of 59142 LinkedIn

Nieuws

 • Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

  Werkloosheid daalt in alle provincies

  Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

 • De gemeente Amsterdam heeft de plannen voor het nieuwe erfpachtstelsel vrijdag fors aangepast. Het wordt voor erfpachters goedkoper en gunstiger om vrijwillig over te stappen op eeuwigdurende erfpacht.

  Amsterdam verandert plan voor erfpacht

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam heeft de plannen voor het nieuwe erfpachtstelsel vrijdag fors aangepast. Het wordt voor erfpachters goedkoper en gunstiger om vrijwillig over te stappen op eeuwigdurende erfpacht.

 • Een onafhankelijke commissie onder leiding van Kars Veling gaat onderzoeken of de Wet financiering politieke partijen doeltreffend is en wat de effecten zijn. In het onderzoek wordt ook het lokaal bestuur meegenomen.

  Financiering politieke partijen onder de loep

  3 reacties

  Een onafhankelijke commissie onder leiding van Kars Veling gaat onderzoeken of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) doeltreffend is en wat de effecten zijn. In het onderzoek wordt ook het lokaal bestuur meegenomen.

 • Vorig jaar werden door gemeenten 51.000 bouwvergunningen afgegeven. Genoeg is dat niet. Er zou een structureel tekort zijn van circa 200.000 woningen. Bovendien wordt tot 2040 een groei voorzien van het aantal huishoudens met één miljoen. Daarnaast zou er een vervangingsopgave zijn van 600.000 woningen.

  Trage uitgifte vergunningen remt woningbouw

  Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar meer woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

 • De provincie staat voor hogere kosten, onder meer door de sanering van ernstig vervuilde grond bij de gesloten fosforfabriek Thermphos in Vlissingen.

  Zestig miljoen voor Zeeuwse economie

  Reageer

  Zeeland en het Rijk gaan samen ruim 60 miljoen euro investeren om de Zeeuwse economie te versterken. Die kende de laatste jaren veel tegenslagen, zoals fabriekssluitingen. Door in te zetten op nieuwe technologieën moet de economie van de provincie weer tot bloei komen.

 • Gemeenten durven na te denken over doelmatiger werken in het sociaal domein door alle discussie rondom de budgetten. Tot die slotsom komt het Zijlstra Center die in opdracht van Binnenlandse Zaken onderzocht in hoeverre de overheid door taken te decentraliseren doelmatiger functioneert. Daarbij is niet alleen gekeken naar of decentralisatie goedkoper is, maar ook of er sprake is van een betere dienstverlening naar burgers.

  Budgetdiscussie fnuikt decentralisaties

  Discussies over het feit of gemeenten al dan niet geld overhouden op het sociaal domein, maken gemeenten kopschuw om anders en doelmatiger te werken. Bij het evalueren van decentralisaties ligt de nadruk te veel op verantwoorden en afrekenen.

 • Drie Limburgse gemeenten gaan per 2018 ontschot werken. ‘Het gaat er echt om dat de cliënt centraal staat,’ benadrukt de Weertse wethouder Paul Sterk

  Ontschot werken in Limburg

  Drie Limburgse gemeenten gaan per 2018 ontschot werken. ‘Het gaat er echt om dat de cliënt centraal staat,’ benadrukt de Weertse wethouder Paul Sterk.

 • Winkeliers ergeren zich groen en geel aan oplopende gemeentelijke lasten. Met name belastingen voor het gebruik van bijvoorbeeld reclameborden, lichtbakken en luifels zijn ondernemers een doorn in het oog, stelt Detailhandel Nederland dinsdag.

  Winkeliers boos over gemeentelijke lasten

  8 reacties

  Winkeliers ergeren zich groen en geel aan oplopende gemeentelijke lasten. Met name belastingen voor het gebruik van bijvoorbeeld reclameborden, lichtbakken en luifels zijn ondernemers een doorn in het oog, stelt Detailhandel Nederland dinsdag.

 • Over een groter en moderner theater wordt in Den Bosch al jaren gesproken. In 2013 is besloten om het huidige theater in het centrum van de stad te slopen en een nieuw theater te bouwen. De gemeenteraad hoopte op een bouwsom van in totaal 50 miljoen euro.

  Nieuw theater Den Bosch 21 miljoen te duur

  3 reacties

  Een plan voor een nieuw theater in Den Bosch valt 21 miljoen euro duurder uit dan gehoopt. CDA-wethouder Huib van Olden heeft dat donderdagavond gemeld aan de gemeenteraad.

 • Veel gemeenten verwachten ook de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF), dat op verzoek van gemeentekoepel VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) is uitgevoerd.

  Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

  Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën