of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van de Zeeuwse gemeente Sluis vindt dat de gemeente naar een hogere klasse moet. Op grond van haar inwonertal behoort Sluis tot de klasse 3 (14.001-24.000 inwoners); door de opclassificatie komt de gemeente in klasse 4 (24.001 – 40.000 inwoners). De burgemeester verdient daardoor geen 7.348,73 maar 7.988,49 euro per maand, verdienen de drie wethouders 6.334,90 en geen 5.919,51 euro en krijgen de 19 raadsleden maandelijks 958,91euro in plaats van 617,77 euro (55 procent meer).

  Meer geld voor het bestuur van Sluis door toerisme

  Sluis heeft 23.636 inwoners, maar de gemeente in Zeeuws-Vlaanderen wil doen alsof het er meer dan 24.000 zijn. Daardoor komt de gemeente in een hogere klasse en krijgen burgemeester, wethouders en raadsleden beter betaald. De gemeenteraad neemt volgende week een beslissing over deze zogeheten opclassificatie, die volgens burgemeester Marga Vermue heel billijk is.

 • Bijna 90.000 inwoners van zeven gemeenten krijgen vanaf volgend jaar een fors hogere drinkwaterrekening. Hun gemeenten voeren alsnog de precarioheffing in, een lokale belasting die via de drinkwaterrekening bij de inwoners terechtkomt, meldt drinkwaterbedrijf Vitens. Het waterbedrijf spreekt van een oneigenlijke wijze voor gemeenten om aan geld te komen.

  Zeven gemeenten heffen alsnog belasting op waterleiding

  7 reacties

  Bijna 90.000 inwoners van zeven gemeenten krijgen vanaf volgend jaar een fors hogere drinkwaterrekening. Hun gemeenten voeren alsnog de precarioheffing in, een lokale belasting die via de drinkwaterrekening bij de inwoners terechtkomt, meldt drinkwaterbedrijf Vitens. Het waterbedrijf spreekt van een oneigenlijke wijze voor gemeenten om aan geld te komen.

 • Alle partijen in de gemeenteraad steunden donderdagavond een motie waarin het onderzoek wordt voorgesteld. De raad vindt het 'van belang zelfstandig betrokkenen te horen om hier lering voor de toekomst uit te trekken'. Eerder op de dag had het stadsbestuur bekendgemaakt dat de metro's tussen Schiedam en Hoek van Holland niet in februari gaan rijden, maar naar verwachting pas in het laatste kwartaal van 2018.

  Gemeenteraad Rotterdam onderzoekt fiasco Hoekse Lijn

  Reageer

  De gemeenteraad van Rotterdam begint een eigen onderzoek naar de grote vertraging en kostenoverschrijdingen bij het ombouwen van de Hoekse Lijn van spoor- tot metrolijn. Het is de bedoeling dat het raadsonderzoek nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar wordt afgerond: de raad hoopt de uitkomsten op 22 februari te bespreken, maar of dat haalbaar is moet nog blijken.

 • © Wendy Deun/Out in the Open

  Diemen gaat ‘buiten de vangrails’

  Ambtenaren van de gemeente Diemen hebben een Rekmanifest opgesteld, dat gemeentesecretaris Jan Dick de Kort gisteravond aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Ambtenaren zoeken de rek in de regels op. Creativiteit, vertrouwen en speelruimte zijn de kernwoorden in het manifest. 

 • Nog één keer trekt Friso de Zeeuw met zijn jachtgeweer door de gebiedsontwikkeling. In zijn afscheidsrede als praktijkhoogleraar op dit terrein aan de TU Delft schopt hij komende vrijdag weer heel wat heilige huisjes omver. Binnenlands Bestuur vroeg hem wat gebiedsontwikkelende gemeenten kunnen leren van de vastgoedcrisis die de sector van 2008 tot eind 2014 in de greep had.

