of 59232 LinkedIn

Gemeenten denken positief over netwerksamenwerking

Reageer

Gemeenten denken positief over de huidige samenwerking met netwerkpartners, blijkt uit kwalitatief onderzoek van JS Consultancy. Of samenwerkingspartners er net zo over denken, moet vervolgonderzoek uitwijzen.

Voor het onderzoek werden 15 gemeenten volgens een vaste vragenlijst uitgebreid ondervraagd over hun visie op netwerksamenwerking, en de organisatorische  processen en structuren die de samenwerking ondersteunen. Tevens werd gekeken naar de organisatiestructuur en de benodigde competenties  van gemeente-ambtenaren.

 

Hoewel gemeenten in antwoorden op vragen aangeven dat op strategisch niveau goed wordt samengewerkt in het netwerk, ontstaat in de toelichting op de antwoorden een minder rooskleurig beeld. Als faalfactor wordt het niet aansluiten van de benodigde competenties van medewerkers met betrekking  tot netwerksamenwerking genoemd. Daarnaast blijken processen en structuren nauwelijks aangepast  te worden aan het werken in de keten. Inkoopprocessen blijken nog vaak op de traditionele manier plaats te vinden, waarbij de opdrachtgever zich beperkt tot het maken van resultaatafspraken. De ketenpartner wordt nog niet als een gelijkwaardige partij gezien, met wie in gezamenlijkheid goede resultaten moeten worden behaald.

 

Bij de volgende stap in het onderzoek worden de netwerkpartners van gemeenten ondervraagd, waaruit moet blijken of de perceptie van deze partners omtrent samenwerking dezelfde is als die bij de gemeenten.

 

JS Consultancy voert dit onderzoek uit omdat uit een trendanalyse blijkt dat gemeenten de afgelopen 30 jaar in toenemende mate  de uitvoering van beleid buiten de deur zetten. Met de nu lopende drie decentralisaties komt dit proces in een stroomversnelling. Hiermee veranderen de verhoudingen tussen gemeenten en de organisaties die de uitvoering van het beleid verzorgen.

 

De volledige whitepaper kunt u hier lezen.

 

En lees hier meer over netwerksturing.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingContactgegevens

Erik Baars

Alpha Tower,

De Entree 19-21

1101 BH Amsterdam
Tel. 088 – 33 02 100

www.jsconsultancy.nl

Afbeelding    Afbeelding    Afbeelding

Meer nieuws

Agenda

Bekijk hier onze events en expertisebijeenkomsten.

Afbeelding