of 59232 LinkedIn

VNG legt vervolg VISD aan leden voor

VISD krijgt een vervolg, als het aan de VNG ligt. Er komt wel eerst een ledenraadpleging over de bekostiging. De uitslag moet al op 11 december bekend zijn - er is haast bij.

Het programma VISD krijgt een vervolg, als het aan de VNG ligt. Ondersteuning voor gemeenten op het gebied van de informatievoorziening rond de decentralisaties blijft nodig, maar er komt wel eerst een ledenraadpleging over de bekostiging.

Uitname uit Gemeentefonds
Het besluit is maandag genomen op de buitengewone algemene ledenvergadering (balv) van de VNG, waar een motie van de gemeente Zaanstad (mede names acht andere gemeenten) - om zonder oponthoud door te gaan met het programma - met 92 procent van de stemmen werd aangenomen. 
Voor het programma is in totaal 13,4 miljoen euro nodig. Daarvan is 3,2 miljoen euro gedekt, 10,2 miljoen moet nog worden gefinancierd. Het VNG-bestuur wil voor een deel van de 10,2 miljoen euro een (grotere) uitname uit het Gemeentefonds doen. Dat mag alleen als een meerderheid van de gemeenten daarmee instemt. Bijna 97 procent van de leden stemde maandag in met een ledenraadpleging hierover. De uitslag moet al op 11 december bekend zijn - er is haast bij.


Standaardisatie

De gemeentelijke uitvoeringsprocessen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet moeten verder worden gestandaardiseerd (want geautomatiseerd) en de voorbereiding daarvan gebeurt tot 1 januari onder de paraplu van het project VISD: Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein. Die ondersteuning loopt op 1 januari af, terwijl de gemeenten er nog lang niet klaar mee zijn en de ervaringen van de 'living labs' (waartoe Zaanstad zelf ook behoort) in 2015 nog verder generiek gemaakt zouden moeten worden. 


Randvoorwaarden
Informatie en ict zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor de zorg én voor de beoogde besparingen, aldus de motie. 
Er zijn al landelijke afspraken voor enkele processen, maar voor andere zijn die er nog niet, zoals voor de gemeentelijke beleidsmonitor sociaal domein, de privacybescherming en de digitale informatievoorziening naar burgers. Het voorstel van Zaanstad c.s. is dan ook te zorgen voor een 'VISD 2.0', waarvan het rijk de helft betaalt.


Investeringen

Hoewel het nog niet zeker is of het rijk de helft zal bijdragen, is die kans wel groot, zo stelde VNG-directeur Kriens tijdens de balv. Het kabinet heeft toegezegd te willen bijdragen als gemeenten door rijksplannen zijn genoodzaakt dergelijke investeringen te doen. Zwart-op-wit staat dit echter nog niet. Kriens benadrukte tijdens de balv het belang van continuering van VISD.  


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.