  Wat gemeenten moeten leren van de vastgoedcrisis

  Nog één keer trekt Friso de Zeeuw met zijn jachtgeweer door de gebiedsontwikkeling. In zijn afscheidsrede als praktijkhoogleraar op dit terrein aan de TU Delft schopt hij komende vrijdag weer heel wat heilige huisjes omver. Binnenlands Bestuur vroeg hem wat gebiedsontwikkelende gemeenten kunnen leren van de vastgoedcrisis die de sector van 2008 tot eind 2014 in de greep had.   

 • Aanleiding was een artikel in Binnenlands Bestuur waarin werd gesteld dat agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) ruim een half miljard dood geld op de plank hebben liggen. Er is meer langlopende financiering beschikbaar dan op grond van hun bezittingen nodig zou zijn. Dat betekent dat meer rente wordt betaald dan strikt noodzakelijk.

  Kamervragen over ‘dood geld’ bij zbo’s

  De CDA-Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Evert Jan Slootweg hebben de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Hoekstra van Financiën vragen gesteld over de overfinanciering van agentschappen en zbo’s.

 • Het rijk trekt de komende jaren nog eens honderden miljoenen extra uit om de groei van het verkeer op te kunnen vangen. Ruim 700 miljoen wordt besteed aan knelpunten in het wegverkeer. Ook investeert het rijk 150 miljoen in zogenaamde opstelplekken voor treinen.

  Extra rijksgeld voor knelpunten infrastructuur

  Het rijk trekt de komende jaren nog eens honderden miljoenen extra uit om de groei van het verkeer op te kunnen vangen. Ruim 700 miljoen wordt besteed aan knelpunten in het wegverkeer. Ook investeert het rijk 150 miljoen in zogenaamde opstelplekken voor treinen.

 • Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

  'Gemeenten moeten optreden tegen huisjesmelkers'

  Reageer

  Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

 • Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

  Deventer teruggefloten om vergoeding bewindvoering

  Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM oordeelt dat de gemeente zich op commercieel terrein begeeft door bewindvoering aan te bieden en vindt dat Deventer cliënten weer een keuze moet bieden.

 • Gemeenten krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te weinig geld voor het betalen van bijstandsuitkeringen doordat een aantal belangrijke factoren niet worden meegenomen bij het vaststellen van de bijstandsbudgetten.

  Vier fouten in berekenwijze bijstandsbudgetten

  Gemeenten krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te weinig geld voor het betalen van bijstandsuitkeringen doordat een aantal belangrijke factoren niet worden meegenomen bij het vaststellen van de bijstandsbudgetten. Zo wordt er onder meer geen rekening gehouden met de uitkeringen voor statushouders en geld dat al eerder is gebruikt om tekorten te dichten, blijkt uit onderzoek in opdracht van Divosa.

 • Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft een eenmalige bijzondere uitkering van twee miljoen euro toegekend aan het bestuurscollege van Saba. Als gevolg van orkanen Irma en Maria hebben Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius te maken met noodzakelijke herstelkosten in het kader van hun eilandelijke taken.

  Twee miljoen euro extra voor Saba

  Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft een eenmalige bijzondere uitkering van twee miljoen euro toegekend aan het bestuurscollege van Saba. Als gevolg van orkanen Irma en Maria hebben Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius te maken met noodzakelijke herstelkosten in het kader van hun eilandelijke taken. In het regeerakkoord staat dat er in Caribisch Nederland extra geïnvesteerd wordt onder de voorwaarde dat goed bestuur en financiële verantwoording op een afdoende niveau is geborgd. Aan die voorwaarden voldoet Saba volgens BZK al jaren. 

 • Het is een van de opvallendste bevindingen in recent onderzoek van EY over de verantwoording voor het verslagjaar 2016: in de noordelijke provincies heeft minder dan 40 procent van gemeenten een goedkeurend oordeel betreffende de rechtmatigheid ontvangen. Het EY-onderzoek, gehouden in opdracht van Binnenlandse Zaken, wijst uit dat er grote regionale verschillen bestaan in de kwaliteit van de gemeentelijke verantwoording.

  Noorden verantwoordt zich maar matig

  Gemeenten in Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland beschikken vrijwel allemaal over een goedkeurende controleverklaring van de accountant. In Groningen en Friesland is dat ruim minder dan de helft.