of 59108 LinkedIn

Vernietigend rapport over ICT-uitgaven Almere

De uitgaven voor het  project ‘Vernieuwing ICT' van gemeente Almere zijn miljoenen hoger uitgevallen dan voorgenomen, zo blijkt uit een rapport van de Almeerse Rekenkamer. Het zes maanden durende project is negentien maanden uitgelopen en het budget van 3,4 miljoen euro werd met 3,7 miljoen overschreden.

De uitgaven voor het  project ‘Vernieuwing ICT' van gemeente Almere zijn miljoenen hoger uitgevallen dan voorgenomen, zo blijkt uit een rapport van de Almeerse Rekenkamer. Het zes maanden durende project is negentien maanden uitgelopen en het budget van 3,4 miljoen euro werd met 3,7 miljoen overschreden.

Onderliggende oorzaken

De Almeerse raad verzocht de rekenkamer onderzoek te doen naar het project en wilde meer weten over de aansturing, beheersing, toezicht en verantwoording ervan. Er werd gezocht naar onderliggende oorzaken van de uitloop en de budgetoverschrijding. Het ontbrak volgens de rekenkamer aan een degelijke voorbereiding, een kritische reflectie en realisme bij de verwachtingen en mogelijkheden. 'Er zijn gebreken geconstateerd in de sturing en uitvoering van het project Vernieuwing ICT door gebreken in de governance en het projectmanagement. De informatievoorziening aan de raad over het optreden van risico’s bij het project en de financiële effecten had beter en explicieter gemoeten', zo valt in het voorwoord te lezen.

 

Conclusies

Uit de conclusie blijkt dat de planning van zes maanden onvoldoende getoetst is. Het tijdsbestek bleek onrealistisch. Uitiendelijk duurde het 25 maanden. De aanbestedingsprocedure was risicovol en het was onvoldoende helder waarom deze procedure gekozen was boven andere procedures. Daarbij was de projectleiding zich onvoldoende bewust van het belang van contractmanagement en de ambtelijke top, waaronder de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering, wordt onvoldoende betrokkenheid en een kritische reflectie verweten. De informatievoorziening aan de raad had beter en explicieter moeten zijn. 'Er is niet één duidelijk aanwijsbare factor voor het uitlopen van de planning en de overschrijdingen van het budget van het project Vernieuwing ICT; het is een combinatie van factoren die tot de opgelopen vertraging en het overschrijden van het budget heeft geleid', schrijft de rekenkamer.


Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek zijn er zes aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst bij grote en risicovolle projecten fouten te voorkomen. Het rapport is hier in te zien.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.