of 59221 LinkedIn

Rijksoverheid heeft nieuw intranet nodig

Het ministerie van BZK laat de haalbaarheid van een nieuw 'Rijksportaal 2' onderzoeken door marktpartijen. Het huidige gezamenlijke intranet van de ministeries voldoet niet meer.

Het ministerie van BZK laat de haalbaarheid van een nieuw 'Rijksportaal 2' onderzoeken door marktpartijen. Het huidige gezamenlijke intranet van de ministeries voldoet niet meer.

Het bestaande Rijksportaal ontstond in 2007, als vervanging van de afzonderlijke intranetten van uiteindelijk negen ministeries en enkele uitvoeringsorganisaties. Maar het is verouderd en voldoet onvoldoende aan de wensen van organisatie en eindgebruikers, vindt BZK. Daarom is aan brancheorganisatie Nederland ICT gevraagd een ICT Haalbaarheidstoets te organiseren waarin marktpartijen hun visie kunnen geven op een mogelijke opvolger, waarvan de countouren door BZK zijn getekend

Flexibel aanbod
De gebruiker moet centraal in het nieuwe intranet. Als 'denkrichting' ziet BZK 'eerder een continu veranderend, flexibel door de medewerker samen te stellen modulair aanbod dan een traditioneel intranet met een uitgebreide informatiestructuur waarbinnen bepaalde functionaliteiten geïntegreerd worden ontsloten'. Het Rijksportaal 2 moet ook minder kwetsbaar worden voor organisatiewijzigingen. Alle digitale informatie, hulpmiddelen en diensten moeten erop beschikbaar zijn en het Rijksportaal 2 moet ook organisatieoverstijgende horizontale samenwerking faciliteren, ook met externen. En dat alles tijd- en plaatsonafhankelijk.

Pleio?
BZK's 'beslisnotitie' meldt verder: 'De ambitie is Rijksportaal 2 uiteindelijk zo goed te maken dat het eigen intranetten en portalen in principe overbodig maakt. Daarom zullen we een aantal grote (uitvoerings)organisaties die nu nog een eigen voorziening hebben actief betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van Rijksportaal 2.' BZK rept daarbij overigens met geen woord over Pleio, het door actieve ambtenaren opgezette samenwerkingsplatform, dat al door diverse organisaties binnen de overheid wordt gebruikt. De Dienst Landelijk Gebied (DLG), een agentschap van het ministerie van EZ dat voor zowel Rijk als voor waterschappen en gemeenten werkt, koos al voor een combinatie van Rijksportaal en Pleio. ook de grote ZBO's heben Pleio gevonden. De leden van de Manifestgroep gebruiken het platform al een tijdje voor hun onderlinge samenwerking. Pleio heeft inmiddels zo'n 80.000 gebruikers.

120.000 ambtenaren
Nederland ICT wil op 14 november onder meer boven water krijgen of het haalbaar is in 2017 een nieuw Rijksportaal gerealiseerd te hebben als echt rijksbrede voorziening voor 120.000 ambtenaren. Ook wil de brancheorganisatie weten of bestaande voorzieningen als P-Direkt, de Rijksadressengids, Rijksacademie.nl, UBRijk.nl en Functiegebouwrijksoverheid.nl via zo'n platform te ontsluiten zijn.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Benedikt Marijnen (Directeur ECB) op
De zoveelste vage plannenmakerij waarbij de bij het lezen al ziet dat onze overheid iets probeert te organiseren dat reeds in de markt is opgelost. Dit wordt een mooie aanwinst voor een nieuw ICT verspillingsonderzoek over 5 jaar.
Door Wilbert Schermer Voest op
@dirk jan Als extern consultant met Pleio als 'adviesproduct' in je pakket heb je ook een duidelijk commercieel - niet onafhankelijk - belang..... Laten we eerst de eindrapportage van het Bureau forum Standaardisatie afwachten en de verdere ambtelijke besluitvorming over de voorziening Pleio !
Door Dirk Jan van der Wal op
@Wilbert

Ik krijg andere signalen vanuit de expertsessies. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering maar jouw kritiek werd niet op de manier gedeeld zoals je voor doet komen. Het forum evalueert overigens niet Pleio, het forum beoordeeld of Pleio een standaard(voorziening) zou kunnen zijn. Is toch iets anders.

Pleio bewijst zich nu al in de praktijk bij meerdere overheden. Dat het niet bij iedereen van de grond komt ligt dus duidelijk niet (alleen) aan het platform.

De Pleio community werkt hard aan een de continue verbetering van het platform. Pleio blijft ook in die zin in beweging. Stel je voor hoe hard de verdere ontwikkeling kan gaan als alle overheden de handen ineen slaan en Pleio adopteren.
Door Wilbert op
@dirk jan: mijn kritiek werd ook gedeeld door de deelnemers in de expertsessies die zijn gehouden m.b.t. De evaluatie van pleio door het bureau forum standaardisatie !
Door Dirk Jan van der Wal op
@Wilbert

Bij andere overheden komen ze toch echt tot andere conclusies. DLG bijvoorbeeld zet het succesvol in als intranet met meer dan 1400 gebruikers. En zo zijn er meer. Neem bijvoorbeeld Netwerk jeugd dat met 1300 gebruikers van verschillende overheden én van buiten de overheid kennis deelt en samenwerkt aan de decentralisatie van de jeugdzorg in Brabant.

Pleio is niet verantwoordelijk voor de inbedding binnen een organisatie, dat is aan de organisaties en de gebruikers zelf. Als er hulp nodig is dan zijn er mensen die kunnen assisteren.
Door Wilbert (senior beleidsmedewerker visserij en aquacultuur ) op
De ervaringen bij het Ministerie van EZ/ DGAGRO met Pleio is dat het een erg gebruikersonvriendelijk systeem is..... Daarnaast is de verankering van het systeem in de organisatie erg zwak en daarmee erg risicovol !
Door Dirk Jan van der Wal op
Wel opmerkelijk dat BZK met geen woord over Pleio rept terwijl een deel van de overheid dat al met succes gebruikt. Zeker als je kijkt naar wat Pleio (heeft ge)kost in vergelijking met de miljoenen verslindende projecten.

Kijk eens naar die andere manier van aanpak en leer daarvan. Pleio bedruipt zich al jaren zelf doordat gebruikende organisaties vrijwillig bereid zijn daaraan een bijdrage te leveren omdat het meerwaarde biedt. Zijn er nog meer argumenten nodig?

Pleio werkt ook al samen op het gebied van kennisdeling met de Canadese overheid omdat zij bezig zijn een intranet voor de gehele Canadese overheid uit te rollen met gebruik van dezelfde opensource software die Pleio gebruikt. Je kunt dus zelfs internationaal kosten delen voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit!
Door Michiel F (oplettend burger) op
Tja, inderdaad Henk mee eens.
Ze willen weer een Tesla maar er is slechts geld voor een Tara Tiny. Mark R. kan beter op zijn eigen organisatie letten dan proberen minder aan Brussel te betalen. Bespaart veel meer en dan is het begrotingstekort ook gelijk weg. Voor dat dit nieuwe platform/intranet klaar is hebben we een Europees platform, kan dit weer gelijk de digitale prullenbak in nog voor dat het heeft gefunctioneerd.
Door henk bongers (burger) op
Weer de aanzet tot een geldverslindend ICT project?
Conclusie: BZK Ongeschikt !
Niet doen dus.