of 59167 LinkedIn

Nieuws

 • De gemeente Den Haag trekt haar handen af van ADO Den Haag. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er bij de eredivisionist geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en is het niet in de gelegenheid gesteld zijn rol als toezichthouder naar behoren uit te voeren. Daarom heeft de gemeente donderdag besloten haar zogeheten prioriteitsaandeel in de club terug te geven.

  Gemeente Den Haag trekt handen af van ADO

  Reageer

  De gemeente Den Haag trekt haar handen af van ADO Den Haag. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er bij de eredivisionist geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en is het niet in de gelegenheid gesteld zijn rol als toezichthouder naar behoren uit te voeren. Daarom heeft de gemeente donderdag besloten haar zogeheten prioriteitsaandeel in de club terug te geven.

 • Besluiten van burgemeester en wethouders zijn niet referendabel, aldus een advies van de Amsterdamse referendumcommissie. Het college was verrast, de oppositiepartijen zijn boos. Zij vinden dat de raad verkeerd is geïnformeerd over de mogelijkheid een referendum te houden over het nieuwe erfpachtbeleid.

  Boosheid over uitblijven erfpachtreferendum Amsterdam

  De Amsterdamse gemeenteraad is verkeerd geïnformeerd over de mogelijkheid een referendum te houden over het nieuwe erfpachtbeleid, vinden verschillende oppositiepartijen. Besluiten van burgemeester en wethouders zijn niet referendabel, aldus de referendumcommissie. Het college was verrast over het advies, de oppositiepartijen boos.

 • Uiteindelijk resultaat van die verlaging van het voorzieningenniveau is dat geen hulpbehoevende burger straks tevreden is over het zorgaanbod. Voor dat kaalslag-scenario waarschuwt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in haar meest recente rapport Geld (om te) zorgen. Illustratief is volgens de raad wat er de afgelopen jaren op dat vlak is gebeurd met de huishoudelijke hulp.

  Minimumnorm zorg leidt tot kaalslag

  De decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg dreigt te mislukken als het rijk vasthoudt aan ingrepen van bovenaf en het opleggen van minimumnormen. Dat leidt slechts tot uniforme versobering van voorzieningen.

 • Steeds meer burgers dragen financieel bij aan maatschappelijke doelen. Het bedrag dat ze in totaal aan deze zogenaamde ‘civic crowdfunding’ spendeerden, steeg van nog geen ton in 2013 naar bijna 1,3 miljoen euro vorig jaar. Wel blijken de successen per gemeente sterk uiteen te lopen.

  Sterke groei civic crowdfunding

  Steeds meer burgers dragen financieel bij aan maatschappelijke doelen. Het bedrag dat ze in totaal aan deze zogenaamde ‘civic crowdfunding’ spendeerden, steeg van nog geen ton in 2013 naar bijna 1,3 miljoen euro vorig jaar. Wel blijken de successen per gemeente sterk uiteen te lopen.

 • De gemeente Rotterdam heeft een rotzooi gemaakt van een miljoenenaanbesteding voor een zogeheten raamovereenkomst voor communicatiediensten. De drie bureaus HVR, Bureau Bolster en DDK die aanvankelijk tot de winnaars behoorden, gingen uiteindelijk met lege handen naar huis.

  Rotterdam maakt rotzooi van miljoenenaanbesteding

  2 reacties

  De gemeente Rotterdam heeft een rotzooi gemaakt van een miljoenenaanbesteding voor een zogeheten raamovereenkomst voor communicatiediensten. De drie bureaus HVR, Bureau Bolster en DDK die aanvankelijk tot de winnaars behoorden, gingen uiteindelijk met lege handen naar huis.

 • De sluiting van de beruchte camping Fort Oranje in het Brabantse dorp Rijsbergen gaat naar schatting 5 miljoen euro kosten. De kosten worden verdeeld onder de gemeenten in de regio, de provincie en de rijksoverheid, bevestigde een woordvoerster van de gemeente Zundert donderdag berichtgeving van BN/De Stem.

  Sluiting Fort Oranje kost overheid 5 miljoen euro

  5 reacties

  De sluiting van de beruchte camping Fort Oranje in het Brabantse dorp Rijsbergen gaat naar schatting 5 miljoen euro kosten. De kosten worden verdeeld onder de gemeenten in de regio, de provincie en de rijksoverheid, bevestigde een woordvoerster van de gemeente Zundert donderdag berichtgeving van BN/De Stem.

 • Voor dit jaar wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand nog aangepast, aldus het ministerie van SZW. Veel gemeenten kampen met oplopende tekorten en riepen het kabinet gisteren op die te repareren. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. ‘Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van.’

  SZW: Macrobudget bijstand nog aangepast

  Volgens het ministerie van SZW wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand voor dit jaar nog aangepast. Veel gemeenten kampen met oplopende tekorten en riepen het kabinet gisteren nog op die te repareren. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. ‘Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van.’

 • Er moet een oplossing worden verzonnen voor gemeenten die door een stapeling van onvermijdbare kosten in het sociaal domein financieel in de knel komen. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, wordt per geval bekeken welke partij(en) de ontstane tekorten moeten dekken, en voor welk deel.

  Noodverband voor extreme kosten sociaal domein

  Er moet een oplossing worden verzonnen voor gemeenten die door een stapeling van onvermijdbare kosten in het sociaal domein financieel in de knel komen. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, wordt per geval bekeken welke partij(en) de ontstane tekorten moeten dekken, en voor welk deel.

 • De kosten voor buitenlandse dienstreizen van rijksambtenaren waren vorig jaar in totaal 34,7 miljoen euro. Dit zijn uitgaven exclusief de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

  Dienstreizen rijksambtenaren kosten 35 miljoen

  Buitenlandse dienstreizen van rijksambtenaren kostte de belastingbetaler vorig jaar in totaal 34,7 miljoen euro. Dit zijn de uitgaven exclusief de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

 • Meer dan een kwart van de gemeenten weigert nog altijd apothekers te vergoeden voor het door hen vrijwillig ingezamelde medicijnafval. Vooral het zuiden blijft achter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van apothekersorganisatie KNMP waarover Binnenlands Bestuur beschikt.

  Kwart gemeenten weigert kosten medicijnafval

  Meer dan een kwart van de gemeenten weigert nog altijd apothekers te vergoeden voor het door hen vrijwillig ingezamelde medicijnafval. Vooral het zuiden blijft achter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van apothekersorganisatie KNMP waarover Binnenlands Bestuur beschikt. 

 • Gemeenten moeten van het rijk de ruimte krijgen om meer te experimenteren op de terreinen jeugd, werk en zorg. Via zogeheten proeftuinen sociaal domein kunnen ervaringen worden opgedaan met innovatieve werkwijzen en alternatieve bekostigingsmanieren. Dat in het vandaag verschenen Rfv-rapport 'Geld om (te) zorgen'.

  Rfv: ‘Maak proeftuinen sociaal domein’

  Gemeenten moeten van het rijk de ruimte krijgen om meer te experimenteren op de terreinen jeugd, werk en zorg. Via zogeheten proeftuinen sociaal domein kunnen ervaringen worden opgedaan met innovatieve werkwijzen en alternatieve bekostigingsmanieren.

 • De Nationale Citymarketing Trofee is dit jaar wederom in de wacht gesleept door Eindhoven. Dat werd op maandag 12 juni bekendgemaakt tijdens het Nationale Citymarketing Congres in Emmen. De lichtstad won deze trofee eerder in 2014 en 2015. 

  Eindhoven wint wederom Nationale Citymarketing Trofee

  De Nationale Citymarketing Trofee is dit jaar wederom in de wacht gesleept door Eindhoven. Dat werd op maandag 12 juni bekendgemaakt tijdens het Nationale Citymarketing Congres in Emmen. De lichtstad won deze trofee eerder in 2014 en 2015. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën