of 59221 LinkedIn

Eric de Kluis

Eric de Kluis is hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur sinds december 2011. Daarvoor was hij chef webredactie (2008-2011).

Bij Reed Elsevier werkte hij onder meer als hoofdredacteur voor de bladen Overheidsmanagement en Zorg + Welzijn.

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
edekluis@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 36 57
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 306 13 301
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Eric de Kluis
Twitter:
Twitter profiel van Eric de Kluis

Recente Artikelen

 • Raadsleden zouden op werkbezoek moeten gaan bij jeugdzorginstellingen en moeten praten met de jeugdzorgmedewerkers en kinderen. Op die manier kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt en de juiste vragen stellen aan het college.

  ‘Raadsleden: ga op werkbezoek bij jeugdzorg’

  7 reacties

  Raadsleden zouden op werkbezoek moeten gaan bij jeugdzorginstellingen en moeten praten met de jeugdzorgmedewerkers en kinderen. Op die manier kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt en de juiste vragen stellen aan het college. 

 • De colleges van vier Friese gemeenten willen hun aandelen Eneco behouden. De burgemeesters en wethouders van Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland adviseren hun gemeenteraden om voor behoud van de aandelen te stemmen en roepen andere aandeelhoudende gemeenten op hetzelfde te doen.

  Friese gemeenten willen aandelen Eneco behouden

  1 reactie

  De colleges van vier Friese gemeenten willen hun aandelen Eneco behouden. De burgemeesters en wethouders van Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland adviseren hun gemeenteraden om voor behoud van de aandelen te stemmen en roepen andere aandeelhoudende gemeenten op hetzelfde te doen.

 • Als binnen twintig jaar de gebouwen in Nederland aardgasvrij worden gemaakt, zal dat niet alleen leiden tot een flinke energiebesparing en extra hernieuwbare energie, maar ook tot meer banen en een betere handelsbalans.

  Aardgasvrij maken van wijken levert 11.000 banen op

  10 reacties

  Als binnen twintig jaar de gebouwen in Nederland aardgasvrij worden gemaakt, zal dat niet alleen leiden tot een flinke energiebesparing en extra hernieuwbare energie, maar ook tot meer banen en een betere handelsbalans. 

 • Stadhuis van IJsselstein

  Opnieuw crisis in coalitie IJsselstein

  Reageer

  Nog geen zeven maanden geleden spatte de coalitie van D66, VVD en CDA uit elkaar in IJsselstein. Reden was een overschrijding van het budget voor samenwerking met de gemeente Montfoort van 1,5 miljoen euro. Een in allerhaast samengestelde coalitie van CDA, D66,SP en GroenLinks dreigt nu eveneens de eindstreep niet te halen nu CDA-wethouder Vincent van den Berg met onmiddellijke ingang de coalitie heeft verlaten. 

 • Gemeenten worden geconfronteerd met een stuk hogere bouwkosten voor scholen. Bij de helft van de aanbestedingen voor schoolgebouwen is twintig procent meer financiering nodig dan vooraf gebudgetteerd.

  Gemeenten krijgen hogere rekening voor scholenbouw

  Reageer

  Gemeenten worden geconfronteerd met een stuk hogere bouwkosten voor scholen. Bij de helft van de aanbestedingen voor schoolgebouwen is twintig procent meer financiering nodig dan vooraf gebudgetteerd.

 • De provincie Noord-Holland mocht een vergunning voor 23 nieuwe windmolens in het havengebied van Amsterdam weigeren. Dat heeft de Raad van Stage woensdag 30 augustus 2017 geoordeeld.

  Noord-Holland mocht vergunning windmolens weigeren

  Reageer

  De provincie Noord-Holland mocht een vergunning voor 23 nieuwe windmolens in het havengebied van Amsterdam weigeren. Dat heeft de Raad van State woensdag 30 augustus 2017 geoordeeld.

 • Vodafone gaat vanaf volgend jaar de vaste communicatie verzorgen voor zo’n 250 gemeenten. Eind juli won het telecommunicatiebedrijf de aanbesteding die KING/VNG had uitgeschreven. Tot eind vorige week konden andere leveranciers daar hun mogelijke bezwaren tegen kenbaar maken. Dat is niet gebeurd en daarmee is de gunning aan Vodafone een feit.

  Gemeentelijke vaste telecommunicatie naar Vodafone

  Reageer

  Vodafone gaat vanaf volgend jaar de vaste communicatie verzorgen voor zo’n 250 gemeenten. Eind juli won het telecommunicatiebedrijf de aanbesteding die KING/VNG had uitgeschreven. Tot eind vorige week konden andere leveranciers daar hun mogelijke bezwaren tegen kenbaar maken. Dat is niet gebeurd en daarmee is de gunning aan Vodafone een feit.

 • De provincie Gelderland blijft te lang zwijgen over de eiercrisis die pluimveehouders heeft getroffen. Sinds het uitbreken van de crisis heeft het provinciebestuur nog niets van zich laten horen, terwijl er wel mondelinge en schriftelijke vragen zijn gesteld. Dat het op dit moment reces is, is geen excuus.

  'Gelderland zwijgt te lang over eiercrisis'

  1 reactie

  De provincie Gelderland blijft te lang zwijgen over de eiercrisis die pluimveehouders heeft getroffen. Sinds het uitbreken van de crisis heeft het provinciebestuur nog niets van zich laten horen, terwijl er wel mondelinge en schriftelijke vragen zijn gesteld. Dat het op dit moment reces is, is geen excuus.

 • Nederlanders zijn het er in toenemende mate mee eens dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. In het afgelopen jaar steeg het aantal mensen dat die mening is toegedaan van 47 naar 58 procent van de bevolking. Daarbij wordt vooral naar elektrische alternatieven voor het gebruik van gas gekeken.

  Draagvlak voor gasvrije huishoudens groeit

  3 reacties

  Nederlanders zijn het er in toenemende mate mee eens dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. In het afgelopen jaar steeg het aantal mensen dat die mening is toegedaan van 47 naar 58 procent van de bevolking. Daarbij wordt vooral naar elektrische alternatieven voor het gebruik van gas gekeken.

 • De schade die omwonenden van de Polderbaan bij Schiphol hebben geleden door waardedaling van hun woning, moet opnieuw worden bekeken. Mogelijk deugden de adviezen waarop de vergoedingen waren gebaseerd niet, zo heeft de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

  Schadevergoeding omwonenden Polderbaan opnieuw bekijken

  1 reactie

  De schade die omwonenden van de Polderbaan bij Schiphol hebben geleden door waardedaling van hun woning, moet opnieuw worden bekeken. Mogelijk deugden de adviezen waarop de vergoedingen waren gebaseerd niet, zo heeft de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

 • Tabaksfabrikant BAT Niemeyer is geen ambassadeur meer van de provincie Groningen. De provincie heeft op aandringen van staatssecretaris Martin van Rijn besloten de sponsorrelatie te verbreken.

  Provincie schrapt ambassadeurschap tabaksfabrikant

  Reageer

  Tabaksfabrikant BAT Niemeyer is geen ambassadeur meer van de provincie Groningen. De provincie heeft op aandringen van staatssecretaris Martin van Rijn besloten de sponsorrelatie te verbreken.

 • De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het duurt nog weliswaar 225 dagen voor het zover is, toch is het voor gemeenten goed om een aantal belangrijke data voor ogen te hebben die de wet stelt rondom de verkiezingen van 21 maart 2018.

  Raadsverkiezingen 2018: Welke data zijn van belang?

  2 reacties

  De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het duurt nog weliswaar 225 dagen voor het zover is, toch is het voor gemeenten goed om een aantal belangrijke data voor ogen te hebben die de wet stelt rondom de verkiezingen van 21 maart 2018.

 • De gemeente Zundert moet opnieuw om de tafel met een van de bewoners die binnen een paar dagen de probleemcamping Fort Oranje moest verlaten. De bewoner had een kort geding aangespannen, omdat de gemeente eerder had laten weten dat de bewoners een jaar de tijd hadden om een andere woning te vinden.

  Zundert moet opnieuw praten met bewoner Fort Oranje

  3 reacties

  De gemeente Zundert moet opnieuw om de tafel met een van de bewoners die binnen een paar dagen de probleemcamping Fort Oranje moest verlaten. De bewoner had een kort geding aangespannen, omdat de gemeente eerder had laten weten dat de bewoners een jaar de tijd hadden om een andere woning te vinden.

 • Het gaat goed met de bedrijvigheid in de Nederlandse provincies. De bedrijvigheid neemt toe, het aantal faillissementen daalt gestaag en er worden ruim een kwart minder bedrijven stopgezet. Behalve in Drenthe.

  Groei economie stokt in Drenthe

  Reageer

  Het gaat goed met de bedrijvigheid in de Nederlandse provincies. De bedrijvigheid neemt toe, het aantal faillissementen daalt gestaag en er worden ruim een kwart minder bedrijven stopgezet. Behalve in Drenthe. 

 • Het ziekteverzuim is met 5,3 procent in 2016 het hoogst in de publieke sector. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

  Ziekteverzuim het hoogst in publieke sector

  Reageer

  Het ziekteverzuim is met 5,3 procent in 2016 het hoogst in de publieke sector. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. 

 • Gemeenten mogen een tarieventabel hanteren voor het heffen van bouwleges, ook al kan dat betekenen dat een overschrijding van een tariefklasse met 1 cent tot een forse stijging van de leges leidt. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag 30 juni geoordeeld.

  Gemeenten mogen tarieventabel hanteren voor leges

  Reageer

  Gemeenten mogen een tarieventabel hanteren voor het heffen van bouwleges, ook al kan dat betekenen dat een overschrijding van een tariefklasse met 1 cent tot een forse stijging van de leges leidt. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag 30 juni geoordeeld.

 • De provincie Groningen staat achter de fusie van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Deze gemeenten gaan per 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

  Groningen akkoord met fusiegemeente Het Hogeland

  Reageer

  De provincie Groningen staat achter de fusie van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Deze gemeenten gaan per 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

 • Wachttijden in de jeugdhulp zijn onvermijdelijk. Ook in het nieuwe gedecentraliseerde jeugdstelsel. Dat concludeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in het onderzoek ‘Wacht maar’, naar wachttijden en wachtlijsten in de jeugdhulp.

  Wachttijden jeugdhulp zijn onvermijdelijk

  1 reactie

  Wachttijden in de jeugdhulp zijn onvermijdelijk. Ook in het nieuwe gedecentraliseerde jeugdstelsel. Dat concludeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in het onderzoek ‘Wacht maar’, naar wachttijden en wachtlijsten in de jeugdhulp. 

 • De provincie Noord-Holland staat achter het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit hebben gedeputeerde Staten (GS) laten weten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Provincie steunt fusie Noord-Hollandse gemeenten

  Reageer

  De provincie Noord-Holland staat achter het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit hebben  gedeputeerde Staten (GS) laten weten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Gemeenteraden krijgen meer vrijheid om een wethouder niet te verplichten te verhuizen naar de gemeente waar hij of zij wethouder is. Dat heeft de ministerraad woensdag 24 mei besloten. Nu moeten gemeenteraden jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van dit zogenaamde woonplaatsvereiste, dat is vastgelegd in de Gemeentewet.

  Kabinet: gemeente gaat over woonplaats wethouder

  Reageer

  Gemeenteraden krijgen meer vrijheid om een wethouder niet te verplichten te verhuizen naar de gemeente waar hij of zij wethouder is. Dat heeft de ministerraad woensdag 24 mei besloten. Nu moeten gemeenteraden jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van dit zogenaamde woonplaatsvereiste, dat is vastgelegd in de Gemeentewet.

 • Leidt de wirwar aan samenwerkingsverbanden waarin gemeenten functioneren inderdaad tot veel bestuurlijke drukte, onderling wantrouwen, weinig effectiviteit en een democratisch gat? Dat valt enorm mee, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente.

  Regionale verbanden hollen lokaal bestuur niet uit

  1 reactie

  Leidt de wirwar aan samenwerkingsverbanden waarin gemeenten functioneren inderdaad tot veel bestuurlijke drukte, onderling wantrouwen, weinig effectiviteit en een democratisch gat? Dat valt enorm mee, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente.

 • Het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn

  Raadslid mag niet beledigen in informeel overleg

  5 reacties

  Raadsleden mogen dan tijdens een formele vergadering uitspraken doen zonder bang te hoeven zijn dat ze daarvoor worden vervolgd, maar tijdens informele vergaderingen kunnen ze beter op hun woorden letten.

 • Gemeenten richten zich steeds meer op het verzamelen van allerhande data, om die in te zetten voor verbetering van hun beleid. Beleid op het gebied van veiligheid, overlast, mobiliteit, afval, luchtkwaliteit, groenbehoud en weersomstandigheden. 

  Alles aan de lichtpaal

  Reageer

  Gemeenten richten zich steeds meer op het verzamelen van allerhande data, om die in te zetten voor verbetering van hun beleid. Beleid op het gebied van veiligheid, overlast, mobiliteit, afval, luchtkwaliteit, groenbehoud en weersomstandigheden. 

 • De gemeente Utrecht trekt ruim een half miljoen euro uit voor een fonds waarmee de schulden van enkele tientallen jongvolwassenen tijdelijk worden overgenomen. Het fonds start in september.

  Utrecht neemt schulden jongvolwassenen over

  Reageer

  De gemeente Utrecht trekt ruim een half miljoen euro uit voor een fonds waarmee de schulden van enkele tientallen jongvolwassenen tijdelijk worden overgenomen. Het fonds start in september.

 • Burgemeester Marc Witteman op bezoek bij een gezin in Stichtse Vecht

  Burgemeester Stichtse Vecht ernstig ziek

  2 reacties

  Marc Witteman, de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, heeft in een brief aan alle inwoners laten weten dat hij ongeneeslijk ziek is. Bij hem is longkanker geconstateerd.

 • De gemeenten Leiden zou een stimuleringsfonds moeten oprichten met als doel het versterken van de Leidse media en vooral van de kritische functie van de journalistiek. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden, die dit onderzoek deden in opdracht van de gemeente Leiden.

  Leiden onderzoekt gemeentelijk fonds lokale journalistiek

  1 reactie

  De gemeenten Leiden zou een stimuleringsfonds moeten oprichten met als doel het versterken van de Leidse media en vooral van de kritische functie van de journalistiek. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden, die dit onderzoek deden in opdracht van de gemeente Leiden. 

 • Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen.

  Actie tegen kindermishandeling

  1 reactie

  Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen. In de meldcode staat beschreven waaraan ambtenaren signalen kunnen herkennen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en wat ze dan kunnen en moeten doen. 

 • Omvangrijke veehouderijen hebben gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veerijke gebieden ontstaat verkeersdruk, stankoverlast en er kan sprake zijn van negatieve gezondheidseffecten. Provincies hebben met de huidige wetgeving onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen als de leefbaarheid onder druk komt te staan door de omvang van de veehouderijen. Met de nieuwe wet in de hand kunnen de provincies wel regels stellen aan het aantal dieren dat op een veehouderij wordt gehouden.

  Grenzen aan veestapel

  3 reacties

  Provincies krijgen meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. Althans, als het nieuwe wetsvoorstel ‘Interimwet veedichte gebieden’ er door komt. Sinds dinsdag 11 april is de internetconsultatie van dit voorstel van start gegaan. 

 • Bijna een kwart van de mantelzorgers voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder ruim 1400 mantelzorgers.

  Kwart mantelzorgers ondervindt tegenwerking gemeente

  Reageer

  Bijna een kwart van de mantelzorgers voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder ruim 1400 mantelzorgers. 

 • Moerdijk kan beter worden opgeheven. Zo luidde in 2013 het advies van de commissie Nijpels over de toekomst van het dorp aan het Hollands Diep. Het dorp wist zich echter uit het dal te worstelen en de inwoners zien weer toekomst, zo blijkt uit de documentaire ‘Van paniek tot perspectief’

  Moerdijk van paniek tot perspectief

  1 reactie

  Moerdijk kan beter worden opgeheven. Zo luidde in 2013 het advies van de commissie Nijpels over de toekomst van het dorp aan het Hollands Diep. Het dorp wist zich echter uit het dal te worstelen en de inwoners zien weer toekomst, zo blijkt uit de documentaire ‘Van paniek tot perspectief’

 • Gemeenten zijn bezig met het maken van een inhaalslag met het beschikbaar stellen van openbare laadpalen. Of ze daarmee gelijke tred weten te houden met de onverminderde toename van de vraag naar oplaadmogelijkheden blijft een vraag. Met name de G30 gemeenten laten het afweten.

  Gemeenten maken inhaalslag elektrisch rijden

  4 reacties

  Gemeenten zijn bezig met het maken van een inhaalslag met het beschikbaar stellen van openbare laadpalen. Of ze daarmee gelijke tred weten te houden met de onverminderde toename van de vraag naar oplaadmogelijkheden blijft een vraag. Met name een aantal van de G30 gemeenten laat het afweten.

 • De overheid mag meer eisen stellen aan onderzoek dat zich richt op het oplossen van maatschappelijke problemen. Wetenschappers zijn nu te veel bezig met algemene kennisontwikkeling in plaats van het oplossen van concrete vraagstukken stelt en Centraal Planbureau (CPB).

  Overheid mag meer eisen stellen aan onderzoek

  Reageer

  De overheid mag meer eisen stellen aan onderzoek dat zich richt op het oplossen van maatschappelijke problemen. Wetenschappers zijn nu te veel bezig met algemene kennisontwikkeling in plaats van het oplossen van concrete vraagstukken stelt en Centraal Planbureau (CPB).

 • Veel bedrijven werken nog met verouderde software, ook wel Legacy software genoemd. Dat is goedkoop, want de software is in de meeste gevallen al afgeschreven. De software heet niet voor niets Legacy oftewel nalatenschap. Het is vaak een erfenis van vroeger organisatieveranderingen.

  Digitale voorjaarsschoonmaak

  10 reacties

  Het is voorjaar. Tijd om eens stevig de bezem te halen door rondslingerende bits en bytes, de coderegels en digitale innovaties op te poetsen. Want dat is hard nodig.

 • Twee jaar duurt het gemiddeld voordat iemand met problematische schulden om hulp vraagt. En dan nog is de weg naar ondersteuning vaak moeilijk te vinden en zakken mensen onnodig verder weg in het financieel moeras. Daarom start de gemeente Den Haag een pilot met Incassovrije Wijken.

  Den Haag start pilot met Incassovrije Wijken

  Reageer

  Twee jaar duurt het gemiddeld voordat iemand met problematische schulden om hulp vraagt. En dan nog is de weg naar ondersteuning vaak moeilijk te vinden en zakken mensen onnodig verder weg in het financieel moeras. Daarom start de gemeente Den Haag een pilot met Incassovrije Wijken.

 • Gezinnen in gemeenten die gedifferentieerde tarieven hanteren (diftar) voor de hoeveelheid afval die inwoners aanbieden, zijn wel degelijk goedkoper uit dan gezinnen in gemeenten die dit niet doen. Het consumentenprogramma Kassa concludeerde zaterdag het tegenovergestelde. Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) klopt dit niet.

  'Gezinnen in gemeenten met diftar wel goedkoper uit’

  11 reacties

  Gezinnen in gemeenten die gedifferentieerde tarieven hanteren (diftar) voor de hoeveelheid afval die inwoners aanbieden, zijn wel degelijk goedkoper uit dan gezinnen in gemeenten die dit niet doen. Het consumentenprogramma Kassa concludeerde zaterdag het tegenovergestelde. Volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) klopt dit niet.

 • In naam blijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) hetzelfde. Maar de nieuwe Rob krijgt er wel een stevige taak bij. De adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wordt overgedragen aan de Rob.

  Rob en Rfv samen in nieuwe adviesraad

  Reageer

  In naam blijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) hetzelfde. Maar de nieuwe Rob krijgt er wel een stevige taak bij. De adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wordt overgedragen aan de Rob.

 • In geen decennia duurde het tellen van de stemmen na de verkiezingen zo lang. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is er klaar mee. ‘Het gehele verkiezingsproces is in de huidige omstandigheden niet meer normaal uitvoerbaar’.

  'Verkiezingsproces niet meer normaal uitvoerbaar'

  16 reacties

  In geen decennia duurde het tellen van de stemmen na de verkiezingen zo lang. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is er klaar mee. ‘Het gehele verkiezingsproces is in de huidige omstandigheden niet meer normaal uitvoerbaar’. 

 • Welke wetten kan het demissionaire kabinet gewoon in behandeling nemen en welke zouden controversieel moeten worden verklaard en pas behandeld kunnen worden door een nieuw kabinet? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken deze week een overzicht gestuurd van zijn wensen op dit gebied.

  VNG: omgevingswet en energietransitie niet controversieel

  3 reacties

  Welke wetten kan het demissionaire kabinet gewoon in behandeling nemen en welke zouden controversieel moeten worden verklaard en pas behandeld kunnen worden door een nieuw kabinet? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken deze week een overzicht gestuurd van haar wensen op dit gebied.

 • De provincie Zuid-Holland is van plan de vergunning van 42 van de 80 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Deze tankstations staan op provinciale grond. De Provincie vindt de huidige precariovergoeding die de tankstations betalen te laag en wil overstappen op een marktconforme vergoeding.

  Zuid-Holland wil vergunning provinciale tankstations intrekken

  Reageer

  De provincie Zuid-Holland is van plan de vergunning van 42 van de 80 tankstations langs provinciale wegen in te trekken. Deze tankstations staan op provinciale grond. De Provincie vindt de huidige precariovergoeding die de tankstations betalen te laag en wil overstappen op een marktconforme vergoeding.

 • In navolging van de Algemene Rekenkamer pleit nu ook een brede maatschappelijke alliantie ervoor om gemeenten de regierol te geven bij het inburgeringsbeleid. De organisaties uit onderwijs, vluchtelingenhulp en gemeenten luiden de noodklok vanwege de tegenvallende resultaten bij inburgering

  Maatschappelijke alliantie: inburgering terug naar gemeenten

  2 reacties

  In navolging van de Algemene Rekenkamer pleit nu ook een brede maatschappelijke alliantie ervoor om gemeenten de regierol te geven bij het inburgeringsbeleid. De organisaties uit onderwijs, vluchtelingenhulp en gemeenten luiden de noodklok vanwege de tegenvallende resultaten bij inburgering

 • Dat is de strekking van een brief die drie Statenleden van de Provincie Zeeland, Leen Harpe van GroenLinks, Tom van Aalfs van D66 en PvdA-er Frits de Kaart, naar alle nieuwe leden van de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief beschrijven zij hoe de waterschapen zich langzaam van een beheersorgaan hebben ontwikkeld tot bestuursorgaan, terwijl dat nooit de bedoeling was.

  Verlossing van het waterschap

  42 reacties

  Waterschappen zijn archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en zeer weinig populariteit onder de bevolking. Afschaffen dus. 

 • Warmtenetten zouden een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. De Rijksoverheid laat vooralsnog het initiatief over aan gemeenten en provincies. Maar die zien op tegen de financiële risico’s. Daardoor wordt er weinig vooruitgang geboekt.

  Gemeenten bang voor financiële risico’s warmtenetten

  Reageer

  Warmtenetten zouden een grote rol kunnen spelen in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. De Rijksoverheid laat vooralsnog het initiatief over aan gemeenten en provincies. Maar die zien op tegen de financiële risico’s. Daardoor wordt er weinig vooruitgang geboekt.

 • In navolging van de Turkse gemeente Gaziantep, die eerder deze week bekendmaakte de stedenband met Nijmegen op te willen zeggen, heeft nu ook de Turkse stad Denizli een eind gemaakt aan de stedenband met Almelo. Dit naar aanleiding van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.

  Denizli zegt stedenband met Almelo op

  9 reacties

  In navolging van de Turkse gemeente Gaziantep, die eerder deze week bekendmaakte de stedenband met Nijmegen op te willen zeggen, heeft nu ook de Turkse stad Denizli een eind gemaakt aan een stedenband met een Nederlandse stad. Ditmaal is het Almelo die uit het vriendenboekje wordt geschrapt. Dit naar aanleiding van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.

 • Kringloopwinkel 2Switch

  Gesubsidieerd werk is geen onrechtmatige staatssteun

  4 reacties

  Wanneer iemand een gesubsidieerde baan aangeboden krijgt om werkervaring op te doen, kan hij deze niet weigeren met als argument dat gesubsidieerd werk neerkomt op onrechtmatige staatssteun. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep eind februari geoordeeld.

 • In de rubriek Over de grens beschrijven we bijzondere ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van ambtenaren en bestuur.

  Een beetje corrupt niet zo heel erg in Roemenië

  2 reacties

  Dat Roemeense ambtenaren van de regering straffeloos tot bijna 45.000 euro aan giften zouden mogen aannemen, ging de aan corruptie gewende bevolking te ver. Voor de Nederlandse ambtenaar ligt die grens bij 50 euro.

 • Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat een nieuwe publieke organisatie in het leven roepen, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget op zich gaat nemen. De organisatie moet worden aangestuurd door de gemeenten en de zorgkantoren.

  Van Rijn start nieuwe uitvoeringsorganisatie pgb

  4 reacties

  Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat een nieuwe publieke organisatie in het leven roepen, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget op zich gaat nemen. De organisatie moet worden aangestuurd door de gemeenten en de zorgkantoren. 

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het ronduit zorgelijk dat veel politieke partijen hun plannen willen financieren met een korting van tussen de 600 en 700 miljoen euro op het Gemeentefonds. ‘De opschalingskorting moet van tafel’, meent zowel de VNG als de G32. Ze reageren hiermee op de de analyse van de verkiezingsprogramma’s van elf partijen, die het Centraal Planbureau (CPB) donderdag publiceerde.

  Van Zanen: ‘Wel het zuur, niet het zoet’

  16 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het ronduit zorgelijk dat veel politieke partijen hun plannen willen financieren met een korting van tussen de 600 en 700 miljoen euro op het Gemeentefonds. ‘De opschalingskorting moet van tafel’, meent zowel de VNG als de G32. Ze reageren hiermee op de de analyse van de verkiezingsprogramma’s van elf partijen, die het Centraal Planbureau (CPB) donderdag publiceerde.

 • Na Nieuwegein stopt ook de gemeente Roosendaal met een proef waarbij Roosendaalse winkeliers een glaasje alcohol mogen schenken aan hun klanten.

  Ook Roosendaal stopt met alcohol in winkel

  Reageer

  Na Nieuwegein, Oss en Leidschendam-Voorburg stopt ook de gemeente Roosendaal met een proef waarbij Roosendaalse winkeliers een glaasje alcohol mogen schenken aan hun klanten. 

 • Burgemeesters en wethouders zijn vaak beter in staat de inwoners van hun gemeente te bereiken dan raadsleden. Toch zijn er tal van mogelijkheden voor raadsleden om hun standpunten voor het voetlicht te brengen. In de Handreiking Lokale Media en Informatievoorziening geeft minister Plasterk aan hoe.

  Raadsleden kunnen actiever bewoners informeren

  3 reacties

  Burgemeesters en wethouders zijn vaak beter in staat de inwoners van hun gemeente te bereiken dan raadsleden. Toch zijn er tal van mogelijkheden voor raadsleden om hun standpunten voor het voetlicht te brengen. In de Handreiking Lokale Media en Informatievoorziening geeft minister Plasterk aan hoe.

 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in samenwerking met de VNG, het IPO en de UvW een handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van kandidaten voor raad en college te verbeteren.

  Makkelijker integriteit toetsen

  Reageer

  Wat zijn uw nevenfuncties, heeft u familie die momenteel werkzaam is bij een gemeente, provincie of waterschap of bij een bedrijf dat zakelijke belangen daarmee heeft? Bent u betrokken geweest bij een geschil tussen een of meer van deze partijen?

 • Het stadhuis van IJsselstein

  College IJsselstein valt over samenwerking Montfoort

  1 reactie

  Het gemeentebestuur van de Utrechtse gemeente IJsselstein is gevallen. De samenwerking met de buurgemeente Montfoort kostte het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro meer dan was afgesproken.

 • De Nederlandse gemeenten zijn positief over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat stelt de Patiëntenfederatie Nederland.

  ‘Gemeenten te positief over Wmo’

  10 reacties

  De Nederlandse gemeenten zijn positief over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat stelt de Patiëntenfederatie Nederland. 

 • Lang niet iedere gemeente publiceert de locaties en informatie over de toegankelijkheid van stembureaus. En gemeenten die de informatie wel beschikbaar hebben, publiceren die vaak op verschillende manieren. Dit belemmert de opkomst van grote groepen kiezers, met name jongeren, waarvan de opkomst al laag is, stelt de Open State Foundation.

  Gemeenten geven weinig informatie over stembureaus vrij

  1 reactie

  Lang niet iedere gemeente publiceert de locaties en informatie over de toegankelijkheid van stembureaus. En gemeenten die de informatie wel beschikbaar hebben, publiceren die vaak op verschillende manieren. Dit belemmert de opkomst van grote groepen kiezers, met name jongeren, waarvan de opkomst al laag is, stelt de Open State Foundation.

 • Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant scharen zich achter een advies om de gemeente Haaren per 1 januari 2020 op te delen over vijf verschillende gemeenten.

  Gemeente Haaren verdelen over vijf gemeenten

  6 reacties

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant scharen zich achter een advies om de gemeente Haaren per 1 januari 2020 op te delen over vijf verschillende gemeenten.

 • Overheidswebsites zullen toch worden verplicht om een beveiligde internetverbinding, volgens de zogenoemde https-standaard, te gebruiken. Dat heeft minister Plasterk aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder zei de minister nog dat dit alleen noodzakelijk was als een website persoonlijke gegevens of gevoelige data verwerkte.

  Toch verplichte beveiliging overheidswebsites

  4 reacties

  Overheidswebsites zullen toch worden verplicht om een beveiligde internetverbinding, volgens de zogenoemde https-standaard, te gebruiken. Dat heeft minister Plasterk aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder zei de minister nog dat dit alleen noodzakelijk was als een website persoonlijke gegevens of gevoelige data verwerkte.

 • De Wet openbare manifestaties (Wom) voldoet nog altijd goed. Wel moet de wet meer duidelijkheid geven over de wettelijke bevoegdheid om een betoging te verbieden en te beëindigen. Dat stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

  Kabinet gaat wet op demonstraties verduidelijken

  Reageer

  De Wet openbare manifestaties (Wom) voldoet nog altijd goed. Wel moet de wet meer duidelijkheid geven over de wettelijke bevoegdheid om een betoging te verbieden en te beëindigen. Dat stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Burgemeester Henk Jan Meijer heeft ten onrechte een huisverbod opgelegd aan een inwoner uit Zwolle. Dit heeft de Raad van State woensdag geoordeeld.

  Burgemeester teruggefloten om huisverbod

  4 reacties

  Burgemeester Henk Jan Meijer heeft ten onrechte een huisverbod opgelegd aan een inwoner uit Zwolle. Dit heeft de Raad van State woensdag geoordeeld.

 • De VVD neemt geen genoegen met de antwoorden van minister Plasterk op vragen over de stiekeme vernieuwing van de softwarecode van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit heeft Tweede-Kamerlid Ingrid De Caluwé van de VVD laten weten aan vakblad Computable.

  VVD neemt geen genoegen met BRP uitleg minister

  6 reacties

  De VVD neemt geen genoegen met de antwoorden van minister Plasterk op vragen over de stiekeme vernieuwing van de softwarecode van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit heeft Tweede-Kamerlid Ingrid De Caluwé van de VVD laten weten aan vakblad Computable.

 • Is de pers dood? Je zou het bijna denken als je afgaat op de titel 'Testament van de Nederlandse pers'. De door auteur Klaas Salverda bedachte titel blijkt te slaan op de papieren krant. In ruim 600 pagina’s laat hij zien waar de dagbladjournalistiek de lezer de laatste veertig jaar op attent maakte. 

  Testament van de pers

  Reageer

  Is de pers dood? Je zou het bijna denken als je afgaat op de titel 'Testament van de Nederlandse pers'. De door auteur Klaas Salverda bedachte titel blijkt te slaan op de papieren krant. In ruim 600 pagina’s laat hij zien waar de dagbladjournalistiek de lezer de laatste veertig jaar op attent maakte. 

 • Wie wordt de beste lokale bestuurder? Tot 19 januari kunnen Binnenlands Bestuur-lezers stemmen op één van de tien genomineerden: twee burgemeesters, zes wethouders, een hoogheemraad en een commissaris van de koning. 

  Verkiezing Beste Lokale Bestuurder 2016

  Reageer

  Wie wordt de beste lokale bestuurder? Tot 19 januari kunnen Binnenlands Bestuur-lezers stemmen op één van de tien genomineerden: twee burgemeesters, zes wethouders, een hoogheemraad en een commissaris van de koning. 

 • Overheidswebsites zijn niet automatisch onveilig wanneer er een https-verbinding ontbreekt. Alleen wanneer websiteonderdelen waar gevoelige persoonlijke of financiële gegevens op staan niet zijn versleuteld, is dat onwenselijk, meent minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Plasterk: Onveiligheid overheidswebsites valt mee

  1 reactie

  Overheidswebsites zijn niet automatisch onveilig wanneer er een https-verbinding ontbreekt. Alleen wanneer websiteonderdelen waar gevoelige persoonlijke of financiële gegevens op staan niet zijn versleuteld, is dat onwenselijk, meent minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Jeugdigen en ouders die een beroep doen op de jeugdhulp, lopen nog steeds tegen verschillende obstakels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking zijn de meest gehoorde klachten, zo blijkt uit de jaarrapportage Monitor Transitie Jeugd.

  Drempels in jeugdhulp nog niet geslecht

  1 reactie

  Jeugdigen en ouders die een beroep doen op de jeugdhulp, lopen nog steeds tegen verschillende obstakels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking zijn de meest gehoorde klachten, zo blijkt uit de jaarrapportage Monitor Transitie Jeugd.

 • Het Amsterdams college heeft veel voornemens geformuleerd over hoe om te gaan met de drukte in de stad, maar tot nog toe komt daar weinig van terecht. De doelen zijn niet concreet, het beleid wijkt af van de geformuleerde visie, de verwachte effecten zijn niet helder. Dit concludeert de Rekenkamer Amsterdam in haar rapport ‘Drukte en leefbaarheid in de stad’.

  Rekenkamer Amsterdam: stad nog niet in balans

  1 reactie

  Het Amsterdams college heeft veel voornemens geformuleerd over hoe om te gaan met de drukte in de stad, maar tot nog toe komt daar weinig van terecht. De doelen zijn niet concreet, het beleid wijkt af van de geformuleerde visie, de  verwachte effecten zijn niet helder. Dit concludeert de Rekenkamer Amsterdam in haar rapport ‘Drukte en leefbaarheid in de stad’.

 • Bent u afgelopen week niet benaderd met frauduleuze voorstellen door corrupte bestuurders? Heeft u geen steekpenningen toegestoken gekregen of werd u geen enkel reisje aangeboden naar luxe vakantieoorden? Dat kwam dan waarschijnlijk omdat de eerste week van december De week van de Integriteit was. In die week vragen publieke en private partijen extra aandacht voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties. 

  De hele week integer

  Reageer

  Bent u afgelopen week niet benaderd met frauduleuze voorstellen door corrupte bestuurders? Heeft u geen steekpenningen toegestoken gekregen of werd u geen enkel reisje aangeboden naar luxe vakantieoorden? Dat kwam dan waarschijnlijk omdat de eerste week van december De week van de Integriteit was. In die week vragen publieke en private partijen extra aandacht voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties. 

 • Om gemeentebesturen te ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft de Taskforce kindermishandeling een handreiking ontwikkeld. In de handreiking vinden gemeentebestuurders antwoord op vele vragen die zij kunnen hebben over hun regierol.

  Tegengaan misbruik prioriteit

  1 reactie

  De aanpak van kindermishandeling zou topprioriteit moeten zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Dat vindt de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

 • De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer zijn unaniem akkoord met het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van beide gemeenten. De gemeente Haarlem heeft het nakijken.

  Gemeenteraden achter fusie Noord-Hollandse gemeenten

  1 reactie

  De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer zijn unaniem akkoord met het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van beide gemeenten. De gemeente Haarlem heeft het nakijken.

 • Afgelopen 1,5 jaar hebben de Drechtsteden, Cromstrijen, Gorinchem en Schiedam samen met ketenpartners de risico’s op fouten en fraude in kaart gebracht.

  Drechtsteden pakken fraude met zorggeld aan

  1 reactie

  Overdeclareren, reistijden opvoeren als zorgtijden, overindiceren, upcoding, dubbeldeclareren. Het zijn verschillende manieren waarop misbruik gemaakt wordt van geld dat bedoeld is voor zorg en ondersteuning, maar daar niet altijd terechtkomt. Afgelopen 1,5 jaar hebben de Drechtsteden, Cromstrijen, Gorinchem en Schiedam samen met ketenpartners de risico’s op fouten en fraude in kaart gebracht.

 • Ook de Eerste Kamer heeft dinsdag 13 december in meerderheid ingestemd met het voorstel van minister Blok van Wonen en Rijksdienst om statushouders niet langer automatisch voorrang te geven bij de toewijzing van huurwoningen.

  Geen voorrang meer voor vluchtelingen bij huurwoningen

  3 reacties

  Ook de Eerste Kamer heeft dinsdag 13 december in meerderheid ingestemd met het voorstel van minister Blok van Wonen en Rijksdienst om statushouders niet langer automatisch voorrang te geven bij de toewijzing van huurwoningen.

 • Ongehuwd samenwonenden, waarvan de een voor de ander zorgt, mogen niet zonder meer als stel worden beschouwd. De uitkering van de een mag dan ook niet zonder meer worden geschrapt als de ander voldoende inkomsten heeft. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep op dinsdag 6 december bepaald.

  Raad verbiedt korten bijstand vanwege zorgrelatie

  6 reacties

  Ongehuwd samenwonenden, waarvan de een voor de ander zorgt, mogen niet zonder meer als stel worden beschouwd. De uitkering van de een mag dan ook niet zonder meer worden geschrapt als de ander voldoende inkomsten heeft. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep op dinsdag 6 december bepaald. 

 • Een van de doelstellingen van de decentralisaties was het vereenvoudigen van de toegang tot voorzieningen en terugdringen van de bureaucratie. Maar een jaar na de invoering van de decentralisaties zijn mensen nog even veel tijd kwijt met hun aanvraag als voor de decentralisaties.

  Decentralisaties hebben bureaucratie niet verminderd

  4 reacties

  Een van de doelstellingen van de decentralisaties was het vereenvoudigen van de toegang tot voorzieningen en terugdringen van de bureaucratie. Maar een jaar na de invoering van de decentralisaties zijn mensen nog even veel tijd kwijt met hun aanvraag als voor de decentralisaties.

 • Kennen voor u als raadslid termen als solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandscapaciteit geen geheimen? Zijn afkortingen als BIE, BBV en EMU voor u gesneden koek? En weet u daarbij alles van programmaplannen en programma overstijgende paragrafen?

  Wegwijs in risico's en weerstand

  Reageer

  Kennen voor u als raadslid termen als solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandscapaciteit geen geheimen? Zijn afkortingen als BIE, BBV en EMU voor u gesneden koek? En weet u daarbij alles van programmaplannen en programma overstijgende paragrafen?

 • De gemeente Vijfheerenlanden komt in de provincie Utrecht te liggen. De nieuwe gemeente ontstaat door een fusie per 1 januari 2019 van de huidige gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam.

  Gemeente Vijfheerenlanden gaat naar Utrecht

  3 reacties

  De gemeente Vijfheerenlanden komt in de provincie Utrecht te liggen. De nieuwe gemeente ontstaat door een fusie per 1 januari 2019 van de huidige gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam. Dat blijkt uit het herindelingsbesluit dat Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht dinsdag nam. Momenteel liggen de gemeenten Leerdam en Zederik nog in Zuid-Holland en Vianen in Utrecht. 

 • De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een gewijzigde Participatiewet. De belangrijkste verandering is dat gemeenten vanaf 1 januari de wettelijke verplichting hebben om beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

  Tweede Kamer akkoord met verplichting beschut werk

  1 reactie

  De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een gewijzigde Participatiewet. De belangrijkste verandering is dat gemeenten vanaf 1 januari de wettelijke verplichting hebben om beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

 • Wanneer in de grensregio’s obstakels worden weggenomen om aan de andere kant van de grens te werken, zou dit tussen dit tienduizenden banen kunnen opleveren. Dit concluderen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld in het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB).

  Tienduizenden banen door minder obstakels in grensregio

  3 reacties

  Wanneer in de grensregio’s obstakels worden weggenomen om aan de andere kant van de grens te werken, zou dit tussen dit tienduizenden banen kunnen opleveren. Dit concluderen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld in het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB).

 • Beeldvorming lijkt een steeds belangrijker factor te worden in de bepaling van beleid. ‘In deze tijd is het voor de ambtenaar een flinke uitdaging om weerstand te bieden aan de gedachte dat je je werk goed hebt gedaan als dat maar goed overkomt,’ meent directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest.

  ‘Niet beeldvorming, maar bewijs moet beleid bepalen’

  5 reacties

  Beeldvorming lijkt een steeds belangrijker factor te worden in de bepaling van beleid. ‘In deze tijd is het voor de ambtenaar een flinke uitdaging om weerstand te bieden aan de gedachte dat je je werk goed hebt gedaan als dat maar goed overkomt,’ meent directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest. 

 • Arre Zuurmond (midden) tussen de andere twee kandidaten Piet Sennema en Monique Vogelzang

  Arre Zuurmond Overheidsmanager van het Jaar 2016

  1 reactie

  De gemeentelijk ombudsman van Amsterdam en omstreken Arre Zuurmond is uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting Overheidsmanagement in de Ridderzaal in Den Haag, werd tevens de Beste Overheidsorganisatie 2015 bekendgemaakt: de Veiligheidsregio . Rotterdam-Rijnmond.

 • Den Haag heeft een voorkeur voor een vrouwelijke burgemeester. In de profielschets die de gemeente heeft opgesteld voor een nieuwe burgemeester wordt het woord ‘hij’ dan ook vervangen door ‘zij’. Een voorstel daartoe van de PvdA in de Haagse gemeenteraad kreeg brede steun.

  Den Haag wil vrouwelijke burgemeester

  3 reacties

  Den Haag heeft een voorkeur voor een vrouwelijke burgemeester. In de profielschets die de gemeente heeft opgesteld voor een nieuwe burgemeester wordt het woord ‘hij’ dan ook vervangen door ‘zij’. Een voorstel daartoe van de PvdA in de Haagse gemeenteraad kreeg brede steun. 

 • Gemeenten moeten aanvragen voor een bijstandsuitkering direct in behandeling nemen. Er zijn echter gemeenten die een aanvrager eerst verplichten meerdere weken te solliciteren voordat zij een aanvraag mogen doen. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vindt dit niet behoorlijk.

  ‘Wachttijd voor bijstand onbehoorlijk’

  3 reacties

  Gemeenten moeten aanvragen voor een bijstandsuitkering direct in behandeling nemen. Er zijn echter gemeenten die een aanvrager eerst verplichten meerdere weken te solliciteren voordat zij een aanvraag mogen doen. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vindt dit niet behoorlijk.

 • Het Veerplein in Vlaardingen

  Gemeente moet duidelijk zijn bij schaarse vergunningen

  Reageer

  Een gemeente die een vergunning afgeeft voor iets dat schaars is, moet duidelijk maken hoe de procedure verloopt en potentiële gegadigden moeten gelijke kansen krijgen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

 • 76 gemeenten en drie provincies hebben op de klimaattop in Rotterdam een manifest ondertekend waarin zij beloven zich er voor in te zetten voor een aardgasvrije gebouwde omgeving.

  Gemeenten en provincies willen af van aardgas

  9 reacties

  76 gemeenten en drie provincies hebben op de klimaattop in Rotterdam een manifest ondertekend waarin zij beloven zich er voor in te zetten voor een aardgasvrije gebouwde omgeving.

 • Brabantse steden beginnen per direct met de digitalisering van 100.000 woningen. Hiermee ontwikkelen ze samen met Rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijven een platform waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen.

  City Deal brengt woonomgeving digitaal in kaart

  1 reactie

  Brabantse steden beginnen per direct met de digitalisering van 100.000 woningen. Hiermee  ontwikkelen ze samen met Rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijven een platform waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen.

 • De gemeente Nieuwegein mag een week geleden dan gestopt zijn met ‘blurring’, Zwolle denkt daar niet over. De Overijsselse hoofdstad gaat door met de VNG-pilot om mixfuncties in de detailhandel toe te staan.

  Zwolle gaat door met ‘blurring’

  2 reacties

  De gemeente Nieuwegein mag een week geleden dan gestopt zijn met ‘blurring’, Zwolle denkt daar niet over. De Overijsselse hoofdstad gaat door met de VNG-pilot om mixfuncties in de detailhandel toe te staan. 

 • De rechtbank in Amsterdam heeft de gemeente Laren vrijgesproken van traag optreden rondom de vondst van asbest in een plaatselijke basisschool. Het Openbaar Ministerie (OM) had de gemeente daarvoor strafrechtelijk vervolgd.

  Gemeente niet te traag bij opsporen asbest in school

  1 reactie

  De rechtbank in Amsterdam heeft de gemeente Laren vrijgesproken van traag optreden rondom de vondst van asbest in een plaatselijke basisschool. Het Openbaar Ministerie (OM) had de gemeente daarvoor strafrechtelijk vervolgd.

 • Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisatie zou afschaffing ervan nauwelijks nadelen hebben, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Verschillende deskundigen verklaarden de afschaffing van de ambtenarenstatus al dood. Niemand leek er nog veel urgentie in te zien.

  Discussie over status duurt maar

  6 reacties

  Een jaar lang heeft het stilgelegen. Maar dinsdag 27 september werd de behandeling van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) eindelijk hervat. Het wetsvoorstel is inmiddels zes jaar geleden ingediend door de Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) en beoogt het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met werknemers in de private sector. 

 • De provincies willen dat het kabinet de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen uitstelt. Nu de plannen voor één centrale Regionale Publieke Omroep (RPO) zijn uitgesteld, moet de daaraan gekoppelde bezuiniging ook op de lange baan, vinden de provincies.

  Provincies willen uitstel bezuiniging regionale omroepen

  1 reactie

  De provincies willen dat het kabinet de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen uitstelt. Nu de plannen voor één centrale Regionale Publieke Omroep (RPO) zijn uitgesteld, moet de daaraan gekoppelde bezuiniging ook op de lange baan, vinden de provincies.

 • De raadszaal van de gemeente Westland

  Onderzoek naar geschorste griffier Westland

  Reageer

  De gemeente Westland heeft opdracht gegeven tot een nader onderzoek naar de raadsgriffier van de gemeente, die op 8 september is geschorst wegens een reeks misdragingen die hem worden verweten.

 • De oppositiepartijen in de Zaanse gemeenteraad gaan donderdagavond een motie van wantrouwen indienen tegen burgemeester Geke Faber. De oppositie meent dat zij ernstig heeft gefaald in de aanpak van de ‘treitervloggers’, zo meldt RTV-NH.

  Motie van wantrouwen tegen burgemeester Zaanstad

  6 reacties

  De oppositiepartijen in de Zaanse gemeenteraad gaan donderdagavond een motie van wantrouwen indienen tegen burgemeester Geke Faber. De oppositie meent dat zij ernstig heeft gefaald in de aanpak van de ‘treitervloggers’, zo meldt RTV-NH.

 • Het stadhuis van Almelo

  Wethouder in Almelo via bijzondere procedure

  2 reacties

  Elf kandidaten hebben zich gemeld voor de vacature van wethouder in Almelo. De benoemingsprocedure verloopt echter op een bijzondere manier. Niet de partij waaruit de aftredende wethouder afkomstig is zorgt voor een opvolger, maar de voltallige gemeenteraad beslist hierover. 

 • Je komt als gemeente onder vuur te liggen nadat een groot landelijk dagblad een van je ambtenaren van grootschalige corruptie beschuldigt. Hoe handel je dan? En wanneer schakel je de Rijksrecherche in? Voor die vragen zag de Bunnikse burgemeester Hans Martijn Ostendorp zich gesteld.

  Rijksrecherche over de vloer

  4 reacties

  Je komt als gemeente onder vuur te liggen nadat een groot landelijk dagblad een van je ambtenaren van grootschalige corruptie beschuldigt. Hoe handel je dan? En wanneer schakel je de Rijksrecherche in? Voor die vragen zag de Bunnikse burgemeester Hans Martijn Ostendorp zich gesteld. 

 • Discussies over integriteit en beroeps­ethiek mogen in de dagelijkse praktijk van de publieke sector een steeds belangrijker positie innemen, bij de opleidingen bestuurskunde is dit zeker niet het geval, zo constateert het Bureau Integriteits­bevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP.

  Student mist morele vorming

  Reageer

  Discussies over integriteit en beroeps­ethiek mogen in de dagelijkse praktijk van de publieke sector een steeds belangrijker positie innemen, bij de opleidingen bestuurskunde is dit zeker niet het geval, zo constateert het Bureau Integriteits­bevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP. 

 • Ambtenaren die in internationale verbanden en netwerken samenwerken, nemen besluiten die vaak diep ingrijpen in het alledaagse leven van burgers. Toch doen ze dat grotendeels buiten het zicht van nationale parlementen. Politici zouden meer grip moeten krijgen op de internationale ambtenaren, stelt hoogleraar International Governance Kutsal Yesilkagit in de oratie die hij op 26 augustus uitspreekt.

  Wie controleert de internationale ambtenaar?

  7 reacties

  Ambtenaren die in internationale verbanden en netwerken samenwerken, nemen besluiten die vaak diep ingrijpen in het alledaagse leven van burgers. Toch doen ze dat grotendeels buiten het zicht van nationale parlementen. Politici zouden meer grip moeten krijgen op de internationale ambtenaren, stelt hoogleraar International Governance Kutsal Yesilkagit in de oratie die hij op 26 augustus uitspreekt. 

 • Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder erkent dat hij fout zat met het uitvaardigen van een noodverordening tijdens een informatie-avond op 28 januari over de komst van een asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Dit meldt journalistenwebsite Villamedia.

  Burgemeester Noordoostpolder erkent fout

  1 reactie

  Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder erkent dat hij fout zat met het uitvaardigen van een noodverordening tijdens een informatie-avond op 28 januari over de komst van een asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Dit meldt journalistenwebsite Villamedia.

 • De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen onderzoek doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Met die uitspraak draait de Raad van State een eerder verbod daarop door de rechtbank Amsterdam terug.

  Onderzoek maatregelen tegen meeuwenoverlast toegestaan

  Reageer

  De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen onderzoek doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Met die uitspraak draait de Raad van State een eerder verbod daarop door de rechtbank Amsterdam terug.

 • De minister van defensie hoeft geen bomen te planten in Onderbanken. In 2006 werden onder verantwoordelijkheid van het ministerie in het Schinveldse bos bomen gekapt om vluchten van Awacs-radarvliegtuigen mogelijk te maken. De kapvergunning bleek echter niet in orde.

  Minister hoeft geen bomen te planten in Onderbanken

  2 reacties

  De minister van defensie hoeft geen bomen te planten in Onderbanken. In 2006 werden onder verantwoordelijkheid van het ministerie in het Schinveldse bos bomen gekapt om vluchten van Awacs-radarvliegtuigen mogelijk te maken. De kapvergunning bleek echter niet in orde.

 • Gemeenten moeten mensen die in de schulden verkeren kosteloos schuldhulpverlening aanbieden. De meeste gemeenten doen dat ook, maar niet volgens de regels. Daardoor komen mensen vaak in nog grotere problemen.

  4 op 5 gemeenten bieden schuldhulp niet volgens de regels

  2 reacties

  Gemeenten moeten mensen die in de schulden verkeren kosteloos schuldhulpverlening aanbieden. De meeste gemeenten doen dat ook, maar niet volgens de regels. Daardoor komen mensen vaak in nog grotere problemen.

 • 8,7 procent van de gemeenten zien intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als een uitholling. Volgens bijna een kwart van de gemeente dragen samenwerkingsverbanden niet bij aan het behalen van lokale doelen.

  Bijna 1 op tien raden zien samenwerking als uitholling

  2 reacties

  8,7 procent van de gemeenten zien intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als een uitholling. Volgens bijna een kwart van de gemeente dragen samenwerkingsverbanden niet bij aan het behalen van lokale doelen.

 • Het is aan een gemeenteraad zelf om te bepalen of ze wil participeren in een ziekenhuis en of daarmee het publiek belang is gediend. Maar als die participatie er op is gericht om een de concurrentiestrijd aan te gaan met een andere gemeente om een ziekenhuis binnen de eigen gemeentegrens te krijgen, dan zou dat ‘uitermate onwenselijk’ zijn.

  Ziekenhuis met geld naar gemeenten halen ‘zeer onwenselijk’

  8 reacties

  Het is aan een gemeenteraad zelf om te bepalen of ze wil participeren in een ziekenhuis en of daarmee het publiek belang is gediend. Maar als die participatie er op is gericht om een de concurrentiestrijd aan te gaan met een andere gemeente om een ziekenhuis binnen de eigen gemeentegrens te krijgen, dan zou dat ‘uitermate onwenselijk’ zijn.

 • Via een trucje probeerde de lokale coalitie van Samenwerking en CDA de neveninkomsten van wethouder Toon Antonis buiten de reguliere regelingen te houden. Maar al gauw ontstond er verzet binnen de gemeente. De raad is er niet voor de portemonnee van de wethouder, zo meenden andere raadsleden en burgers.

  Voor 95 procent wethouder

  4 reacties

  Een wethouder mag er neveninkomsten op nahouden. Die inkomsten worden boven een bepaalde drempel dan wel voor de helft verrekend met het wethoudersloon. Althans, wanneer de wethouder een fulltime aanstelling heeft.

 • Amsterdam mocht zes uitgeprocedeerde vreemdelingen verwijzen naar gemeentelijke bed bad broodvoorziening. Dit blijkt uit twee uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag 29 juni 2016 deed.

  Amsterdam mocht verwijzen naar bed-bad-brood

  Reageer

  Amsterdam mocht zes uitgeprocedeerde vreemdelingen verwijzen naar gemeentelijke bed-bad-broodvoorziening. Dit blijkt uit twee uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag 29 juni 2016 deed. 

 • Minister Plasterk gaat niet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstellen komen om te kijken hoe de externe inhuur kan worden teruggedrongen. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak, naar aanleiding van een artikel van Binnenlands Bestuur.

  Geen ‘Roemernorm’ voor gemeenten

  8 reacties

  Minister Plasterk gaat niet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met voorstellen komen om te kijken hoe de externe inhuur van personeel bij gemeenten kan worden teruggedrongen. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak, naar aanleiding van een artikel van Binnenlands Bestuur

 • Amsterdam en Den Haag gaan vanaf 1 januari 2017 boetes voor overlast zelf innen. Op die datum wordt de bestuurlijke boete overlastfeiten ingevoerd.

  Amsterdam en Den Haag innen boetes zelf

  3 reacties

  Amsterdam  en Den Haag gaan vanaf 1 januari 2017 boetes voor overlast zelf innen. Op die datum wordt de bestuurlijke boete overlastfeiten ingevoerd. Gemeentelijke handhavers (BOA's) kunnen dan voor overtredingen zoals hondenpoep, verkeerd aangeboden huisvuil,  jeugdoverlast en het plaatsen van bedrijfsafval boetes uitschrijven, ten bate van de gemeentekas.

 • In de rubriek Over de grens beschrijven we bijzondere ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van ambtenaren en bestuur.

  Belgische ambtenaar treft geen blaam (meer)

  Reageer

  Federale ambtenaren – zoals rijksambtenaren bij onze zuiderburen worden genoemd – kunnen geen blaam meer krijgen. De term blaam verdwijnt uit het tuchtrecht voor ambtenaren. 

 • De gemeente Amsterdam is een van de laatste werkgevers in Nederland die het personeel op 1 mei een verplichte vrije dag voorschrijft. Donderdag besloot een meerderheid van de gemeenteraad echter dat aan dit ‘socialistisch relikwie’ een einde komt.

  Amsterdam neemt afscheid van ‘socialistisch relikwie’

  6 reacties

  De gemeente Amsterdam is een van de laatste werkgevers in Nederland die het personeel op 1 mei een verplichte vrije dag voorschrijft. Donderdag besloot een meerderheid van de gemeenteraad echter dat aan dit ‘socialistisch relikwie’ een einde komt.

 • Het aantal kinderen dat vrijstelling van onderwijs krijgt vanwege een psychische of fysieke beperking, is de afgelopen vijf jaar met 60 procent toegenomen. Staatssecretaris Sander Dekker vindt die stijging zorgelijk en roept gemeenten op om de vrijstellingen nog eens goed te bekijken.

  'Vrijstellingen leerplicht opnieuw bekijken'

  Reageer

  Het aantal kinderen dat vrijstelling van onderwijs krijgt vanwege een psychische of fysieke beperking, is de afgelopen vijf jaar met 60 procent toegenomen. Staatssecretaris Sander Dekker vindt die stijging zorgelijk en roept gemeenten op om de vrijstellingen nog eens goed te bekijken.

 • Steeds meer burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn bang om beschuldigd te worden van niet-integer handelen. Ze weten daardoor niet van welke tennisclub ze nog lid kunnen zijn en kopen hun auto buiten de gemeentegrens. Ze declareren niets meer: je zult maar in een bonnetjesaffaire verstrikt raken.

  Bestuurders onzeker over integriteitsschendingen

  9 reacties

  Steeds meer burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn bang om beschuldigd te worden van niet-integer handelen. Ze weten daardoor niet van welke tennisclub ze nog lid kunnen zijn en kopen hun auto buiten de gemeentegrens. Ze declareren niets meer: je zult maar in een bonnetjesaffaire verstrikt raken.

 • Al zijn steeds meer winkels open op zondag, voor de Nederlander blijft de zondag toch voornamelijk een dag om uit te rusten, zo blijkt uit onderzoek van I&O-research.

  Zondag blijft een rustdag

  7 reacties

  Al zijn steeds meer winkels open op zondag, voor de Nederlander blijft de zondag toch voornamelijk een dag om uit te rusten, een beetje te hangen, wandelen, familie bezoeken, naar de kerk gaan of om te sporten. Pas op de zevende plaats komt winkelen als tijdsbesteding op de zondag, zo blijkt uit onderzoek van I&O-research onder ruim 3000 Nederlanders. 

 • Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen vindt dat de minister van Economische Zaken niet moet instemmen met het gaswinningsplan van de NAM. De veiligheid van de inwoners zou in het plan te weinig worden gegarandeerd en er zou te weinig rekening worden gehouden met negatieve maatschappelijke effecten.

  Provincie Groningen keert zich tegen winningsplan NAM

  Reageer

  Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen vindt dat de minister van Economische Zaken niet moet instemmen met het gaswinningsplan van de NAM. De veiligheid van de inwoners zou in het plan te weinig worden gegarandeerd en er zou te weinig rekening worden gehouden met negatieve maatschappelijke effecten.

 • Het afgelopen decennium heeft citymarketing in Nederland in veel gemeenten vaste voet onder de grond gekregen. Toch zijn er minstens zo veel gemeenten die citymarketing nog altijd zien als een verlengstuk van de aloude VVV.

  Citymarketing? Leuk voor toeristen

  3 reacties

  Gemeenten zien citymarketing nog altijd als instrument om toeristen te trekken, zo blijkt uit onderzoek van Necker van Naem en Binnenlands Bestuur. ‘Een volstrekt verouderde visie’, meent universitair docent stedelijke economie Erik Braun.

 • De provincie Zeeland moet een heffing van 52 procent betalen over uitkeringen aan ambtenaren die gebruik hebben gemaakt van een zogenoemde non-activiteitsregeling voor 57-plussers. Dat is het gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad.

  Zeeland aangeslagen voor ‘vertrekpremie’ ambtenaren

  10 reacties

  De provincie Zeeland moet een heffing van 52 procent betalen over uitkeringen aan ambtenaren die gebruik hebben gemaakt van een zogenoemde non-activiteitsregeling voor 57-plussers. Dat is het gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad.

 • Van de scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen staat in totaal 14 procent leeg. In de provincies Limburg en Drenthe waren de meeste van deze openbare voorzieningen buiten gebruik. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van 2014.

  14 procent van het maatschappelijk vastgoed staat leeg

  Reageer

  Van de scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen staat in totaal 14 procent leeg. In de provincies Limburg en Drenthe waren de meeste van deze openbare voorzieningen buiten gebruik. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van 2014.

 • De grote steden, verenigd in het stedennetwerk G32, willen dat het kabinet investeert in de politie. Er moet geld komen voor 700 extra wijkagenten.

  G32 wil 700 extra wijkagenten

  1 reactie

  De grote steden, verenigd in het stedennetwerk G32, willen dat het kabinet investeert in de politie. Er moet geld komen voor 700 extra wijkagenten.

 • Brand in Moerdijk

  Drie gemeenten doen proef met Veiligheidsdashboard

  Reageer

  De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal gaan proefdraaien met het zogeheten Veiligheidsdashboard of Omgevingsdashboard. De inwoners krijgen inzicht in veiligheidsrisico’s in hun omgeving via een webapplicatie. 

 • Er is geen sprak van een verschuiving van het geweldsmonopolie van politie naar gemeentelijke boa’s. Dat zegt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen.

  ‘Geweldsmonopolie verschuift niet naar boa’s’

  22 reacties

  Er is geen sprak van een verschuiving van het geweldsmonopolie van politie naar gemeentelijke boa’s. Dat zegt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen.

 • Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor huisvesten van vluchtelingen in hun gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem onder ruim 7000 Nederlandse burgers en 1200 raadsleden.

  Steun voor huisvesten vluchtelingen neemt toe

  4 reacties

  Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor huisvesten van vluchtelingen in hun gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem onder ruim 7000 Nederlandse burgers en 1200 raadsleden.

 • De brancheorganisatie voor slijters doet aangifte tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De slijters vinden dat de VNG zich schuldig maakt aan opzettelijke uitlokking van overtreding 
van de Drank- en Horecawet.

  Slijters doen aangifte tegen VNG

  3 reacties

  De brancheorganisatie voor slijters doet aangifte tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De slijters vinden dat de VNG zich schuldig maakt aan opzettelijke uitlokking van overtreding 
  van de Drank- en Horecawet.

 • In de top 5 van sectoren waar de meeste meldingen door klokkenluiders worden gedaan, staat de Rijksoverheid op nummer 3. Bovenaan staat de zorgsector en tweede is de zakelijke dienstverlening. Na de Rijksoverheid volgen nog het onderwijs en de bouw en Industrie. In 2014 stonden de gemeenten nog op de derde plaats.

  Meer klokkenluiders bij Rijk, minder bij gemeenten

  3 reacties

  In de top 5 van sectoren waar de meeste meldingen door klokkenluiders worden gedaan, staat de Rijksoverheid op nummer 3. Bovenaan staat de zorgsector en tweede is de zakelijke dienstverlening. Na de Rijksoverheid volgen nog het onderwijs en de bouw en Industrie. In 2014 stonden de gemeenten nog op de derde plaats.

 • Er moet een aparte, sobere opvangvoorziening komen voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Bewoners van asielzoekerscentra die zich schuldig maken aan discriminatie, bedreiging of intimidatie kunnen dan worden geïsoleerd en bestraft voor hun gedrag en andere asielzoekers kunnen daardoor veilig in de opvang verblijven. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer.

  Overlastgevende asielzoekers in aparte opvang

  6 reacties

  Er moet een aparte, sobere opvangvoorziening komen voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Bewoners van asielzoekerscentra die zich schuldig  maken aan discriminatie, bedreiging of intimidatie kunnen dan worden geïsoleerd en bestraft voor hun gedrag en andere asielzoekers kunnen daardoor veilig in de opvang verblijven. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Minister Kamp van economische zaken vindt dat gemeenten en provincies die aandeelhouder zijn van bedrijven, zich actief moeten bemoeien met buitensporige salarissen.

  'Gemeenten moeten actief zijn tegen buitensporige inkomens'

  3 reacties

  Gemeenten en provincies moeten zich in hun rol als aandeelhouder actief opstellen tegen buitensporige salarissen van topfunctionarissen. Dat stelt minister Kamp van Economische Zaken in antwoord op Kamervragen over het inkomen van de directeur van Delta NV.

 • Bedreigde raadsleden moeten aangifte doen. Dat is een krachtig signaal aan de samenleving en aan de dader. Want normen gaan pas leven wanneer ze gevoeld worden door degene die de norm overschrijdt. Dat heeft minister Plasterk geantwoord op Kamervragen over bedreiging van raadsleden.

  Plasterk aan raadsleden: ‘Doe aangifte’

  1 reactie

  Bedreigde raadsleden moeten aangifte doen. Dat is een krachtig signaal aan de samenleving en aan de dader. Want normen gaan pas leven wanneer ze gevoeld worden door degene die de norm overschrijdt. Dat heeft minister Plasterk geantwoord op Kamervragen over bedreiging van raadsleden.

 • De gemeente Stichtse Vecht gaat verslaggevers die niet op de persbijeenkomsten komen opdagen de informatie later toesturen

  Gemeente dwingt journalisten tot aanwezigheid

  3 reacties

  De gemeente Stichtse Vecht gaat verslaggevers die niet op de persbijeenkomsten komen opdagen de informatie later toesturen. Dat is onderdeel van het nieuwe, opvallende persbeleid van de gemeente waaronder Breukelen, Loenen en Maarssen vallen. De maatregel staat in schril contrast met het verdere communicatiebeleid van de gemeente, dat juist op snelle informatievoorziening via online kanalen is gericht.

 • Het aantal woninginbraken daalt met name in grote steden. In dertig procent van de gemeenten neemt het aantal woninginbraken toe. Het ophelderingspercentage daal nog verder.

  Minder woninginbraken in grote steden

  2 reacties

  Vijf procent minder misdrijven werden er het afgelopen jaar gepleegd in vergelijking met 2014. Het aantal woninginbraken daalde in heel Nederland zelfs met 9 procent. Desondanks werd  in één op de drie gemeenten vaker ingebroken dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS.

 • Uit de CBS-analyse blijkt heel duidelijk dat maatregelen om de leeftijd waarop mensen stoppen met werken te verhogen, groot effect hebben. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd rond de 61 jaar. In 2007 begon die leeftijd te stijgen, onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden te bevorderen dat werknemers langer doorwerken.

  Ambtenaar eerst met pensioen

  10 reacties

  Werknemers in het openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs, bouw en zorg gingen in 2015 het vroegst met ­pensioen. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ambtenaren gaan gemiddeld op een leeftijd van 63,5 jaar met pensioen. In 2006 was dat nog 59,6 jaar. Het hoogst is de gemiddelde pensioenleeftijd in de landbouw en visserij en in de sectoren cultuur-, milieu- en overige dienstverlening. Werknemers in die sectoren gaan gemiddeld pas op een leeftijd van 67,3 jaar met pensioen.

 • Ruim drie jaar nadat de Tweede Kamer in meerderheid een motie steunde ter afschaffing van de Zondagswet, gaat minister Plasterk de wet daadwerkelijk intrekken.

  Plasterk trekt Zondagswet toch in

  19 reacties

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat de Zondagswet toch intrekken. De Tweede Kamer drong hier al sinds 2012 op aan.

 • Alle gemeenten zijn aangemeld bij burgernet. Als laatste gemeente sloot Westerveld zich bij Burgernet aan.

  Alle gemeenten aangesloten bij Burgernet

  1 reactie

  Het heeft even geduurd, maar ook Westerveld is – als laatste gemeente van Nederland - om. Sinds kort kunnen de 19.000 inwoners van de Zuid-Drentse gemeente zich aanmelden voor Burgernet, het netwerk waarmee de politie en gemeenten mensen oproepen mee te zoeken naar bijvoorbeeld inbrekers en vermiste personen. 

 • Er wordt steeds vaker samengewerkt in de sociale werkbedrijven, maar lang niet altijd wordt de kennis en infrastructuur daarbij voldoende benut.

  Sw-bedrijf en sociale onderneming steeds vaker samen

  1 reactie

  Sociale werkbedrijven werken steeds vaker samen met sociale ondernemingen. Ruim de helft van de sw-bedrijven deelt taken met deze vaak nieuwe, idealistische organisaties, die in hun manier van werken rekening houden met mensen met een beperking.

 • De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het zogenoemde Huis voor Klokkenluiders. Dat moet mensen gaan helpen en beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen.

  Eerste Kamer akkoord met Huis voor klokkenluiders

  3 reacties

  De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het zogenoemde Huis voor Klokkenluiders. Dat moet mensen gaan helpen en beschermen die een misstand in hun werksituatie aan de kaak stellen.

 • De gemeente Den Haag mocht een ambtenaar die geen homo’s wilde trouwen ontslaan. Dat heeft de centrale Raad van Beroep op maandag 29 februari beslist.

  Den Haag mocht weigerambtenaar ontslaan

  10 reacties

  De gemeente Den Haag mocht een ambtenaar die geen homo’s wilde trouwen ontslaan. Dat heeft de centrale Raad van Beroep op maandag 29 februari beslist.

 • Het aantal raadsleden dat met agressie, bedreiging of geweld te maken heeft gehad, is verdubbeld. Toch doen raadsleden daar zelden aangifte van. ‘Agressie hoort erbij.'

  ‘Agressie hoort erbij'

  6 reacties

  Het aantal raadsleden dat met agressie, bedreiging of geweld te maken heeft gehad, is verdubbeld. Toch doen raadsleden daar zelden aangifte van.

 • Het ronselen van stemmen schaadt een goede werking van verkiezingen. Reden om strenger te handhaven, meent minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Zijn brief aan de Tweede Kamer laat echter vooral zien dat optreden tegen het ronselen van stemmen nauwelijks mogelijk is.

  Ronselen van stemmen moeilijk aan te pakken

  5 reacties

  Het ronselen van stemmen schaadt een goede werking van verkiezingen. Reden om strenger te handhaven, meent minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Zijn brief aan de Tweede Kamer laat echter vooral zien dat optreden tegen het ronselen van stemmen nauwelijks mogelijk is.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil tempo maken met een wijziging in de Wet Openbaar Bestuur (Wob). Misbruik van deze wet kost de gemeenten tientallen miljoenen. In een brief dringt de vereniging er op aan om zo snel mogelijk een bestuurlijk overleg te houden met minister Plasterk.

  VNG wil tempo met aanpassing Wob

  6 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil tempo maken met een wijziging in de Wet Openbaar Bestuur (Wob). Misbruik van deze wet kost de gemeenten tientallen miljoenen. In een brief dringt de vereniging er op aan om zo snel mogelijk een bestuurlijk overleg te houden met minister Plasterk. 

 • Er komt geen experiment met een ‘samenwerkingsbestuurder’ voor verschillende gemeenten. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is er geen behoefte aan een wethouder die in meerdere gemeenten actief is.

  Geen ‘samenwerkingsbestuurder’ voor gemeenten

  Reageer

  Er komt geen experiment met een ‘samenwerkingsbestuurder’ voor verschillende gemeenten. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is er geen behoefte aan een wethouder die in meerdere gemeenten actief is

 • Ouders weten vaak niet waar ze terecht kunnen als ze jeugdhulp voor hun kind willen regelen. De wachttijden op een reactie van de gemeente is veel te lang. En dikwijls voelen ouders zich niet gehoord en serieus genomen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd.

  Route naar jeugdhulp lang en onduidelijk

  2 reacties

  Ouders weten vaak niet waar ze terecht kunnen als ze jeugdhulp voor hun kind willen regelen. De wachttijden op een reactie van de gemeente is veel te lang. En dikwijls voelen ouders zich niet gehoord en serieus genomen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd.

 • Het college van burgemeesters en wethouders betrekt de eigen gemeenteraad niet bij de keuze van een locatie voor de opvang van asielzoekers. Dat vindt een kwart van de raadsleden, zo blijkt uit een enquête van Raadslid.nu.

  Raad vaak buitenspel bij opvanglocaties vluchtelingen

  4 reacties

  Het college van burgemeesters en wethouders betrekt de eigen gemeenteraad niet bij de keuze van een locatie voor de opvang van asielzoekers. Dat vindt een kwart van de raadsleden, zo blijkt uit een enquête van Raadslid.nu.

 • Wijk- en buurtbudgetten tasten het budgetrecht van de gemeenteraad niet aan. Raadsleden menen dat het effect van deze budgetten op hun kaderstellende rol nihil is, zo blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young in opdracht van Raadslid.nu.

  Raad ziet buurtbudget niet als bedreiging

  Reageer

  Wijk- en buurtbudgetten tasten het budgetrecht van de gemeenteraad niet aan. Raadsleden menen dat het effect van deze budgetten op hun kaderstellende rol nihil is, zo blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young in opdracht van Raadslid.nu.

 • Dinsdag stemde de raad van de gemeente Midden-Delfland nog tegen een derde termijn voor burgemeester Arnoud Rodenburg. Maar na een ‘constructief en stevig’ gesprek tussen de commissaris van de koning Jaap Smit en de voltallige gemeenteraad, kreeg de burgemeester alsnog een derde termijn.

  Weggestemde burgemeester Midden-Delfland mag toch blijven

  Reageer

  Dinsdag stemde de raad van de gemeente Midden-Delfland nog tegen een derde termijn voor burgemeester Arnoud Rodenburg. Maar na een ‘constructief en stevig’ gesprek tussen de commissaris van de koning Jaap Smit en de voltallige gemeenteraad, kreeg de burgemeester alsnog een derde termijn.

 • Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder heeft gisteren een noodverordening uitgevaardigd vanwege een informatieavond over een nieuw asielzoekerscentrum in de gemeente. De verordening gold in een straal van 5 kilometer rond het dorp en duurde tot middernacht. Journalisten werden uit het gebied verwijderd.

  Luttelgeest legt gebiedsverbod op aan journalisten

  4 reacties

  Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder heeft gisteren een noodverordening uitgevaardigd vanwege een informatieavond over een nieuw asielzoekerscentrum in de gemeente. De verordening gold in een straal van 5 kilometer rond het dorp en duurde tot middernacht. Journalisten werden uit het gebied verwijderd.

 • Onderzoeksbureau Necker van Naem ­benaderde de afgelopen maanden alle bestuurders, politici, gemeentesecretarissen en griffiers van provincies, gemeenten en waterschappen om bestuurders te nomineren uit hun eigen lokale overheidsorganisatie en regio. 1800 van hen gaven gehoor aan dit verzoek.

  Betrokken, integer en daadkracht scoren

  Reageer

  Om Beste Lokale Bestuurder van het Jaar te worden, moet je in eerste instantie betrokkenheid uitstralen. Daarnaast dient de bestuurder ook integer en daadkrachtig te zijn. Dat blijkt uit een analyse van de resultaten van de verkiezing 2015.

 • Het gemeentehuis van Bernheze.

  Media boos over aantasting persvrijheid door gemeenten

  7 reacties

  Nederlandse media hekelen de aantasting van de persvrijheid bij de informatieavonden over de opvang van vluchtelingen. De indruk bestaat dat gemeenten het doen en laten van de pers tot op detailniveau zoveel mogelijk zelf willen bepalen en reguleren.

 • De gemeenteraad van Midden-Delfland

  Burgemeester: ontslag ‘donderslag bij heldere hemel’

  6 reacties

  Ondanks een positief advies van de vertrouwenscommissie, krijgt Arnoud Rodenburg geen derde termijn als burgemeester van de gemeente Midden-Delfland. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond tegen.

 • De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is voor de tweede keer uitgeroepen tot de beste lokale bestuurder van Nederland. Dat blijkt uit een verkiezing van Binnenlands Bestuur waaraan bijna 7500 bestuurders, ambtenaren en lezers van Binnenlands Bestuur meededen.

  Aboutaleb opnieuw beste lokale bestuurder

  5 reacties

  De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is voor de tweede keer uitgeroepen tot de beste lokale bestuurder van Nederland. Dat blijkt uit een verkiezing van Binnenlands Bestuur waaraan bijna 7500 bestuurders, ambtenaren en lezers van Binnenlands Bestuur meededen.

 • Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 de zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Dus ’s avonds na het werk makkelijk en snel vanaf de bank die gewenste parkeervergunning voor je nieuwe auto aanvragen of een terrasvergunning voor je café. En dat allemaal met een eenmalige gegevensuitvraag. De overheid biedt een integrale dienstverlening. Het maakt niet uit bij welke overheidsorganisatie je als eerste aanklopt.

  Digitaal 2017 op koers

  5 reacties

  Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 de zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Dus ’s avonds na het werk makkelijk en snel vanaf de bank die gewenste parkeervergunning voor je nieuwe auto aanvragen of een terrasvergunning voor je café. En dat allemaal met een eenmalige gegevensuitvraag. De overheid biedt een integrale dienstverlening. Het maakt niet uit bij welke overheidsorganisatie je als eerste aanklopt.

 • Hoeveel tijd is er mee gemoeid om schriftelijke vragen te beantwoorden die raadsleden stellen aan de gemeente? Dat wilde het Utrechtse raadslid Queeny Rajkowski weten. Op die manier wilde ze in kaart brengen wat de kosten van deze vragen zijn.

  Beantwoorden vragen kost gemeente Utrecht 22 uur

  3 reacties

  Hoeveel tijd is er mee gemoeid om schriftelijke vragen te beantwoorden die raadsleden stellen aan de gemeente? Dat wilde het Utrechtse raadslid Queeny Rajkowski weten. Op die manier wilde ze in kaart brengen wat de kosten van deze vragen zijn.

 • De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. De lonen stegen het hardst bij de overheid, met 2,3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Cao-lonen vooral bij overheid gestegen

  14 reacties

  De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. De lonen stegen het hardst bij de overheid, met 2,3 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in januari dit jaar worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict. Dit meldt de nieuwssite Nu.nl op basis van cijfers van de Raad voor de Rechtspraak.

  Gemeenten vaker voor de rechter om Wmo

  3 reacties

  Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in januari dit jaar worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict. Dit meldt de nieuwssite Nu.nl op basis van cijfers van de Raad voor de Rechtspraak.

 • Mensen in de bijstand krijgen sneller een baan als ze een re-integratrietraject doorlopen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Re-integratie werkt

  2 reacties

  Mensen in de bijstand krijgen sneller een baan als ze een re-integratrietraject doorlopen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • De Friese gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel gaan samen de nieuwe gemeente Waadhoeke vormen.

  Friese fusiegemeente heet Waadhoeke

  5 reacties

  De Friese gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel gaan samen de nieuwe gemeente Waadhoeke vormen.

 • Daaruit blijkt dat communicatie tussen bestuurders en technische specialisten met kennis van dreigende overstromingen nogal wat te wensen overlaat. De klassieke vorm van informatie-uitwisseling met behulp van statische kaarten schiet tekort, stelt hij. Belangrijke informatie over overstromingsgevaar bereikt bestuurders meestal met vertraging.

  3d-rivier stroomt minder over

  Reageer

  De kans op overstromingen neemt toe. Bestuurders komen vaker voor situaties te staan waarin zij besluiten moeten nemen met directe gevolgen voor de veiligheid. En daar zijn ze niet heel erg goed in, zo blijkt uit het proefschrift The case of flood policy decision-making, waarop Anne Leskens promoveerde aan de Universiteit Twente. Leskens onderzocht hoe veiligheidsregio’s en waterschappen omgaan met calamiteiten op het gebied van waterbeheer.

 • Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten stoppen met het verstrekken van persoonsgegevens aan kerk- en andere religieuze genootschappen.

  'Gemeente hoeft ledenadministratie kerk niet te doen'

  12 reacties

  Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten stoppen met het verstrekken van persoonsgegevens aan kerk- en andere religieuze genootschappen. D66, VVD en PvdA roepen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken op om hieraan zo snel mogelijk maar uiterlijk in 2017 een einde te maken. De minister is het daar niet mee eens.

 • De taaleis stuit bij veel gemeenten op verzet. De meeste grote steden gaan de taaleis in een ‘light’ of ‘ultralight’ versie uitvoeren.

  Gemeente niet blij met taaleis

  5 reacties

  De gemeente Utrecht riep onlangs de hoon over zich af vanwege een bericht over de taaleis voor bijstandsgerechtigden. Het bericht ging over de uitbreiding van de Participatiewet met de taaleis. Dit betekent dat per 1 januari 2016 alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering Nederlands moeten kunnen spreken, lezen en schrijven op het niveau van iemand die acht jaar basisonderwijs heeft gehad. De taaleis wordt ingevoerd omdat het de kans op werk vergroot.

 • Het aantal bijstandsuitkeringen daalt komende jaren nauwelijks, stelt Divosa in redactie op de CBS cijfers over de bijstand.

  Aantal bijstandsuitkeringen daalt komende jaren nauwelijks

  4 reacties

  Bijna een half miljoen mensen ontvangt een bijstandsuitkering. Dat aantal zal de komende jaren nauwelijks dalen, zo blijkt uit de factsheet over de in- en uitstroom in de WWB die Divosa maandag heeft gepubliceerd.

 • De laatste vier overgebleven genomineerden voor de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar 2016 zijn bekend. De namen werden maandagavond tijdens de verkiezing van de Overheidsmanager van het Jaar in de Ridderzaal te Den Haag bekendgemaakt.

  Finalisten Jonge Ambtenaar van het Jaar bekend

  Reageer

  De laatste vier overgebleven genomineerden voor de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar 2016 zijn bekend. De namen werden maandagavond tijdens de verkiezing van de Overheidsmanager van het Jaar in de Ridderzaal te Den Haag bekendgemaakt. 

 • José Manshanden (midden) krijgt de trofee voor de Overheidsmanager van het Jaar uit handen van juryvoorzitter Ank Bijleveld en minister van onderwijs Jete Bussemaker.

  José Manshanden Overheidsmanager van het jaar

  Reageer

  José Manshanden (57) is maandag 23 november  uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar 2015. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting Overheidsmanagement in de Ridderzaal in Den Haag, werd tevens de Beste Overheidsorganisatie 2015 bekendgemaakt: het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • Nederland baadt ’s nachts in een zee van kunstverlichting, zo is op nachtelijke foto’s vanuit de ruimte duidelijk te zien. Maar is al die nachtelijke verlichting wel echt nodig? Moeten bedrijventerreinen en sportaccommodaties wel continu in het licht staan? Kunnen lampen bij stallen en ik kwetsbare ecologische gebieden ’s nachts niet uit? Is minder openbare verlichting in de nacht in het algemeen een optie?

  Deventer bij nacht

  Reageer

  Nederland baadt ’s nachts in een zee van kunstverlichting, zo is op nachtelijke foto’s vanuit de ruimte duidelijk te zien. Maar is al die nachtelijke verlichting wel echt nodig? Moeten bedrijventerreinen en sportaccommodaties wel continu in het licht staan? Kunnen lampen bij stallen en ik kwetsbare ecologische gebieden ’s nachts niet uit? Is minder openbare verlichting in de nacht in het algemeen een optie?

 • Almere heeft drie juristes die werkervaring opdeden bij de gemeente niet gedwongen tot onderbetaald werk. Dat antwoordt staatssecretaris Jetta Klijnsma op Kamervragen van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP).

  ‘Almere dwong juristes niet tot onderbetaald werk’

  12 reacties

  Almere heeft drie juristes die werkervaring opdeden bij de gemeente niet gedwongen tot onderbetaald werk. Dat antwoordt staatssecretaris Jetta Klijnsma op Kamervragen van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP).

 • De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen moet niet uitsluitend bij 43 centrumgemeenten blijven, maar verdeeld worden over alle gemeenten. Dat stelt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (Commissie Dannenberg) in haar advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis.’

  ‘Verantwoordelijkheid Beschermd Wonen naar alle gemeenten’

  Reageer

  De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen moet niet uitsluitend bij 43 centrumgemeenten blijven, maar verdeeld worden over alle gemeenten. Dat stelt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (Commissie Dannenberg)  in haar advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis.’

 • Gemeenten laten autisten tussen wal en schip vallen. Dit stellen belangenverengingen Balans en NVA in een brief aan de Tweede Kamer.

  ‘Gemeenten laten autisten vallen’

  15 reacties

  Gemeenten laten autisten tussen wal en schip vallen. Dit stellen belangenverengingen Balans en NVA in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Veertig procent van de gemeenten beantwoordt per e-mail gestelde vragen te laat. 31 gemeenten beantwoorden de vragen helemaal niet. Dat blijkt uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij verdienen Beter.

  Gemeenten traag met beantwoorden e-mail

  4 reacties

  Veertig procent van de gemeenten beantwoordt per e-mail gestelde vragen te laat. 31 gemeenten beantwoorden de vragen helemaal niet. Dat blijkt uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij verdienen Beter.

 • Het woord ‘krimp’ moet niet langer worden gebruikt, vindt Gedeputeerde Staten in Zeeland.

  Zeeland verbiedt K-woord

  9 reacties

  Het woord ‘krimp’ moet niet langer worden gebruikt, vindt Gedeputeerde Staten in Zeeland. Directeur Perry Moree van het Zeeuwse ZB Planbureau en Bibliotheek werd op het matje geroepen toen een van zijn onderzoekers in Nieuwsuur het ‘K’-woord had gebruikt. Diverse gedeputeerden vonden het woord een negatieve connotatie hebben en stonden erop dat het voortaan te vervangen door de neutrale term ‘demografische verandering’. Niet slim, meent Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA). Volgens hem is krimp alleen krimp als er krimp op staat.

 • Opdrachtgevers bieden steeds vaker een 36-uur contract aan aan ingehuurde krachten in plaats van een 40-urig contract. Ze veronderstellen op die manier minder geld kwijt te zijn.

  Minder uur is duur

  7 reacties

  Wanneer bent u goedkoper uit? Als u een zzp-er op basis van een 36-uurs contract of een 40-uurs contract inschakelt voor een opdracht? Een 36-uurs contract, zult u zeggen. Want u betaalt immers uurtje-factuurtje. Fout. Een zzp-er met een 36-uurs contract factureert gemiddeld 9 procent meer dan zijn collega met een 40-uurs contract, zo blijkt uit de marktmonitor van ZP Facts.

