of 59180 LinkedIn

Nieuws

 • Het college wil preciezer gaan aangeven welk budget waarvoor bedoeld is. De neiging bestaat om op voorhand potjes aan te leggen voor ideeën waar nog geen plan voor is. ‘We stoppen met het oppotten. Voortaan moet van elk budget duidelijk zijn waar het voor is en hoe het gebruikt gaat worden. Zo niet, dan noemen we het een ‘beukennoot’ en komt het geld weer ter beschikking van de raad’, aldus licht de gemeente de zogeheten ‘Beukennotenwet’ toe.

  Hilversum stopt met oppotten geld

  Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders wil de financiële regels drastisch aanpassen. Voortaan worden er geen geldpotjes meer aangelegd voor ideeën waarvoor nog geen plan is.

 • Europese gemeenten kunnen bij de Europese Commissie aankloppen voor geld om wifi-hotspots in hun gemeente op te zetten. Er is in totaal voor 120 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld, waarmee zo’n zesduizend tot achtduizend gemeenten voorzien kunnen worden van apparatuur voor wifi.

  Europa akkoord over wifi-apparatuur gemeenten

  Europese gemeenten kunnen bij de Europese Commissie aankloppen voor geld om wifi-hotspots in hun gemeente op te zetten. Er is in totaal voor 120 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld, waarmee zo’n zesduizend tot achtduizend gemeenten voorzien kunnen worden van apparatuur voor wifi.

   

 • De commissie constateert dat de gemeenteraad in 2014 onjuist is geïnformeerd over het feit dat de vastgoedorganisatie wel op orde zou zijn. De hoofdoorzaak van de fraude bij het poppodium aan de Boompjeskade (aan de voet van de Willemsbrug) ligt echter bij degenen die met kwade opzet hebben gehandeld, aldus de commissie. Daarnaar wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan.

  Controle vastgoed Rotterdam 'nooit op orde' geweest

  Reageer

  De miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront kon plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente 'nooit op orde is geweest'. Dat constateert de enquêtecommissie maandag die namens de gemeenteraad onderzoek deed naar de fraude en wanbetaling van meer dan acht miljoen euro.

 • De duurzame ambities getuigen volgens de top van de ING van maatschappelijk verantwoord besef. Maar er zit wel degelijk ook een economisch motief achter het initiatief. Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen volgens de wet minimaal energielabel C hebben. Hebben ze dat niet, dan mogen ze niet meer worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kantoren in ons land nog niet aan die eis voldoet.

  Hulp bank bij verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  De ING toog met kantorenbeleggers naar het Poolgebied om ze met de neus op de feiten te drukken: klimaatopwarming bestaat echt. De boodschap: doe er wat aan! Ook de BNG probeert haar klanten te helpen hun energie vretende panden te vergroenen. ‘De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed loopt nog achter.’

 • Het stadsbestuur van Venlo verkeert in crisis. Twee wethouders, Vera Tax (PvdA, Welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, financiën) traden af. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een gemeenteraadsdebat in Venlo, waarbij de PvdA ook uit de coalitie stapte.

  Wethouders Venlo stappen op om tekort jeugdzorg

  3 reacties

  Het stadsbestuur van Venlo verkeert in crisis. Twee wethouders, Vera Tax (PvdA, Welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, financiën) traden af. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een gemeenteraadsdebat in Venlo, waarbij de PvdA ook uit de coalitie stapte.

 • Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 228 gemeenten. Eind vorig jaar werd duidelijk dat een aantal gemeenten geen accountant kon vinden voor het controlejaar 2016, met name omdat de grotere accountantskantoren zich aan het terugtrekken zijn uit de gemeentemarkt. Om tijdig in beeld te krijgen of dat probleem zich ook voor de controlejaren 2017 en 2018 voordoet, hield de VNG een enquête. Daaruit komt naar voren dat ongeveer 20 procent van de respondenten bezorgd is dat ze voor de komende jaren geen of moeilijk een accountant kunnen vinden.

  Moeite met vinden accountant

  Een op de vijf gemeenten is bang geen of moeilijk een accountant te kunnen vinden voor de komende jaren. Ruim de helft van de gemeenten heeft voor het controlejaar 2017 nog geen contract afgesloten. 

 • Verantwoordelijk wethouder Udo Kock (financiën) betreurt de gang van zaken. Dat de invoering van het nieuwe systeem, dat het werk van de 44 stadsdelen en diensten samenbrengt, tijd zou kosten was de verwachting. De wethouder vindt de huidige gang van zaken echter 'vies tegenvallen', zo zei hij dinsdag in Het Parool.

  Gemeente Amsterdam betaalt veel rekeningen te laat

  3 reacties

  Door een nieuw administratief systeem betaalt de gemeente Amsterdam 40 procent van de rekeningen die de hoofdstad binnenkrijgt te laat. Het gaat om duizenden facturen, aangezien Amsterdam jaarlijks ongeveer 250.000 facturen binnenkrijgt van ondernemers die werk uitvoeren voor de gemeente.

 • De onderhandelaars heffen het glas op het akkoord

  Akkoord bereikt over cao provincies

  Goede afspraken over de persoonlijke ontwikkeling van provincieambtenaren en duurzame arbeidsplaatsen zijn de belangrijkste punten in het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden en het IPO vandaag sloten. Qua salaris gaan de provincieambtenaren er ook op vooruit. Dit jaar stijgt het loon 2,0 procent, volgend jaar 1,3 procent. Daarnaast is er in september een eenmalige uitkering van 500 euro.

 • Rotterdam heeft de bouw van een digitaal systeem dat werkt op basis van blockchaintechnologie voor de verwerking huurcontracten afgerond. De gemeente heeft er in samenwerking met het Cambridge Innovation Center (CIC) en Deloitte een half jaar aan gewerkt. De arbeidsintensiviteit van de verwerking van contracten is daardoor sterk verminderd.

  Rotterdams blockchainsysteem voor huurcontracten klaar

  Rotterdam heeft de bouw van een digitaal systeem dat werkt op basis van blockchaintechnologie voor de verwerking huurcontracten afgerond. De gemeente heeft er in samenwerking met het Cambridge Innovation Center (CIC) en Deloitte een half jaar aan gewerkt. De arbeidsintensiviteit van de verwerking van contracten is daardoor sterk verminderd.

 • Enkele honderden Amsterdammers hebben zaterdag betoogd tegen de erfpachtplannen van het gemeentebestuur. 'Weg ermee', riepen ze voor het stadhuis over de wijzigingen die verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) wil doorvoeren.

  Tegenstanders erfpachtplan roeren zich weer

  Reageer

  Enkele honderden Amsterdammers hebben zaterdag betoogd tegen de erfpachtplannen van het gemeentebestuur. 'Weg ermee', riepen ze voor het stadhuis over de wijzigingen die verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) wil doorvoeren.

 • Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente. Het advies is grond verkopen en de ozb fors verhogen.

  Financieel beleid Vlissingen faalt

  Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën