of 59221 LinkedIn

Nieuws

 • Bij falend toezicht valt volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) op termijn te overwegen de mogelijkheid te scheppen dat de provincie kan worden aangesproken om mee te betalen aan de zogeheten artikel 12-steun. Een dergelijk prijskaartje verhoogt de kans dat provincies serieus invulling geven aan hun verantwoordelijkheid.

  Artikel 12 op kosten provincie

  Als het aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) ligt, betalen provincies straks mee aan het er financieel bovenop helpen van armlastige gemeenten. In het laatste advies van de Rfv – Financieel toezicht met een visie – staat dat het voor provinciale toezichthouders op de gemeentefinanciën een prikkel is om het toezicht goed uit te voeren. 

 • Van alle beroepsgroepen kregen de ambtenaren vorig jaar de meeste loonsverhoging. De loonstijging is overigens voor vrijwel iedereen het hoogste in de afgelopen 6 jaar. Ambtenaren kregen het meeste omdat ze nog een inhaalslag maken na jarenlang een nullijn te hebben gehad.

  Ambtenaren kregen meeste salarisverhoging

  Vrijwel alle werknemers in Nederland kregen te maken met de hoogste loonstijging in 6 jaar. In 2016 lagen de cao-lonen 1,8 procent hoger dan het jaar daarvoor. Ambtenaren kregen er het meeste bij van allemaal. Al heeft dat volgens het CBS met name te maken met een inhaalslag na de magere jaren van de nullijn.

 • Groningen is bezorgd over de financiële gevolgen van de aardgaswinning voor de gemeenten. De provincie heeft Binnenlandse Zaken laten weten dat het gaswinningsdossier van aanzienlijke invloed is dan wel kan zijn op de financiële positie van de gemeenten in het aardbevingsgebied.

  Zorgen om gevolgen gaswinning

  Groningen is bezorgd over de financiële gevolgen van de aardgaswinning voor de gemeenten. De provincie heeft Binnenlandse Zaken laten weten dat het gaswinningsdossier van aanzienlijke invloed is dan wel kan zijn op de financiële positie van de gemeenten in het aardbevingsgebied. 

 • De Nederlandse economie loopt miljarden mis door te weinig gebruik te maken van ouder arbeidspotentieel. Daar vallen de ambtenaren ook onder, die beroepsgroep is het oudst van alle bedrijfstakken.

  Miljarden aan 'rijper' arbeidspotentieel ongebruikt

  De Nederlandse economie loopt 48 miljard euro mis doordat het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut. Nederland scoort 22e op het vlak van ouderenparticipatie onder de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

 • Volgens een woordvoerster van Melchers was door de gemeente beloofd de verkeersstroom in goede banen te leiden, maar is dat niet nagekomen. De gemeente, die stelde dat zich gevaarlijke situaties voordeden, bood meteen aan te overleggen. Dinsdagmiddag kwamen vertegenwoordigers van de partijen bijeen. Verschillende mogelijke oplossingen zijn ter tafel gekomen en beide partijen hebben ze nu in beraad, aldus de gemeente Berkelland na afloop.

  Gedub over parkeren in Ruurlo

  1 reactie

  In de gemeente Berkelland wordt nagedacht over een oplossing voor de parkeerproblemen bij het nieuwe Carel Willink-museum Kasteel Ruurlo van verzamelaar Hans Melchers. Hij werd vorige week donderdag zo kwaad over de boetes die de bezoekers van het kasteel kregen, dat hij besloot ze zelf te betalen.

 • De laatste gevangenen hebben het markante gebouw in het centrum van Breda in 2014 verlaten. In de periode daarna woonden asielzoekers in het monumentale pand. Als het aan de gemeente ligt krijgt de voormalige gevangenis na de verkoop een vrijetijdsfunctie.

  Verkoop van koepelgevangenis Breda

  Reageer

  De koepelgevangenis in Breda gaat in de openbare verkoop. Breda heeft dat bekendgemaakt omdat de gemeente vanwege de kosten geen gebruik maakt van het aanbod om de gevangenis te kopen. ‘De financiële risico's zijn te groot’, laat de gemeente dinsdag weten.

 • De VNG vindt dat de kosten voor de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het Rijk moeten zijn. Toch heeft de Ministerraad besloten om de toerekenbare kosten vanaf 2018 bij gemeenten neer te leggen. De voorlopige schatting van die kosten bedraagt zo’n 20 miljoen.

  VNG waarschuwt gemeenten voor kosten GDI

  De VNG vindt dat de kosten voor de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het Rijk moeten zijn. Toch heeft de Ministerraad besloten om de toerekenbare kosten vanaf 2018 bij gemeenten neer te leggen. De voorlopige schatting van die kosten bedraagt zo’n 20 miljoen.

 • Het college van Houten is het met de lokale SGP-fractie eens over versobering van het jaarlijkse VNG Congres. De partij wilde van het college weten hoe het aankijkt tegen het ‘uitbundige karakter’ van het VNG Congres en vroeg of de gemeente gaat aandringen op lagere kosten.

  ‘VNG Congres kan soberder’

  Het college van Houten is het met de lokale SGP-fractie eens over versobering van het jaarlijkse VNG Congres. De partij wilde van het college weten hoe het aankijkt tegen het ‘uitbundige karakter’ van het VNG Congres en vroeg of de gemeente gaat aandringen op lagere kosten.

 • Volgens de zegsvrouw is door de gemeente beloofd de verkeerstroom in goede banen te leiden, maar is dat niet nagekomen. 'We hebben van tevoren gewaarschuwd voor een flinke toeloop.' Die is inderdaad gekomen, want donderdag was de 10.000e belangstellende er al. Het expositiedeel van Kasteel Ruurlo is toegankelijk voor publiek sinds 27 juni.

  Museumbaas spant kort geding aan tegen Berkelland

  Reageer

  Verzamelaar Hans Melchers, die onlangs Kasteel Ruurlo openstelde om zijn schilderijen van Carel Willink aan publiek te tonen, gaat de parkeerboetes betalen van de bezoekers. Woensdag kregen er tientallen een stevige prent en nu is de maat vol, aldus zijn woordvoerster donderdagmorgen. Melchers spant ook meteen een kort geding aan tegen de gemeente Berkelland, waaronder Ruurlo valt.

 • Heerhugowaard moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een dwangsom betalen van 5000 euro. De gemeente ging met de eigen jachthaven oneerlijke concurrentie aan met commerciële jachthavens en ligplaatsen.

  Gemeente moet ACM betalen

  Heerhugowaard moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een dwangsom betalen van 5000 euro. De gemeente ging met de eigen jachthaven oneerlijke concurrentie aan met commerciële jachthavens en ligplaatsen. Bij de jachthaven die de gemeente zelf exploiteert – recreatiehaven Broekhorn – werden niet alle kosten doorberekend. Daardoor concurreerde de jachthaven van de gemeente oneerlijk met commerciële jachthavens en ligplaatsen. Dat is in strijd met de regels uit de Wet Markt en Overheid. 

 • De gemeente Nijmegen heeft aangifte gedaan tegen De Rigtergroep, een instelling die kwetsbare mensen huisvest en begeleidt. De zorginstelling heeft volgens de gemeente meer dan een miljoen euro van de gemeente niet aan de cliënten besteed, maar weggesluisd.

  Zorginstelling stak 1 miljoen van de gemeente in eigen zak

  3 reacties

  De Rigtergroep in Nijmegen, die beschermd wonen verzorgt voor kwetsbare groepen, heeft naar schatting 1,1 miljoen euro zorggeld niet besteed aan de cliënten. Dat staat dinsdag in een rapport van de gemeente Nijmegen. De gemeente is een procedure gestart om het geld terug te vorderen.

 • De gemeente Den Haag gaat zijn belang in energiebedrijf Eneco verkopen. Dat schrijft het gemeentebestuur vrijdag in een brief aan de gemeenteraad, waarin gevraagd wordt in te stemmen met het besluit. Den Haag is met een belang van 16,55 procent de een na grootste aandeelhouder in Eneco

  Gemeente Den Haag wil af van Eneco

  1 reactie

  De gemeente Den Haag gaat zijn belang in energiebedrijf Eneco verkopen. Dat schrijft het gemeentebestuur vrijdag in een brief aan de gemeenteraad, waarin gevraagd wordt in te stemmen met het besluit. Den Haag is met een belang van 16,55 procent de een na grootste aandeelhouder in Eneco

 • De afspraak met het rijk is dat het macrobudget voor bijstandsuitkeringen toereikend moet zijn (medebewind), maar het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan daarmee in scherp contrast. ‘Alleen met toereikend budget kunnen zij hun wettelijke taak om bijstandsuitkeringen uit te betalen waarmaken’, aldus Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

  ‘Alle inwoners merken bijstandstekorten’

  Het onvoldoende macrobudget BUIG en de jaarlijks groeiende tekorten van gemeenten staan in scherp contrast met de afspraak dat het macrobudget toereikend moet zijn (medebewind). ‘Alleen dan kunnen gemeenten hun wettelijke taak om de bijstandsuitkering uit te betalen waarmaken’, aldus Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën