventerreinen kunnen komen daar waar economische kansen liggen.

 • De SP wil opheldering van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de tekorten op de jeugdzorgbudgetten. Nine Kooiman (SP) wil onder meer weten of de staatssecretaris bereid is alsnog met gemeenten te gaan praten over het budget.

  Van Rijn moet budget jeugdhulp onder loep nemen

  De SP wil opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de tekorten op de gemeentelijke jeugdzorgbudgetten. Nine Kooiman (SP) wil onder meer weten of de staatssecretaris bereid is alsnog met gemeenten te gaan praten over het budget.

 • De stijgende zorgvraag, het woonplaatsbeginsel, ‘uitgestelde zorg’ en afnemende solidariteit in jeugdzorgregio’s leiden dit en volgend jaar tot tekorten op het jeugdbudget van gemeenten. Ook het objectieve verdeelmodel en de korting op het rijksbudget leiden tot gemeentelijke spelen gemeenten (financiële) parten.

  'Uitgestelde zorg' leidt tot tekorten jeugdbudget

  Niet alleen het objectieve verdeelmodel en de korting op het rijksbudget leiden tot gemeentelijke tekorten op het jeugdbudget. Ook door de stijgende zorgvraag, het woonplaatsbeginsel, ‘uitgestelde zorg’ en afnemende solidariteit in jeugdzorgregio’s schrijven veel gemeenten dit en waarschijnlijk ook volgend jaar rode cijfers.

 • Hij omschrijft het zelf als een burgerinitiatef. Een burgerinitiatief in pak. Voormalig topambtenaar Jeroen Kremers, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland spant zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas.

  ‘Breng BNG, NWB en FMO onder één dak’

  Jeroen Kremers, voorheen topambtenaar bij Financiën, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland, spant zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas.

 • De SP Vlaardingen vraagt zich af waarom ambtenaren met koude voeten in een tochtende publiekshal per se Uggs moeten krijgen. Goedkopere en dikke sokken zijn volgens de socialisten een prima alternatief.

  'Beter sokken dan dure Uggs voor ambtenarenvoeten'

  Hippe bontlaarzen voor koude ambtenaarvoeten. Sommigen noemen het meegaan in ‘first-world-problems’ anderen noemen het een pragmatische oplossing voor een vervelend probleem. Feit is dat tien balieambtenaren bij de gemeente Vlaardingen er deze winter zowel warmpjes als modieus bijzitten dankzij hun gemeente-Uggs. Door koude luchtstromen in de publiekshal van het gemeentehuis hadden ze permanent koude voeten. 

 • Roosendaal wil de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) inschakelen vanwege de tekorten op het jeugdbudget over dit en komende jaren. De achttien gemeenten van de regio Zuid-Limburg overwegen bij het rijk aan de bel te trekken omdat het objectieve verdeelmodel jeugd te forse negatieve herverdeeleffecten voor de regio met zich brengt.

  Gemeenten roepen hulp in vanwege tekorten jeugd

  Roosendaal wil de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) inschakelen vanwege de tekorten op het jeugdbudget over dit en komende jaren. De gemeente wil onder meer samen met de TAJ pleiten voor een meer geleidelijke korting van het rijksbudget. De achttien gemeenten van de regio Zuid-Limburg overwegen bij het rijk aan de bel te trekken omdat het objectieve verdeelmodel jeugd te forse negatieve herverdeeleffecten voor de regio met zich meebrengt.

 • Het verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen moet worden aangepast. Ook de vangnetregeling moet worden verruimd. Daarvoor pleiten de wethouders werk en inkomen en financiën van de G4 in een brief aan de Kamer.

  Brandbrief G4: verdeelmodel bijstand moet op de schop

  Het verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen moet worden aangepast. Het kent onverklaarbare en forse uitschieters. Ook de vangnetregeling moet worden verruimd. Het risico voor gemeenten moet voorlopig worden beperkt tot 30 euro per inwoner. Daarvoor pleiten de wethouders werk en inkomen en financiën van de G4 in een brief aan de Kamer.

 • Ruim 57 procent van de gemeenten verwacht dit jaar niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Voor volgend jaar voorziet 61 procent van de gemeenten in de rode cijfers te belanden. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS onder 215 gemeenten.

  Zes op tien gemeenten heeft tekort op jeugdhulp

  Ruim 57 procent van de gemeenten verwacht dit jaar niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Voor volgend jaar zien nog meer gemeenten het somber in: ruim zes op de tien gemeenten (61 procent) van de gemeenten voorziet in 2017 in de rode cijfers te belanden.

 • Bijna twee jaar geleden kondigde Gelderland vol trots aan dat de eerste zelfrijdende auto's zonder stuur en chauffeur in 2015 hun weg zouden zoeken over de Gelderse wegen. 'Een wereldprimeur' was het. Maar de techniek bleek veel ingewikkelder dan gedacht.

  Gelderland wil uit project met zelfrijdende auto

  5 reacties

  Gelderland wil af van het experiment met de zelfrijdende auto op de openbare weg. De provincie heeft 4,1 miljoen euro geïnvesteerd in het project. 'Marktpartijen moeten het stokje nu overnemen', vindt de provincie. De WEpods, zoals de autootjes heten, hebben nooit passagiers vervoerd tussen station Ede-Wageningen en de campus van de Wageningen Universiteit, zoals de bedoeling was.

 • Uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis onder 109 gemeenten blijkt dat de ozb in 2017 gemiddeld 1,3 procent stijgt. In plaats van 273 euro in 2016 betalen huiseigenaren volgend jaar gemiddeld 3 euro meer. Met de stijging van 1,3 procent blijven gemeenten onder de met het rijk het afgesproken maximum – de zogeheten macronorm. Dat is voor het eerst in jaren.

  Ozb daalt in kwart gemeenten

  De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat volgend jaar in ruim een kwart van de gemeenten omlaag. Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Geldrop-Mierlo met 7 procent.

 • Volgens de vakbond FNV Overheid neemt het aantal gevallen van payrollconstructies toe bij gemeenten. Ook Pvda-Kamerleden zien dit me lede ogen aan hebben vragen gesteld aan de ministers.

  Misbruik payrollconstructie gemeenten neemt toe

  De payrollconstructie ligt weer onder de vuur. PvdA-kamerleden Roos Vermeij en John Kerstens dienden Kamervragen in naar aanleiding van berichten dat de gemeenten Haarlem en Tilburg op deze wijze mensen inhuurt. Maar vrijwel alle gemeenten maken nog altijd volop gebruik van payrollconstructies. ‘Sterker nog, het neemt alleen maar toe’,  zegt Bert de Haas van vakbond FNV Overheid heeft. ‘We horen steeds vaker van werknemers dat ze vroeger bijvoorbeeld met tien collega’s in vaste dienst op een afdeling zaten en tegenwoordig nog maar met twee. De rest is dan ingehuurd via een uitzendbureau of op basis van een payrollconstructie.’

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën