of 59250 LinkedIn

Eric de Kluis

Eric de Kluis is hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur sinds december 2011. Daarvoor was hij chef webredactie (2008-2011).

Bij Reed Elsevier werkte hij onder meer als hoofdredacteur voor de bladen Overheidsmanagement en Zorg + Welzijn.

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
edekluis@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 36 57
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 306 13 301
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Eric de Kluis
Twitter:
Twitter profiel van Eric de Kluis

Recente Artikelen

 • Of het verstaanbaar is of niet, maakt voor de wet niet uit. In 2016 werd in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel ingediend om gebarentaal juridisch te erkennen. In verschillende andere landen is dat al zo. Die wetswijziging is er nog niet door, maar vooruitlopend daarop had Van Winsum gevraagd de ambtseed als ambtenaar bij de provincie Noord-Holland in gebarentaal af te mogen leggen. Het provinciaal bestuur stemde daarmee in. Daarmee is Van Winsum in ieder geval de eerste ambtenaar bij de provincie Noord-Holland die dit heeft mogen doen.

  Ambtseed nu ook in gebarentaal

  2 reacties

  Frouke van Winsum, ambtenaar bij de provincie Noord-Holland, heeft woensdag 31 januari de ambtseed afgelegd. Op zich is dat geen bijzonder gegeven. Wel bijzonder is dat zij dit in gebarentaal deed. Het is zeker niet de eerste keer dat iemand die doof is de ambtseed of belofte aflegt. Volgens de wet kan dit echter alleen in het Nederlands of Fries. 

 • De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent.

  Dekkingsgraad stijgt, pensioenen niet

  24 reacties

  De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent. Toch stijgen de ambtenarenpensioenen niet. Een daling is zelfs niet uitgesloten.

 • Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft in overleg met de sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei. Tot die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.

  Anw-compensatie blijft tot 1 mei

  3 reacties

  Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft in overleg met de sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei. Tot die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.

 • Leefbaar Almere wil dat de gemeente ‘enkele tienduizenden euro’s stort in een fonds ter bevordering van de lokale journalistiek. Bij dit fonds kunnen lokale media of individuele journalisten een aanvraag indienen.

  Ook Leefbaar Almere wil fonds voor lokale media

  1 reactie

  Leefbaar Almere wil dat de gemeente  ‘enkele tienduizenden euro’s stort in een fonds ter bevordering van de lokale journalistiek. Bij dit fonds kunnen lokale media of individuele journalisten een aanvraag indienen.

 • Mag een ambtenaar dan echt niets accepteren? In de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten staat inderdaad dat het de ambtenaar verboden is zonder toestemming van het college giften aan te nemen. En om voor het aannemen van zo’n notitieboekje nu het college terug te roepen van kerstreces gaat wat ver. Geld aannemen mag sowieso niet, maar een geschenk met een waarde van minder dan 50 euro wel. Maar ook dan moet ieder geschenk worden gemeld.

  Integer of gevalletje niet hoffelijk

  9 reacties

  Een beetje integer kan niet, zo sprak wijlen minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales. Een adagium dat in ieder geval door de gemeente Zaanstad tot op de dag van vandaag strikt wordt nageleefd. Het leek Binnenlands Bestuur een aardig gebaar om bij de kaart met kerstgroet dit jaar een notitieboekje – waarde zo’n vijf euro – aan relaties te sturen. 

 • De toegankelijkheid van gemeenteraadsvergaderingen staat onder druk. Reden voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren om bij de VNG en het Genootschap van Burgemeesters aan de bel de trekken om hun zorgen hierover kenbaar te maken.

  Journalisten willen vrije toegang tot raadzaal

  2 reacties

  De toegankelijkheid van gemeenteraadsvergaderingen staat onder druk. Reden voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren om bij de VNG en het Genootschap van Burgemeesters aan de bel de trekken om hun zorgen hierover kenbaar te maken.

 • Is stress een probleem? Niet volgens Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. ‘Stress is fantastisch! Stress is levensreddend!’ zo tekent VU-magazine uit zijn mond op.

  Hoogleraar: 'Stress? Heerlijk!'

  6 reacties

  Net een beetje uitgerust in de kerstvakantie. Iedereen op kantoor een gelukkig nieuwjaar gewenst. Mail geopend. En daar slaat de stress je al weer om de oren. Vergaderingen, planningen en deadlines dansen voor je ogen en de onthaasting van de vakantie lijkt alweer verdwenen. Stress! 

 • Het stadhuis van IJsselstein

  Montfoort: IJsselstein moet betalen voor de breuk

  2 reacties

  IJsselstein moet de rekening betalen voor het opzeggen van de ambtelijke samenwerking met Montfoort. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Montfoort in een brief aan het college van IJsselstein. Het zou gaan om enkele miljoenen euro’s, zo meldt het AD

 • Vijf gemeenten staan het komend jaar onder preventief toezicht van de provincie vanwege hun slechte financiële positie. Het gaat om de gemeenten Almelo, Middelburg, Sittard-Geleen, Twenterand en Vlissingen.

  Vijf gemeenten onder preventief toezicht

  1 reactie

  Vijf gemeenten staan het komend jaar onder preventief toezicht van de provincie vanwege hun slechte financiële positie. Het gaat om de gemeenten Almelo, Middelburg, Sittard-Geleen, Twenterand en Vlissingen.

 • Het CDA in de gemeente Sint Anthonis houdt vast aan de kandidatuur van Ingrid Voncken uit Gennep als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voncken heeft aangegeven uitsluitend lijsttrekker te willen zijn omdat zij opnieuw wethouder wil worden, maar niet beschikbaar te zijn als gemeenteraadslid.

  CDA Sint Anthonis houdt vast aan Voncken als lijsttrekker

  5 reacties

  Het CDA in de gemeente Sint Anthonis houdt vast aan de kandidatuur van Ingrid Voncken uit Gennep als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voncken heeft aangegeven uitsluitend lijsttrekker te willen zijn omdat zij opnieuw wethouder wil worden, maar niet beschikbaar te zijn als gemeenteraadslid.

 • Hoe blijft de democratie vitaal? Hoe moeten we het systeem aanpassen aan de eisen van deze tijd? Op die vragen proberen staatsrechtkundige Wim Voermans en historicus Geerten Waling een antwoord te vinden door het theoretisch debat daarover te voeren en de experimenten op lokaal niveau te bestuderen.

  Experimenteer meer met democratie

  1 reactie

  Hoe blijft de democratie vitaal? Hoe moeten we het systeem aanpassen aan de eisen van deze tijd? Op die vragen proberen staatsrechtkundige Wim Voermans en historicus Geerten Waling een antwoord te vinden door het theoretisch debat daarover te voeren en de experimenten op lokaal niveau te bestuderen.

 • Medewerkers hebben vaak het idee dat de beoordelingen niet eerlijk tot stand komen. Daarin hebben zij gelijk. Het blijkt dat de beoordelingsscore die medewerkers krijgen maar voor een klein deel terug te voeren is op de prestatie. Andere factoren, die niets te maken hebben met de prestatie, spelen een rol. Zo worden mannen beter beoordeeld dan vrouwen, niet omdat ze beter zijn, maar omdat ze meer hun mening geven en managers geen zin hebben in een conflict.

  Beoordelingsgesprek demotiveert

  Reageer

  Het beoordelingsgesprek is een ritueel dat tot veel frustraties leidt en absoluut en totale verspilling van tijd en geld. Dit blijkt uit onderzoek van docent Human Resources Management Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 • Kandidaat-raadsleden moeten niet langer een stembureau kunnen bemensen tijdens gemeenteraadsverkiezingen en gemeenten moeten de uitslagen van de verkiezingen bekendmaken via internet.

  Kandidaat-raadsleden niet meer in stembureau

  6 reacties

  Kandidaat-raadsleden moeten niet langer een stembureau kunnen bemensen tijdens gemeenteraadsverkiezingen en gemeenten moeten de uitslagen van de verkiezingen bekendmaken via internet.

 • De SP in Noordoostpolder wil dat de gemeente de vergoeding van haar raadsleden voortaan overmaakt naar familieleden of bekenden van de partijleden. De gemeente weigert al sinds 2014 de vergoeding over de maken naar de partij.

  SP Noordoostpolder: raadsvergoeding naar familie

  3 reacties

  De SP in Noordoostpolder wil dat de gemeente de  vergoeding van haar raadsleden voortaan overmaakt naar familieleden of bekenden van de partijleden. De gemeente weigert al sinds 2014 de vergoeding over de maken naar de partij.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Over de grens   In de rubriek Over de grens beschrijven we bijzondere ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van ambtenaren en bestuur

  Ambtenarenseks tegen krimp

  Reageer

  Over de grens 
  In de rubriek Over de grens beschrijven we bijzondere ontwikkelingen in het buitenland op het gebied van ambtenaren en bestuur

 • ‘Dossieronderzoek naar de opdrachtverstrekking voor de bouw van het project Scholeneiland in Odijk heeft geen verdenking van enig strafbaar feit opgeleverd.’ Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van de gemeente Bunnik, waar Odijk onder valt, leest in april 2016 de conclusie met een zucht van verlichting.

  Veel rook, geen vuur

  Reageer

  De gemeente Bunnik zou sjoemelen met aanbestedingen en een van haar ambtenaren werd beticht van ambtelijke corruptie. Burgemeester Hans Martijn Ostendorp besloot dat er een extern onderzoek moest komen, uitgevoerd door de Rijksrecherche. ‘Je geeft alles uit handen, dat maakt nerveus.’

 • Helmond dreigde bezoek te krijgen van de vermeende haatprediker Sa’ad Ateeq al-Ateeq. De sjeik had in een preek opgeroepen joden, christenen, sjiieten en alawieten te vernietigen. Burgemeester Elly Blanksma (CDA) moest in de touwen.

  Bezoek van een haatprediker

  Reageer

  Helmond dreigde bezoek te krijgen van de vermeende haatprediker Sa’ad Ateeq al-Ateeq. De sjeik had in een preek opgeroepen joden, christenen, sjiieten en alawieten te vernietigen. Burgemeester Elly Blanksma (CDA) moest in de touwen.

 • De drie – professor Arre Zuurmond, hoogleraar ICT en de toekomst van het openbaar bestuur, Bert Mulder, lector IT en samenleving en trendwatcher/futurist Marcel Bullinga – doen in hun essay van 2005 tal van voorspellingen die tien jaar later realiteit zijn geworden. Al staan veel van deze ontwikkelingen na een decennium nog steeds in de kinderschoenen.

  ‘Op naar de Ubergemeente’

  Reageer

  Zij is kleiner, maar krachtiger en produceert met de helft minder mensen twee keer zoveel, vier keer zo goed. In 2005 schetsten drie adviseurs de elektronische overheid van 2015. Veel kwam uit, maar wel in een trager tempo. Hoe ziet de e-overheid er over tien jaar uit?

 • De afgelopen twee jaar bezochten debattrainer John Bijl en journalist Kemal Rijken als Mystery Burgers iedere week een raadsdebat. Hun tour de force bracht ze naar 85 gemeenten, verspreid over het hele land. Voor Binnenlands Bestuur schreven ze daar wekelijks een column over. Die columns zijn nu gebundeld in een boek, De Mystery Burger.

  ‘De raad doet het zo gek nog niet’

  Reageer

  Te veel jargon, te veel aandacht voor details en vooral, vergaderingen zonder conclusies. Op het eerste gezicht lijken de Mystery Burgers, die voor Binnenlands Bestuur 85 raadsvergaderingen bezochten, gehakt te maken van het niveau ervan. Toch concluderen de auteurs dat het eigenlijk heel goed gaat met de gemeenteraad.