 • De organisatie van een landelijk, raadplegend referendum is een nieuwe taak voor gemeenten. Wat betreft de organisatie zal het van gemeenten evenveel inspanning vergen als de organisatie van Tweede Kamerverkiezingen. Het Rijk stelt echter voor het organiseren van referenda veel minder geld beschikbaar.

  'Gemeenten krijgen te weinig geld voor referendum'

  9 reacties

  De organisatie van een landelijk, raadplegend referendum is een nieuwe taak voor gemeenten. Wat betreft de organisatie zal het van gemeenten evenveel inspanning vergen als de organisatie van Tweede Kamerverkiezingen. Het Rijk stelt echter voor het organiseren van referenda veel minder geld beschikbaar.

 • Ruim 412 duizend mensen werkten in 2014 bij de overheid. Dat is 11 procent ofwel 50.000 medewerkers minder dan in 2004. Vooral de gemeentelijke en provinciale overheden werden kleiner. Dit blijkt uit de vandaag verschenen sectorbeschrijving overheid van UWV.

  50.000 ambtenaren minder dan tien jaar geleden

  21 reacties

  Ruim 412 duizend mensen werkten in 2014 bij de overheid. Dat is 11 procent ofwel 50.000 medewerkers minder dan in 2004. Vooral de gemeentelijke en provinciale overheden werden kleiner. Dit blijkt uit de vandaag verschenen sectorbeschrijving overheid van UWV.

 • De gemeente Zoetermeer is voor het vierde jaar achtereen koploper onder de steden met meer dan 100.000 inwoners als het gaat om uitstroom uit de bijstand.

  Zoetermeer koploper uitstroom uit bijstand

  4 reacties

  De gemeente Zoetermeer is voor het vierde jaar achtereen koploper onder de steden met meer dan 100.000 inwoners als het gaat om uitstroom uit de bijstand. Bijna 13 procent van de bijstandsontvangers ging in 2014 aan het werk. Rotterdam is hekkensluiter. In deze gemeente ging slechts 6 procent van de bijstandsontvangers aan de slag.

 • Alle 4000 bedrijven waarvan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds aandelen of obligaties bezit, moeten de komende vijf jaar opnieuw ‘solliciteren’ naar een plek in de beleggingsportefeuille van het fonds. Naast een goed rendement gaat het pensioenfonds streng letten op duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

  Ambtenarenpensioenfonds gaat verantwoord beleggen

  9 reacties

  Alle 4000 bedrijven waarvan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds aandelen of obligaties bezit, moeten de komende vijf jaar opnieuw ‘solliciteren’ naar een plek in de beleggingsportefeuille van het fonds. Naast een goed rendement gaat het pensioenfonds streng letten op duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

  SVB draait niet op voor schade zorgverlener

  5 reacties

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

 • Het salaris van tijdelijk ingehuurde topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector wordt beperkt. Nu geldt deze beperking alleen nog voor tijdelijke krachten die langer dan een half jaar werken. Minister Plasterk gaat deze regeling aanpassen zodat de normering vanaf de eerste dag geldt.

  Salaris tijdelijke topfunctionarissen aan banden

  8 reacties

  Het salaris van tijdelijk ingehuurde topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector wordt beperkt. Nu geldt deze beperking alleen nog voor tijdelijke krachten die langer dan een half jaar werken. Minister Plasterk gaat deze regeling aanpassen zodat de normering vanaf de eerste dag geldt.

 • De gemeente Nuenen heeft oud-adviseur Frank Verdonk onterecht beschuldigd miljoenenfraude. De rechtbank in Haarlem liet geen spaan heel van de manier waarop de gemeente met de adviseur is omgegaan.

  Rechtbank veegt fraudebeschuldiging Nuenen van tafel

  2 reacties

  De gemeente Nuenen heeft oud-adviseur Frank Verdonk onterecht beschuldigd miljoenenfraude. De rechtbank in Haarlem liet geen spaan heel van de manier waarop de gemeente met de adviseur is omgegaan.

 • Burgerparticipatie. Er verschijnt zo langzamerhand geen beleidsvisie of de (lokale) overheid roept de burger op toch vooral te participeren. Een volstrekt omgekeerde wereld, meent René Blom, raadslid en oud-wethouder in Nieuwegein.

  Wethouder, wij willen...

  Reageer

  Burgerparticipatie. Er verschijnt zo langzamerhand geen beleidsvisie of de (lokale) overheid roept de burger op toch vooral te participeren. Een volstrekt omgekeerde wereld, meent René Blom, raadslid en oud-wethouder in Nieuwegein.

 • 950 criminele samenwerkingsverbanden. Wat minister Ard van der Steur betreft is dit het minimale aantal netwerken dat hij de komende jaren te grazen wil nemen. Soms kan een bestuurlijk aanpak door gemeenten daarbij effectief zijn.

  Van der Steur: ‘Eén overheid tegen zware criminaliteit’

  3 reacties

  950 criminele samenwerkingsverbanden. Wat minister Ard van der Steur betreft is dit het minimale aantal netwerken dat hij de komende jaren te grazen wil nemen. Soms kan een bestuurlijk aanpak door gemeenten daarbij effectief zijn.

 • Een naai-atelier in Hengelo, opgezet door bewoners.

  Gemeenten maken het bewonersbedrijven moeilijk

  1 reactie

  Bewonersbedrijven kunnen de buurt een flinke impuls geven. Maar in de praktijk worden ze vaak tegengewerkt door starre regelgeving van onwillige gemeenten, zo blijkt uit het onderzoek Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven van de TU Delft. 

 • Mensen moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen buurt. Dat vindt PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal. De Tweede Kamer praat maandag over haar plan om te experimenteren met buurtrechten. De VVD heeft niets tegen burgerparticipatie, ‘maar dat moeten we niet hier in Den Haag regelen.’

  ‘Niet langs notaris voor je een park mag harken’

  2 reacties

  Mensen moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen buurt. Dat vindt PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal. De Tweede Kamer praat maandag over haar plan om te experimenteren met buurtrechten. De VVD heeft niets tegen burgerparticipatie, ‘maar dat moeten we niet hier in Den Haag regelen.’

 • Slechts 8 procent van de mensen die betrokken zijn bij de inkoop van materialen voor overheidsprojecten, wegen milieubelangen mee bij hun keuze. Lage kosten en levensduur worden belangrijker gevonden. Dit is de belangrijkste conclusie in het rapport ‘Het bos verdient beter’, waarbij 100 overheidsprojecten in de grond,- weg- en waterbouw zijn onderzocht.

  Milieu ondergeschikt bij inkoop materialen door overheid

  4 reacties

  Slechts 8 procent van de mensen die betrokken zijn bij de inkoop van materialen voor overheidsprojecten, wegen milieubelangen mee bij hun keuze. Lage kosten en levensduur worden belangrijker gevonden. Dit is de belangrijkste conclusie in het rapport ‘Het bos verdient beter’, waarbij 100 overheidsprojecten in de grond,- weg- en waterbouw zijn onderzocht.

 • Burg. Henk Aalderinkweg. Zo heet de Rondweg in Hengelo voortaan. Met deze naamswijziging eert de gemeente Bronckhorst de op 19 februari 2015 overleden burgemeester.

  Weg vernoemd naar burgemeester Henk Aalderink

  2 reacties

  Burg. Henk Aalderinkweg. Zo heet de Rondweg in Hengelo voortaan. Met deze naamswijziging eert de gemeente Bronckhorst de op 19 februari 2015 overleden burgemeester.

 • In principe mag je als werknemer zelf bepalen wanneer je met vakantie gaat, zo stelt arbeidsrechtadvocate Liesbeth van Duyneveldt in Intermediair. Je moet daarvoor natuurlijk wel toestemming van je werkgever hebben, maar die mag deze toestemming alleen weigeren wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn en de werkgever hard kan maken dat hij je in die periode echt niet kan missen.

  Nee, jij mag niet op vakantie

  1 reactie

  Daar zit je dan, achter je bureau, terwijl veel van je collega’s met vakantie zijn. Eigenlijk had je ook met vakantie gewild deze periode, maar je werkgever weigerde je vakantie te geven. Had je je misschien harder moeten maken? Heb je je in de luren laten leggen? Mocht je werkgever wel weigeren je vakantie goed te keuren?

 • Als burgers op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten opvragen bij de overheid, mogen daar kopieerkosten voor in rekening worden gebracht. Maar een rekening van meer dan 2000 euro is te gortig, zo oordeelde de Rechtbank in Gelderland.

  2120 euro kopieerkosten voor Wob-verzoek te gortig

  14 reacties

  Als burgers op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten opvragen bij de overheid, mogen daar kopieerkosten voor in rekening worden gebracht. Maar een rekening van meer dan 2000 euro is te gortig, zo oordeelde de Rechtbank in Gelderland.

 • Aanbestedende partijen, met name gemeenten en provincies, schieten tekort wat betreft professionaliteit om de eigen regels uit de wet naar behoren uit te voeren. Dit stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de evaluatie van de aanbestedingswet die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  ‘Overheden schieten tekort bij aanbestedingswet’

  5 reacties

  Aanbestedende partijen, met name gemeenten en provincies, schieten tekort wat betreft professionaliteit om de eigen regels uit de wet naar behoren uit te voeren. Dit stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de evaluatie van de aanbestedingswet die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

 • Nederland krijgt bijna 150 miljoen subsidie van het EU-infrastructuurfonds Connecting Europe Facility – Transport. Dit maakte het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag bekend. Het fonds verdeeld in totaal 13,1 miljard euro om transportcorridors tussen de verschillende lidstaten te versterken.

  Miljoenen EU-subsidie voor infrastructuur

  5 reacties

  Nederland krijgt bijna 150 miljoen subsidie van het EU-infrastructuurfonds Connecting Europe Facility – Transport. Dit maakte het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag bekend. Het fonds verdeelt in totaal 13,1 miljard euro om transportcorridors tussen de verschillende lidstaten te versterken. 

 • Niet alleen rijksambtenaren, maar ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging in 2016. Dat zijn de bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen in een Loonruimte-overeenkomst Publieke Sector 2015-2016.

  Ook loonsverhoging voor gemeenteambtenaren in 2016

  54 reacties

  Niet alleen rijksambtenaren, maar ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging in 2016. Dat zijn de bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen in een Loonruimte-overeenkomst Publieke Sector 2015-2016.

 • Uit een analyse van meer dan 600 sollicitatiegesprekken van een half uur bleek dat de vierde kandidaat de meeste kans heeft om de baan te krijgen. De interviewers bepalen bij de eerste kandidaat gemiddeld na vijf minuten of deze geschikt is voor de baan. Daarna neemt de tijd steeds iets toe. Bij de vierde kandidaat duurt het 8 minuten om tot een beslissing te komen. Na dit vierde gesprek daalt de beslistijd snel.

  Meer kans voor vierde kandidaat

  Reageer

  Wanneer heb je als sollicitant de meeste kans om te worden aangenomen? Natuurlijk moet je gewoon de beste papieren voor de baan hebben. Maar er spelen ook nog andere factoren een rol.

 • Al jaren scoren Brabantse steden hoog op de criminaliteitsladder.

  Riant crimineel in Brabant

  2 reacties

  Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda. Al jaren scoren deze Brabantse steden hoog op de criminaliteitsladder.

 • De beveiliging van Suwinet blijkt opnieuw niet op orde te zijn. Het systeem zou toegankelijk zijn voor instanties die daar geen recht toe hadden. Dit recht zou onder andere door incassobureaus zijn misbruikt om persoonsgegevens in handen te krijgen. Dit meldde het radioprogramma Argos, zaterdag 20 juni.

  Beveiliging Suwinet weer niet op orde

  3 reacties

  De beveiliging van Suwinet blijkt opnieuw niet op orde te zijn. Het systeem zou toegankelijk zijn voor instanties die daar geen recht toe hadden. Dit recht zou onder andere door incassobureaus zijn misbruikt om persoonsgegevens in handen te krijgen. Dit meldde het radioprogramma Argos, zaterdag 20 juni.

 • Toonaangevende IT-bedrijven, de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Randstad Uitzendbureau gaan samen tweehonderd hoogopgeleiden zonder werk omscholen tot software-engineer op HBO-niveau. Vanaf 22 juni kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het traject.

  Gemeente Amsterdam schoolt werklozen om tot ICT-er

  1 reactie

  Toonaangevende IT-bedrijven, de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Randstad Uitzendbureau gaan samen tweehonderd hoogopgeleiden zonder werk omscholen tot software-engineer op HBO-niveau.  Vanaf 22 juni kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor het traject.

 • Bestuurskundige en raadslid Basile Lemaire, auteur van het recent verschenen boek ‘Heren, hoeren, heiligen, ziet weinig in ‘ambtelijk-bestuurlijke hypes' als burgerparticipatie.

  ‘Burgerinitiatieven wekken verkeerde verwachtingen’

  4 reacties

  Bestuurders wringen zich momenteel in allerlei bochten om de burger weer bij het beleid te betrekken. De matige opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen laten zien dat de kloof tussen de samenleving en hen die geacht worden deze te vertegenwoordigen groot is. Dus wordt er te pas en te onpas gegrepen naar middelen om de burger een actieve rol te geven in de gemeente: burgerpanels, burgerjury’s, burgerbegrotingen, burgerwerkgroepen. Bestuurskundige en raadslid Basile Lemaire, auteur van het recent verschenen boek ‘Heren, hoeren, heiligen', ziet weinig in deze ‘ambtelijk-bestuurlijke hypes.’

 • Tien ‘statement’ leverde de D1000 die op 1 juni in Apeldoorn werd gehouden op. De belangrijkste daarvan was een oproep aan de lokale politiek: ‘Stop met in de weg lopen.’

  D1000: 10 statements voor de lokale politiek

  1 reactie

  Tien ‘statements’ leverde de D1000 die op 1 juni in Apeldoorn werd gehouden op. De belangrijkste daarvan was een oproep aan de lokale politiek: ‘Stop met in de weg lopen.’ Andere toppers in deze lijst waren ‘De agenda van de straat op tafel in de raad’; Partijpolitiek staat echte lokale democratie in de weg’ en ‘Bemoei je er niet mee, we kunnen het zelf.’

 • Publieke of private partijen die op een innovatieve manier open data inzetten voor maatschappelijke vraagstukken, kunnen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor de Stuiveling Open Data Award.

  Saskia Stuiveling-prijs voor Open Data

  1 reactie

  Publieke of private partijen die op een innovatieve manier open data inzetten voor maatschappelijke vraagstukken, kunnen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor de Stuiveling Open Data Award.

 • De gemeente Den Bosch mag geen leges heffen voor een Bibob-onderzoek, omdat er geen sprake is van een dienst, stelt het Gerechtshof.

  Gemeente mag geen leges heffen voor Bibob-onderzoek

  7 reacties

  Gemeenten kunnen leges heffen voor diensten die zij aan de burger verlenen. Een Bibob-onderzoek is echter geen dienst aan de burger. Daarom mogen gemeenten daarvoor geen leges in rekening brengen, heeft het gerechtshof in Den Bosch geoordeeld.

 • Zo’n 30 procent van de Utrechters heeft moeite met het aanvragen van dienstverlening via internet, blijkt uit het onderzoek Utrechters digivaardig.

  Dertig procent Utrechters niet digivaardig genoeg

  4 reacties

  Ruim negentig procent van de inwoners van Utrecht maakt gebruik van internet. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze ook in staat zijn om online dienstverlening aan te vragen en afspraken te maken. Zo’n 30 procent van de Utrechters heeft daar moeite mee, blijkt uit het onderzoek Utrechters digivaardig.

 • Standaard grijpen gemeenten dan naar de bekende middelen als het college lijmen of vervangen of mediation.

  Bestuurscrisis? Raadpleeg burgers

  1 reactie

  Schending van de integriteit, slecht functioneren, vertrouwensbreuken. Dikwijls ontstaan bestuurscrises omdat burgemeesters, wethouders of raadsleden in opspraak komen. Met vaak als gevolg dat het college de rit niet uitzit, blijkt uit onderzoek.

 • De ambtenaar van de toekomst is een robot. Dat stelt Marcel Bullinga, futurist. In 2005 schreef hij samen met 2 andere deskundigen een essay dat vandaag nog steeds geldig is.

  ‘De ambtenaar van de toekomst is een robot’

  10 reacties

  Digitale burgerportalen en zorgdashboards, wijkconsulenten met toegang tot integrale cliëntdossiers, kaartgebaseerde systemen die de basis vormen voor ‘location based services’ vanuit overheid en commercie. Dat deze ICT-toepassingen bestaan is op zich niet zo bijzonder. Dat ze al in 2005 door een drietal deskundigen werden beschreven in visie op het jaar 2015 wel.

 • DigiD heeft verschillende records verbroken tijdens de jaarlijks drukke belastingaangifteperiode, de zogenaamde Digistorm. Met DigiD kunnen Nederlanders zich digitaal identificeren om via internet diensten van de overheid af te nemen.

  DigiD verbreekt records tijdens Digistorm

  1 reactie

  DigiD heeft verschillende records verbroken tijdens de jaarlijks drukke belastingaangifteperiode, de zogenaamde Digistorm. Met DigiD kunnen Nederlanders zich digitaal identificeren om via internet diensten van de overheid af te nemen.

 • Zeventig procent van de Nederlandse gemeenten waar migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze doelgroep.

  Gemeenten hebben geen beleid voor EU-migranten

  3 reacties

  Zeventig procent van de Nederlandse gemeenten waar migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze doelgroep. Toch heeft 61 procent geen gericht beleid voor deze groep nieuwe migranten. Als gemeenten al gericht beleid voeren, dan is dat gericht op huiksvesting en registratie, maar niet op bijvoorbeeld inburgering. 

 • Staatssecretaris Martin van Rijn

  Van Rijn: ‘Continuïteit van zorg nergens in het geding’

  6 reacties

  De overgang van lichte zorg en ondersteuning van het Rijk naar de gemeenten is beheerst verlopen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Ook de transitie van de jeugdzorg heeft niet tot ‘De continuïteit van zorg is nergens in het geding geweest.’

 • De Democratic Challenge, een initiatief dat steun biedt aan nieuwe vormen van lokale democratie, is vandaag van start gegaan. De challenge maakt deel uit van de Agenda Lokale Democratie, die minister Plasterk in januari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Democratic Challenge van start

  Reageer

  De Democratic Challenge, een initiatief dat steun biedt aan nieuwe vormen van lokale democratie, is vandaag van start gegaan. De challenge maakt deel uit van de Agenda Lokale Democratie, die minister Plasterk in januari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 • De pensioenen van ambtenaren en onderwijzend personeel aangesloten bij het ABP, zullen in 2016 niet worden verhoogd. Dit zegt de nieuwe voorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool, in een interview in NRC Handelsblad.

  Pensioenen ambtenaren in 2016 niet verhoogd

  13 reacties

  De pensioenen van ambtenaren en onderwijzend personeel aangesloten bij het ABP, zullen in 2016 niet worden verhoogd. Ook de jaren daarop is de kans klein dat de pensioenen zullen meegroeien met de lonen. Dit zegt de nieuwe voorzitter van het ABP, Corien Wortmann-Kool, in een interview in NRC Handelsblad.

 • Er moet een einde komen aan de rechtszaken die mensen starten om de zorg te krijgen die ze nodig hebben, vindt de SP. Daarom komt de partij dinsdag met een initiatiefnota om een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning in te voeren.

  SP wil gemeentelijk basispakket zorg

  3 reacties

  Er moet een einde komen aan de rechtszaken die mensen starten om de zorg te krijgen die ze nodig hebben, vindt de SP. Daarom komt de partij dinsdag met een initiatiefnota om een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning  in te voeren.

 • De samenwerking tussen politie en handhavers in Arnhem laat veel te wensen over. De sturing vanuit de gemeente is onvoldoende, zo concludeert de Arnhemse Rekenkamer.

  'Samenwerking politie en handhavers onvoldoende'

  Reageer

  Handhavers en toezichthouders werken te weinig samen met wijkagenten om overlast en verloedering in Arnhem tegen te gaan. De samenwerking is niet structureel en duurzaam, de capaciteit niet toereikend en bestuurlijke sturing ontbreekt, concludeert de Rekenkamer Arnhem in een onderzoek naar de samenwerking tussen lichtblauw (boa’s) en blauw (politie).

 • Jeugdhulpverleners die gegevens over jeugdige ggz-cliënten doorgeven aan gemeenten zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gevraagd aan de cliënt, handelen in strijd met hun beroepsgeheim.

  ‘Gegevens jeugd-ggz mogen niet naar gemeenten’

  9 reacties

  Jeugdhulpverleners die gegevens over jeugdige ggz-cliënten doorgeven aan gemeenten zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gevraagd aan de cliënt, handelen in strijd met hun beroepsgeheim. Dit concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en de minister van Veiligheid en Justitie.

 • De ondersteuning door werkgevers van mensen met een arbeidshandicap wordt eenvoudiger. Tot nu toe werd er verschil gemaakt of mensen uit de doelgroep van de participatiewet via het UWV of via de gemeente bij een werkgever terecht kwamen. Dat onderscheid komt te vervallen.

  Ondersteuning arbeidsgehandicapten makkelijker

  Reageer

  De ondersteuning door werkgevers van mensen met een arbeidshandicap wordt eenvoudiger. Tot nu toe werd er verschil gemaakt of mensen uit de doelgroep van de participatiewet via het UWV of via de gemeente bij een werkgever terecht kwamen. Dat onderscheid komt te vervallen.

 • Eind maart wordt het topleveldomein .sucks opgesteld. Imagoschade ligt op de loer.

  Dezegemeente.sucks is in aantocht

  5 reacties

  Bedrijven maken zich al zorgen, maar ook gemeenten en overheidsinstanties moeten er rekening mee houden dat de naam van hun stad of instelling binnenkort besmeurd kan worden door het vrijgegeven van het nieuwe topleveldomein .sucks. Want wie wil dat zijn gemeente straks op internet te vinden is onder een naam als amsterdam.sucks of valkenburg.sucks?

 • De inwoners van Enschede willen graag een burgemeester zoals Ahmed Aboutaleb. De huidig burgemeester van Rotterdam wordt het meest genoemd als voorbeeld voor de nieuwe burgemeester van Enschede.

  Enschede wil Aboutaleb

  5 reacties

  De inwoners van Enschede willen graag een burgemeester zoals Ahmed Aboutaleb. De huidig burgemeester van Rotterdam wordt het meest genoemd als voorbeeld voor de nieuwe burgemeester van Enschede. 

 • Steeds meer gemeenten bezuinigen op de raadskroket. Jan Peter Balkenende verhief in 1993 de raadskroket tot recht, maar nu haken steeds meer gemeenten af.

  Onenigheid over raadskroket

  31 reacties

  In de gemeenteraad van Tynaarlo is onenigheid ontstaan over de snacks die tijdens of na afloop van de gemeenteraadsvergadering worden geserveerd.

 • Vanaf maandag 16 februari is het mogelijk internetdomeinnamen met de extensie .amsterdam te registreren.

  Internetdomein .amsterdam in gebruik

  Reageer

  Het internetdomein .frl – Friesland – werd op 2 februari opengesteld voor registratie. Maandag 16 februari opende een ander nieuw internetdomein de deuren: .amsterdam. Daar zal het voorlopig bij blijven, want andere regio’s hebben geen aanvraag ingediend.

 • De initiatiefnemers van Holwerd aan Zee

  Holwerd aan Zee is haalbaar

  5 reacties

  Het project Holwerd aan Zee is in principe uitvoerbaar. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek, waarin de duurzaamheid, de samenwerking en de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het project, dat het Friese dorp Holwerd moet verbinden met de Waddenzee, is beoordeeld. Wel zijn er nog vragen of het project inderdaad voldoende geld zal opleveren.

 • Minister Ronald Plasterk feciliteert Maarten Hajer met zijn overwinning.

  Maarten Hajer Overheidsmanager van het Jaar 2014

  1 reactie

  Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, is dinsdag 27 januari uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar 2014. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting Overheidsmanagement in de Ridderzaal in Den Haag, werd tevens de Beste Overheidsorganisatie 2014 bekendgemaakt. Dat is Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

 • Gemeenten kijken aan tegen een gat in hun begroting van 4,8 miljard euro in 2018. Althans, wanneer ze hun beleid niet aanpassen. Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) berekend.

  Gemeenten komen 4,8 miljard te kort in 2018

  14 reacties

  Gemeenten kijken aan tegen een gat in hun begroting van 4,8 miljard euro in 2018. Althans, wanneer ze hun beleid niet aanpassen. Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) berekend.

 • Uitbreiding van Lelystad airport zal mogelijk tot meer vraag naar bedrijfsruimte leiden

  Lelystad zoekt toekomst voor 23.000 meter rijksgebouwen

  Reageer

  Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland gaan op zoek naar nieuwe bestemmingen voor kantoorgebouwen die het Rijk niet meer nodig heeft in Lelystad. Onderzocht wordt hoe gebouwen en grond van het Rijk een nieuwe rol kunnen spelen in de ruimtelijke inrichting van de stad en bij economische aspecten.

 • Driekwart van de thuiswonende hulpbehoevende ouderen hebben nog geen ‘keukentafelgesprek’ gehad om vast te stellen hoeveel uur huishoudelijke hulp men nog vergoed krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Driekwart ouderen heeft geen keukentafelgesprek gehad

  11 reacties

  Driekwart van de thuiswonende hulpbehoevende ouderen hebben nog geen ‘keukentafelgesprek’ gehad om vast te stellen hoeveel uur huishoudelijke hulp men nog vergoed krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit onderzoek van de seniorenorganisatie ANBO onder 1400 ouderen die hulp ontvangen. 

 • De decentralisaties gaan gepaard met een hausse aan nieuwe begrippen, termen, wensgedachten en werkwoorden. Het Instituut voor Publieke Waarden bracht ze voor het vakblad Zorg + Welzijn in kaart.

  Transitietaal voor dummies

  2 reacties

  De decentralisaties gaan niet alleen gepaard met overheidstaken en budgetten die van het Rijk naar gemeenten gaan. Ze gaan ook gepaard met een hausse aan nieuwe begrippen, termen, wensgedachten en werkwoorden. Het Instituut voor Publieke Waarden bracht ze voor het vakblad Zorg + Welzijn in kaart.

 • Verschillende gemeenten hebben ze afgeschaft, maar de meeste ambtenaren blijken toch te hechten aan hun kerstpakket, blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur.

  Ambtenaar staat op kerstpakket

  22 reacties

  Een kleine driekwart van de ambtenaren hecht aan het jaarlijkse kerstpakket dat ze van de gemeenten ontvangen. Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur.

 • Gemeenten mogen huishoudelijke hulp niet schrappen zonder dat de persoonlijke situatie van cliënten onder de loep is genomen. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank in Groningen.

  Rechter: gemeente mag hulp niet zomaar schrappen

  11 reacties

  De gemeente Dantumadiel mag niet de hulp aan een hoogbejaard echtpaar schrappen op basis van een algemene bezuiniging op de Wet maatschappelijke ondersteuning, die van toepassing is op alle burgers in een gemeente. Tot dat oordeel kwam de rechtbank van Groningen dinsdagochtend. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse gemeenten.

 • De PV-vergoeding die gemeenten van het Rijk ontvangen voor de boetes die Boa's uitdelen, wordt definitief geschrapt, ondanks de lobby van de VNG.

  PV-vergoeding definitief geschrapt

  10 reacties

  De proces-verbaal vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de handhavende taken van boa’s, komen per 1 januari definitief te vervallen. Wel wordt een onderzoek gehouden naar de effecten die dit besluit heeft op gemeenten.

 • De samenwerking en informatie-uitwisseling over radicalisering en terrorisme tussen Rijk en lokale overheden moet intensiever, stelt Dick Schoof.

  Meer samenwerking Rijk en gemeente bij jihadisme nodig

  2 reacties

  De samenwerking en informatie-uitwisseling over radicalisering en terrorisme tussen Rijk en lokale overheden moet intensiever. Het Rijk kan met kennis en kunde de lokale overheden bij staan. De gemeenten op hun beurt hebben een essentiële taak bij de integrale aanpak, omdat zij actief kunnen signaleren en ingrijpen bij als personen of groepen in de gemeente radicaliseren. 

 • Een kaart van heel Nederland waarop in 3D te zien is wat zich onder, op én boven de grond bevindt. Het Kadaster heeft deze landsdekkende kaart op 20 november gepresenteerd.

  3D kaart toont Nederland onder en boven de grond

  Reageer

  Een kaart van heel Nederland waarop in 3D te zien is wat zich onder, op én boven de grond bevindt. Het Kadaster heeft deze landsdekkende kaart op 20 november gepresenteerd. 

 • Sociale diensten zijn coulant met het opleggen van een tegenprestatie aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, blijkt uit een onderzoek van Divosa.

  Sociale diensten mild met tegenprestatie in de bijstand

  3 reacties

  Sociale diensten zijn redelijk coulant met het opleggen van een tegenprestatie aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. De meeste sociale diensten bieden mensen zelf de kans om met voorstellen te komen. Bijstandsgerechtigden die al vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, worden meestal vrijgesteld van een tegenprestatie.

 • De VNG is blij dat de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties een einde maken aan de zelfsturing en de gemeenten een belangrijke taak geven in het toezicht op de corporaties.

  VNG blij met meer invloed gemeenten op corporaties

  7 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan zich goed vinden in de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Vooral plannen om de invloed van gemeenten op de werkzaamheden van de corporaties te vergroten kan rekenen op instemming van de VNG.

 • Een kwart van de burgers ziet zich genoodzaakt zijn agenda om te gooien voor diensten van de overheid, blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Everest.

  Kwart burgers gooit agenda om voor dienstverlening overheid

  12 reacties

  Eerder weggaan van werk, oppas regelen of zelfs vrij nemen; bijna één op de vier burgers moet dergelijke maatregelen treffen voor het afnemen van producten of diensten van de overheid, zoals het wijzigen van kinderbijslag en het regelen van een vergunningsaanvraag. Dat blijkt uit een onderzoek naar de dienstverlening van de overheid van financiële dienstverlener Everest onder 840 burgers.

 • Geheime diensten mogen bepaalde softwarevirussen niet geheim houden voor eigen gebruik. Een derde partij moet die controleren, volgt uit een motie van Klaas de Vries.

  Geheime diensten mogen softwarelekken niet geheim houden

  Reageer

  De AIVD en andere Nederlandse geheime diensten mogen zero-day-virussen, computerdreigingen die proberen misbruik te maken van zwakke delen in software die onbekend zijn voor de softwareontwikkelaar, niet langer geheim houden. 

 • Burgers moeten per 1 januari voor alle dienstverlening op het gebied van werk, inkomen en zorg bij het digitale gemeenteloket terecht kunnen. Maar gemeenten lopen flink achter op schema met hun digitale informatievoorziening en dienstverlening in het sociale domein.

  Digitale dienstverlening decentralisaties schiet ernstig tekort

  8 reacties

  Burgers moeten per 1 januari voor alle dienstverlening op het gebied van werk, inkomen en zorg bij het digitale gemeenteloket terecht kunnen. Maar gemeenten lopen flink achter op schema met hun digitale informatievoorziening en dienstverlening in het sociale domein.

 • Tablets zijn geen computers, maar communicatiemiddelen, waarover geen loonheffing betaald hoeft te worden, vindt het Hof in Amsterdam.

  Geen loonheffing voor tablets

  3 reacties

  Gemeenten hoeven niet langer voorzichtig te zijn met het verstrekken van tablets aan raadsleden. Oordeelde de rechtbank eind vorig jaar nog dat iPads en andere tablets gewoon computers zijn waarover loonheffing betaald moet worden, het Hof draait die uitspraak volledig om en ziet tablets als communicatiemiddelen, waarover geen belasting afgedragen hoeft te worden.

 • De gemeente en het waterschap Stichtse Vecht blunderde bij de aanpak van de wateroverlast in Kockengen, blijkt uit een onderzoeksrapport van Twijnstra Gudde.

  Vernietigend oordeel over aanpak wateroverlast Kockengen

  5 reacties

  Geen communicatie tussen de gemeente en het waterschap, stuwen die open stonden, verstopte gemalen en telefoons die niet werden opgenomen. Een onafhankelijk onderzoek velt een vernietigend oordeel over de aanpak van de wateroverlast in de gemeente Kockengen deze zomer.

 • De Centrale Ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam heeft positief geadviseerd over de reorganisatieplannen voor de gemeente.

  Reorganisatie gemeente Amsterdam kan van start

  2 reacties

  De Centrale Ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam heeft positief geadviseerd op de plannen voor de inrichting van de nieuwe organisatie. De grootste reorganisatie in de geschiedenis van de gemeente Amsterdam moet op 1 januari 2015 van start gaan.

 • De schorsing van twee duikteams van de brandweer in Noord-Holland blijft gehandhaafd. De schorsing werd ingesteld nadat een duiker bij een reddingsoperatie was overleden.

  Schorsing duikteams Noord-Holland gehandhaafd

  Reageer

  De schorsing van twee duikteams van de brandweer in Noord-Holland blijft gehandhaafd. De schorsing werd ingesteld nadat een duiker bij een reddingsoperatie was overleden.

 • De vakbond FNV telt al 25.000 ontslagen in de zorg als gevolg van de decentralisaties.

  FNV: Nu al massaal ontslag door decentralisatie zorg

  9 reacties

  De vakbond FNV spreekt van een ‘oneindige golf aan ontslagen in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de huishoudelijke zorg. De ‘ontslagenteller’ die de FNV bijhoudt – en die op 10 september wordt gepresenteerd - staat inmiddels op 25.000.

 • De Gelderse gemeente Millingen aan de Rijn viert haar opheffing. Per 1 januari verliest de gemeente haar zelfstandige positie.

  Gemeente viert opheffing

  2 reacties

  Millingen aan de Rijn viert vandaag feestlijk de opheffing van de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente op in de zogenaamde MUG-gemeente, bestaande uit Millingen, Ubbergen en Groesbeek.

   

 • De burgemeester van Nieuwegein had in juli 2012 de exploitatievergunning voor coffeeshop Poolcentrum Zuidpool niet mogen intrekken.

  Vergunning coffeeshop Nieuwegein ten onrechte ingetrokken

  Reageer

  De burgemeester van Nieuwegein had in juli 2012 de exploitatievergunning voor coffeeshop Poolcentrum Zuidpool niet mogen intrekken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Een jaar of drie. Zo lang gaat het volgens SGP fractieleider Cees van der Staaij duren voordat de decentralisaties in de samenleving en in de politiek geland zijn. Tot die tijd zijn er volgens de fractieleider veel ‘donkere wolken aan de hemel’ te verwachten.

  Van der Staaij: decentralisaties landen pas na drie jaar

  7 reacties

  Een jaar of drie. Zo lang gaat het volgens SGP fractieleider Cees van der Staaij duren voordat de decentralisaties in de samenleving en in de politiek geland zijn. Tot die tijd zijn er volgens de fractieleider veel ‘donkere wolken aan de hemel’ te verwachten. 

 • Een gemeente mag forensenbelasting niet via een exploitant heffen, maar moet dat rechtstreeks bij de belastingplichtige doen, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Breda.

  Gemeente mag forensenbelasting niet via via heffen

  1 reactie

  Een gemeente mag forensenbelasting alleen rechtstreeks innen van een belastingplichtige. Dat mag niet via bijvoorbeeld een exploitant van een recreatieterrein, omdat de belastingbetaler dan verplicht zou zijn allerlei informatie over zijn verblijf te delen met die exploitant, schrijft Accountancynieuws.

 • De VNG gaat de leden schriftelijk raadplegen over het principeakkoord voor een cao voor gemeenteambtenaren. De vakbond bekijkt nog of het schriftelijk of tijdens een bijeenkomst wordt.

  Bonden en werkgevers raadplegen leden over cao

  7 reacties

  Het principeakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vakorganisaties op 15 juli hebben gesloten voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, wordt aan het eind van de zomer aan de leden voorgelegd.

 • Raadslid.nu, de vereniging van raadsleden, is teleurgesteld over het geringe aantal raadsleden dat is aangesteld in het bestuur en de commissies van de VNG.

  Raadsleden teleurgesteld over samenstelling VNG-bestuur

  5 reacties

  Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, is teleurgesteld over het geringe aantal raadsleden dat in het bestuur en de commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is benoemd. Er waren 228 vacatures te vergeven. Slechts 11 zijn naar raadsleden gegaan. 

 • Uit een experiment van de gemeente Rotterdam en twee universiteiten blijkt dat wanneer de overheid de straten minder schoonmaakt, de burger meer troep gaat dumpen.

  Burger dumpt meer vuil als overheid minder schoonmaakt

  6 reacties

  Als de gemeente op straat gedumpt vuil minder vaak opruimt, dan reageren bewoners door nog meer vuil op straat te dumpen. Dit blijkt uit een langlopend experiment in een woonwijk in Rotterdam-Zuid. 

 • Laura Bromet, wethouder in Waterland

  Docusoap laat leven van nieuwe wethouder zien

  2 reacties

  650 nieuwe wethouders zijn aangetreden sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Wie zijn deze mensen? En waarom willen zij een vak dat in de publieke opinie lang niet altijd even positief wordt gezien, waarvoor je 24 uur per dag en zeven dagen per week klaar moet staan en waarin je te maken hebt met een klagende oppositie en een veeleisend college? De Wethoudersvereniging maakte er een docusoap over.

 • Schuldenaren in de provincie Overijssel hebben de beste kans om weer uit de schulden te komen. 85 procent lukt dat, meldt RTV Oost.

  Overijssel meest succesvol met schuldsanering

  2 reacties

  De provincie Overijssel is het meest succesvol met schuldsaneringen. 85 procent van de mensen die een traject ingaat, komt daar schuldenvrij uit en kan met een schone lei beginnen. Het minst succesvol is Zuid-Holland, hoewel in deze provincie ook nog altijd 69 procent van de schuldsaneringen tot een goed einde wordt gebracht.

 • De in 2013 vastgestelde nieuwe procedure voor klachtenafhandeling in de gemeente Utrecht is niet voldoende ingevoerd, stelt de Utrechtse Rekenkamer.

  Utrecht leert niet van klachten

  1 reactie

  599 klachten ontving de gemeente Utrecht in 2012. 211 daarvan waren gegrond. Volgens de Utrechtse Rekenkamer is het voor de gemeente Utrecht moeilijk om de dienstverlening te verbeteren, omdat de verschillende gemeentelijke onderdelen de klachten op verschillende manieren registeren en niet analyseren.

 • Voormalig commissaris van de koning in Utrecht Roel Robbertsen

  Zoektocht naar CdK Utrecht kan verder

  1 reactie

  Nu de fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland van de baan is, kan de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de koning in de provincie Utrecht weer verder gaan. 

 • Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal 200 miljoen euro beschikbaar tot 2018 om te voorkomen dat jeugdhulpinstellingen in de problemen komen.

  200 miljoen garantie voor transitie jeugdzorg

  7 reacties

  Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal 200 miljoen euro beschikbaar tot 2018 om te voorkomen dat jeugdhulpinstellingen in de problemen komen door de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten.

 • Het criterium voor vrijwilligerswerk is niet langer of er verdringing van betaald werk plaatsvindt ergens in Nederland, maar bij de betreffende organisatie, heeft minister Asscher laten weten.

  Meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de WW

  2 reacties

  De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden ruimer. WW’ers mogen als vrijwilligers aan de slag bij bijvoorbeeld sportverenigingen of festivals, als de taken die zij daar gaan uitvoeren nu ook al door vrijwilligers worden gedaan.

 • Een gemeente mag niet korten op de subsidie van een instelling wanneer de directie meer verdient dan de Balkenendenorm, heeft de Raad van State bepaald.

  Gemeente mag subsidie niet korten om topinkomens

  4 reacties

  Een gemeente mag niet zomaar korten op de subsidie van een instelling wanneer de bestuurders van die organisatie meer verdienen dan de Balkenendenorm. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

 • Het aantal ambtenaren en bestuurders dat slachtoffer is van agressie en geweld in de afgelopen twee jaar gedaald, blijkt uit de monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014.

  Minder agressie tegen ambtenaren en politici

  2 reacties

  Het aantal ambtenaren en bestuurders dat slachtoffer is geworden van agressie en geweld is in de afgelopen twee jaar gedaald. In 2012 werd nog 40 procent van de overheidsmedewerkers slachtoffer, in 2014 is dat 25 procent. Het percentage politici dat werd geconfronteerd met agressie en geweld daalde van 38 naar 23 procent.

 • De rijksoverheid moet stoppen met gemeenten door wetgeving en controle te hinderen bij het vormgeven van hun lokale verantwoordelijkheid, stelt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.

  Jorritsma: Rijk moet stoppen met heimweewetgeving

  1 reactie

  De rijksoverheid moet stoppen met hinderbeleid en heimweewetgeving. Veel rijksbeleid is er nog op gericht om controle te houden, in plaats van uit te gaan van vertrouwen in de gemeenten. Dat stelde VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vandaag in haar jaarrede op het VNG-jaarcongres in de Drechtsteden.

 • Als het aan D66 ligt mogen gemeenten niet zelf kiezen of ze een extraatje geven aan minima met een baan en AOW-ers.

  D66: Gemeenten dwingen tot extraatje minima

  3 reacties

  Als het aan D66 ligt, mogen gemeenten het eenmalige extraatje dat het kabinet heeft toegezegd aan alle minima niet weigeren. Nu is het zo dat het kabinet dat extraatje alleen aan bijstandsgerechtigden overmaakt. Werkenden en gepensioneerden met een laag inkomen moeten het bij de gemeente aanvragen. Ze moeten vervolgens maar afwachten of het ook wordt toegekend.

 • Vijf partijen hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de invloed van de burger in de waterschappen van Zuid-Holland te vergroten.

  Meer inspraak voor burgers bij waterschappen

  1 reactie

  Vijf fracties in Provinciale Staten willen dat burgers meer te vertellen krijgen bij de Zuid-Hollandse waterschappen. In een initiatiefvoorstel, dat afgelopen maandag door D66 werd ingediend, stellen de partijen voor om het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen te verlagen en het aantal zetels waarvoor gestemd kan worden te verhogen.

 • Campagneleiders van SP, CDA, D66, CU, Pvda en VVD in debat

  Weinig steun voor dubbelmandaat Europarlementariërs

  2 reacties

  Bijna geen enkele politieke partij steunt het voorstel van oud-VVD-leider Hans Wiegel voor terugkeer van  het dubbelmandaat: tegelijkertijd lid van de Eerste of Tweede Kamer en van het Europees Parlement. Alleen de SP ziet er wel iets in.

 • Model voor het nieuwe stadskantoor van Deventer

  College kan alleen tijdelijke geheimhouding opleggen

  2 reacties

  Het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente kan raadsleden uitsluitend tijdelijk een geheimhoudingsplicht opleggen. Wordt deze niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigd, dan vervalt die.

 • Milieuorganisaties willen via de rechter de sluiting van de kolencentrale in de Eemshaven afdwingen, nu de Raad van State uitstel heeft gegeven voor het regelen van natuurvergunningen

  Kolencentrale krijgt half jaar extra voor natuurvergunningen

  4 reacties

  Greenpeace en Natuur & Milieu stappen waarschijnlijk naar de rechter om de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven voorlopig te laten stilleggen. Ze vinden dat de centrale pas mag gaan draaien als de natuurvergunning helemaal in orde is, zo laten de milieuorganisaties woensdag weten.

 • Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft het Noord-Hollandse statenlid Monica Nunes gemaand op te stappen, omdat ze al anderhalf jaar niet meer op een vergadering is geweest.

  Remkes heeft het gehad met spookstatenlid

  15 reacties

  Commissaris van de Koning Johan Remkes is er helemaal klaar mee. Statenlid Monica Nunes is al sinds eind mei 2012 niet meer aanwezig geweest bij een vergadering, maar vangt wel iedere maand haar vergoeding van 1150 euro.

 • Te veel jargon, te veel aandacht voor details en vooral, vergaderingen zonder conclusies. Op het eerste gezicht lijken de Mystery Burgers, die voor Binnenlands Bestuur 85 raadsvergaderingen bezochten, gehakt te maken van het niveau ervan. Toch concluderen de auteurs dat het eigenlijk heel goed gaat met de gemeenteraad.

  'De raad doet het zo gek nog niet'

  Reageer

  Te veel jargon, te veel aandacht voor details en vooral, vergaderingen zonder conclusies. Op het eerste gezicht lijken de Mystery Burgers, die voor Binnenlands Bestuur 85 raadsvergaderingen bezochten, gehakt te maken van het niveau ervan. Toch concluderen de auteurs dat het eigenlijk heel goed gaat met de gemeenteraad.

 • Tot en met 2016 zullen er 8900 banen van ambtenaren verdwijnen bij gemeenten, heeft Berenschot bekendgemaakt.

  Gemeenten schrappen nog 8.900 banen

  8 reacties

  Nederlandse gemeenten schrappen tot en met het jaar 2016 nog 8.900 arbeidsplaatsen. Dit blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot.

 • Het wegens valsheid in geschrifte veroordeelde PvdA statenlid Bahattin Erbas stapt na twee weken al uit fractie van de Zuid-Hollandse PvdA.

  Veroordeeld Statenlid stapt na twee weken uit PvdA

  4 reacties

  Ongeveer 2 weken na zijn terugkeer in de Provinciale Staten van Zuid-Holland stapt de omstreden Bahattin Erbas al uit de fractie van de PvdA. Hij gaat verder als een eenmansfractie. Dat heeft de provincie woensdag bekendgemaakt.

 • Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is afgetreden vanwege de niet tijdig uitgekeerde toeslagen via de belastingdienst.

  Staatssecretaris Frans Weekers treedt af

  13 reacties

  Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën treedt af. Hij zei woensdagavond in het debat over de problemen met toeslagen dat hij onvoldoende draagvlak voelt in de Tweede Kamer.

 • Het afschaffen van de ambtenarenstatus, waar de Kamer volgende week over stemt, kan wel 2,5 jaar duren, meent minister Ronald Plasterk.

  Afschaffen ambtenarenstatus kan 2,5 jaar duren

  42 reacties

  Het afschaffen van de ambtenarenstatus kan nog wel 2,5 jaar duren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Op 28 januari stemt de Tweede Kamer over het voorstel voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet moet een einde maken aan de speciale ambtenarenstatus.

 • Wybren Jorritsma is donderdagavond in de Utrechtse Winkel van Sinkel uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar.

  Wybren Jorritsma is Jonge Ambtenaar van het Jaar

  3 reacties

  Wybren Jorritsma, trainee bij de Provincie Fryslân, is donderdagavond uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar. De woorden See, Feel, Act en Connect vormden de trefwoorden van zijn presentatie, waarmee hij in de Utrechtse Winkel van Sinkel de jury wist te overtuigen.

 • Transparantie leidt tot wantrouwen en gemeenteraden moeten worden omgevormd tot regionale raden van toezicht. Opmerkelijke uitspraken uit nieuwjaarstoespraken.

  'Transparantie leidt tot wantrouwen'

  8 reacties

  Transparantie leidt tot wantrouwen en gemeenteraden moeten worden omgevormd tot regionale raden van toezicht. Enkele opmerkelijke uitspraken uit de nieuwjaarstoespraken van burgemeesters van Commissarissen van de Koning. 

 • Door stijging van werkgeverspremies worden de meeste werknemers in 2014 duurder. Ambtenaren worden echter goedkoper.

  Ambtenaar wordt goedkoper

  12 reacties

  Door de stijging van de premies die werkgevers moeten betalen voor werknemersverzekeringen en de zorgverzekeringswet, worden de meeste werknemers duurder. Ambtenaren worden echter goedkoper.

 • De Commissaris van de Koning Van Beek van Utrecht roept mede-overheden op om samen te besturen vanuit vertrouwen en lef te tonen door meer los te laten.

  CdK Van Beek: Lef tonen door los te laten

  Reageer

  ‘Laten we het economische herstel in onze provincie helpen door lef te tonen, samen te werken en vooral ook door met vertrouwen te werken.’ Dit zei Commissaris van de Koning Willibrord van Beek tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Utrecht.

 • De nieuwe SCP-directeur Kim Putters vreest dat de afstand tussen burgers en gemeenten straks net zo groot wordt als tussen burgers en de EU.

  ‘Afstand burger tot gemeente straks net zo groot als tot EU'

  18 reacties

  De afstand tussen burger en gemeenten dreigt net zo groot te worden als de afstand tussen de burger en de Europese Unie. Dit zei de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters zaterdagochtend in het Radio1-programma Kamerbreed.

 • Het besloten club- en het ingezetenencriterium, waarmee coffeeshops buitenlandse klanten kunnen weren, zijn niet in strijd met de grondwet, het internationale recht en het Europese recht.

  Besloten clubcriterium niet in strijd met grondwet

  Reageer

  Het besloten club- en het ingezetenencriterium, waarmee coffeeshops buitenlandse klanten kunnen weren, zijn niet in strijd met de grondwet, het internationale recht en het Europese recht. Dat staat in de conclusie die Staatsraad Advocaat-Generaal Leen Keus vandaag heeft uitgebracht.

 • De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland vindt dat het miljard dat mogelijk beschikbaar wordt gesteld als schadecompensatie voor de bevingen in een keer vrij moet worden gemaakt.

  SER: miljard compensatie bevingschade in een keer

  Reageer

  De overheid zou het compensatiebedrag van 1 miljard euro in een keer beschikbaar moeten stellen voor Noord-Oost Groningen. Dat stelt de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland tegenover het Dagblad van het Noorden.

 • In een sectorplan van de VNG en de vakbonden zijn 250 extra plaatsen voor jonge ambtenaren, 500 coachingsplaatsen voor ouderen en nog eens 750 opleidingsplaatsen voor oudere ambtenaren opgenomen. loopbaanontwikkeling voor oudere medewerkers.

  250 banen voor jonge gemeenteambtenaren

  3 reacties

  250 extra plaatsen voor jonge ambtenaren, 500 coachingsplaatsen voor ouderen en nog eens 750 opleidingsplaatsen voor oudere ambtenaren. De VNG en de vakbonden hebben samen een sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met als doel banen voor jongeren en loopbaanontwikkeling voor oudere medewerkers.

 • De premie voor de ambtenarenpensioenen gaat omlaag, heeft ambtenarenpensioenfonds ABP bekendgemaakt.

  Premie ambtenarenpensioenen omlaag

  7 reacties

  De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij ambtenarenpensioenfonds ABP gaat in 2014 omlaag: van 25,4 procent naar 21,6 procent. Voor ambtenaren levert dat een koopkrachtverbetering op van ongeveer twee procent.

 • Kandidaat-wethouders moeten geen opportunisten en gelukszoekers zijn, meent
voorzitter Edo Haan, voorzitter van de Wethoudersvereniging, tijdens de jaarlijkse landelijke Wethoudersconferentie.

  'Wethoudersvak niet voor gelukszoekers of opportunisten'

  Reageer

  We moeten voorkomen dat inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen nog maar kunnen kiezen uit gelukszoekers en opportunisten als kandidaat-wethouder. Dit zei voorzitter Edo Haan, voorzitter van  de Wethoudersvereniging, woensdag tijdens de jaarlijkse landelijke Wethoudersconferentie.

 • Leon van Halder is maandagavond uitgeroepen tot Overheidsmanager 2013. Van Halder was sinds 2009 directeur-generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Leon van Halder is Overheidsmanager 2013

  Reageer

  Leon van Halder is maandagavond uitgeroepen tot Overheidsmanager 2013. Van Halder was sinds 2009 directeur-generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf 1 november is hij secretaris-generaal bij dit ministerie.

 • Gemeenten moeten niet in een regelreflex schieten door de verdrinkingsdoden in recreatieplassen, meent adviescollege Actal.

  'Geen regelreflex rond recreatieplassen'

  Reageer

  Afgelopen zomer volgden de berichten over verdrinkingsdoden elkaar in rap tempo op. Het leek alsof er meer doden waren dan anders. Onmiddellijk klonk de roep om meer regelgeving. Actal waarschuwt echter dat gemeenten niet in een regelreflex moeten schieten.

 • Na een proef in Den Haag en Rotterdam krijgt drie jaar later de hennepgeurkaart een landelijk vervolg.

  Hennepgeurkaart landelijk ingezet

  6 reacties

  Twee jaar geleden maakte de netbeheerders het al bekend, maar nu gaat het ook eindelijk gebeuren: de hennepgeurkaart krijgt een landelijk vervolg.

 • Lokale partijen zijn over het algemeen rechts en conservatief en hebben vooral succes in gemeenten waar de PVV niet meedoet. Onderzoek van André Krouwel.

  Lokale politieke partijen vaak rechts-conservatief

  1 reactie

  Lokale politieke partijen zijn over het algemeen op sociaal economisch gebied rechts en op sociaal cultureel gebied conservatief. Dit blijkt uit een onderzoek van politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 • De Duikeendtunnel in Nieuwegein

  Raad Nieuwegein wil geen sluiting overlasttunnel

  4 reacties

  De gemeente Nieuwegein zit met een tunneltje in de wijk Doorslag in zijn maag. Een meerendeel van de gemeenteraad vindt dat niet de tunnel, maar de overlastveroorzakers aangepakt moeten worden.

 • Volgens een intern rapport van Rijkswaterstaat is de Oosterscheldekering wel degelijk jarenlang verwaarloosd. Afgelopen maand ontkende minister Schultz dit nog.

  Oosterscheldekering wel degelijk verwaarloosd

  7 reacties

  Eind vorige maand schreef minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nog aan de Tweede Kamer dat de zeeweringen in de Oosterschelde veilig waren. De brief was een reactie op een melding van zes deskundigen die een leidende rol hebben gespeeld bij de bouw van de stormvloedkering. Uit een rapport van Rijkswaterstaat blijkt dat er wel degelijk sprake is van verwaarlozing.

 • Het Waarborgfonds Motorverkeer gaat gemeenten niet langer automatisch betalen bij schade aan pollers. Eerst moet de gemeente laten zien dat ze alles hebben gedaan om schade te voorkomen.

  Fonds vergoedt schade aan pollers niet meer automatisch

  Reageer

  Het Waarborgfonds Motorverkeer gaat niet meer automatisch schade aan ’pollers’ – verkeerspaaltjes die uit het wegdek komen – vergoeden aan gemeenten. Voortaan gaat een expert eerst kijken of de gemeente met voldoende heeft gedaan om de schade te voorkomen.

 • Tweederde van de hondenbelasting die Limburgse gemeenten incasseren, wordt niet uitgegeven aan hondenbeleid maar gaat op aan algemene middelen.

  Tweederde hondenbelasting verdwijnt in gemeentekas

  8 reacties

  Tweederde van de hondenbelasting die gemeenten in Limburg jaarlijks incasseert, wordt niet besteed aan het opruimen van hondendrolen, aanleggen van uitlaatplkekken en controle op hondenbezit. Van de zes miljoen euro aan hondenbelasting gaat slechts 2 miljoen op aan hondenbeleid.

 • Een raadslid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besluiten waar hij aan mee heeft gewerkt, stelt minister Plasterk in antwoord op Kamervragen.

  Raadslid kan niet financieel aansprakelijk gesteld

  Reageer

  Raadsleden kunnen niet persoonlijk financieel aansprakelijk worden gesteld voor democratisch genomen besluiten. Dit heeft minister Ronald Plasterk van BZK geantwoord op Kamervragen van PvdA-ers Pierre Heijnen en Jeroen Recourt.

 • Links de zwaarden van Klundert, rechts de kruizen van Golgotha.

  Klundert laat kruizen staan

  5 reacties

  De drie houten zwaarden in de speeltuin in de wijk Rodeborg in Klundert blijven staan, heeft de gemeente Moerdijk besloten. Dit ondanks bezwaren van de ChristenUnie, die er de kruizen van Golgotha in zag.

 • De regels voor het afsteken van evenementsvuurwerk zijn nodeloos ingewikkeld, concludeert Actal op basis van onderzoek.

  Regels vuurwerk nodeloos ingewikkeld

  Reageer

  De regels voor het afsteken van evenementenvuurwerk zijn nodeloos ingewikkeld. Ondernemers zijn onnodig veel tijd kwijt met het aanvragen van toestemming voor een vuurwerkevenement. Veel gegevens die ze moeten aanleveren, zijn allang in het bezit van de overheid.

 • Burgemeester Wolfsen heeft de laatste 98 prostitutieboten aan het Utrechtse zandpad en de ramen aan de Hardebollenstraat laten sluiten wegens mensenhandel.

  Laatste prostitutieboten Utrecht dicht

  Reageer

  Utrecht heeft opnieuw de vergunning van een exploitant van raamprostitutie aan het Zandpad en de Hardebollenstraat ingetrokken. Daarmee wordt een einde gemaakt aan vrijwel alle grootschalige raamprostitutie in de Domstad.

 • Nissewaard, Westenrijk, Spijkenissen, Berkenisse, Puttenisse of Bernisse. De nieuwe fusiegemeente heeft extra tijd gekregen om een goede naam te kiezen.

  Fusiegemeente krijgt extra tijd voor nieuwe naam

  5 reacties

  Nissewaard, Spijkenisse, Berkenisse, Puttenisse of Bernisse? De gemeenteraden van Spijkenisse en Bernisse zijn er nog niet uit, en hebben het Rijk een maand uitstel gevraagd om tot een weloverwogen naam voor de fusiegemeente te komen.

 • De Noordelijke rekenkamer trekt vernietigende conclusies omtrent de innovatiesubsidies in Groningen, Friesland en Drenthe. Prestaties zijn vaag, de kosten exploderen.

  Vernietigend rapport Noordelijke rekenkamer over innovatiesubsidies

  1 reactie

  Bij projecten die de noordelijke kenniseconomie moeten bevorderen zijn veel partijen betrokken. Maar het is allerminst duidelijk wie wat doet, informatie over prestaties van de door de drie provincies gesubsidieerde stichtingen ontbreekt grotendeels. Successen worden breed uitgemeten, maar mislukkingen niet onderkend, terwijl de kosten in de afgelopen acht jaar verdrievoudigd zijn.

 • Het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat de pensioenen mogelijk volgend jaar opnieuw verlagen als de afgesproken dekkingsgraad niet wordt gehaald, zegt voorzitter Henk Brouwer.

  Ambtenarenpensioenen mogelijk nogmaals gekort

  14 reacties

  De kans bestaat dat het ambtenarenpensioenfonds ABP de pensioenen volgend jaar opnieuw gaat verlagen. De dekkingsgraad is momenteel 100 procent, terwijl het pensioenfonds met De Nederlandsche Bank heeft afgesproken dat de dekkingsgraad eind 2013 minimaal 104,2 procent zou zijn.

 • Ambtenaren vertrouwen de personen en instanties niet bij wie zij misstanden moeten melden, stelt BIOS, het expertisecentrum integriteitsvraagstukken.

  Melden misstanden bij overheid laat te wensen over

  8 reacties

  De meeste organisaties in de publieke sector hebben een meldprocedure. Maar dat hoeft nog niet te leiden tot een goed meldsysteem. Mensen hebben weinig vertrouwen in de personen en instanties bij wie zij klachten moeten melden, ze denken dat er niets met de klacht gebeurd en vrezen negatieve gevolgen.

 • De politie van Amsterdam krijgt tijdens de troonswisseling ondersteuning van de Belgische en Duitse politie, met speurhonden, om explosieven op te sporen.

  Duitse en Belgische hulp voor Amsterdamse politie

  1 reactie

  Bij de voorbereiding op de inhuldiging krijgt de Amsterdamse politie hulp van Belgische en Duitse collega’s. Zij zijn met speurhonden naar de hoofdstad gekomen die zijn getraind in het opsporen van explosieven.

 • Het Amersfoorste raadslid Mustafa Özcan is een jaar lang niet komen opdagen in de raadsvergaderingen omdat de software van zijn navigatiesysteem was verouderd.

  Amersfoorts spookraadslid was weg naar raadszaal kwijt

  21 reacties

  Het Amersfoortse spookraadlid Mustafa Özcan van de naar hem vernoemde lijst  Özcan is gisteravond, na een jaar afwezigheid, voor het eerst weer aanwezig geweest tijdens een raadsvergadering. Volgens hem is zijn afwezigheid te verklaren door een verouderd navigatiesysteem.

 • Straatbarbecues, burgerbesturen, gedragscode-projecten, de inzet van straatcoaches, wijksport, het helpt allemaal niet om de leefbaarheid in achterstandswijken te vergroten.

  Sociale wijkprojecten hebben nauwelijks effect

  9 reacties

  De Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale projecten die de leefbaarheid moeten verbeteren. Van straatbarbecues tot burgerbesturen en van gedragscode-projecten tot de inzet van straatcoaches. Al die projecten hebben echter nauwelijks effect.

 • Met het sluiten van het sociaal akkoord is de nullijn voor ambtenaren voor 2014 definitief van de baan, meent de centrale ambtenarenbond ACOP FNV.

  'Nullijn ambtenaren definitief van de baan'

  23 reacties

  Met het vastleggen in het sociaal akkoord dat het bezuinigingspakket van 4,3 miljard voor 2014 van de baan is, is het ook onherroepelijk dat de nullijn voor ambtenaren is komen te vervallen. Dat stellen de FNV bonden die de werknemers in de overheids- en onderwijs- sectoren vertegenwoordigen, verenigd in ACOP FNV.

 • De politie in Groningen heeft veel klachten binnengekregen van mensen die 's nachts werden gewekt door een burgernetalarm vanwege een inbraak.

  Burgernet prima, maar liever niet 's nachts

  4 reacties

  Duizenden inwoners van Groningen en Drenthe zijn in de nacht van zondag op maandag om kwart voor 3 gewekt door een sms van Burgernet naar aanleiding van een inbraak in een school in Meeden, in de buurt van Veendam. Bij de politie zijn veel klachten binnengekomen van deelnemers die de reden voor zo'n nachtelijk alarm overdreven vinden.

 • Ministers Asscher, Schippers en Kamp denken verschillend over het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers.

  Ministers verdeeld over sociaal akkoord

  Reageer

  Ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) , Edith Schippers (Volksgezondheid) en Henk Kamp (Economische Zaken) zijn verdeeld over het sociaal akkoord. Volgens Asscher is het akkoord in beton gegoten, Schippers is sceptisch en Kamp vindt het jammer dat het akkoord niet aansluit op het beleid.

 • Door de decentralisaties zal rechtsvorming op een lager bestuurlijk niveau plaatsvinden, stelt vice-voorzitter van de Raad van State bij de presentatie van het jaarverslag 2012.

  RvS: Rechtsvorming verandert door decentralisaties

  1 reactie

  Het handelen van de overheid is geen technisch handelen dat losstaat van het recht. Het is ook rechtsvormend. Door de decentralisaties zullen het steeds meer de lokale overheden zijn die met hun handelen de rechtsvorming bepalen.

 • Het college van Montfoort wil fuseren met IJsselstein, maar de inwoners voelen daar niets voor, blijkt uit een enquête van de oppositie.

  Inwoners Montfoort willen andere fusie dan raad

  3 reacties

  De gemeenteraad van  Montfoort beslist op 27 maart of de gemeente een ambtelijke fusie aangaat met de buurgemeente IJsselstein. De inwoners van Montfoort en Linschoten zien echter meer in een fusie met Woerden en Oudewater, zo blijkt uit een enquête opgezet door de oppositiepartijen.

 • Het stedennetwerk G32 vindt dat leefbaarheid in de nieuwe huisvestingswet thuishoort. Minister Stef Blok van Wonen vindt het geen taak van woningcorporaties om zich met leefbaarheid bezig te houden.

  G32: leefbaarheid hoort in huisvestingswet

  Reageer

  Het G 32 stedennetwerk vindt dat leefbaarheid wel als instrument in de huisvestingswet moet worden opgenomen. Dit heeft de voorzitter fysieke pijler van het G32 stedennetwerk, Jop Fackeldey, vandaag aan de woordvoerders wonen van de Tweede kamer laten weten. De huisvestingswet wordt morgen in de Tweede Kamer behandeld.

 • De brandweer wordt te veel afgerekend op de aanrijtijden. Daarbij dreigen andere belangrijke indicatoren voor brandveiligheid in het gedrang te komen, concludeert TNO.

  Te veel nadruk op opkomsttijd brandweer

  1 reactie

  Goede brandweerzorg vraagt om een integrale aanpak, waarbij alle aspecten van brandveiligheid worden meegewogen. Momenteel ligt de nadruk ten onrechte veel te sterk op de opkomsttijden. Dat concludeert TNO op basis van een onderzoek in opdracht van het Veiligheidsberaad.

 • De waarderingskamer heeft 70 gemeenten onder verscherpt toezicht gesteld vanwege de ontoereikende manier waarop zij omgaan met woz-bezwaren.

  Veel gemeenten in de fout met vaststellen WOZ

  17 reacties

  In tientallen gemeenten is veel mis met het vaststellen van de WOZ-waarde. Zeventig gemeenten deden hun werk zelfs dermate slecht, dat ze onder verscherpt toezicht zijn gesteld van de Waarderingskamer.

 • Ambtenaren krijgen hun eigen kantonrechtersformule. Op grond van twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is te berekenen hoeveel geld ambtenaren die worden ontslagen wegens verstoorde arbeidsverhoudingen meekrijgen.

  Formule voor ontslagvergoeding ambtenaren

  30 reacties

  Werknemers in het bedrijfsleven hebben de kantonrechtersformule. Als zij ontslagen worden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen die voornamelijk aan de werkgever te wijten zijn, wordt volgens deze formule de ‘ontbindingsvergoeding’ vastgesteld.  Voor ambtenaren in dezelfde situatie is er nu de CRvB-formule.

 • Lokale politici zijn voorstander van een verbod om vuurwerk af te steken. Door gemeenten georganiseerde vuurwerkshows zouden een goed alternatief zijn.

  Lokale politici voor vuurwerkverbod

  12 reacties

  Een meerderheid van de gemeentebestuurders en gemeenteraadsleden (58 procent) wil een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters uit verschillende Nederlandse gemeenten.

 • VNG wijzigt directieraad na vertrek Ralph Pans: Kees Jan de Vet waarnemend voorzitter, Jan Willem Weck waarnemend lid van de directieraad.

  VNG wijzigt directieraad

  Reageer

  De directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verandert per 1 februari. Dit heeft te maken met het vertrek van Ralph Pans als voorzitter van de directieraad. Pans treedt vanaf 1 maart in dienst bij de Raad van State.

 • Minister Blok heeft een beroep gedaan op Aedes, de koepel van woningcorporaties, om met een plan van aanpak te komen voor de verlaging van bedrijfslasten.

  Woningcorporaties moeten bedrijfslasten verlagen

  Reageer

  Minister Blok (Wonen) heeft de woningcorporaties gevraagd met een plan van aanpak te komen, waarin ze aangeven hoe ze de bedrijfslasten kunnen verlagen. De vraag van Blok volgt op een motie die eerder door de Tweede Kamer in aangenomen

 • Ombudsman Alex Brenninkmeijer stelt in het rapport 'in het krijt bij de overheid' dat langs elkaar heen werkende overheidsinstanties burgers in financiële problemen brengen door onverhoeds geld op te eisen.

  Ombudsman: Overheid brengt burger in financiële problemen

  16 reacties

  Nederlandse burgers komen regelmatig in grote financiële problemen door het beleid van de overheid. Gemeenten en instanties als de Belastingdienst, het UWV en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) werken langs elkaar heen en gaan allemaal hun eigen weg. 

 • Om de zelfstandige bestuursorganen beter aan te laten sluiten op de bedrijfsvoering van het RIjk, wordt de kaderwet zelfstandige bestuursorganen aangepast.

  Betere aansluiting zbo's op bedrijfsvoering Rijk

  Reageer

  Zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) kunnen worden verplicht om deel te nemen aan voorzieningen van het Rijk, zoals huisvesting, ict of beveiliging. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst besloten.

 • Het aantal gemeenten is weer kleiner dan het voorgaande jaar. Doordat tien gemeenten gefuseerd zijn tot drie nieuwe gemeenten komt het totale op 408 gemeenten.

  Aantal inwoners per gemeente verdubbeld

  8 reacties

  Sinds 1988 is het aantal inwoners van Nederlandse gemeenten verdubbeld. In dat jaar hadden Nederlandse gemeenten gemiddeld iets meer dan 20 duizend inwoners. Drie kwart van de gemeenten had toen 20 duizend inwoners of minder. Een vijfde had zelfs minder dan 5 duizend inwoners. Met name door gemeentelijke fusies is het gemiddeld aantal inwoners per gemeente nu toegenomen tot bijna 41 duizend.

 • Bij de vorming van de Nationale politie is afgesproken dat de topverdieners niet meer dan de balkenendenorm van ruim 187.000 euro mogen verdienen.

  Politietop levert deel salaris in

  4 reacties

  Vijf politiecommissarissen met een topinkomen leveren een deel van hun salaris in, schrijft het AD. Dit na een 'moreel appel' van minister Ivo Opstelten en Veiligheid en Justitie.

 • Wob-verzoeken verpakt als sollicitatiebrief of als marketing-aanbieding. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt haar leden ervoor.

  Gemeenten gewaarschuwd voor Wob-misbruikers

  6 reacties

  Het lijkt een sollicitatiebrief of een marketingaanbod. Maar in de brieven zit een Wob-verzoek verpakt. Als de gemeente niet reageert, volgt een bezwaarschrift tegen niet tijdig beslissen, eventueel gevolgd door een vordering van een dwangsom. De VNG waarschuwt de gemeenten tegen deze praktijken.

 • Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat het komend jaar de pensioenpremie met 1,3 procent verhogen. Dit vanwege de gestegen levensverwachting en de te lage dekkingsgraad.

  Pensioenpremie ambtenaren omhoog

  7 reacties

  Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt het komend jaar de pensioenpremie. De premie stijgt van 24,1 procent naar 25,4 procent. Volgens het pensioenfonds is dit nodig met het oog op de gestegen levensverwachting en de eisen die de toezichthouder stelt.

 • Vier wethouders van Wassenaar zijn opgestapt vanwege kostenoverschrijding bij de bouw van een fietstunnel. Wassenaar kampt al lange tijd met een bestuurscrisis.

  Wethouders Wassenaar treden af

  2 reacties

  De twee VVD-wethouders in Wassenaar zijn dinsdag opgestapt. Hun collega's van het CDA en van D66 stelden daarna hun portefeuille ook ter beschikking.

 • Nico Oudhof

  Afvalproject stopt, wethouder treedt af

  5 reacties

  Het leek zo’n mooi initiatief: de burger betalen voor het inzamelen van gescheiden afval. Maar dinsdag trok de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de stekker uit het project Afval Loont van Ryck. Wethouder Nico Oudhof besloot daarop af te treden.

 • Rijkswaterstaat heeft in Amersfoort de titel Overheidsorganisatie 2.0 in de wacht gesleept en liet daarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken en Over-gemeenten achter zich.

  Rijkswaterstaat wint titel Overheidsorganisatie 2.0

  Reageer

  Al twee keer eindigde Rijkswaterstaat als tweede bij de jaarlijkse verkiezing van Overheidsorganisatie 2.0. Gisteren sleepte RWS de titel Overheidsorganisatie 2.0 van het jaar 2012 in de wacht.

 • Gemeenteambtenaren zijn zich te weinig bewust van de digitale veiligheid binnen hun gemeenten, blijkt uit onderzoek van Motivaction bij de Alert Online campagne.

  Ambtenaren weinig bewust van digitale veiligheid

  4 reacties

  Gemeenteambtenaren zijn zich te weinig bewust van de digitale veiligheid bij gemeenten. Het digitale veiligheidsbeleid maakt geen deel uit van de functioneringsgesprekken en leidinggevenden zien er ook niet op toe dat ambtenaren het veiligheidsbeleid kennen. Dit blijkt uit een studie van Motivaction in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV.)

 • De grote steden verenigd in de G32 hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat stedelijke vernieuwing opnieuw op de agenda moet komen te staan.

  Steden willen stedelijke vernieuwing op de agenda

  Reageer

  Het G32 stedennetwerk heeft in een brief naar de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een dringende oproep gedaan om de stedelijke vernieuwing weer op de agenda te zetten. In het regeerakkoord komt het begrip stedelijke vernieuwing niet voor.

 • Het kabinet heeft tal van sancties in petto voor werklozen die te weinig doen om aan te bak te komen.

  Strenge aanpak onwillige werklozen

  8 reacties

  Het verschil tussen uitkeringen en inkomen uit werk wordt groter, zo blijkt uit het regeerakkoord. Dit komt vooral door lagere belastingen voor werkenden. Voor uitkeringsgerechtigden die niet voldoende doen om aan het werk te komen, heeft de nieuwe regeringscoalitie tal van sancties in petto.

 • De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) gaat geen maximaal tekort per afzonderlijke decentrale overheid voorschrijven. Wel komt er een maximum tekort vor alle decentrale overheden samen.

  Wet HOF legt maximum tekort alle decentrale overheden vast

  Reageer

  Het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort is een zaak van zowel de Rijksoverheid, maar ook van de decentrale overheden. In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd, stapt de wetgever echter af van een maximum tekort per afzonderlijke gemeente, provincie of waterschap. Daarvoor in de plaats komt een maximum tekort voor alle decentrale overheden samen.

 • Door verhoging van de rekenrente en het spreiden van tekorten over meerdere jaren kan de korting van pensioenen beperkt blijven, schrijft De Krom.

  Pensioenkorting kan beperkt blijven

  7 reacties

  Pensioenfondsen mogen de noodzakelijke verlaging van hun pensioenen onder voorwaarden over meerdere jaren spreiden. Ze mogen deze korting ook beperken tot maximaal 7 procent per jaar. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

 • Gemeenten hebben 10.000 hectare grond in bezit waarvoor geen bestemming gevonden kan worden. De overtollige grond heeft een aanschafwaarde van 1,1 miljard euro.

  Gemeenten hebben grondoverschot van 10.000 hectare

  2 reacties

  Nederlandse gemeenten hebben 10.000 hectare grond in bezit waarvoor geen bestemming gevonden kan worden. Dat blijkt uit onderzoek van projectmanagement, advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en het Kadaster. De overtollige grond heeft een aanschafwaarde van 1,1 miljard euro. 

 • Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam, declareerde fors, zo blijkt uit de declaratiebonnen die op internet zijn gezet door een Schiedammer.

  Oud-burgemeester Schiedam declareerde fors

  31 reacties

  Dure diners met een overdaad aan dure dranken, taxi’s die urenlang voor de deur wachtte, cadeaus en kookboeken. Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam, declareerde er lustig op los. De gemeente nam alle kosten voor rekening.

 • De cookiebepaling wordt nog steeds genegeerd door veel overheidswebsites. Toezichthouder OPTA heeft ze aangeschreven.

  Overheidswebites voldoen niet aan cookiebepaling

  1 reactie

  Toezichthouder OPTA heeft 95 overheidswebsites op de vingers getikt omdat ze niet voldoen aan de nieuwe cookiebepaling. Volgens deze bepaling moeten websites de bezoeker er op attenderen dat ze cookies plaatsen. Veel overheidswebsites doen dat niet.

 • Het Interprovinciaal Overleg, de VNG en de waterschappen sturen een gezamenlijke brandbrief naar de lijsttrekkers over de Wet Hof en het schatkistbankieren.

  Brandbrief over schatkistbankeren en Wet Hof

  4 reacties

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) sturen maandag 3 september gezamenlijk een brandbrief aan de lijsttrekkers over de conceptwet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) en het verplicht schatkistbankieren.

 • Wie is deze man?

  Nederlanders weten weinig van politiek systeem

  11 reacties

  Nederlanders zijn niet goed op de hoogte van hoe het politieke systeem is georganiseerd in hun land. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders dat in de maand augustus is uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI).

 • ICANN heeft een lijst met 1930 nieuwe topleveldomeinnamen bekend gemaakt. Mensen die zich door namen geschaad voelen, kunnen er bezwaar tegen indienen.

  Nederlanders kunnen bezwaar maken tegen topleveldomeinnamen

  Reageer

  Nederlandse bedrijven, organisaties en particulieren kunnen tot en met 21 september reageren op de voorgenomen uitbreiding van topleveldomeinnamen (TLDs), zoals .overheidnl, .sport,.love, .media, .amsterdam en .bank.

 • Het aantal mensen dat vorig jaar een baan probeerde te vinden via een zogeheten re-integratietraject is gedaald met ruim 17.000 tot bijna 230.000. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

  Gemeenten reïntegreren minder

  2 reacties

  Eind 2011 volgden bijna 230 duizend personen in Nederland een re-integratietraject dat werd aangeboden door een gemeente. Dat waren er ruim 17 duizend minder dan een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

 • De provincie Noord-Brabant heeft op grond van geluidsbelastingkaarten onderzoek laten doen naar ervaringen van geluidsoverlast langs provinciale wegen.

  Slapeloosheid door provinciale wegen

  8 reacties

  Duizende Brabanders hebben slapeloze nachten en gezondheidsklachten door het constante geruis van verkeer op de provinciale wegen. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant naar geluidsbelasting.

 • Gemeenten hebben onvoldoende contact met de nieuwe doelgroepen die per 1 januari 2013 onder de Wmo vallen, zo blijkt het een onderzoek onder cliëntenraden.

  Gemeenten bereiken nieuwe Wmo-doelgroep onvoldoende

  11 reacties

  Veel gemeenten en Wmo-raden en bereiken de nieuwe cliëntgroepen die met de decentralisatie van de AWBZ onder de Wmo vallen onvoldoende. 60% van de Wmo-raden vindt dit een knelpunt. Hierdoor hebben zij geen duidelijk beeld waar in het decentralisatieproces aandacht aan moet worden besteed.

 • Ambtenaren en bestuurders reizen in groten getale rond de wereld. Van een duidelijk voorafgesteld doel of evaluatie achteraf is dikwijls geen sprake.

  ‘Reizen ambtenaren en bestuurders nauwelijks geëvalueerd’

  5 reacties

  Duizenden bestuurders en ambtenaren van het rijk, de provincies en grotere gemeenten reizen vaak zonder duidelijke strategie vooraf en zonder evaluatie achteraf de wereld over. Dit stelt het weekblad Elsevier op basis van eigen onderzoek.

 • Kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor ondersteuning van Q-koortpatiënten, maar dit mag niet gezien worden als het nemen van juridische verantwoordelijkheid.

  10 miljoen voor Q-koorts, geen compensatie

  Reageer

  Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar zodat patiënten met Q-koorts kunnen worden ondersteund met advies, begeleiding en onderzoek. Het is niet de bedoeling dat patiënten met dat geld schadeloos worden gesteld.

 • De Wet werken naar vermogen is controversieel verklaard.

  Gemeenten voorzien geen grote wijzigingen in decentralisaties

  Reageer

  Gemeenten gaan voor het overgrote deel gewoon door met de transities in het sociale domein. 67 procent zegt met hetzelfde tempo op de ingeslagen weg door te gaan, 30 procent doet dat in een lagere vesnelling. Slechts 2 procent zegt de ingezette transities tijdelijk op te schorten, zo blijkt uit een enquête van adviesbureau BMC.

 • Bij gemeenten blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over de ‘toetsbare termen’ waaraan de centra moeten voldoen, blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

  Gemeenten hebben weinig zicht op Centra Jeugd en Gezin

  1 reactie

  Gemeenten hebben onvoldoende zicht op de resultaten van hun Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en geven daar zelf nog weinig sturing aan. Dat blijkt uit een onderzoek van 32 gemeentelijke rekenkamers en de Algemene Rekenkamer onder CJG’s in 42 gemeenten. Het rapport is op woensdag 13 juni aangeboden aan de Tweede Kamer.

 • De gemeente Nieuwegein is een van de pilotgemeenten in het project De Kanteling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Gemeente moet regierol Wmo beter oppakken

  Reageer

  In de gemeente Nieuwegein heeft het project De Kanteling geleid tot betere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en een meer faciliterende rol van de gemeente. Maar de burger zelf is nog moeilijker mee te krijgen. Ook pakt de gemeente de regierol nog niet stevig genoeg op.

 • 94 procent van de ambtenaren die op een referendum van de vakbonden reageerden steunen de cao eisen van de vakbonden.

  Bonden: 94% van gemeenteambtenaren steunt eisen

  14 reacties

  94 procent van de ambtenaren steunt de cao-eisen van de vakbonden. Dit stellen de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF naar aanleiding van de ledenraadpleging die zij de afgelopen twee weken hielden.

 • De uitspraak van de Raad van State over de stage van een Iraanse studente is niet exemplarisch voor stages van illegale scholieren in het algemeen.

  Uitspraak stage Nijmegen geen gevolgen voor Amsterdam

  Reageer

  De uitspraak van de Raad van State omtrent de stage van een Nijmeegse student staat los van de stages die de gemeente Amsterdam mogelijk wil maken voor illegale mbo-leerlingen. Dit blijkt uit de motivering van de uitspraak die de Raad van State woensdag deed. 

 • Prof. dr. David Pinto

  David Pinto: ‘Overheid moet stoppen met integratiebeleid’

  20 reacties

  De integratie van niet-westerse migranten in Nederland is volledig mislukt, stelt David Pinto. In zijn nieuwe ‘Canon voor Participatie en Diversiteit’ heeft de hoogleraar en trainer interculturele communicatie ook de oplossing paraat: participatie.

 • Ruim een jaar na de invoering werkt de Wabo weliswaar goed bij eenvoudige aanvragen, maar bij meer complexe aanvragen faalt de wet.

  Wabo faalt bij complexe aanvragen

  18 reacties

  Ruim een jaar na de invoering werkt de nieuwe omgevingswet Wabo niet naar behoren. Met name bij complexe vergunningaanvragen is de besluitvorming traag en niet integraal en ontbreekt het bij ambtenaren nog dikwijls aan de benodigde deskundigheid. 

 • De Amsterdamse rekenkamer concludeerd in een onderzoek dat de huidige methode verwarrend is. Vervang kabinet door geheim is oplossing volgens de rekenkamer.

  Geheim is pas geheim als er geheim op staat

  Reageer

  Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om geheimhouding op te leggen van vergaderstukken of van delen van vergaderingen. De geheimhouding is echter vaak niet duidelijk, niet goed onderbouwd en een systeem om de geheimhouding op te heffen, ontbreekt in veel gevallen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de Amsterdamse rekenkamer.

 • De verruiming van het onmishaarheidsbeginsel, dat werd in gesteld als crisismaatregel, wordt per 1 januari 2012 beëindigd.

  Verruiming onmisbaarheidsbeginsel beëindigd

  Reageer

  De verruiming van het onmisbaarheidscriterium bij ontslagbesluiten wordt per 1 januari beëindigd. De verruiming maakte het voor werkgevers gemakkelijker een werknemer onmisbaar te verklaren, en daarmee het afspiegelingsbeginsel te omzeilen.

 • De Hoge Raad in IJsland heeft bepaald dat Nederlandse overheden voorrang krijgen op andere inversteerders bij het verdelen van de failliete Landsbanki-boedel.

  Overheden krijgen voorrang bij Landsbanki-geld

  Reageer

  De Hoge Raad in IJsland heeft vrijdag bepaald dat Nederlandse overheden een voorkeurspositie krijgen bij het faillissement van Landsbanki. Provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook de Nederlandse Bank, hebben voorrang op andere investeerders.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Over de grens   In de rubriek Over de grens beschrijven we bijzondere ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van ambtenaren en bestuur

  Ambtenarenseks tegen krimp

  Reageer

  Over de grens 
  In de rubriek Over de grens beschrijven we bijzondere ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van ambtenaren en bestuur

 • ‘Dossieronderzoek naar de opdrachtverstrekking voor de bouw van het project Scholeneiland in Odijk heeft geen verdenking van enig strafbaar feit opgeleverd.’ Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van de gemeente Bunnik, waar Odijk onder valt, leest in april 2016 de conclusie met een zucht van verlichting.

  Veel rook, geen vuur

  Reageer

  De gemeente Bunnik zou sjoemelen met aanbestedingen en een van haar ambtenaren werd beticht van ambtelijke corruptie. Burgemeester Hans Martijn Ostendorp besloot dat er een extern onderzoek moest komen, uitgevoerd door de Rijksrecherche. ‘Je geeft alles uit handen, dat maakt nerveus.’

 • Helmond dreigde bezoek te krijgen van de vermeende haatprediker Sa’ad Ateeq al-Ateeq. De sjeik had in een preek opgeroepen joden, christenen, sjiieten en alawieten te vernietigen. Burgemeester Elly Blanksma (CDA) moest in de touwen.

  Bezoek van een haatprediker

  Reageer

  Helmond dreigde bezoek te krijgen van de vermeende haatprediker Sa’ad Ateeq al-Ateeq. De sjeik had in een preek opgeroepen joden, christenen, sjiieten en alawieten te vernietigen. Burgemeester Elly Blanksma (CDA) moest in de touwen.

 • De drie – professor Arre Zuurmond, hoogleraar ICT en de toekomst van het openbaar bestuur, Bert Mulder, lector IT en samenleving en trendwatcher/futurist Marcel Bullinga – doen in hun essay van 2005 tal van voorspellingen die tien jaar later realiteit zijn geworden. Al staan veel van deze ontwikkelingen na een decennium nog steeds in de kinderschoenen.

  ‘Op naar de Ubergemeente’

  Reageer

  Zij is kleiner, maar krachtiger en produceert met de helft minder mensen twee keer zoveel, vier keer zo goed. In 2005 schetsten drie adviseurs de elektronische overheid van 2015. Veel kwam uit, maar wel in een trager tempo. Hoe ziet de e-overheid er over tien jaar uit?

 • De afgelopen twee jaar bezochten debattrainer John Bijl en journalist Kemal Rijken als Mystery Burgers iedere week een raadsdebat. Hun tour de force bracht ze naar 85 gemeenten, verspreid over het hele land. Voor Binnenlands Bestuur schreven ze daar wekelijks een column over. Die columns zijn nu gebundeld in een boek, De Mystery Burger.

  ‘De raad doet het zo gek nog niet’

  Reageer

  Te veel jargon, te veel aandacht voor details en vooral, vergaderingen zonder conclusies. Op het eerste gezicht lijken de Mystery Burgers, die voor Binnenlands Bestuur 85 raadsvergaderingen bezochten, gehakt te maken van het niveau ervan. Toch concluderen de auteurs dat het eigenlijk heel goed gaat met de gemeenteraad.