of 59221 LinkedIn

Omgaan met nieuwe regels?

Reageer

Ken elkaars perceptie

Administratieve lasten drukken zwaar op de taak van de leraar. Ook gemeenten hebben regels in de diverse domeinen. Hoe ervaren uw toeleveranciers en partners deze regels?

Het wil wat met het onderwijs. Hebben de scholen in het voortgezet onderwijs niet zoveel vertrouwen in de toepassing van de regels die ze met het basisonderwijs hebben afgesproken (zie mijn vorige blog), zorgt nu de inspectie wel weer voor ellende.

Extra werkdruk
De Onderwijsinspectie wordt door sommige scholen gezien als een boeman die mede zorgt voor een administratieve last die zijn weerga niet kent. Leerkrachten, zo kopte de Volkskrant op 2 april 2015, ervaren extra werkdruk als de inspectie langskomt. Ineens moeten alle voortgangsverslagen en evaluaties klaarliggen en ingevoerd zijn in het betreffende administratieve leerlingvolgsysteem.

 

Meer taken
Gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor een groot aantal taken waarbij ook cliënten worden beoordeeld op en gevolgd in hun ontwikkeling. Denk aan de ontwikkeling op de participatieladder van iemand met een bijstandsuitkering of een cliënt met een Wmo-voorziening die ineens meer of minder kan dan de initiële indicatiestelling. Wat kunnen de gemeenten leren van de perceptie die in het onderwijs leeft rond de Inspectie? Heel veel, denk ik.

 

Gemeenschappelijk belang
Allereerst is het belangrijk dat u als gemeente samen met uw netwerkpartners kijkt waar wel en vooral waar niet op gestuurd kan of moet worden. De set parameters die relevant is voor de kwantiteit of kwaliteit van de dienstverlening in de keten moet wel ergens op slaan, anders valt er niet bij te sturen. Verder is het belangrijk regelmatig bij elkaar op bezoek te gaan om te zien of u en uw partners nog hetzelfde voorstaan. Niet zozeer in de vorm van een inspectiebezoek met een lijst in uw handen, maar meer vanuit de drive samen de dienstverlening zo goed mogelijk te maken.

 

Vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars rol is hier weer een belangrijk gegeven. Alhoewel de Inspectie net als de scholen het leerlingenbelang voorop heeft staan, kan toch de perceptie anders zijn. Ken deze dus van elkaar!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingContactgegevens

Erik Baars

Alpha Tower,

De Entree 19-21

1101 BH Amsterdam
Tel. 088 – 33 02 100

www.jsconsultancy.nl

Afbeelding    Afbeelding    Afbeelding

Meer nieuws

Agenda

Bekijk hier onze events en expertisebijeenkomsten.

Afbeelding